Učíme sa v II. triede O Červenej čiapočke

Dramatická výchova ako jeden zo spôsobov rozvíjania tvorivosti je šitá na mieru deťom a vyhovuje predovšetkým žiakom, ktorých zážitkové učenie upúta a zaujme. Aj žiačky II. triedy na hodinách Literárnej výchovy rozvíjajú …