Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia pripadá na 9. septembra.  V tento deň si pripomíname obete holokaustu. Je smutnou spomienkou  na prijatie Židovského kódexu vládou slovenského štátu 9. septembra 1941. Spolu so žiakmi sme si formou prezentácie pripomenuli, čo to  bol holokaust,  konkrétne rómsky holokaust. Cieľom taktiež bolo nabádať žiakov k rasovej tolerancii, získať hlbšie vedomosti o ľudských právach, a že k dodržiavaniu ľudských práv môžeme napomáhať všetci.