Stretnutie s rodičmi

Ani sa nestíhame čudovať ako ten čas letí. Druhého septembra sa otvorili školské brány a žiaci spolu s učiteľmi začali pracovať na plné obrátky. A už je tu koniec septembra, čas, keď sa už tradične stretávajú rodičia s učiteľmi na pôde školy, aby boli oboznámení so školským poriadkom, so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok , so školským vzdelávacím programom a inými aktuálnymi informáciami.