Envirovychádzka

Je už čas jesene, ale my sme stihli využiť jej slnečné počasie a zašli sme si do prírody. Najprv sme si v triedach s pani učiteľkami porozprávali o životnom prostredí, o dôležitosti jeho ochrany, potom sme si porozprávali, čo sa deje v prírode na jeseň a tiež sme robili šarkanov.
Samozrejme neboli sme len v triede, boli sme na envirovychádzke a dostali sme aj úlohu:
– nazbierať pekné farebné listy, aspoň tri druhy listov,
– nájsť v prírode niečo, čo sa dá zjesť,
– zhromaždiť ostatný prírodný materiál.
A prečo? Z nazbieraného materiálu sme mali každá trieda zhotoviť svoj obraz. Úlohy boli náročné, ale náročnejšie to mali pani učiteľky, ktoré mali vybrať ten najkrajší obraz.
Najkrajší obraz bol každý jeden, pretože všetky obrazy boli originálne, zvíťazili všetci žiaci.
Prežili sme krásny jesenný deň.