Učíme sa v II. triede O Červenej čiapočke

Dramatická výchova ako jeden zo spôsobov rozvíjania tvorivosti je šitá na mieru deťom a vyhovuje predovšetkým žiakom, ktorých zážitkové učenie upúta a zaujme. Aj žiačky II. triedy na hodinách Literárnej výchovy rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti práve rôznymi formami komunikácie a prvkami dramatizácie.

A keďže deťom sú najbližšie rozprávky, dramaticky sme stvárnili rozprávku „Červená čiapočka“.  Okrem toho, že sme túto rozprávku zahrali, vypracovali sme rôzne úlohy, ktorými sme rozvíjali všetky naše poznatky o tejto rozprávke. Popritom sme skladali puzzle, hľadali sme predmety, ktoré sa v rozprávky vyskytovali. A nezabudli sme ani na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti, kde sme jednoduchými heslami písali a hľadali pomenovania hlavných postáv.

Veľmi sme sa zabavili a už teraz sa tešíme na dramatické stvárnenie ďalšej rozprávky.