Čarovná ceruzka

Dňa 8. októbra sa 4 žiaci našej školy zúčastnili už  12. ročníka obľúbenej  výtvarnej súťaže s názvom „Čarovná ceruzka“, ktorá sa ako tradične uskutočnila v ŠZŠ s vyučovacím jazykom v Rimavskej Seči.

Hlavnou témou súťaže bol „Vesmír očami detí“. Kresby všetkých detí boli krásne  hodnotiť ich  bolo veľmi náročné .Pri hodnotení sme sa potešili, keď nám porota pridelila delené 1. miesto, ktoré získal žiak Michal Cibuľa z 5. triedy. Ďalší zúčastnení boli Ivana Tomášová, Ján Plichta a Ľubomír Radič.

Veľmi pekne sa chceme poďakovať organizátorom zo ŠZŠ Rimavská Seč, ktorí pripravili túto krásnu akciu. Už sa tešíme aj na ďalší ročník.