Takto vidím ja – filmové tvorivé dielne

Každý človek, ak si chce udržať krok s dnešnou dobou, je nútený meniť seba a svet okolo seba. Udržať krok s dnešnou hektickou dobou si od každého vyžaduje veľké úsilie, sebaovládanie, neustále vzdelávanie, tvorivé myslenie a prekonávanie prekážok. Mnoho dnešných detí má tendenciu leňošiť. Veď mnoho vecí okolo nich ich priam k tomu nabáda. Často sa nudia, sú pochmúrne, pasívne, ľahostajné pohodlné. Prežívajú akúsi vnútornú prázdnotu, ktorá môže viesť až k celkovej apatii. A tu môže byť nápomocný rozvoj kreativity. Je potrebné si uvedomiť, že aj k tvorivosti musíme deti vychovávať. Každé dieťa má schopnosť byť tvorivé, ak má možnosť cvičiť a zlepšovať sa v tejto schopnosti. Miestom na rozvoj tvorivosti našich žiakov sa dnes stala naša telocvičňa. Šikovné a milé lektorky p. Lendvorská a p. Jelchová prišli s množstvom materiálov na výrobu animovaných filmov. Tvorivá atmosféra priniesla svoje výsledky. Ďakujeme.