Červené stužky

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Na Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý december, si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS. Do trinásteho ročníka celoslovenskej kampane sa naša škola v tomto školskom roku zapojila nasledovnými aktivitami:

 

  1. Výtvarná súťaž pre ŠZŠ „Pohľadnica pre Červené stužky“ – súťaž je určená pre jednotlivcov, žiakov ŠZŠ. V školskom kole boli vybrané tri najlepšie a najzaujímavejšie pohľadnice, ktoré sme zaslali do súťaže.
  2. Tvorba a nosenie červených stužiek – červené stužky ako symbol solidarity v boji proti chorobe AIDS si žiaci pripli 25. 11. a nosili ich až do 01. 12. 2019.
  3. Prednáška a beseda na tému HIV/AIDS – bola spojená s prezentáciou „1. december Svetový deň boja proti AIDS“ pre mladších žiakov, žiaci druhého stupňa si pozreli prezentáciu „Názory mladých na AIDS“.
  4. Súťaž „Športom pre Červené stužky“ zapojili sme sa aj do súťaže „Športom pre Červené stužky“. Tento rok sme sa zapojili dvoma turnajmi. Prvý turnaj vo futbale prebiehal medzi našimi staršími žiakmi na našej škole a druhý turnaj bol zrealizovaný v ZŠ Vladimíra Mináča. Druhého turnaja, vo vybíjanej, sa zúčastnili mladší žiaci a zahrali si spolu so svojimi rovesníkmi zo základnej školy.
  5. DVD Anjeli – film je príbehom o smrti a nádeji. Odohráva sa na Misii sv. Jána v Barbertone, ktorá sa nachádza v Juhoafrickej Republike.  Sestra Františka Olexová, ktorá pochádza z Námestova, je hlavnou protagonistkou filmu ANJELI.
  6. Spolupráca s médiami – článok o zapojení sa do trinásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky je zverejnený na webovej stránke našej školy a taktiež v školskom časopise Šepkáčik.