Mikuláš v ŠKD

6. december je deň, na ktorý sa tešia určite všetky deti. Aj tie naše v ŠKD boli netrpezlivé a čakali, či naozaj niečo dostanú. Samozrejme. Veď detstvo je raz za život. Tak sme im s kolegyňou nabalili sladkosti, ovocie a pani zástupkyňa Katka to odniesla do družiny potajme, keď boli na obede. Len jedno dieťa verí na Mikuláša, ostatné nie. Aj sme sa pobavili a nášmu žiakovi sme nevzali ilúziu. V poriadku, keď verí, že dedko Mikuláš chodí ku dobrým deťom, je to krásne. Všetci sa potešili z darčekov a poslali sme aj tým, ktorí neboli v ten deň v škole. Potom sme umožnili deťom hry a činnosti podľa výberu. Boli spokojné, kreslili, hrali sa spoločenské a iné hry a popoludnie nám prešlo rýchlo. Tešíme sa, že sme im urobili radosť.