Vianočná burza

Sme radi, že sme aj tento rok mohli pomôcť prostredníctvom burzy pre rodičov a žiakov našej školy. Okrem šatstva si mohli rodičia  zakúpiť za symbolické ceny aj výrobky, ktoré vyrobili ich deti.  Sprievodnou akciou bola i výstavka výšiviek žiakov IV. a VI. triedy.

Ďakujeme darcom za všetko, čím prispeli .