O modrom zajacovi a oranžovom slonovi – 1.

Kde bolo tam bolo žili raz dvaja kamaráti.

A volali sa zajac modrý  a slon oranžový.

Raz išli na hríby sa prejsť do lesa a tam bol vlk.

A ten  im povedal: Ja vás  zjem.

Slon povedal: Zmizni, lebo ťa odfúknem čo najďalej.

A tak vlk odišiel.

Potom stretli čarodeja a ten im povedal: Teraz vás začarujem.

A tak ich začaroval  a oni prosili: Nezačaruj nás  prosím. A tak ich nezačaroval a nechal  ísť.

A oni si spievali:  Tralala  tralala tralala.

Potom si postavili domček, aby tam mohli  prespať.

A to je môj koniec.