O modrom zajacovi a oranžovom slonovi – 2.

Bol jeden modrý zajac a oranžový slon, ktorí boli kamaráti.
Po piatich rokoch sa stretli a zajac sa opýtal slona, že kde bol taký dlhý čas. Slon odpovedal, že doma, pomáhal mame rúbať drevo.Teraz ale chce bývať spolu so zajacom a postavia si spolu krásny murovaný dom. Zajac súhlasil a išli do sveta hľadať miesto pre svoj dom a zarobiť si nejaké peniaze na materiál.

Ako putovali svetom, stretli jedného dobrého, milého kráľa, ktorý im ponúkol robotu. Slon kráľovi narúbal veľa dreva, zajac mu ho odniesol do zámku a kráľ im za to dal 789 eur. Kamaráti už mali dosť peňazí na stavbu svojho malého, pekného domčeka. Postavili si ho v kráľovej záhrade a žili tam spokojne a šťastne, až kým nepomreli.