O modrom zajacovi a oranžovom slonovi – 3.

Kde bolo tam bolo, žil jeden  slon. Slon išiel  na jahody a objavil sa zajac.

Zajac sa predstavil: Ja sa volám Zajac modrý.

A ja  som Slon oranžový.

Zajac odpovedal: Pozývam ťa na večeru.

Slon povedal: Dobre.

Slon išiel na večeru.

A stretli princeznú.

Princezná mu  povedala:  Kde máš oblečenie?

Slon povedal: Pane Bože!

A princezná mu pričarovala oblečenie.

Slon jej ďakoval za oblečenie.

Princezná  mu povedala: Ak niečo budeš potrebovať, som tu  ja.

Slon oranžový odpovedal: Dobre princezná.

Slon bol veľmi smutný, lebo nič nemal. Prosil zajaca, aby mu dal jesť.

Zase sa objavila princezná. Pýtala sa:  Čo  sa stalo?

A zajac povedal: Slon nemá nič  a ja som mu len prišiel na pomoc.

Princezná mu pričarovala veľa jedla. Slon bol bohatý slon a pozýval všetkých na večeru.

Zazvonil  zvonček a  rozprávky je koniec.