Veľká noc

Veľká noc sa spája mnohými s tradíciami a zvykmi, no nikto z nás nerátal s tým, že ju budeme tráviť doma v obmedzenom režime. Náš bežný život sa síce zmenil, ale …

Svetový deň zdravia (WHO)

7. apríl je Svetovým dňom zdravia (World Healthy Day), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948. Svetový deň zdravia má …

Svetový deň vtáctva

Prvý apríl sa zvyčajne spája so žartami, ale v kalendári environmentalistu je 1. apríl Svetovým dňom vtáctva. Naši žiaci dostali na tento deň úlohu pozorovať prírodu a nakresliť vtáčiky, ktoré …

Ponožková výzva

Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu.  Výzva je určená všetkým, ktorí chcú prejaviť solidaritu a podporiť ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Zároveň rozširuje …

Svetový deň zdravého spánku

Svetový deň spánku sa organizuje každý rok v piatok pred marcovou rovnodennosťou. Tak tomu bolo aj tento rok, avšak s veľkým rozdielom. Vzhľadom na vzniknutú situáciu sme sa v tento deň nemohli …

Dôležitý oznam – Prerušenie vyučovania

  Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania.  Žiakom našej školy budú v …

Fašiangový karneval

Aj tento rok sme si pripomenuli ľudové tradície-fašiangy. Pani vychovávateľky Mirka a Hanka spolu s ostatnými pani učiteľkami pripravili v telocvični pre našich žiakov veselé dopoludnie vo fašiangovom štýle. Obliekli …

„Valentínske súťaženie“

Každoročne si ľudia na celom svete 14. februára pripomínajú sviatok všetkých zaľúbených – Valentín.   Hovorí sa, že: zamilovaní si po celom svete vymenia 180 miliónov „Valentínskych“ pohľadníc pre tento …

Fašiangy, Turíce …

V stredu, 12. februára, naše deti zo záujmového útvaru Strigy Agáty vďaka pozvaniu členiek Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Klenovci (ZO SZZP) strávili jedno veselé popoludnie, aby si spoločne pripomenuli …

Spojená škola internátna v Tornali

Návšteva výchovného poradcu  zo Spojenej školy internátnej v Tornali na našej škole  ponúkla našim žiakom lepšie spoznať školu, internát a jednotlivé učebné odbory, ktoré táto škola ponúka. Predstavenie školy výchovným poradcom, ktorý …