PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte

Fotogaléria

IKT školenie - 7.7.2011

   

A vytúžené prázdniny sú opäť tu!!! HURÁ?!?! - 30.6.2011

 

"AJ MY TO DOKÁŽEME" - Slávnostná akadémia v Rimavskej Sobote - 28.6.2011

Návšteva dopravného ihriska - 27.6.2011

   

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie - 24.6.2011

Vzdelávanie žiakov

   

Letný slnovrat so strigou Agátou v Hnúšti a v Rimavskej Píle - 21.6.2011

   

Beseda s lesným pedagógom - 22.6.2011

 

Recyklohry - jún 2011

Špeciálna Superstar - 17.6.2011

 

Výlet do Košíc - 15.6.2011

 

Výlet na Zbojská - 9.6.2011

Exkurzia do OUI Valaská - 9.6.2011

   

Environmentálna vychádzka - 7.6.2011

 

Športové hry špeciálnych základných škôl - Rimavská Sobota - 7.6.2011

   

1.jún - MDD

"Aj my to dokážeme" - výstavka prác žiakov špeciálnych základných škôl v okrese Rimavská Sobota - 31.5.2011

Rozprávkovo-tanečná šnúra strigy Agáty - 26.5.2011

   

"Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce" - 18.5.2011

   

Regionálna súťaž žiakov špeciálnych škôl v prednese poézie - 5.5.2011

Stolnotenisový turnaj žiakov špeciálnych škôl - 29.4.2011

   

Deň Zeme - "Vyčistime si Slovensko" - 20.4.2011

Veľkonočný stolnotenisový turnaj - 18.4.2011

Exkurzia do OUI Lučenec - 15.4.2011

Svetový deň zdravia - 7.4.2011

 

Exkurzia v Jazdeckom klube Excel Madon na ranči Madon v Rimavskom Brezove - 6.4.2011

 

Spevácka súťaž - školské kolo - 5.4.2011

Svetový deň vody - 22.3.2011

Fašiangy so strigou Agátou - 3.3.2011

 

Návšteva výchovného poradcu z OUI Tornaľa - 21.2.2011

   

"Aj my sa chceme učiť" - 15.2.2011

 

Súťaž "O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku" - 3. ročník - február 2011

 

Svätý Valentín - 11.2.2011

   

Fašiangový karneval - 11.2.2011

 

Priateľské stolnotenisové stretnutie žiakov zo ŠZŠ Hnúšťa a Klenovec - 20.1.2011

Vianoce u nás v škole - 22.12.2010

   

Vianočný turnaj - december 2010

 

Najoriginálnejšia vianočná pohľadnica - 17.12.2010

 

Nový softvér - december 2010

Mikuláš - 6.12.2010

   

HURÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!! NAPADOL PRVÝ SNEH - 3.12.2010

Svetový deň boja proti AIDS - 1.12.2010

 

Voľba povolania - 4.11.2010

Záložka do knihy spojuje školy - október 2010

Exkurzia do Banskej Bystrice - 19.10.2010

   

Svetový deň výživy - World Day of Healthy Food - 16.10.2010

 

Návšteva dopravného ihriska - 14.10.2010

Čarovná ceruzka v Rimavskej Seči - 12.10.2010

Striga Agáta pridala bonus

 

FARE Action week proti rasizmu a diskriminácii (Európsky týždeň akcie proti rasizmu a diskriminácii) - 11.10.2010

   

Futbal

Environmentálna vychádzka - 8.10.2010

Staráme sa o svoje zdravie - 1.10.2010

Vzdelávanie žiakov v komunikačných zručnostiach - 30.9. - 1.10.2010

   

Výstavka tekvičiek - 24. 9. - 25. 9. 2010

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

   

Konvergencie - 23. - 26.9.2010

   

Jesenné didaktické hry v prírode a účelové cvičenie - 23.9.2010

 

Turnaj v minifutbale žiakov - 14.9.2010

 

"HURÁÁÁ... SME OPAŤ V ŠKOLE"

Koniec školského roku 2009/2010

"Čarovná šnúra" strigy Agáty

 

Účelové cvičenie a didaktické hry v prírode - 29.6.2010

 

Stolnotenisové stretnutie v Hnúšti - 10.6.2010

Športové hry - 3.6.2010

 

MDD - 1.6.2010

   

Návšteva Bábkového divadla v Banskej Bystrici - 28.5.2010

 

Týždeň športu - 25.5.2010

So strigou Agátou po zbojníckych chodníčkoch - 14.5.2010

So strigou Agátou po zbojníckych chodníčkoch - 13.5.2010

So strigou Agátou po zbojníckych chodníčkoch - 12.5.2010

Regionálna súťaž v prednese poézie žiakov špeciálnych škôl - 7.5.2010

 

Ako sme boli na exkurzii - 30.4.2010

Stretnutie rodičov a pedagogických zamestnancov školy - 27.4.2010

Školské kolo v prednese poézie - 23.4.2010

   

Den Zeme - 22.4.2010

 

Okresná súťaž žiakov špeciálnych škôl v stolnom tenise v ŠZŠ v Rimavskej Sobote - 21.4.2010

 

Najkrajšia veľkonočná pohľadnica

Z rozprávky do rozprávky - 30.3.2010

 

Veľkonočný stolnotenisový turnaj žiakov - 24.3.2010

2. ročník turnaja vo vybíjanej - 22.3.2010

Florbal na podporu myšlienkam tolerancie - 21.3.2010

Školské kolo speváckej súťaže - 18.3.2010

Zložky životného prostredia - február 2010

 

Čím chcem byť - február 2010

   

ZIMA očami detí - február 2010

Fašiangový karneval - 12.2.2010

 

Súťaž o najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku - február 2010

 

Valentínske súťaženie - 12.2.2010

"Najkrajšia výšivka" - január 2010

 

A príde aj Ježiško? - 22.12.2009

   

"Deti deťom" - 18.12.2009

   

Hodina deťom - 17.12.2009

   

Vianočná pohľadnica - 17.12.2009

   

X. ročník regionálnej súťaže "Spievajže, si spievaj" v ŠZŠ v Lučenci - 10.12.2009

   

10. december Deň ľudských práv - 10.12.2009

   

Celoslovenský týždeň aktivít pre menej odpadov - 7.12.2009

 

Konečne prišiel Mikuláš! - 4.12.2009

   

Návšteva Mestskej galérie v Rimavskej Sobote - december 2009

 

Červené stužky - 1.12.2009

Čarovná škôlka - 19.11.2009

   

Červené stužky

Striga Agáta opäť zabávala deti aj dospelých v Klenovci - 4.11.2009

Exkurzia na ranč v Rimavskom Brezove

Hurá na dopravné ihrisko!

Pozóóór!!! Striga Agáta sa už zobudila!!! - 16.10.2009

 

Svetový deň zdravej výživy - 16.10.2009

   

Čarovná ceruzka - 13.10.2009

Didaktické hry v prírode a jesenné účelové cvičenie - 6.10.2009

KONVERGENCIE - 24.-27.9.2009

 

Deň jazykov - 26.9.2009

   

Výstavka tekvicových strašidiel - 25.9.2009

   

Stretnutie s rodičmi - 24.9.2009

 

"ENVIRO-DEŇ" - 24.9.2009

   

Minifutbal v Revúcej - 23.9.2009

Začiatok školského roka 2009/2010 - 2.9.2009

"Tri hodiny deťom" - 31.8.2009

Netradičné prázdniny v našej škole - 31.8.2009

   

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie - 26.6.2009

 

Výlet do Bojníc - 22.-24.6.2009

 

Slávnostná Akadémia - 18.6.2009

 

Športové hry žiakov ŠZŠ - 17.6.2009

Stretnutie v Domove dôchodcov - 12.6.2009

 

MDD - 1. jún 2009

Cesta rozprávkovým lesom - 30. máj 2009

   

Návšteva z Karlovej univerzity v Prahe - 27. 5., 28. 5. 2009

 

Svetový týždeň rodiny - 14. - 20. máj 2009

 

Návšteva hasičov - 13. máj 2009

   

Regionálna súťaž v prednese poézie žiakov špeciálnych škôl - 7. máj 2009

   

Exkurzia na ranč "CINDYUM" - 5. máj 2009

   

Vzdelanie a zdravie pre všetkých - apríl-máj 2009

Školská súťaž v prednese poézie - 23. apríl 2009

   

Deň Zeme - 22. apríl 2009

 

Týždeň so strigou Agátou v krajine rozprávok - 30.3. - 3.4.2009

Medzinárodný deň Rómov - 8. apríl 2009

 

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise - 7. apríl 2009

 

Školská spevácka súťaž - 24. marec 2009

Karneval - 27. február 2009

Stolnotenisový turnaj - 18. február 2009

 

Tvorivé dielne v Domove dôchodcov sociálnych služieb - február 2009

Čím budem? - február 2009

   

PRE TEBA, LÁSKA - február 2009

   

Súťaž o najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku - február 2009

 

Červený nos - 4.2.2009

 

Výchovný koncert - 4.2.2009

   

Výlet do knižnice - 28.1.2009

Vianočný stolnotenisový turnaj - 19.12.2008

   

Tanečný maratón - 10.12.2008

Mikulášske dni

Mikulášske prekvapenie pre občanov Domova dôchodcov v Klenovci - 5.12.2008

December trochu inak - 1.12.2008

   

Turnaj vo vybíjanej - 26.11.2008

 

Takmer televízne súťaženie... - 21.11.2008

 

Šarkaniáda - 21.11.2008

   

Okresná recitačná súťaž 2008

Rontouka 2007