PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte

Videá

Deň Zeme

O medovníkovom domčeku

Vianočná besiedka s Perinbabou

Halloween s Agátkou

Život v pohybe

Návšteva v Domove dôchodcov v Klenovci

Najoriginálnejšia vianočná pohľadnica

Čarovná škôlka


Z rozprávky do rozprávky


Striga Agáta opäť zabávala deti aj dospelých v Klenovci
SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA

TÝŽDEŇ SO STRIGOU AGÁTOU

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV

KARNEVAL

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

VALENTÍN

GALAVEČER