PROJEKT

 • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
 • Strategickým cieľom projektu je:
  Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
 • O projekte

...povedali naše deti...

 1. Kohové to je? (Čie to je?)
 2. Ja nemôžem ísť na obed, lebo nemám papuče!
  A čo si mal obuté v triede?
  Nohy!( bol bosý)
 3. Rozprávka o medovníkovom domčeku:
  - Janíčko klikol na kľučku... (otvoril dvere)
 4. pančelka,pančka,panča ( pani učiteľka)
 5. už si to zapamätjá (zapamätajú)
 6. Nakreslítime? ( Nakreslíte mi?)
 7. Kratkor (traktor)
 8. Vymenujte mi 4 ročné obdobia:
  Jaj,leto jeseň,zima
 9. Choď vpravo!
  Jaj,mali ste mi hneď povedať,že na sever...
  Ty vieš,kde je sever?
  No a?! Východ,západ,sever,juh!!!
  Aspoň že vieš,že máme 4 svetové strany...
  Štyri...?!!! Len dve-prvá svetová a druhá svetová!!!
 10. Ja som koza odratá,do pol boka rohatá...
 11. Pomoc,idem krvo! (krivo)