Deň Rómov

8. apríl 1990 – deň, odkedy si každý rok pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Pripomíname si význam, bohatosť a históriu ich kultúry. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrne podujatia. Ich cieľom je zvýšiť povedomie ľudí o rómskej kultúre, ochrane a podpore ľudských práv Rómov, prevencia diskriminácie a upozornenie na problémy, ktorým čelia.  

Deň Rómov sme spoločne oslávili v našej škole aj my, programom plným hudby a tanca. Program moderovali naše šikovné žiačky Simonka Radičová a Ivanka Cibuľová. Pozdraviť nás prišli aj žiaci zo Základnej umeleckej školy v Hnúšti. Pod vedením pani Mariky Halásovej nám zaspievali a zahrali niekoľko piesní a program otvorili rómskou hymnou Gelem, gelem. S úctou sme sa všetci postavili a mnohí z nás mali zimomriavky z ich veľkolepého predvedenia tejto piesne. Obdivovali sme spev našej pani učiteľky Katky Hendlovej, ktorá nám zaspievala krásnu pieseň. Svoj talent a lásku k tancu nám ukázali aj žiačky našej školy, ktoré pod vedením našich pedagogičiek, Lydky Bálintovej a Renatky Demeovej, zatancovali tri úžasné tanečné čísla. Všetci sme sa tešili z krásneho kultúrneho zážitku.