Návšteva zo ZUŠ

ĎAKUJEME SPEVÁCKEMU ZBORU zo ZUŠ v Hnúšti za krásny umelecký zážitok, počas ktorého sme si vypočuli rôzne moderné, ľudové i rómske pesničky. Najväčší úspech mal hit od Michala Davida!!!

Naša Bianka o tomto podujatí napísala:

„Páčilo sa mi, keď ste spievali pekné pesničky. Boli ste veľmi pekní speváci a všetci ste pekne spievali.“