Medzinárodný deň boja proti drogovej závislosti a nezákonnému  obchodovaniu

Medzinárodný deň boja proti drogovej závislosti a nezákonnému  obchodovaniu sme si pripomenuli dňa 26. júna 2024. Cieľom tohto dňa bolo upozorniť širokú verejnosť na problematiku drog, ako doma, tak aj vo svete. Je to príležitosť, ako upriamiť pozornosť spoločnosti na nebezpečenstvo drog a spájať všetkých, ktorí si tento problém uvedomujú a chcú niečo urobiť pre jeho riešenie. Každoročne sa k tomuto projektu pripájajú jednotlivci, organizácie i celé komunity, aby podporili svojimi aktivitami myšlienku ochrany ľudských životov pred negatívnymi účinkami drog a zároveň dali do povedomia tento celosvetový problém. Na našej škole sme pre žiakov pripravili športové aktivity, pretože lepšie ako drogy sú pohyb a dobrá nálada a vedomie, že voľný čas sa dá stráviť zdravo a hravo.