Svetový deň mlieka na školách

Zdravú výživu považujeme na našej škole za dôležitú súčasť výchovy a vzdelávania. Oslavovať mlieko a neustále zdôrazňovať jeho mimoriadne výživové vlastnosti sa lekári a odborníci z oblasti výživy rozhodli už v roku 1957. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka na školách. Aby sme našim žiakom ešte viac priblížili význam pitia mlieka a konzumácie mliečnych výrobkov pre zdravie, 28. septembra sa naša škola pripojila k školám, ktoré podporili Svetový deň mlieka na školách.  Tento nenahraditeľný nápoj sme si pripomenuli tvorivo a zábavnou formou. Žiaci počas dňa vyhotovovali propagačné letáky, na ktorých zdôraznili, že mlieko je zdraviu prospešné. Zaujímavé informácie o mlieku a výrobkoch z mlieka sa dozvedeli aj z prezentácie a samozrejme nechýbala ochutnávka mlieka a mliečnych výrobkov v rôznych podobách spojená so zábavnými súťažami.

Možno aj vďaka tejto akcii bude našim žiakom mlieko viac chutiť.