ČAROVNÁ CERUZKA

Dňa 11. októbra 2016 sa dvaja žiaci našej školy zúčastnili 9. ročníka  výtvarnej súťaže s názvom „Čarovná ceruzka“, ktorá sa uskutočnila v Rimavskej Seči.

Hlavnou témou súťaže bol „Najkrajší kohút“. O vyhodnotenie súťaže sa postaral výtvarník pán Alexander Horváth, ktorý  diela mladých výtvarníkov hodnotil ako veľmi pekné a nakoniec sme  odniesli aj diplom za druhé miesto, ktoré získala Dušana Oláhová.

Veľmi pekne sa chceme poďakovať organizátorom zo ŠZŠ Rimavská Seč, ktorí pripravili túto krásnu akciu. Už sa tešíme aj na jubilejný 10-ty ročník.