Envirovychádzka

Slnečný piatok 11. 9. sme využili environmentálne. Od rána sme sa na vyučovaní rozprávali o dôležitosti ochrany životného prostredia a aj prírody, ako máme chrániť prírodu a neznečisťovať ju. Počas diskusie sme si zhotovovali rôznych šarkanov s ktorými sme potom vyrazili do prírody. Zhotovených šarkanov bolo veľa, každý žiak mal iného šarkana.

Dva najkrajšie šarkany z každej triedy boli ocenené a zdobia aj vestibul našej školy. Ostatné šarkany lietali na envirovychádzke v našej krásnej prírode. Prežili sme krásny slnečný deň.