Deň obetí holokaustu a rasového násilia

V histórii je veľa udalostí, na ktoré nesmieme  zabudnúť. Priniesli veľa utrpenia, bolesti a smútku. Jednou z nich je aj holokaust. Deň obetí holokaustu a rasovo motivovaného násilia si pripomíname 9. septembra, ktorý odkazuje na konkrétnu udalosť – prijatie tzv. Židovského kódexu v roku 1941. Na hodinách sme si spolu so žiakmi pripomenuli, čo to vlastne holokaust je. A aby žiaci lepšie pochopili toto slovo, aby pochopili prečo si tento deň pripomíname premietli sme im filmovú drámu „Bež, chlapče, bež“, kde hlavnou témou bol holokaust Židov počas 2. svetovej vojny. Ide o dojemný a zároveň inšpirujúci príbeh o ceste jedného chlapca, ktorý musel zo dňa na deň dospieť, aby prežil.