Príroda a my

Pekné slnečné popoludnie sme s deťmi z ŠKD využili na pobyt v prírode. Ešte pred tým, v rámci prírodovedno-environmentálnej oblasti, sme si zopakovali vedomosti o živej a  neživej prírode. Využili sme pri tom metódu pojmových máp. Deťom sa páčili knihy o prírode a zvieratkách, v ktorých si s veľkým zaujatím listovali, pozerali obrázky a čítali zaujímavosti. Neskôr sa deti zahrali na malých „zberačov“. Ich úlohou bolo vyhľadať prírodniny, ktoré mali napísané na zozname. Strávili sme spolu pekné, poučné a zaujímavé popoludnie.