PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte
2007_03_01 (53K)
2007_03_02 (107K)
2007_03_03 (81K)
2007_03_04 (72K)
2007_03_05 (104K)
2007_03_06 (39K)
2007_03_07 (88K)
2007_03_08 (59K)
2007_03_09 (96K)
2007_03_10 (105K)
2007_03_11 (60K)
2007_03_12 (30K)