PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte
2007_06_01 (53K)
2007_06_02 (52K)
2007_06_03 (114K)
2007_06_04 (108K)
2007_06_05 (80K)
2007_06_06 (59K)
2007_06_07 (112K)
2007_06_08 (45K)