PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte
2008_05_01 (46K)
2008_05_02 (63K)
2008_05_03 (18K)
2008_05_04 (98K)
2008_05_05 (58K)
2008_05_06 (52K)
2008_05_07 (84K)
2008_05_08 (55K)
2008_05_09 (71K)
2008_05_10 (72K)
2008_05_11 (34K)
2008_05_12 (26K)
2008_05_13 (51K)
2008_05_14 (56K)
2008_05_15 (54K)
2008_05_16 (98K)
2008_05_17 (33K)
2008_05_18 (116K)
2008_05_19 (75K)
2008_05_20 (29K)