PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte
2008_11_01 (47K)
2008_11_02 (85K)
2008_11_03 (49K)
2008_11_04 (42K)
2008_11_05 (41K)
2008_11_06 (16K)
2008_11_07 (41K)
2008_11_08 (39K)
2008_11_09 (24K)
2008_11_10 (59K)
2008_11_11 (62K)
2008_11_12 (97K)
2008_11_13 (107K)
2008_11_14 (49K)
2008_11_15 (41K)
2008_11_16 (23K)