PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie

26. jún 2009

Asi nikomu by sa posledný piatok pred prázdninami nechcelo učiť. Podobne to bolo aj u nás aj u nás v škole. My sme však pre našich žiakov pripravili účelové cvičenie pre starších žiakov a didaktické hry pre mladších žiakov. Spoločne sme si zopakovali ako chránime prírodu, preverili sme si vedomosti zo zdravotníckej a požiarnej oblasti a na záver sme porovnali sily medzi chlapcami a dievčatami v obratnosti, rýchlosti a kondícii. Počasie nám veľmi neprialo, preto väčšina disciplín sa uskutočnila v telocvični, no aj tak to bol deň plný zábavy a zároveň učenia.

Filed under Fotogaléria

Výlet do Bojníc

22.-24. jún 2009

Konečne nastal dlho očakávaný deň - pondelok 22. jún. Všetky deti, ktoré mali ísť na výlet za odmenu za celoročnú prácu v škole, už ráno netrpezlivo čakali na autobus. Nakoniec sme sa dočkali a veľký modrožltý autobus vyrazil od našej školy z Klenovca, zastavil sa v ŠZŠ v Hnúšti pre ďalších kamarátov a taktiež pre kamarátov zo ŠZŠ v Rimavskej Sobote a Rimavskej Seči. Cesta bola dlhá, no keď sme dorazili do rekreačného strediska Púšť neďaleko Bojníc, ihneď sa nám zapáčilo nielen prostredie, ale aj chata, v ktorej sme počas nášho výletu bývali. Naplnili sme si brušká výborným obedom, ubytovali sa a vyrazili sme za novými zážitkami. Ako prvé sme si mohli pozrieť zvieratká v ZOO v Bojniciach, kde všetkých očaril hlavne papagáj Ara, ktorý sa nám aj pozdravil: "Ahoj". Po prehliadke zoologickej záhrady program pokračoval na chate a to diskotékou, no bohužiaľ únava nás všetkých zmohla viac ako túžba zatancovať si, a tak sme zaľahli do postielok. Ráno sme opäť vyrazili za novými zážitkami. Navštívili sme zámok Bojnice a Múzeum praveku Slovenska - Prepoštskú jaskyňu. A keďže sme pohybu mali "málo", pri chate sme si v odpoludňajších hodinách zahrali vybíjanú, bedminton. Potom nás čakala večera a po nej, ešte stále plní energie, sme vybrali na dlhú vychádzku do okolia chaty. Posledný deň nášho výletu nás čakali ešte koníky, ktoré sme si mohli pohladkať a tí odvážnejší si mohli na koníkoch aj zajazdiť. Nakoniec celí smutní z toho, ako rýchlo prešli tieto tri dni, sme sa museli vrátiť domov. No nádherné a nezabudnuteľné zážitky ostanú navždy v našich srdiečkach, ako aj na fotografiách.
Tento výlet sa mohol uskutočniť vďaka OZ Slnko pre všetkých - Detský fond v Rimavskej Sobote. Veľmi pekne ďakujeme MUDr. Tomicovej a Mgr. Balciarovej za to, že sme mohli prežiť tri dni plné prekvapení a zážitkov, všetkým špeciálnym školám v okrese Rimavská Sobota, a taktiež naša vďaka patrí všetkým našim učiteľkám, ktoré s nami boli na výlete.
                                 Ďakujeme!!!

Filed under Fotogaléria

Slávnostná Akadémia

18. jún 2009

Slávnostná Akadémia je ďalšou časťou projektu "Aj my to dokážeme", ktorý realizujú špeciálne základné školy v okrese Rimavská Sobota pod záštitou Občianskeho združenia Slnko pre všetkých - Detský fond Rimavská Sobota . Tohto roku sa konala deň po športových hrách 18. 6. v Kultúrnom dome v Rimavskej Sobote. Jej názov bol " Z rozprávky do rozprávky". Program moderovala striga Agáta z Klenovca a Pipi dlhá pančucha. Deti spievali, tancovali, hrali divadielka, ktoré s nimi ich pani učiteľky pripravili. Aj naša škola sa zúčastnila tejto akadémie a prispela do programu. Striga Agáta je tiež naša. Všetci sa výborne zabávali. Detičky boli nadšené, veď mohli vystúpiť na javisko a ukázať, že aj ony sú šikovné, a že mnoho vecí dokážu. Veľká vďaka patrí najmä pedagógom, ktorí sa venujú postihnutým. Táto práca vyžaduje mnoho trpezlivosti, práce, ale radosť a vďaka v detských očiach stojí za všetku námahu.

Filed under Fotogaléria

Športové hry žiakov ŠZŠ

17. jún 2009

"Aj my to dokážeme" je názov projektu, ktorý realizujú špeciálne základné školy v okrese Rimavská Sobota pod záštitou Občianskeho združenia Slnko pre všetkých - Detský fond Rimavská Sobota . Každoročne v mesiaci jún sa tieto školy prezentujú prostredníctvom výstavky prác žiakov v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. Taktiež vždy v mesiaci jún sa konajú športové hry žiakov s mentálnym postihnutím, v Rimavskej Sobote sa koná slávnostná Akadémia, kde sa tieto školy prezentujú kultúrnym programom a nakoniec za odmenu sa najlepší žiaci týchto škôl zúčastňujú tábora resp. výletu.
V tomto roku sa regionálne športové hry žiakov špeciálnych základných škôl uskutočnili dňa 17. júna 2009 v Špeciálnej základnej škole v Klenovci. Tento deň bolo nádherné a teplé počasie. Do našej obce zavítali žiaci a ich učitelia zo 7 škôl, vrátane našej školy sa tak športových hier zúčastnilo 8 škôl. Svoje športové výkony podalo spolu 96 žiakov.

Zúčastnené školy:

          ŠZŠ Hnúšťa
          ŠZŠ Rimavská Sobota
          ŠZŠ s VJM Rimavská Sobota
          ŠZŠ s VJM Rimavská Seč
          ŠZŠ Lučenec
          ŠZŠ Revúca
          Špeciálne triedy pri ZŠ V. Clemetisa Tisovec
          ŠZŠ Klenovec

Súťažili v 4 športových disciplínach:

          - skok do diaľky,
          - hod kriketovou loptičkou/ starší žiaci granátom,
          - beh na 50 m,
          - beh na 300 m staršie dievčatá a 500 m starší chlapci.

Žiaci boli rozdelení podľa veku do týchto kategórií: najmladší žiaci, najmladšie žiačky, mladší žiaci, mladšie žiačky a starší žiaci, staršie žiačky.
Všetci sa snažili podať čo najlepšie výkony. Po celý deň vládla všade príjemná, pokojná ale zároveň súťaživá atmosféra. Na záver súťažiacim zatancovali dievčatá HIP- HOP.
Víťazi získali zaujímavé ceny, medaily a samozrejme diplomy.
V celkovom hodnotení družstiev získali najviac bodov:

          1. miesto - ŠZŠ s VJM Rimavská Sobota
          2. miesto - ŠZŠ Rimavská Sobota
          3. miesto - ŠZŠ Klenovec

Víťazom blahoželáme !!!


Víťazi regionálnych športových hier 2009 žiakov ŠZŠ a špeciálnych tried

Najmladšie žiačky

Beh na 50 m

1.miesto Jordana Kaločajová 9,03s ŠZŠ Rim.Sobota
2.miesto Esmeralda Ráczová 9,17s ŠZŠ s VJM Rim.Sobota
3.miesto Vanessa Györgyová 9,39s ŠZŠ s VJM Rim.Sobota

Skok do diaľky

1.miesto Vanessa Györgyová2,65m ŠZŠ s VJM Rim.Sobota
2.miesto Esmeralda Ráczová 2,33m ŠZŠ s VJM Rim.Sobota
3.miesto Brenda Demeová 2,31m ŠZŠ Lučenec

Hod kriketovou loptičkou

1.miesto Kristína Radičová 22,60m ŠZŠ Klenovec
2.miesto Barbora Pistulová 20,80m Špec.triedy pri ZŠ V.Clementisa Tisovec
3.miesto Esmeralda Ráczová 20,50m ŠZŠ s VJM Rim.Sobota

Najmladší žiaci

Beh na 50 m

1.miesto Nikolas György 8,50s ŠZŠ s VJM Rim.Sobota
2.miesto José Armando Rácz 9,37s ŠZŠ s VJM Rim.Sobota
3.miesto Simon Puška 9,38s ŠZŠ Revúca

Skok do diaľky

1.miesto Ernest Bari 3,22m ŠZŠ s VJM Rim.Sobota
2.miesto Nikolas György 3,05m ŠZŠ s VJM Rim.Sobota
3.miesto José Armando Rácz 2,77m ŠZŠ s VJM Rim.Sobota

Hod kriketovou loptičkou

1.miesto Nikolas György 39,00m ŠZŠ s VJM Rim.Sobota
2.miesto Ernest Bari 36,00m ŠZŠ s VJM Rim.Sobota
3.miesto Ján Pištula 31,50m Špec.triedy pri ZŠ V.Clementisa Tisovec

Mladšie žiačky

Beh na 50 m

1.miesto Jarmila Kenická 7,89s ŠZŠ Hnúšťa
2.miesto Ingrid Bernáthová 8,11s ŠZŠ Rim.Sobota
3.miesto Alžbeta Oláhová 8,21s ŠZŠ Klenovec

Skok do diaľky

1.miesto Ingrid Bernáthová 3,35m ŠZŠ Rim.Sobota
2.miesto Simona Ferková 3,16m ŠZŠ Revúca
3.miesto Jarmila Kenická 3,05m ŠZŠ Hnúšťa

Hod kriketovou loptičkou

1.miesto Simona Ferková 37,60m ŠZŠ Revúca
2.miesto Mária Boldiová 30,30m Špec.triedy pri ZŠ V.Clementisa Tisovec
3.miesto Ingrid Bernáthová 28,60m ŠZŠ Rim.Sobota

Mladší žiaci

Beh na 50 m

1.miesto Nikolas Dunka 7,34s ŠZŠ s VJM Rim.Sobota
2.miesto Maroš Krúpa 7,64s ŠZŠ Revúca
3.miesto Milan Radič 7,73s ŠZŠ Rim.Sobota

Skok do diaľky

1.miesto Nikolas Dunka 4,56m ŠZŠ s VJM Rim.Sobota
2.miesto Marian Grlák 3,96m ŠZŠ Hnúšťa
3.miesto Gejza Cibuľa 3,92m ŠZŠ Klenovec

Hod kriketovou loptičkou

1.miesto Milan Radič 49,80m ŠZŠ Rim.Sobota
2.miesto Attila Busa 47,60m ŠZŠ s VJM Rim.Seč
3.miesto Nicolas Dunka 47,40m ŠZŠ s VJM Rim.Sobota

Staršie žiačky

Beh na 60 m

1.miesto Erika Oláhová 7,70s ŠZŠ Klenovec
2.miesto Timea Tóthová 8,20s ŠZŠ Rim.Sobota
3.miesto Dorota Váradiová 8,31s ŠZŠ Lučenec

Beh na 300 m

1.miesto Mária Bernáthová ŠZŠ Rim.Sobota
2.miesto Dorota Váradiová ŠZŠ Lučenec
3.miesto Partícia Oláhová ŠZŠ Lučenec

Skok do diaľky

1.miesto Mária Bernáthová 3,24m ŠZŠ Rim.Sobota
2.miesto Timea Tóthová 3,14m ŠZŠ Rim.Sobota
3.miesto Božena Radičová 3,14m ŠZŠ Klenovec

Hod kriketovou loptičkou

1.miesto Nikoleta Györgyová 33,70m ŠZŠ s VJM Rim.Sobota
2.miesto Božena Radičová 30,10m ŠZŠ Klenovec
3.miesto Jana Boldiová 28,90m Špec.triedy pri ZŠ V.Clementisa Tisovec

Starší žiaci

Beh na 50 m

1.miesto Alexander Balog 6,81s ŠZŠ s VJM Rim.Sobota
2.miesto Lukáš Kuchár 7,28s ŠZŠ Hnúšťa
3.miesto Michal Stach 7,32s Špec.triedy pri ZŠ V.Clementisa Tisovec

Beh na 500 m

1.miesto Róbert Botoš ŠZŠ Lučenec
2.miesto Dominik Bari ŠZŠ s VJM Rim.Sobota
3.miesto Róbert Boldi ŠZŠ s VJM Rim.Sobota

Skok do diaľky

1.miesto Alexander Balog 4,71m ŠZŠ s VJM Rim.Sobota
2.miesto Michal Stach 4,30m Špec.triedy pri ZŠ V.Clementisa Tisovec
3.miesto Dominik Bari 4,27m ŠZŠ s VJM Rim.Sobota

Hod granátom

1.miesto Dominik Bari 45,60m ŠZŠ s VJM Rim.Sobota
2.miesto Jozef Oláh 44,20m ŠZŠ Revúca
3.miesto Štefan Oláh 43,60m ŠZŠ Lučenec

ĎAKUJEME
všetkým, ktorí nám pomohli túto veľkú športovú súťaž zrealizovať !!!


Súťaž finančne podporili:

OZ Šťastné srdce Bratislava
Konto nádeje STV Bratislava
Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej Vzdelanie a zdravie pre všetkých
Nadácia SLSP Bratislava


Sponzori:

Obecný úrad Klenovec
OZ Slnko pre všetkých - Detský fond Rimavská Sobota
Pekáreň Juhás Hnúšťa
IZONT s.r.o. Hnúšťa


Pri realizácii súťaže nám poskytli pomoc:

ZŠ V. Mináča Klenovec
Futbalový klub TJ Klenovec
ŠZŠ Hnúšťa
Miestna organizácia Červeného kríža
Obecná polícia Klenovec<
Martin Cibuľa - Klenovec/font>

ĎAKUJEME !!!

Filed under Fotogaléria

Stretnutie v Domove dôchodcov

12. jún 2009

V tomto mesiaci bol deň najlepších priateľov. V rámci tohto dňa sme s našimi žiakmi strávili pekné chvíle s obyvateľmi Domova dôchodcov a ich pracovníkmi. Nesúťažne prebiehali hry: kolky, hádzanie šípok, hod loptičiek do koša a kartové hry. Prialo nám aj počasie, a v krásnom areály sme pobudli dve hodiny. V disciplínach sa striedali naši žiaci s obyvateľmi, ktorí ochotne najmä v kolkoch radili. Deti boli nadšené a spokojné. So sladkou odmenou sme sa rozlúčili, na rozlúčku zakývali s prísľubom, že sa znovu stretneme. Spokojnosť bola na oboch stranách.

Ďakujeme!

Filed under Fotogaléria

MDD

1. jún 2009

Upršané počasie v pondelok 1. júna vôbec nepokazilo náladu žiakom ŠZŠ v Klenovci. Ako aj mohlo - veď sa na tento deň, ktorý je sviatkom všetkých detí, už dlho tešili.
Samozrejme to, že sa nebudú učiť, vedeli od triednych učiteliek už od predchádzajúceho týždňa, ale keď im pani riaditeľka ráno všetkým ku sviatku zablahoželala a popriala veľa príjemných zážitkov, radosť nemala konca. Najprv spoločne so žiakmi ZŠ V. Mináča v Klenovci navštívili veselé filmové predstavenie "O troch medveďoch s cibuľkou" v miestnom kultúrnom stredisku. Potom sa už v priestoroch ZŠ V.Mináča venovali zábavno-súťažným a športovým aktivitám.
Mladší žiaci sa pretekali v hádzaní loptičkou do kvietka, skladaní puzzle, v zbieraní papierových vajíčok, triafaní do kolkov a v speve. Za svoje "vrcholové výkony" si všetci z každej netradičnej disciplíny odnášali sladkú odmenu a po skončení tej poslednej súťaže si nadšene porovnávali obsah svojich preplnených vrecák.
Starší žiaci súťažili medzi sebou. Obe školy vybrali jednotlivcov - chlapcov, ktorí súťažili v stolnom tenise. Staršie dievčatá vytvorili za obe školy dve družstvá a zahrali si vybíjanú. Žiaci nás výborne reprezentovali. Aj chlapci aj dievčatá získali v týchto priateľských zápasoch 1. miesto.
Tak sa teda stalo, že ani zlé počasie sa nijako nepodpísalo na jednom peknom predpoludní a zamračené oblaky svojim sivým, zachmúreným pohľadom mohli len so závisťou z výšky sledovať usmiate tváričky a rozžiarené očká našich detí, hopkajúcich si veselo po mokrom chodníku cestou domov zo školy...
Chceme sa veľmi pekne poďakovať vedeniu ZŠ V. Mináča ako aj ostatným učiteľom za pripravené spoločné aktivity a za príjemné chvíle strávené v ich škole.

Filed under Fotogaléria

Cesta rozprávkovým lesom

30. máj 2009

Každý sviatok treba poriadne osláviť, veď je iba raz do roka. Obec Klenovec, Materská škola Karola Pajera v Klenovci v spolupráci s Mikroregiónom Sinec-Kokavsko a inými organizáciami obce pripravili pre deti sobotu 30. mája "Cestu Rozprávkovým lesom" v Skorušine. Do tejto akcie sa zapojili aj pani riaditeľka a pani učiteľky z našej školy, ktoré spolu s ostatnými rozprávkovými bytosťami čakali na jednotlivých stanovištiach na deti. Na ceste svetom rozprávok čakali na deti rôzne disciplíny, za ktoré boli odmenené sladkými dobrotami. Oslávenci prechádzali na začiatku rozprávkového lesa jaskyňou, a tak sa dostali do sveta rozprávok. Mohli v ňom stretnúť čertov, šialene smutnú princeznú so šašom, ktorý vyskúšal ich obratnosť, ježibabu, s ktorou si mohli zatancovať, zbojníkov, ktorí pripravovali pravý zbojnícky guláš na ozajstnom zbojníckom ohni. Nechýbali ani pravé lesné víly a vodník s kamarátkou žabkou, ktorí otestovali telesnú zdatnosť všetkých detí. Okrem toho deti počas cesty stretli veľa kreslených postavičiek z rozprávok a taktiež si mohli vyskúšať jazdu na koníkoch, vyšantiť sa na skákacom hrade alebo si pozrieť poľovníckych psov a poľovnícke trofeje. Pre každé dieťa, ktoré prešlo cestu rozprávkovým lesom, bolo pripravené aj občerstvenie. Aj keď počasie detičkám veľmi neprialo, bolo riadne chladno, čaro rozprávok pritiahlo do Skorušiny veľa usmiatych tváričiek.

Filed under Fotogaléria

Návšteva z Karlovej univerzity v Prahe:
Spolupráca pri organizácii terénneho kurzu

27. máj, 28. máj 2009

V dňoch 27. 5. a 28. 5. 2009 k nám do školy znovu zavítali študenti z Prahy. Napísali nám:

Katedra antropologie, Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy každoročně pořádá terénní etologické praktikum v obci Klenovec. Cílem praktika je naučit studenty základním technikám sběru behaviorálních dat v terénních podmínkách. Důraz je kladen především na techniky pozorování a vedení interview pomocí nichž se studenti seznamují s různými aspekty života místního rómského obyvatelstva. V rámci toho je nezanedbatelnou součástí kurzu opakovaná návštěva Speciální školy. Na základě předchozích vynikajících zkušeností s ředitelkou Dr. Migaľovou a jejími kolegyněmi jsme i v tomto roce měli velký zájem o další spolupráci. Současná paní ředitelka Mgr. J. Pohorelská nám vyšla vstříc a seznámila studenty s provozem školy, specifiky žáků a výuky. Následně měli možnost formou nezúčastněného pozorování sledovat aktivitu a interakce žáků při výuce. Dále byli studenti vedeni k sledování motorických aktivit žáků v jednotlivých hodinách. Ochota a pomoc pedagogů školy nám umožňuje pochopit jednotlivé aspekty života a postojové chrakteristiky rómské komunity v jejich plné šíři.

Mnoohkrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

                                          PhDr. Ivan Murín, PhD.
                                          Dr. Jan Havlíček

Filed under Fotogaléria

Svetový týždeň rodiny

18. máj 2009

FAMILY = (F)ather (A)nd (M)other (I) (L)ove (Y)ou
RODINA = Otec a mama ľúbim vás...


Asi každý z nás už vie, že druhá májová nedeľa patrí našim mamičkám. V tento deň, Deň matiek, si významnejšie ako inokedy pripomíname, ako veľmi sme im vďační za život, za ich starostlivosť a za lásku, ktorú nám rozdávajú z celého srdca.
No už menej ľudí vie, že po Dni matiek si pripomíname Svetový týždeň rodiny (14.5. - 20.5.). Žiaci a pani učiteľky z našej školy na tento významný sviatok nezabudli a patrične ho oslávili. Ale nebola to len taká obyčajná oslava, pretože o zábavu na nej sa postaral Šašo Jašo. Všetci žiaci sa s ním vybrali priamo do "Dolinky", kde si spolu s rodičmi zasúťažili a zabavili sa.
V rodinnom súboji proti sebe bojovali pani Božena Radičová, Viera Tomášová, Helena Oláhová a Magda Cibuľová so svojimi deťmi alebo súrodencami. Šašo si pre nich pripravil neľahké úlohy. Prvá bola 60 - sekundovka, kde museli Jašovi priniesť z domu zubnú kefku, toaletný papier a mydlo. V druhej úlohe sa ukázali, akí sú dobrí a hlavne rýchli vodiči fúrikov. V ďalšej úlohe sa mnohí osvedčili ako výborní triafači loptičiek do detského kočíka a v poslednej úlohe sme si preverili ich výdrž v držaní rúk. Všetci súťažiaci, ale aj povzbudzujúci, sa nesmierne dobre bavili a to najdôležitejšie, najlepšia a teda najšikovnejšia rodina bola ocenená. Ako víťaz z rodinného súboja vyšla rodina pani Boženy Radičovej, ktorá si domov odniesla darčekový kôš plný sladkých dobrôt.
A aby na Šaša Jaša len tak rýchlo v Dolinke nezabudli, každému dieťaťu rozdal sladké lízatko.

Filed under Fotogaléria

Návšteva hasičov

13. máj 2009

13. máj bol pre našich žiakov malým prekvapením. Privítali k nám na návštevu členovia hasičského a záchranného zboru z Hnúšte. Ukázali nám, že ich práca vyžaduje nielen silu, ale aj zručnosť a odvahu. Keďže nemali žiaden výjazd, mohli sa nám naplno venovať. Najprv nám priblížili, čo práca hasičov a záchranárov obnáša a potom predviedli žiakom hasičskú techniku, ktorú pri svojej práci využívajú. Žiaci so záujmom sledovali výklad, hasičské auto, mali možnosť vidieť hasičský zásahový oblek, dýchací prístroj a inú techniku, ktorú pri zásahu používajú. Najväčším zážitkom pre žiakov bola však možnosť, aby si sami vyskúšali spôsob hasenia prúdnicou.
Keďže chceli svoju činnosť predviesť aj najmenším detičkám v materskej škole, zvukom sirény sa s nami rozlúčili. Deti si po peknom a zaujímavom zážitku sadli do lavíc, aby hasičské auto stvárnili výtvarne, a tak sa zapojili do výtvarnej súťaže: "O najkrajšie hasičské auto".

Ďakujeme členom hasičského a záchranného zboru z Hnúšte za ochotu priblížiť deťom túto náročnú prácu.

Filed under Fotogaléria

Regionálna súťaž v prednese poézie žiakov špeciálnych škôl

7. máj 2009

Mesiac máj patrí k najkrajším mesiacom v roku. Príroda je už prebudená zo zimného spánku, a aj ľudia už zväčša po jarnej únave sú veselší a plní energie. Vplyvom teplého slniečka sa niektorým chce spievať, skladať básničky, či už o štebotavých vtáčikoch, o mláďatách, kvetoch či rozkvitnutých stromoch. Možno aj toto čaro jari nás pred niekoľkými rokmi inšpirovalo k tomu, aby sme zorganizovali okresnú recitačnú súťaž v prednese poézie žiakov špeciálnych škôl. Súťaž sa všetkým veľmi zapáčila a už niekoľko rokov ju naša škola usporadúva tradične v mesiaci máj. Nebolo inak ani tento rok. 7. mája bolo naozaj krásne, teplo a slnečno. V škole sa stretli nedočkaví ( niektorí a s miernou trémou) žiaci špeciálnych škôl z Hnúšte, Rimavskej Soboty, Lučenca, Revúcej a zo špeciálnej triedy pri ZŠ V. Clementisa z Tisovca. Nechýbali ani žiaci našej školy z Klenovca, a to Diana Radičová (1.r.), Andrej Cibuľa (2.r.), Margaréta Oláhová (4.r.), Jana Cibuľová (6.r.), Beata Cibuľová (7.r.) a Gejza Cibuľa (7.r.). A súťaž sa mohla začať. Výkony žiakov hodnotila nezávislá porota v zložení : Anna Koldrásová, Ružena Kováčová, Milada Kochanová. Všetci súťažiaci sa predviedli na vysokej úrovni, boli vynikajúco pripravení, a porota to mala veru naozaj ťažké. Nakoniec však musela rozhodnúť. Knižné ceny do súťaže nám venoval Obecný úrad Klenovec, Vydavateľstvo Fragment a Konto nádeje STV.
Víťazi jednotlivých kategórií:

I. kategória - najmladší žiaci (1. - 3.roč.):
       1. Jaroslav Radič (špec. tr. pri ZŠ V.Clementisa Tisovec)
       2. Erik Farkaš (ŠZŠ Hnúšťa)
           Patrik Berky (ŠZŠ Lučenec)
       3. Perla Balogová (ŠZŠ Revúca)

II. kategória - mladší žiaci (4.- 6. r.):
       1. Margaréta Oláhová (ŠZŠ Klenovec)
       2. Marcela Oláhová (ŠZŠ Hnúšťa)
           Peter Lazi (ŠZŠ Hnúšťa)
       3. Agnesa Čimpoješová (ŠZŠ Lučenec)

III. kategória - starší žiaci (7. - 9.r.):
       1. Lukáš Mušuka (špec. tr. pri ZŠ V.Clementisa Tisovec)
       2. Simona Mušuková (špec.tr.pri ZŠ V.Clement.Tisovec)
           Marian Bari (ŠZŠ Hnúšťa)
       3. Gejza Cibuľa (ŠZŠ Klenovec)

IV. kategória - variant B:
       1. Tomáš Radič (ŠZŠ Lučenec)
       2. Mária Radičová (ŠZŠ Lučenec)

V. kategória - variant C:
       1. Michaela Bartová (ŠZŠ Hnúšťa)

Všetkým víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami to majú v živote ťažšie, náročnejšie, mnohí si možno myslia, že nič nedokážu, ale aj oni sú šikovné, vedia sa naučiť vystupovať na verejnosti, prezentovať svoju školu. Držme im palce, aby aj v budúcnosti dokázali byť úspešní !!!

Filed under Fotogaléria

Exkurzia na ranč "CINDYUM"

5. máj 2009

Dátum 5.5. 2009 je istým spôsobom magický a pre niektorých našich žiakov bol dokonca i výnimočný. Tí, ktorí počas zimných mesiacov nazbierali najviac bodov za slušné správanie sa v škole, sa zúčastnili exkurzie na ranč CINDYUM v Kokave nad Rimavicou (www.cindyum.wbl.sk).
Aj napriek tomu, že mnohí už autobusom cestovali, bola táto jazda niečím zaujímavá. Väčšina z nich totiž týmto smerom cestovala po prvýkrát a rovnako prvýkrát mali možnosť povoziť sa na koni.
Po príchode na ranč, ktorý patrí rodine Spodniakovej, nás okrem domácich privítali aj zvieratká - teliatka, kravičky, kozičky a psíky, no a samozrejme aj tí, kvôli ktorým sme tam prišli - koníky. Každému sa páčil iní koník - biely, hnedý i čierny. Pre nás už mala Peťka, majiteľka koní, pripravenú kobylu, ktorá sa volala Cezira. Popri nej neustále hopkalo jej malé žriebä Cerzia. Každý si tak mohol vyskúšať, aký je to úžasný pocit sedieť na ozajstnom koni, v ozajstnom sedle. A to nie len v takom obyčajnom ale pravom, westernovom. Takto sa z našich detí na pár minút stali kovboji a kovbojky. Všetci boli veľmi šťastní, a keď zosadali z koňa mali široký úsmev na tvárach, a to aj napriek tomu, že niektorí naňho vysadali so strachom v očiach.
Po jazde na Cezire sme sa občerstvili chutným chlebom s domácim syrom a čajom. Na cestu sme sa ešte posilnili fantastickým sladkým koláčom, ktorý pre nás upiekla domáca pani. Veru, že sme sa aj museli poriadne posilniť, pretože sme mali pred sebou dlhú cestu - cca 2km pešej chôdze. Každý to samozrejme zvládol isto aj vďaka tomu, že za odmenu bola sľúbená zmrzlina. Na tej sme si všetci pochutnali, a potom sme spokojne nastúpili do autobusu, ktorý smeroval priamo domov, do Klenovca. Prišli sme síce unavení, ale za to plný nových zážitkov, na ktoré len tak ľahko nezabudneme.

Filed under Fotogaléria

Vzdelanie a zdravie pre všetkých

apríl-máj 2009Žiaci a zamestnanci Špeciálnej základnej školy v Klenovci
by chceli touto cestou verejne poďakovať

Slovenskej nadácii Silvie Gašparovičovej -
Vzdelanie a zdravie pre všetkých


za poskytnutú finančnú pomoc.

V tomto školskom roku naša škola získala finančný dar v celkovej hodnote 2 525,11 € ( 76 071,463 Sk ).

Nadácia nám zakúpila športové potreby podľa nášho výberu
v hodnote 1.248,96 €,
uhradila faktúry: za zhotovenie ochranných krytov na radiátory do telocvične 937,00 € a za nákup svietidiel s ochrannými krytmi tiež do telocvične 339,15 €.

ĎAKUJEME

                                      žiaci a zamestnanci ŠZŠ v Klenovci

Filed under Fotogaléria

Školská súťaž v prednese poézie

23. apríl 2009

sa uskutočnila 23. 4. 2009 v priestoroch našej školy. Zúčastnilo sa jej 10 žiakov, súťažili v troch kategóriách. Vypočuli sme si krásne klasické básničky od Milana Rúfusa, Márie Rázusovej - Martákovej, Kristy Bendovej či Ľudmily Podjavorinskej. Tí menší básnili o Pampúšikovi, ktorý sa nikoho nebál, o macíkovi na prechádzke a o čerstvo narodenom žabiatku. Starší pri výbere básničiek siahli po vážnych básničkách Milana Rúfusa ( A múdrosť hlbín či Kytička jahôd ). Úspech medzi obecenstvom mal aj večný Valibuk Sama Chalupku.
Kvalitu uchádzačov posudzovala porota v zložení: Mgr. Denisa Mináčová, Mgr. Blanka Parobeková, Ing. Katarína Mišanková. A rozhodla, že do regionálneho kola postupujú :

         Diana Radičová z 1. ročníka
         Andrej Cibuľa z 2. ročníka
         Margaréta Oláhová zo 4. ročníka
         Jana Cibuľová zo 6. ročníka
         Gejza Cibuľa zo 7. ročníka
         Beatka Cibuľová zo 7. ročníka

Do videnia 7. mája na regionálnej súťaži!

Filed under Fotogaléria

Deň Zeme

22. apríl 2009

Buďte ľudia, buďte iní,
nech je naša Zem bez špiny.
Nech je opäť ako v raji,
v každom kúte, v každom kraji...


...tento jednoduchý veršík nenapísal Hviezdoslav, netreba ho zložito rozoberať, stačí sa kratučko zamyslieť. Sme ochotní byť iní? Chvíľ na zamyslenie sa je málo. Ale nájdu sa. Určite aspoň na Deň Zeme.
Sú mnohé zdanlivo významnejšie dni v roku. Málokto si však dokáže uvedomiť, že ani Vianoce nám neprinášajú toľko darov ako naša Zem. Tieto dary nie sú nevyčerpateľné ako rozprávkový Hrnček var. Musíme pochopiť, že všetko živé i neživé na našej Zemi je vzácne a krehké. A musíme to naučiť aj mladých ľudí, aby neskôr mali kde a ako žiť.
Na našej škole sme si deň Zeme pripomenuli presne 22. apríla. Namiesto bežného vyučovania sme sa venovali aktivitám spojeným s ochranou životného prostredia. Pomáhala nám pritom pani Ing. Želmíra Ružičková zo Strediska enviromentálnej výchovy na Teplom Vrchu. Úlohy a súťaže prispôsobila veku žiakov. Mladší žiaci sa hrali s kvapkou Jarmilkou aj so Špinďúrou a tak si ozrejmili význam čistej vody pre život, počúvali včielky a hrali sa na zvieratká. Starších žiakov zaujalo rozprávanie o neďalekom Drienčanskom krase, o obojživelníkoch, hadoch, netopieroch a iných zvieratách, ktorým ľudia ubližujú a zabíjajú ich len kvôli predsudkom. Dozvedeli sa nové veci zo života včiel a vyskúšali si úlohu včely - strážkyne úľa. Veľmi názorná bola hra nazvaná Ostrovy života. Žiaci si sami vyskúšali, ako je v kruhu - ostrove tesno, keď človek svojou činnosťou počet ostrovov života neustále znižuje.
Pani inžinierka priniesla aj včelie medzistienky a naučila nás robiť krásne voňavé medové sviečky.
Deň Zeme sa nepatrí celý stráviť v škole, preto sme sa pobrali do prírody - k vodnej nádrži. Cestou sme pozbierali odpadky, ktoré sme následne separovali. Zistili sme, že najviac je odpadkami zahádzaná autobusová zastávka, nazbierali sme ich skoro plné vrece. Okrem odstraňovania odpadkov sme stihli hľadať aj poskrývané písmená. V cieli cesty - na krásnej lúke pri priehrade - sme z nich zložili aktuálnu výzvu " Ochraňujte prírodu !" A sľúbili sme si, že to naozaj budeme robiť. Len aby nám toto odhodlanie vydržalo...

Filed under Fotogaléria

POZOR!!! ...aby si sa nestal/a obeťou obchodovania s ľuďmi!

16. apríl 2009

Pod týmto názvom sa dňa 16. apríla 2009 uskutočnila na našej škole beseda, na ktorú sme si pozvali psychologičku, pani Mgr. Cirákovú z PPP z Rimavskej Soboty, ktorá s našimi žiakmi besedovala na tému: "Obchodovanie s ľuďmi". Žiaci sa zaujímavou formou dozvedeli čo zahŕňa obchodovanie, aké sú nelegálne prostriedky obchodovania s ľuďmi, ale zamerala sa hlavne na to, ako sa vyhnúť rizikám v zahraničí, pri cestovaní a taktiež doma. Beseda bola zaujímavá a pre žiakov poučná, za čo pani psychologičke ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie!

Svetový deň zdravia

7. apríl 2009

Zo všetkých strán počúvame o nevyhnutnosti zdravej životosprávy, napriek tomu má každý z nás v tejto oblasti veľké rezervy. Aj preto sme opäť otvorili tému zdravého životného štýlu. Stalo sa to na Svetový deň zdravia 7.apríla. Najprv sme mali besedu s prednáškou na tému Ako zdravo žiť. Viedla ju pani učiteľka Janka Mrnková. Znova sme si zopakovali zdanlivo samozrejmé - jedzme veľa ovocia, vyhýbajme sa stresu, fajčeniu a iným návykovým látkam, dodržiavajme hygienu. Po besede sme si rozhýbali telá pod heslom V zdravom tele zdravý duch. Celá škola sa na školskom dvore zapojila do zápasu vo vybíjanej. Počasie nám prialo, hrali mladší aj starší, všetci sme sa tešili.

Ennervate accio levitate

apríl 2009

Máloktorý obyvateľ Slovenska vie, čo znamenajú tieto slová, naši žiaci však áno! Je to predsa zaklínadlo! Zaklínadlo, ktorým sa zobúdza striga Agáta! A treba ho povedať trikrát! Iba potom je striga ochotná vstať z teplej postele. Práve hľadaním tohto zaklínadla sa začal v našej škole rozprávkový Týždeň so strigou Agátou v krajine rozprávok.
V pondelok sme v triedach hľadali písmenká. Boli poskrývané kade-tade. Napríklad v násobilke sa skrývalo R, v osemsmerovke E a v básničke I. Keď sme zaklínadlo spoločne zostavili, zobudili sme strigu Agátu a pani učiteľky mohli oddychovať - striga prejavila skvelé pedagogické schopnosti. Dokázala učiť všetky predmety. Najprv urobila rozcvičku ( telesná výchova), potom naučila deti pesničku ( hudobná výchova), preskúšala ich vybrané slová po p ( gramatika ), zarecitovali jej básničku ( čítanie ), vymenovali jej lesné zvieratká, časti ľudského tela ( vlastiveda) a podebatovali si o Márii Terézii ( dejepis ). Nakoniec ich naučila variť čarovný nápoj (pracovné vyučovanie).
Utorok bol medovníkový. Ocitli sme sa v rozprávke O medovníkovej chalúpke. Prečítali sme si rozprávku, v osemsmerovke sme hľadali lesné plody, ktoré Janko a Marienka v lese natrhali, porozprávali sme sa o zvieratkách, ktoré mohli v lese stretnúť a išli sme zobudiť strigu. Povedali sme zaklínadlo, striga Agáta vstala a začala mať veľké nároky - chcela domček ! A chcela medovníky! Pretože sme z rozprávky vedeli, čo sa môže stať, keď je striga hladná, pustili sme sa do ozdobovania medovníkov ozajstným cukrárenským snehom. Najviac ozdobili staršie dievčatá, mladšie kreslili a vystrihovali medovníky na steny domčeka. Starší chlapci urobili krásny domček, vyzdobili sme ho medovníkmi, dali sme mu aj záclonky a ukázali strige. Tá bola rada! Hneď si ho vyskúšala. a ešte viac sa potešila medovníkom. Na oplátku pozvala k nám do školy mladú šperkárku Katku a mladého košíkára Martina. Títo nás učili robiť náramky a náhrdelníky z drôtikov a korálikov, ako aj košíky z prútia.
Streda: Martinko Klingáčik z rozprávky Zlatá priadka sa stal ústrednou postavou tretieho dňa. Z každej triedy sa od rána ozývalo " Ak uhádneš moje meno nechcem Ťa, ale ak ho neuhádneš, vezmem Ťa". Striga Agáta nám pripravila prekvapenie - tvorivé dielne, kde nás pani Hrušková učila paličkovou technikou vyrábať čipky a pani Dolinajová nám ukázala ako sa robia bábiky zo šúpolia.
Vo štvrtok okrem rozprávky Soľ nad zlato v škole vládla aj cestovná horúčka. Veď už v piatok nás čakal výlet. Aby sme presne vedeli, kadiaľ pocestujeme, nakreslili sme si čarovnú cestu, urobili sme maketu jaskyne aj zámku a na ceste sme podľa mapy vyznačili všetky obce, ktorými budeme prechádzať. Striga preletela ponad cestu na metle a poučila nás, ako sa máme na výlete správať. Pričarovala nám pani inžinierku Maciakovú, ktorá nám ukázala, ako sa zdobia kraslice voskovou technikou. Vyskúšali sme si to všetci a mnohým sa veľmi darilo.
Piatok bol naozaj rozprávkový - boli sme aj hlboko pod zemou aj vysoko pod nebom. Navštívili sme Ochtinskú aragonitovú jaskyňu a hrad Krásna Hôrka. Mnohí žiaci prvýkrát v živote boli v jaskyni aj na hrade, prialo nám aj počasie, takže máme len tie najkrajšie zážitky.
Za tento nádherný týždeň ďakujeme strige Agáte a Kontu Orange. Sme veľmi radi, že nám umožnili prežiť tieto nádherné chvíle.
Pani učiteľka Zigmundová našu vďaku aj zveršovala:

Byť Orange
to je krása,
čo si zmyslíš,
všetko dá sa!
Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu "Školy pre budúcnosť" Konta Orange, n.f.
Tvorivé dielne sa uslutočnili vďaka projektu OZ RODON podporeného z Hodiny deťom.
                                                   Kolektív ŠZŠ v Klenovci

Filed under Fotogaléria

Medzinárodný deň Rómov

8. apríl 2009

8. apríla pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov navštívil našu školu dlhoročný rómsky aktivista, spolupracovník novín Romano nevo lil a Sme, pán Ján Radič z Hnúšte. Stretli sme sa s ním v telocvični, ktorá bola pri tejto príležitosti vyzdobená zeleno - modrou rómskou vlajkou a slovami rómskej hymny.
Pán Ján Radič veľmi prístupnou formou oboznámil deti s históriou Rómov na našom území. Myslím, že nielen žiaci, ale aj my sme sa dozvedeli veľa nového z histórie Rómov
(napríklad, že Mária Terézia zakázala sobáše Rómov navzájom a podporovala sobáše medzi Rómami a inými etnikami). Porozprával nám o pohnutých osudoch Rómov v období 2. svetovej vojny. Mnohí žiaci sa dozvedeli, že ich prarodičia boli v pracovných či koncentračných táboroch. Spomenul aj Róma Mateja Cibuľu, ktorý bol v rodnom Klenovci zastrelený preto, lebo nosil potraviny partizánom.
Upozornil nás, že mnoho významných slovenských a svetových osobností má rómske korene. Vedeli ste, že Charlie Chaplin bol tiež Róm?
Besedu so žiakmi spestril ukážkami rómskych tancov z rôznych oblastí Slovenska.
Na záver nám pustil moderné rómske piesne, pri ktorých si zatancovali už aj žiaci. Ešte raz ďakujeme pánovi Radičovi za peknú besedu.

Filed under Fotogaléria

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise

7. apríl 2009

7. 4. 2009 sa uskutočnil 2. ročník veľkonočného turnaja v stolnom tenise žiakov ZŠ V. Mináča a ŠZŠ. Zvíťazilo družstvo žiakov ŠZŠ.
Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

Filed under Fotogaléria

Školská spevácka súťaž

24. marec 2009

Školská spevácka súťaž sa uskutočnila 24. marca 2009, žiaci súťažili v troch kategóriách:

     I. kategória - žiaci 1., 2. a 3. ročníka
     II. kategória - žiaci 4., 5. a 6. ročníka
     III. kategória - žiaci najvyšších ročníkov

Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov. Podľa propozícií súťaže žiaci spievali slovenské ľudové piesne. Spev posudzovala porota v zložení : Mgr. Ivana Bútorová, Mgr. Janka Mrnková, Ing. Katarína Mišanková.
Po starostlivom rozhodovaní porota rozhodla, že na okresné kolo súťaže popstúpili títo žiaci:

     z I. kategórie Ondrej Radič a Andrej Cibuľa z III. triedy
     z II. kategórie Margaréta Oláhová z II. triedy a Miroslav Cibuľa z IV. triedy
     z III. kategórie Gejza Cibuľa z V. triedy

Všetkým postupujúcim držíme palce 7.apríla v Hnúšti!

Filed under Fotogaléria

Karneval

27. február 2009

Každý správny žiak má rád prestávky. Aj striga Agáta oddychovala takmer pol roka. Priletela až vo februári , priamo na karneval. Rozdávala úsmevy na všetky strany, deti boli nadšené a hneď jej ukazovali vlastnoručne zhotovené masky. Boli medzi nimi Indiáni, Číňania, piráti aj princezné, malé myšky aj veľké slony. Agáta vychválila masky a pustila sa do organizovania súťaží. Deti ju na slovo počúvali - tancovali s loptičkami, skákali po balónoch, behali okolo stoličiek, dokonca aj nepohnute stáli. Ako súťaží pribúdalo, strige síl ubúdalo. Ešte sa odfotila so všetkými deťmi a odletela. Bol to krásny karneval!

Filed under Fotogaléria

Starostlivosť o lesné zvieratá a vtáky v zime

február 2009

Literárna súťaž v mesiaci február: "Starostlivosť o lesné zvieratá a vtáky v zime"
Počas každého ročného obdobia môžeme pozorovať krásu našej prírody, ale zároveň aj jej neduhy. To platí aj pre súčasné ročné obdobie, ktoré už pomaly končí - zimu. Veď čo je krajšie ako pohľad na snehom pokrytú krajinu. No na druhej strane, zvieratá, ktoré musia prežiť zimu, to nemajú jednoduché. Našťastie však my im môžeme pomôcť. Touto problematikou sa zaoberali starší žiaci (4. až 8. ročník) našej školy v rámci literárnej súťaže na tému: "Starostlivosť o lesné zvieratá a vtáky v zime". Spomedzi všetkých prác nás najviac zaujali a teda vyhrali tieto:

V hore sa stará o zvieratá ujo horár.
Dáva im jesť a k tomu kŕmidlu chodia srnky, jelene a diviaky.
O vtáčiky sa staráme tak, že im urobíme kŕmidlá a dáme im do kŕmidla semiačka alebo suché rožky.


           Margaréta Oláhová, 4. ročník

Počas zimného obdobia niektoré vtáky prezimujú v teplých krajinách, niektoré zvieratká sa ukladajú na zimný spánok. Keď je všetko pokryté snehom, tie zvieratká ktoré sa neuložili na zimný spánok, nemajú dostatok potravy a sú odkázané na pomoc ľudí. O lesnú zver sa počas zimy starajú poľovníci a lesníci, ktorí ju pravidelne prikrmujú. Ale aj my môžeme pomôcť prežiť lesným zvieratkám zimu bez hladu. Keď pôjdeme v zime na vychádzku do lesa, môžeme so sebou vziať nejakú maškrtu pre lesných obyvateľov ako napríklad jabĺčka, mrkvu, kukuricu, seno, zemiaky alebo slnečnicové semiačka. Túto potravu môžeme nasypať do krmelcov, alebo do vlastnoručne vyrobených kŕmidiel pre vtáčikov. Lesní obyvatelia nám budú za to povďační. A ak sa budeme v lese správať ticho, možno sa nám podarí niektoré zvieratko aj uvidieť.

           Žiaci IV. triedy

Filed under

Stolnotenisový turnaj

18. február 2009

Keby sme robili v našej škole anketu, ktorý šport majú žiaci najradšej, určite by vyhral stolný tenis. A keď sa spojí chuť hrať a novučičký pingpongový stôl, treba usporiadať turnaj. Jeho organizácie sa ujala pani učiteľka Mrnková. A aby si žiaci zahrali čo najlepšie, pozvali sme aj našich bývalých žiakov. V polovici februára sa stretli v telocvični súťažiaci, diváci a pani učiteľky. Zapojili sa len chlapci, ale konkurencia bola naozaj veľká. Chlapci hrali výborne, po vyrovnaných súbojoch vyhral bývalý žiak Tomáš Radič, za ním skončil žiak 8. ročníka Ondrej Radič. Na záver si so všetkými účastníkmi zahrala pani učiteľka Zigmundová, potešila hráčov aj divákov, bolo radosť pozerať na krásne zápasy!

Filed under Fotogaléria

Tvorivé dielne v Domove dôchodcov sociálnych služieb

február 2009

Aj my raz budeme starí... Aké to bude? Bude sa nám ešte chcieť hrať, budeme vládať kresliť, vyrábať niečo pekné, alebo len budeme smutne sami sedieť a spomínať? Každý z nás si už určite položil tieto otázky. Aké je to "byť starý", sme sa videli a počuli vo februári, kedy sme počas tohto mesiaca niekoľkokrát zavítali do Domova dôchodcov. 12. 2. naši žiaci spolu s obyvateľmi domova vyrábali valentínske srdiečka - lepili, strihali, maľovali a tešili sa z toho, ako je im spolu s deduškami a babičkami dobre. 16. 2. spoločne zamiesili cesto a upiekli chutné, sladké srdiečka. Nakoniec 24. 2. maľovali na sklo a vyrobili zaujímavé obrázky. Zistili sme, že jediný rozdiel medzi nami a nimi je ten, že robia veci trošku pomalšie, lebo ich už bolia ruky a majú slabšie oči. Aj byť starý môže byť pekné! Pani učiteľky už majú nové nápady, ktoré znovu pôjdu spolu s deťmi a dôchodcami zrealizovať.

Filed under Fotogaléria

Čím budem?

február 2009

Voľba budúceho povolania je závažná vec, ktorá ovplyvní život každého človeka. Je veľmi dôležité, aby sme sa naučili vykonávať prácu, ktorá nás uživí a zároveň nám bude prinášať aj potešenie. Preto pani učiteľka Denisa Mináčová vyhlásila v mesiaci február celoškolskú výtvarnú súťaž " Čím chceš byť ?" Nad svojou budúcnosťou sa zamyslela väčšina žiakov - na výkresoch sa objavili učiteľky, predavačky, murári, šoféri, traktoristi aj opravári. Zo všetkých výkresov vybrali pani učiteľky tie najnápaditejšie, potom už hlasovali žiaci. Rozhodli, že najkrajší výkres namaľoval Janko Radič z I. triedy, ktorý sa nad svojou budúcnosťou zamýšľal s pani učiteľkou Blankou Parobekovou. A rozhodol sa byť murárom!

Filed under Fotogaléria

PRE TEBA, LÁSKA (alebo Valentín v našej škole)

február 2009

V tomto školskom roku sme sviatok svätého Valentína oslávili naozaj veľkoryso. Usporiadali sme toľko akcií, že ich treba očíslovať. Takže:

  1. vyhlásili sme školskú súťaž o najkrajšiu Valentínku
  2. vyhlásili sme medziškolskú súťaž o najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku
  3. zorganizovali sme valentínsku tancovačku
  4. získali sme pre tento sviatok obyvateľov susedného domu dôchodcov
Najkrajšiu školskú Valentínku urobil Milan Oláh z V. triedy. Jeho srdiečko bolo síce netradične žlté, ale veľmi pekné. Dostal zaň sladkú odmenu (čokoládu a pusu od pani učiteľky).
Veľmi vydarenou akciou bola aj popoludňajšia valentínska tancovačka, ktorá sa konala v pekne vyzdobenej telocvični. Otvorila ju pani riaditeľka, ktorá privítala žiakov i účinkujúcich. Podarilo sa nám to, čo sa podarí na máloktorej škole - hrala nám živá hudba. Skupina Ideál so spevákom Martinom Oláhom zahrala a zaspievala hity od Tublatanky, Paľa Haberu a Elánu. Najväčší úspech však mala ich vlastná skladba Amor.
Ako to bolo v domove dôchodcov a soc. služieb, a kto vyhral súťaž o najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku sa dozviete v druhom príspevku.

Filed under Fotogaléria

Súťaž o najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku

február 2009

Do 1. ročníka súťaže "O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku" sa zapojili žiaci z 9 škôl a školských zariadení. Práce sme rozdelili do 2 kategórií- práce detí od 6 do 11 rokov a od 12 do 16 rokov.
Odborná porota v zložení:
     Mgr. Anna Rudová - učiteľka ZŠ V. Mináča, Klenovec
     Mgr. Eva Brndiarová - bývalá riaditeľka OŠ Klenovec, toho času na dôchodku
     Milada Kochanová - zástupca OZ RODON, Klenovec

vybrala po dlhom a ťažkom rozhodovaní z prác týchto víťazov:

Kategória 6- 11 rokov:
     1.miesto  Paťka Berkyová  ŠZŠ Lučenec
     2. miesto  Tomáš Ferko  ŠZŠ Revúca
     3. miesto  Viera Oláhová  ŠZŠ Klenovec

Diplom za najoriginálnejšie srdiečko získal Juraj Ľupták zo ŠZŠ Bottova 13, Rimavská Sobota.

Kategória 12- 16 rokov:
     1. miesto  Monika Horváthová  ŠZŠ Rimavská Seč
     2. miesto  Jolana Busaová  ŠZŠ Rimavská Seč
     3. miesto  Alžbeta Oláhová a Margaréta Oláhová  ŠZŠ Klenovec

Diplom za najoriginálnejšie srdiečko v tejto kategórii získala Cynthia Bariová zo ŠZŠ s VJM Rimavská Sobota.

Ceny a diplomy doručíme v najbližšej dobe. Všetky práce žiakov budú vystavené v KD v Klenovci v máji pri príležitosti kultúrneho vystúpenia ku Dňu matiek. Školám budú vrátené na športových hrách.
Všetkým víťazom srdečne blahoželáme , ďakujeme za účasť a tešíme na Vás v 2.ročníku našej súťaže opäť o rok!

Filed under Fotogaléria

Červený nos

4. február 2009

4. február je svetový deň rakoviny.
Tejto zákernej chorobe v poslednom období podľahlo veľa známych i neznámych ľudí, žiaľ, neobišla ani niektorých obyvateľov našej obce. Sú medzi nami ľudia, ktorí chorým pomáhajú prekonávať ťažké chvíle. Na všetko však treba peniaze. Našu milú pani učiteľku napadlo, že aj my by sme mohli prispieť.
V dňoch 4. a 5. februára ste mohli v uliciach obce stretnúť šaša Jaša s dvoma pomocníkmi malými šaškami. Rozdávali malú sladkosť s logom občianskeho združenia Červený nos a podarilo sa im vyzbierať peknú finančnú čiastku. Na Obecnom úrade za prítomnosti pani Kováčovej, pani Segečovej a pani Paľovej sme krabicu otvorili.
Vďaka všetkým, ktorí prispeli, sa podarilo vyzbierať

196 €.

Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorým nie je osud iných ľahostajný. Peniaze boli zaslané poštovou poukážkou na účet nadácie Červený nos.

Filed under Fotogaléria

Výchovný koncert

4. február 2009

Prvý výchovný koncert v tomto školskom roku sa uskutočnil dňa 4. 2. 2009 v spolupráci s Občianskym združením RODON v Klenovci v rámci projektu Hodina deťom. Tematicky bol zameraný na slovenské ľudové pastierske nástroje. Pán Jaroslav Katreniak z Hnúšte nám ukázal rôzne zaujímavé pastierske hudobné nástroje, opísal históriu ich vzniku a predviedol ukážky ich zvukov. Keďže všetky nástroje si zhotovil sám, porozprával aj o ich výrobe. Žiakom aj učiteľom sa najviac páčili gajdy (ich vzhľad aj zvuk), zaujala aj fujara, píšťalky a drumbľa. Na záver vystúpenia si žiaci mohli jednotlivé nástroje aj chytiť a vyskúšať.

Filed under Fotogaléria

Výlet do knižnice

28. január 2009

V jednu upršanú stredu boli niektorí žiaci ŠZŠ začarovaní do sveta rozprávkových kníh v knižnici Prof. Š. Pasiara v Hnúšti. V čarovnom svete nás milo privítala teta Maruška. Pekne nás usadila a ponúkla nám čaj z rozprávkového hrnčeka. Kým sme čaj pili a maškrtili fajné koláčiky, teta nám čítala rozprávku " Soľ nad zlato ". Rozprávka sa nám veľmi páčila, a preto sme si ju aj zdramatizovali. Trošku sme sa hanbili, ale aj nasmiali. Dokonca sme si aj zatancovali, ako na ozajstnom bále. Bolo nám super a určite sa raz vrátime do tejto knižnice.

Filed under Fotogaléria

Súťaž o najkrajší kompliment

24. január 2009

Keď sa pozrieme do kalendára, zistíme, že 24. január oslavujú meniny všetci Timotejovia. Naše pani učiteľky zistili, že tento deň patrí nielen im, ale aj komplimentom. Je to totiž Deň komplimentov. A tak sme vyhlásili školskú súťaž o najkrajší kompliment. Vysvetlili sme žiakom, význam tohto slova, povedali sme im príklady a ostatné sme nechali na nich. Týždeň mali možnosť napísať kompliment ( komukoľvek ) a hodiť ho do "komplimentovej" škatule. V piatok sme škatuľu otvorili a komplimenty prečítali. Najviac krásnych komplimentov dostali pani učiteľky Janka Mrnková a Majka Zigmundová, ale ten najkrajší bol pre niekoho iného . Napísala ho Margarétka Oláhová z II. triedy. A aký bol? Takýto:

"Náš dom je veľmi pekný,
moja mama je veľmi dobrá, ja ju mám rada,
mám rada aj môjho otecka, je veľmi dobrý,
mám rada aj moju babku."

Vianočný stolnotenisový turnaj

19. december 2008

19.12. sme sa rozlúčili so starým rokom, a to v 1. ročníku vianočného stolnotenisového turnaja žiakov školy. Vyraďovacie kolá prebiehali počas celého decembra a v piatok 19. decembra sa uskutočnili finále. Súťažilo sa v kategóriách: mladšie a staršie dievčatá a mladší a starší chlapci. Všetci sme sa dobre zabavili a dúfame, že v novom roku 2009 budeme mať ešte mnoho vydarených akcií.

Filed under Fotogaléria

Tanečný maratón

10. december 2008

10. decembra popoludní sa v našej telocvični konala veľmi vydarená akcia - tanečný maratón. Hýbalo sa všetko, čo malo zdravé nohy. Hudbu púšťala pani učiteľka Mináčová, čaj varila pani učiteľka Mišanková a fotila pani učiteľka Bútorová. Žiaci tancovali odušu - a o študentskú pečať. Najdlhšie vydržali a spomínanú čokoládu dostali traja chlapci a jedno dievča: Beatka Cibuľová, Janko Oláh, Janko Cibuľa a Števko Radič. Blahoželáme!

Filed under Fotogaléria

Mikulášske dni

Klenovcom sa správa nesie,
že Mikuláš dary vezie.
Rôzne drobné sladkosti,
spraví veľa radosti.

Takouto básničkou lákala pani učiteľka Janka Mrnková obyvateľov Klenovca na mikulášsku besiedku . V kultúrnom dome sa stretli naši žiaci, ich rodičia, súrodenci a priatelia s bruchatým Mikulášom a kučeravým čertom. Ten to mal najťažšie, pretože nielen uvádzal celý program, ale aj povzbudzoval hanblivcov. Dokázal pomôcť spevákom i tanečníkom, recitátorom aj divadelníkom. Obecenstvo uchvátila Rafaela stonožka s červenými ponožkami a žltými mašľami, ktorá navštevuje I. triedu, aj lesné zvieratká a ich domček z II. triedy. Predvianočnú atmosféru s chytľavými Zvončekmi a koledami navodili žiaci III. a IV. triedy. Najstarší žiaci zatancovali cigánsky tanec a zaspievali cigánsku pieseň. Veľký úspech mali sestry Cibuľové a ich moderný tanec.
Po programe odovzdal Mikuláš balíčky a chvíľu sme sa všetci veselili na javisku, až nastal čas vrátiť sa do školy a do bežnej reality.
Pretože si Mikuláš zabudol v našej škole čiapku, využila to na druhý deň pani riaditeľka, nasadila si ju na hlavu a sladko odmenila najlepších žiakov za I. štvrťrok tohto školského roku. Z I. stupňa získala pochvalný list najlepšia Margarétka Oláhová z II. triedy a z II. stupňa Beatka Cibuľová z V. triedy. A ešte stále nebol Mikulášskym dňom koniec ...

Filed under Fotogaléria

Mikulášske prekvapenie pre občanov Domova dôchodcov v Klenovci

5. december 2008

Dňa 5. decembra 2008 pripravili žiaci našej školy pod vedením Mgr. Janky Mrnkovej pre obyvateľov Domova dôchodcov v Klenovci milé prekvapenie. Zavítali medzi nich spolu s Mikulášom i čertom a príjemne ich pobavili. Spoločne im veselo zatancovali, zaspievali o zvončekoch, stonožke a predstavili im aj zvieratká z rozprávky "Domček, domček kto v tebe býva". Vyvolali tak na tvárach starších ľudí úsmev, radosť v očiach a zároveň vniesli do domova príjemnú atmosféru blížiacich sa Vianoc. Mikuláš obdaroval obyvateľov domova sladkým dobrotami a na záver dostali deti za spríjemnenú chvíľu milé prekvapenie v podobe sladkej odmeny, ako aj rôzne hry do ŠKD.
Ďakujeme.

Filed under Fotogaléria

December trochu inak

1. december 2008

Keď sa povie december, každý z nás si predstaví samé príjemné veci: Mikuláša, maškrty, vianočný stromček a silvestrovský ohňostroj. Málokto vie, že prvý decembrový deň je spojený so smrteľnou chorobou - AIDS. V tento deň - Svetový deň boja proti AIDS - sme žiakom prístupnou formou vysvetľovali, prečo je táto choroba nebezpečná, ako sa šíri a aké má následky. Na konci vyučovania sme usporiadali kvíz, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci školy. Niektorí ako súťažiaci, niektorí ako diváci. Súťažili dve päťčlenné zmiešané družstvá, žlté a modré. Každé družstvo sa popasovalo s teoretickými otázkami a vyskúšalo si zručnosť v hádzaní loptičiek. Vyhralo modré družstvo v zložení Milan, Lucka, Janko, Alžbetka a Andrejko. Blahoželáme výhercom a všetkým žiakom želáme, aby sa s touto nebezpečnou chorobou nikdy nestretli zoči - voči.

Filed under Fotogaléria

Turnaj vo vybíjanej

26. november 2008

Vybíjaná spočíva na jednoduchých pravidlách. Ak ťa trafia, vypadávaš. Koho trafíš, vypadáva. Tak asi takto to vypadalo na prvom ročníku turnaja vo vybíjanej dievčat, ktorý zorganizovala pani učiteľka Mgr. Janka Mrnková v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám v spolupráci so Základnou školou Vladimíra Mináča v Klenovci. Turnaja sa zúčastnili žiačky Róberta Radičová, Žaneta Radičová, Alžbeta Oláhová, Viera Cibuľová, Božena Radičová, Lucia Cibuľová, Erika Oláhová, Hana Cibuľová. Konečný hvizd rozhodcu znamenal víťazstvo pre naše žiačky ktoré si vybojovali 1. miesto.
BLAHOŽELÁME !!!

Filed under Fotogaléria

Takmer televízne súťaženie...

21. november 2008

Každý z nás aspoň očkom zazrel reláciu na STV 1 5 proti 5. Takmer úplne rovnakú súťaž sme zorganizovali aj v našej škole. Líšila sa iba maličkosťami - počtom súťažiacich a moderátorom. U nás súťažili štyria proti štyrom a neprišiel Andrej Bičan, ale moderovala pani učiteľka Mgr. Denisa Mináčová. A pretože práve prebiehal Týždeň boja proti drogám, témy súťaže súviseli s touto problematikou. Popasovali sa s nimi zástupcovia rodín Oláhovcov a Cibuľovcov. Okrem teoretických otázok museli preukázať aj určitú športovú zdatnosť. Zvíťazila rodina Oláhovcov, ktorá si odniesla darčekový kôš plný dobrôt.

Filed under Fotogaléria

Šarkaniáda

21. november 2008

Kde bolo, tam bolo, uprostred veľkých hôr, stála malá škola. A tá škola bola plná -plnučká šarkanov. Niektoré šarkany boli biele, iné farebné, boli s chvostom, boli bez chvosta, štvorcové i šesťuholníkové, našli sa dokonca i eurošarkany. Ponevierali sa po celej škole - ležali na laviciach, sedeli na stoličkách, viseli na oknách a na nástenkách. Ku koncu vyučovania už nevedeli vydržať. Začali byť také nezbedné, že museli zo školy von. A kam? Na najbližší kopec. Každý šarkan mal svojho sprievodcu - či prváčika, či ôsmaka. A spolu sa spúšťali dolu vŕškom. Pani učiteľky šarkanov nemali, ale pozorne si všímali, ktoré šarkany sú najkrajšie. A zistili, že najkrajšie šarkany majú žiaci z triedy pani učiteľky Ivanky Bútorovej. Dianka, Erik, Janko, Margarétka, Janka a Kristínka si rozdelili sladkú odmenu a šarkany sa uložili na dlhý spánok. Môžeme len dúfať, že sa prebudia opäť o rok.

Filed under Fotogaléria

Striga Agáta navštívila starších občanov v Domove dôchodcov v Klenovci.

6. november 2008

Dňa 6. novembra 2008 zavítala striga Agáta s deťmi ŠZŠ a ZŠ V. Mináča v Klenovci medzi obyvateľov Domova dôchodcov v Klenovci, aby spolu ich potešili a zabavili. Vykúzlili čarovnú atmosféru a vyvolali úsmev a radosť na tvárach starších a chorých ľudí a aspoň na chvíľu spestrili ich zväčša všedné dni. Okrem spevu a tanca sa všetci preniesli do rozprávky Popoluška.
Striga Agáta a deti sa cítili v domove príjemne, ďakujú za pozvanie a tešia sa na ďalšie stretnutie.

striga Agáta a kolegyne zo ŠZŠ

Návšteva ranču v Rimavskom Brezove

28. október 2008

Posledný deň pred jesennými prázdninami niektorí žiaci našej školy prežili veľmi zaujímavý deň. Navštívili totiž Jazdecký klub Excel Madon v Rimavskom Brezove.
Tento deň začal ako každý iný deň príchodom do školy, no potom sa niektorí žiaci s pani učiteľkami Mrnkovou a Bútorovou vybrali na autobusovú zastávku v Klenovci. Tam sa začala ich netrpezlivo očakávaná cesta na ranč za koníkmi. Pre niektorých to bola prvá jazda autobusom, pre iných už známa cesta, no v každom prípade boli všetci netrpezliví a plní očakávaní. Počasie veľmi neprialo, ale i napriek tomu mali deti na tvárach šťastný výraz, keď dorazili na ranč. Tam ich privítal majiteľ jazdeckého klubu Miloš Hronček a ostatní členovia klubu. Pán Hronček predstavil deťom všetky kone, tiež im ukázal a vysvetlil, kde bývajú a ako sa o ne starať. Potom každý, kto chcel, si mohol vyskúšať ako očistiť koníka. Mnohí mali spočiatku strach, ale pri pohľade na také krásne a temperamentné zviera ako je kôň, ho prekonali a kobylku, ktorá sa volala Lady, pekne učesali. Keď bola Lady upravená a osedlaná, deti si na nej mohli zajazdiť. Radosť, ktorú mali v očiach a na tvárach, sa nedá opísať. Pre mnohých z nich to bola prvá jazda na koni, ba do konca prvý kontakt s koňmi. Keď každý vyskúšal, aký je to úžasný pocit sedieť na konskom chrbte, išli sa deti zahriať teplým čajom, ktorý pre ne pripravili členovia klubu. Potom, ako sa zohriali a občerstvili, rozlúčili sa a ich kroky smerovali na autobusovú zastávku smerom domov, do Klenovca.
Deti si z tohto výletu odniesli veľa zážitkov a skúseností, a nevedeli sa dočkať toho, ako to vyrozprávajú ostatným spolužiakom v škole a rodičom doma.

Striga Agáta zabávala deti aj dospelých v Klenovci

23. október 2008

Striga Agáta pripravila v tomto roku pre deti v Klenovci niekoľko zaujímavých podujatí. Keďže sa blíži Halloween, usporiadala 23. októbra 2008 v Kultúrnom dome v Klenovci "GALAVEČER". Už niekoľko dní pred podujatím striga Agáta s pomocníkom čertom pozývala po Klenovci malých aj veľkých, aby sa prišli spolu s ňou zabaviť do kultúrneho domu. Aj ostatní obyvatelia mohli vidieť v obci zaujímavé plagáty, ktoré mali prebudiť ich zvedavosť. Najviac však na strigu Agátu a na jej šibalstvá čakali deti.
Nedočkavé a zvedavé deti našli strigu Agátu spať na javisku, takže ju museli prebudiť. Keď sa im to nakoniec podarilo, Agáta zistila, že sa blíži Halloween a ona takmer zaspala prípravu strigônskej párty. Pripraviť takú párty však nebolo jednoduché, potrebovala čarovné zaklínadlo na privolanie malých stríg. Preto si zavolala na pomoc šikovného čertíka, ktorý jej celý večer pomáhal hľadať čarovné slovíčka. Mala však aj iných pomocníkov od najmenších po najstarších.
Detičky z MŠ K. Pajera v Klenovci sa ukázali ako veľkí umelci. S pomocou pani učiteliek strige a čertovi zaspievali, zatancovali, zarecitovali. Na javisku ukázali svoje umenie deti zo ŠZŠ v Klenovci, dievčatá zo ZŠ V. Mináča v Klenovci zatancovali HIP-HOP, zaspievali, deti z Hnúšte predviedli prvky bojového umenia, moderný tanec, znovu HIP-HOP. Čarovné zaklínadlo sa podarilo poskladať a striga Agáta mohla privolať malé strigy. Zatancovali super tanček, a keby to priestor dovoľoval, isto by boli tancovali všetci v hľadisku.
Na záver zahrali deti zo základnej školy rozprávku Popolušku.
Organizátori programu (zamestnanci ŠZŠ v Klenovci ) vynaložili mnoho úsilia pri príprave tohto podujatia a spolu so strigou Agátou týmto ďakujú všetkým, ktorí prispeli do programu, alebo pomohli materiálne či finančne zabezpečiť toto podujatie. Boli by sme veľmi radi, keby sme sa mohli takto stretávať častejšie. Striga Agáta určite znovu rada zavíta medzi Vás a zároveň dúfa, že nabudúce ju aj ostatných účinkujúcich bude lepšie počuť.
Chceli by sme touto cestou poprosiť kompetentných, aby sa pokúsili zabezpečiť opravu zvukovej techniky v našom kultúrnom dome.

striga Agáta a kolegyne zo ŠZŠ

Jesenné účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody

17. október 2008

Jeden krásny októbrový piatok strávili žiaci našej školy v školských laviciach len jednu vyučovaciu hodinu. Zvyšok vyučovania prežili v uliciach obce a v jesennej prírode. Konalo sa totiž jesenné účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody ( pre starších žiakov ) a didaktické hry v prírode ( pre mladších žiakov ).
Počas prvej hodiny sa žiaci spolu s učiteľkami zaoberali zdravotníckou výchovou - prakticky si vyskúšali poskytnutie prvej pomoci pri rozličných poraneniach a zlomeninách, ako aj prepravu chorého človeka s provizórnymi pomôckami.
O 9:00 hod riaditeľka školy Mgr. J. Pohorelská otvorila cvičenie a oboznámila žiakov s ďalším programom. Hneď potom sa žiaci rozdelili na dve skupiny - mladších a starších a rozbehli do ulíc Klenovca za účelom zberu papiera. Vyzbierali viac ako 500 kg starého papiera, ktoré hneď aj odovzdali do zberných surovín. Po zbere starší žiaci odišli s pani učiteľkami do Paulínky, mladší išli na Stupy. Starší žiaci sa cestou venovali poznávaniu rastlín, ktoré rastú v jeseni, rozoznávaniu stromov podľa lístia a pozbierali ukážky plodov jesene. V cieli cesty - na lúke v Paulínke - si zahrali futbal a pomocou rôznych súťaží si zvyšovali telesnú zdatnosť. Mladší žiaci sa hrali v prírode rôzne hry, zamerané taktiež na zlepšenie ich telesnej kondície.
V skorých popoludňajších hodinách sa aktivity žiakov v prírode skončili a v dobrej nálade sme sa všetci rozišli domov.

K. Mišanková

1. ročník futbalového turnaja pod názvom "Futbalom proti rasizmu a diskriminácii"

13. október 2008

13. októbra 2008 sa uskutočnil 1. ročník futbalového turnaja "Futbalom proti rasizmu a diskriminácii". Turnaj sa začal o 14:00 hod na viacúčelovom ihrisku na sídlisku v Klenovci. Zúčastnili sa ho dve družstvá. Prvé družstvo tvorili žiaci a aj bývalí žiaci Základnej školy V. Mináča v Klenovci a druhé družstvo tvorili žiaci a bývalí žiaci Špeciálnej základnej školy v Klenovci. Zápas sa vyvíjal veľmi dobre. V hľadisku sa stretlo veľa divákov, ktorí hráčov povzbudzovali zo všetkých síl. Po dvoch polčasoch sa zápas skončil. Na prvom mieste sa umiestnili hráči Základnej školy V. Mináča v Klenovci. Druhé miesto získali hráči Špeciálnej základnej školy. Po zápase si hráči podali ruky, prevzali si diplomy, ceny a s dobrou náladou sme sa všetci rozišli. Pevne veríme, že sa znovu stretneme na 2. ročníku, ako aj pri iných príležitostiach.

Mgr. Janka Mrnková a kolektív ŠZŠ

Beseda o budúcom povolaní

9. október 2008

Dňa 9. októbra 2008 navštívili našu školu zamestnankyne Úradu práce, rodiny a sociálnych vecí v Rimavskej Sobote. Mgr. A. Hlodáková a Mgr. E. Matejová z oddelenia informačno - poradenských a sprostredkovateľských služieb sa stretli zo žiakmi šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka , aby spoločne uvažovali o voľbe povolania. V novozriadenej počítačovej učebni im ukázali, ako sa pracuje s internetovým portálom www.povolania.eu. Žiaci si urobili dotazník povolania a po jeho vyhodnotení počítač ukázal povolania, ktoré by im najviac vyhovovali.
Hľadanie vhodného povolania je spracované veľmi prístupnou formou, je možnosť hľadať povolania z viacerých hľadísk, dokonca aj podľa pracovného odevu. Naši žiaci sa na tejto stránke veľmi dobre zorientovali, v prípade potreby sa môžu na ňu vrátiť. Od pracovníčok úradu práce dostali aj propagačné materiály s dôležitými internetovými adresami.
Ako zastupujúca triedna učiteľka ďakujem výchovnej poradkyni Mgr. Denise Mináčovej, ktorá stretnutie zorganizovala, ako aj Márii Zigmundovej a Petre Foľkovej, ktoré pomáhali žiakom pri vyhľadávaní.

Ing. Katarína Mišanková

Aj nás zaujíma, ako a kde žijeme

26. september 2008

V piatok 26. septembra 2008 sme u nás v škole zažili zaujímavý deň. Tradičné vyučovanie sme nahradili zábavnejšou formou. Hneď ráno pani učiteľky rozdelili deti do dvoch hlavných skupín - mladší (prípravný až štvrtý ročník) a starší žiaci (piaty až ôsmy ročník), ktorí sa potom rozdelili do menších družstiev. V triedach plnili zaujímavé úlohy, učiteľky pripravili rôzne zábavné činnosti zamerané na environmentálnu výchovu.
Mladší žiaci si zaspievali pesničky, v ktorých vystupujú zvieratká, vymenovali členov zvieracej rodinky, správne pomenovali ovocie alebo zeleninu na základe jej chuti, keďže oči mali zaviazané. Pripomenuli si a zopakovali ako správne separovať odpad, a prečo je to také dôležité. Keď sa neskôr posilnili sladkou, no zároveň zdravou desiatou, ktorú im pripravili pani učiteľky, začali si zhotovovať šarkany, ktoré boli naozaj pestré a krásne. Podarili sa im naozaj vynikajúco, a tak ich išli vyskúšať na kopec nad "Dolinku". Cestou sme pozbierali a vytriedili všetky odpadky pohádzané po zemi.
Starší žiaci si najprv teoreticky za pomoci osemsmerovky utvrdili význam separovania odpadu a neskôr si to vyskúšali aj prakticky, keď pozbierali a správne rozdelili odpadky, ktoré im po školskom dvore porozhadzovali pani učiteľky. Okrem toho, tiež podľa chuti, zisťovali o akú zeleninu a ovocie sa jedná, keď mali zaviazané oči. Tou najzaujímavejšou úlohou pre nich bola určite výroba tekvicových panákov, ktoré bolo možnosť vidieť popoludní na výstave na námestí, ktorá bola usporiadaná pri príležitosti folklórneho festivalu "Návraty k hudobným tradíciám". Na záver išli žiaci spolu s pani učiteľkami pozorovať krásy jesennej prírody a rovnako ako mladší žiaci aj oni cestou zbierali odpadky.
Všetci sme mali z tohto dňa dobrý pocit, pretože sme sa zábavnou formou niečo naučili, zopakovali si a zároveň sme prispeli k ochrane životného prostredia.

Mgr. I. Bútorová a kolektív ŠZŠ

Deň Eura

24. september 2008

Začal sa nový školský rok a prišiel čas zorganizovať prvé stretnutie pedagógov našej školy so zákonnými zástupcami našich žiakov. Blížil sa Deň Eura, tak sme sa rozhodli uskutočniť toto stretnutie práve v tento deň. Pani učiteľky pekne vyzdobili vestibul školy výrobkami z jesenných plodov, pestrými výtvarnými prácami a zaujímavými tekvicovými panákmi, ktoré zhotovili samotné deti. Pre rodičov pripravili zaujímavý program.
Riaditeľka školy otvorila stretnutie, privítala prítomných a navrhla program, ktorí prítomní jednohlasne schválili.
Na úvod sa predstavili svojim rodičom deti s krátkym programom. Potom riaditeľka školy oboznámila rodičov s pedagogicko-organizačným zabezpečením školského roku 2008/2009, ako aj so zmenami v personálnom obsadení školy.
Ďalej informovala rodičov o novom Vnútornom poriadku školy vypracovanom v zmysle nového školského zákona, ako aj s Plánom prevencie proti sociálno-patologickým javom, Opatreniami na zamedzenie a elimináciu šikanovania a s Opatreniami na prevenciu sexuálneho zneužívania v škole. Riaditeľka predniesla rodičom požiadavky, týkajúce sa platieb za obedy, za ŠKD. Rodičia sú povinní zabezpečiť svojim deťom prezuvky, úbory a obuv na TV, pracovný odev na PV, hygienické vrecúška.
Rodičia nemali žiadne požiadavky na vedenie školy.
Ďalším bodom programu boli voľby zástupcov rodičov do Rady školy.
Aby sme stretnutie spestrili a zároveň sa niečo naučili, pri príležitosti Dňa eura sme pripravili pre rodičov súťaž o košík plný jesenných vitamínov. Rodičia sa museli popasovať s prepočtami cien niektorých potravín na eurá, vyberali eurá z množstva rôznych svetových mien, odpovedali na rôzne otázky, týkajúce sa zavedenia eura od 1.1. 2009.
Nakoľko 75% rodín našich žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, na záver ako odmenu za účasť a aktivitu, sme pre rodičov pripravili bezplatnú burzu šatstva, čím sme im pomohli získať nejaké oblečenie najmä pre deti.
Všetkým sa stretnutie veľmi páčilo, odchádzali domov spokojní a my môžeme konštatovať, že spolupráca s rodičmi našich žiakov je veľmi ťažká, ale pomalými krôčikmi sa, až na malé výnimky, zlepšuje.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým kolegyniam, ktoré pomohli pripraviť toto úspešné stretnutie.

Mgr. Janka Pohorelská

Ale nám bolo dobre!

6. september 2008

Jedno slnečné sobotňajšie ráno sme sa vybrali na výlet. Nikto z nás presne netušil čo nás čaká, ale o to viac sme sa tešili. S dobrou náladou a elánom sme nasadli do autobusu, ktorý nás odviezol do Skorušiny. Odtiaľ sme sa vybrali spoznávať "krásy okolitej prírody" pekne po svojich.
Verteže nám bolo všelijako, poniektorých nás aj nohy boleli kým sme dorazili do nášho cieľa na samý vrch skaly Vepor. Ale Vám poviem! - Tá tráva okolo nás stála za tú snahu. A ešte, keď k tomu pripočítam disciplínu, slušnosť našich žiakov a milé správanie všetkých zúčastnených k našim deťom už teraz sa teším na ďalší super výlet.
A aby som nezabudla "vykvákať".
Aj sme si opekali klobásku, našli sme aj hríby, najedli sme sa lesných plodov a stihli sme aj upraviť okolie okolo pamätníka na hrdinu II.sv.v. Jána Lásku.
No jednoducho sme boli šikovní a bolo nám supéér!.

Príhovor riaditeľky školy na začiatku školského roku 2008/2009

2. september 2008

Milí žiaci, rodičia, kolegovia, milí priatelia našej školy!

Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravila a všetkým zaželala úspešné dni plné zdravia, šťastia a porozumenia. Osobitne chcem privítať našich najmenších žiakov, ktorí prekročili bránu našej školy prvýkrát. Bola by som rada, keby sa im v našej škole páčilo, darilo, aby sem radi chodili.
Dúfam, že ste si všetci počas prázdnin oddýchli a načerpali veľa síl, ktoré budeme v tomto školskom roku potrebovať.
Zrejme ste už postrehli, že v personálnom obsadení školy nastali zmeny. Bývalá pani riaditeľka PaedDr. Mária Migaľová požiadala o uvoľnenie z funkcie, a keďže sa do prvého kola výberového konania nikto neprihlásil, kým prebehne druhé kolo, bola som dočasne vymenovaná do funkcie riaditeľky.
Nie všetkým je asi známe, že naše školstvo prechádza v tomto období veľkými zmenami. Od 1. septembra vstúpil do platnosti nový školský zákon, ktorí dáva škole priestor, aby výchovu a vzdelávanie žiakov čo najviac priblížila ich potrebám, ako aj potrebám rodičov, či regiónu a spoločnosti. V tomto školskom roku nás čaká veľký kus práce, pretože musíme vypracovať školský vzdelávací a výchovný program. Možno sa zmenia niektoré predmety, učivo, možno zavedieme aj nejaký nový predmet, potrebný pre našich žiakov. O všetkom Vás rodičov budeme informovať. Pevne verím, že budeme mať dobrých žiakov, ešte lepších rodičov, že každý jeden deň v škole bude pozitívne naladený. O to sa však musíme zaslúžiť všetci, a to najmä tým, že si budeme riadne plniť svoje povinnosti, že sa budeme správať a konať zodpovedne Je veľmi dôležité, aby sme medzi sebou spolupracovali a komunikovali s úctou, rešpektom a porozumením. Ak si budeme navzájom pomáhať, zvládneme väčšinu problémov.
Všetkých rodičov chcem pekne poprosiť, aby pre svoje deti doma vytvorili pokojné a bezpečné miesto bez hádok a zlosti. Práve hádky, hnev, a nezhody najviac ovplyvňujú Vaše deti, ich cítenie, správanie a konanie. Ak prídu do školy pokojní, vyspatí, najedení, učia sa ľahšie, pokojnejšie, vzniká menej konfliktov a hádok.
Ďakujem Vám za pozornosť a teraz mi dovoľte, aby som Vám predstavila pedagogický zbor a informovala Vás o pedagogicko-organizačnom zabezpečení školy.