PROJEKT

 • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
 • Strategickým cieľom projektu je:
  Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
 • O projekte

A vytúžené prázdniny sú opäť tu!!! HURÁ?!?!

30. jún 2011

Tešíte sa? Tešíme sa? JASNÉ !!!

Žiaci sa konečne dočkali vytúženého oddychu. I keď letu sa tento rok akosi nechce prísť, záver školského roka je tu. Výsledky a zhodnotenie celoročnej práce v škole uvideli žiaci v podobe vysvedčenia. Niektorí boli veselí, poniektorí možno trochu smutní a našli sa aj prekvapení. Ktovie prečo?
Všetkým však želáme krásne prázdniny, veľa radosti a veselých chvíľ, najmä oddych a načerpanie nových síl do ďalšieho školského roku.

Stretneme sa opäť 5.9.2011.

Filed under Fotogaléria

"AJ MY TO DOKÁŽEME" - Slávnostná akadémia v Rimavskej Sobote

28. jún 2011

Občianske združenie Slnko pre všetkých - Detský fond v Rimavskej Sobote uskutočnil dňa 28. júna 2011 už XVI. ročník akadémie "Aj my to dokážeme" na tému: VESMÍR.

Niekoľko minút pred pol jedenástou sa sála v Dome kultúry zaplnila deťmi a dospelými zo základných a stredných škôl v Rimavskej Sobote. Všetci v sále boli plní očakávania. Programom, ktorí si nacvičili deti zo špeciálnych škôl v rimavskosobotskom okrese, nás sprevádzala už všetkým známa striga Agáta a jej kamarátka Alica. Tento krát obidve "moderátorky" prileteli na rakete, pričarovali Šmolkov, Marťankov s ich netradičným tancom, tanečnice plné temperamentu, spevákov vysokých kvalít a roztomilých šaškov. Celý program bol plný energie, nezabudnuteľných chvíľ a opäť bol dôkazom, že aj my, deti zo špeciálnych škôl, to dokážeme!!

Táto slávnostná akadémia sa uskutočnila pod záštitou primátora mesta Rimavská Sobota Jozefa Šimka.

Filed under Fotogaléria

Návšteva dopravného ihriska

27. jún 2011

V pondelok 27. júna sa žiaci III. a VI. triedy vybrali na Dopravné ihrisko v Hnúšti. Po príchode na miesto si každý vybral bicykel a mohla začať teoretická časť v triede v prírode, ktorú viedol náčelník mestskej polície Milan Migaľa.
Čoho sa týkala?
Predsa zásad bezpečnej jazdy na bicykli. Prichádza leto a bicyklovanie deti berú len ako zábavu. No ako náhle vyjdú s bicyklom na cestu, stávajú sa účastníkmi cestnej premávky a musia pravidlá cestnej premávky poznať a hlavne ich dodržiavať. Tu je niekoľko z nich:

 1. Na ceste sa jazdi pri pravom okraji vozovky.
 2. Počas jazdy používaj ochrannú prilbu a maj ju pevne pripnutú.
 3. Jazdi len na bicykli s povinnou výbavou.
 4. Počas jazdy musíš mať nohy na pedáloch a ruky na riadidlách.
 5. Ak sa bicyklujete viacerí, jazdite jednotlivo za sebou a aj s dostatočným odstupom.
 6. Ak máš menej ako 10 rokov, môžeš po verejných komunikáciách jazdiť na bicykli len od dohľadom osoby staršej ako 15 rokov.
 7. Cyklista, ktorý nejazdí podľa predpisov, sa zahráva so životom.
V praktickej časti, ktorá prebiehala na cestách a križovatkách dopravného ihriska, si žiaci precvičili dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, ba dokonca aj riadenie križovatky policajtom.
Žiaci odchádzali z dopravného ihriska unavení, no šťastní a obohatení novými vedomosťami aj skúsenosťami z dopravných situácií.
Čo dodať na záver?
Je tu leto - čas hier a zábavy, no treba pamätať, že cesta nie je ihrisko ani cvičisko, preto treba jazdiť opatrne a podľa predpisov, ktoré platia pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

Filed under Fotogaléria

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie

24. jún 2011

Posledný piatok v tomto školskom roku sme znova tradičné vyučovania nahradili vyučovaním v prírode. Veď kto by sa už riadne učil, keď prázdniny klopú na dvere. Tak ako po iné roky aj teraz sme pre našich žiakov pripravili didaktické hry v prírode pre mladších a účelové cvičenie pre starších. Tentokrát sme sa však vybrali na Laščok, kde sme si súťažne zopakovali a preskúšali vedomosti z oblasti ochrany prírody a požiarne i zdravotnícke zručnosti. No a nakoniec si žiaci zasúťažili v športových disciplínach.

Celý deň sa na nás usmievalo slniečko a tak sme sa mohli tešiť z príjemného, lúčmi nabitého dňa, plného zábavy a veselých zážitkov.

Filed under Fotogaléria

Beseda s lesným pedagógom

22. jún 2011

"Les je jediná knižnica na svete, v ktorej sa k vedomostiam dostaneš,
keď sa ticho s otvorenými očami prechádzaš v nej."

                                (Madas Lászlo)

Lesná pedagogika je najjednoduchšia cesta lesníkov, ako priblížiť širokej verejnosti prostredie lesa so všetkými jeho funkciami.
V stredu 22.6. bol aj u nás v škole takýto lesník, pán Ing. Marek Murín - zamestnanec LS Hnúšťa. Ochotne nám porozprával o lese a živote v ňom. Žiaci nové ale aj známe informácie prijímali s veľkým záujmom, predsa len, boli to slová odborníka a zároveň aj oni ochotne odpovedali na jeho otázky. Okrem brožúrok a prospektov týkajúcich sa témy lesa žiakom priniesol ukázať aj parohy lesného zvieraťa - jeleňa. Deti boli veľmi prekvapené ako také parohy v skutočnosti vyzerajú a ako sa podľa nich určujú roky jeleňa.

Filed under Fotogaléria

Letný slnovrat so strigou Agátou v Hnúšti a v Rimavskej Píle

21. jún 2011

Na istej nemenovanej webovej stránke si môžete prečítať:

"Strigy a strašidlá väčšinou prichádzajú na jeseň, ale striga Agáta zase bola výnimkou a objavila sa v Hnúšti akurát v prvý letný deň. So svojím nezbedným priateľom čertíkom Bertíkom potešila v kultúrnom dome deti všetkých vekových kategórií - od predškolákov po deviatakov. Presne nám vypočítala, koľko nocí nás delí od prázdnin a potom sa predstavila ako nevídaná tanečnica a športovkyňa. Začínala skákaním na fit loptách, pokračovala hip - hopom a dokonca sa pokúšala o šnúru! Pritom jej pomáhali tanečnice z Hnúšte a žiaci ŠZŠ z Klenovca v nádherných farebných kostýmoch. Obecenstvo si získali roztomilí šaškovia, ktorí tancovali na chytľavé melódie, aj dobre zorganizovaní šmolkovia, ktorým hrozilo veľké nebezpečenstvo od čarodejníka Gargamela.
Najväčší úspech mali hip - hoperi zo Špeciálnej základnej školy z Klenovca, ku ktorým sa pridali (na veľkú radosť strigy Agáty) aj ich spolužiaci z Hnúšte."


Čo k tomu dodať? Snáď len toľko - "ĎAKUJEME, AGÁTKA!" - ďakujeme za všetky tie super vystúpenia, ktorými si obohatila a potešila srdiečka od najmenších detí až po dospievajúcich školákov z celej doliny od Tisovca, cez Rimavskú Pílu, Hnúšťu, Klenovec až po Rimavskú Sobotu. Tie smejúce sa očká, veselé tváričky, tlieskajúce ruky a opakovane znejúce sa "Striga Agáta" sú najväčším úspechom všetkých vystúpení našej Agáty.

Filed under Fotogaléria

Recyklohry

jún 2011

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do školského recyklačného programu "RECYKLOHRY, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení.

Organizátorom projektu je kolektívna organizácia ASEKOL SK, s. r. o., ktorá sa na území SR v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení zaoberá organizáciou oddeleného zberu a spätného odberu elektrospotrebičov na základe zapísania do Registra kolektívnych organizácií Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR.

V priebehu školského roka sme plnili rôzne úlohy, napr. skupinová úloha, v ktorej sme mali popísať systém nakladania s odpadmi u nás v škole alebo matematicko - fyzikálna úloha, na základe ktorej sme mali zistiť o koľko viac PET fliaš sa zmestí do odpadového koša, keď ich zošliapneme. Za spomínané úlohy nám boli pridelené príslušné body. Okrem toho sme od apríla v priestoroch našej školy zriadili verejný zber drobného elektrozariadenia. To znamená, že občania Klenovca k nám mohli nosiť drobné elektrozariadenia ako napr. malé domáce elektrospotrebiče, staré telefóny a podobne, ktoré sme následne vhadzovali do zbernej nádoby na takýto odpad. Nádobu sme automaticky získali pri registrácii do projektu. Za každý celý 1 kg čistej hmotnosti odovzdaných drobných elektrozariadení budú škole pripísané na bodový účet 3 body.

Momentálne máme 1170 bodov, pričom nemáme zarátané ešte body za zozbierané elektrozariadenie. Získané body si môžeme vymeniť za odmeny, ktoré ponúkajú RECYKLOHRY v ich katalógu odmien. Nám do oka padol stolný futbal, na ktorý nám ešte treba vyše 1500 bodov. Aj preto budeme v ďalšom školskom roku pokračovať vo verejnom zbere elektrozariadení a v plnení zadávaných úloh.

Veríme, že vysnívaná odmena sa čoskoro aj vďaka Vám (tí, ktorí nás podporíte v zbere drobného elektrozariadenia) objaví v našej škole.

Filed under Fotogaléria

Špeciálna SUPERSTAR

17. jún 2011

Bolo krásne slnečné ráno, keď sme s malým odhodlaním, ale o to väčšou dávkou "chcenia", vycestovali do Rimavskej Soboty, kde sa v Kultúrnom dome konal 2. ročník súťaže žiakov špeciálnych škôl pod názvom "Špeciálna SUPERSTAR", ktorú usporiadala ŠZŠ v Rimavskej Sobote s VJM. V duchu sme si kládli otázku "Ako to dnes zvládneme? Máme aspoň malú šancu oproti silnej konkurencii?"

Cesta ubehla rýchlo a my sme sa ocitli v sále plnej spevákov a speváčok zo ŠZŠ Lučenec, ŠZŠ Veľký Krtíš, ŠZŠ Rimavská Sobota, ŠZŠ Hnúšťa, z RC Čerenčany a samozrejme nechýbali domáci zo ŠZŠ Rimavská Sobota s VJM. Tíško sme sa usadili a čakali na slávnostné otvorenie. Nemuseli sme ani dlho čakať a sálou zaznela nádherná rómska hymna, pri ktorej sme si ani neuvedomili, že sme na chvíľu prestali vnímať okolitý svet. Súťaž začala, predstavili nám 5-člennú porotu a už sme sa pripravovali na spev. Otriasli sme zo seba poslednú trému a zaspievali sme srdcom a s veľkým odhodlaním - "čo ak práve ja sa budem porote páčiť?". Výkony všetkých detí boli na veľmi dobrej, skoro až profesionálnej úrovni, zazneli piesne slovenské moderné i ľudové, rómske, maďarské, aj anglické. Súťažilo sa v 3 kategóriách - 1. stupeň ŠZŠ, 2. stupeň ŠZŠ a duetá. Celá súťaž sa niesla v takom spevavom duchu, že sme si ani neuvedomili a už sa vyhlasovali víťazi. A ako to celé dopadlo??

Našu školu zastupovali Andrej Cibuľa zo. 4. ročníka a Ivanka Tomášová z prípravného ročníka. No a spomedzi veľkej konkurencie sa práve naša malá Ivanka Tomášová zapáčila porote najviac. Tu sú výsledky:

       Ivanka Tomášová - 1. miesto v I. kategórii
       Andrej Cibuľa - 2. miesto

Víťazom blahoželáme, zároveň ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a veríme, že o rok budeme mať znovu možnosť podeliť sa s verejnosťou, že aj my, deti so špeciálno-výchovnými potrebami, dokážeme prezentovať naše nadanie a schopnosti na vysokej úrovni.

Filed under Fotogaléria

Výlet do Košíc

15. jún 2011

V dňoch 13.-15.júna 2011 sa žiaci zo ŠZŠ Hnúšťa, ŠZŠ Klenovec, ŠZŠ s VJM Rimavská Sobota a špeciálnych tried pri ZŠ v Tisovci zúčastnili 3-dňového poznávacieho zájazdu do Košíc, ktorý zorganizoval OZ Slnko pre všetkých -Detský fond Rimavská Sobota. OZ organizuje výlety pre deti už niekoľko rokov v rámci projektu "Aj my to dokážeme" a zúčastňujú sa ho žiaci zo špeciálnych škôl za odmenu za celoročnú prácu v škole.

Ubytovaní sme boli v penzióne Sivec na Ružínskej priehrade. Počasie nám tohto roku prialo a tak sme sa hneď po ubytovaní a po spoločnom obede vybrali na prechádzku okolo priehrady. Poprechádzali sme sa v nádhernej prírode, trochu sme si zašportovali, zatancovali a šli sme spať, pretože v utorok nás čakal náročný ale veľmi zaujímavý program.

Najskôr sme navštívili Planetárium. Tu sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí o nočnej oblohe.

Z Planetária sme sa plní dojmov a očakávaní presunuli do Botanickej záhrady, kde sme na vlastné oči videli nádherné kvetiny a motýle, o akých sme nemali ani tušenie, že existujú.

Po krátkej prestávke , počas ktorej sme niečo zjedli, prišla chvíľa, na ktorú sme sa tešili asi najviac - Zoologická záhrada v Košiciach! Za tri hodiny, ktoré sme v ZOO strávili, sme videli množstvo zvierat - videli sme aj ako sa kŕmia tulene Čuka a Geka, zblízka sme sa pozerali na medveďa, opice, ťavu, tučniaky, zebru, pozerali sme sa do očí vlkom, niektorí z nás držali na ruke orla a nakoniec sme videli aj plazy.

Plní zážitkov sme sa vracali do penziónu, keď nás čakalo ešte jedno prekvapenie - prechádzka po pešej zóne v Košiciach. Obdivovali sme tam Dóm sv.Alžbety, zastavili sme sa pri hrajúcej fontáne, kde voda striekala podľa tónov hudby. Bol to nádherný zážitok.

Večer sme boli takí unavení, že na diskotéke sme už nevládali veľmi tancovať.

V stredu sme sa zastavili pri kaštieli v Betliari. Prezrieť si ho zvnútra sa nám, žiaľ, nepodarilo kvôli veľkému množstvu návštevníkov. Najedli sme sa v parku pri kaštieli a po krátkom odpočinku sme pokračovali v ceste domov.

Ďakujeme Slnku pre všetkých za nádherný výlet a tešíme sa, čo nám pripravia v budúcom školskom roku.

Filed under Fotogaléria

Výlet na Zbojská

9. jún 2011

9. 6. 2011 - ráno pred pol ôsmou naša škola už žila životom veselého smiechu a plnej zvedavosti, čo nás dnes čaká. Išli sme totiž na výlet, a aj keď počasie nevyzeralo veľmi najlepšie, všetci sme sa nesmierne tešili. Ako to už býva u nás zvykom, absolvovali sme "kinedrylovú kúru", a už sme všetci sedeli v autobuse. Cestou do Hnúšte nám bolo veselo, a aj zákruty smerom cez Bánovo na Zbojská sme zvládli úspešne, veď sme mali sáčky v rukách :-) Slniečko vykúkalo a my sme dúfali, že všetky tie mraky z oblohy zmiznú, a my prežijeme krásny slnečný deň. Opak však bola pravda. Ešte sme sa na salaši Zbojská nestihli ani poriadne nadesiatovať, a už na nás spadli prvé kvapky dažďa. Nás to však neodradilo, a krátili sme si čas na hojdačkách pod stromom. Keď dážď stíchol, vybrali sme sa na najbližší salaš, kde sme sa oboznámili s procesom prípravy syra. A ako sme baču zasypávali zvedavými otázkami, ani sme si nevšimli, že von začala poriadna búrka. No a ako sa hovorí, že dobrých ľudí sa veľa zmestí, tak aj my sme sa popchali do tej malej búdky, len aby sme nezmokli. A náš "dážď - kamarát", nie a nie prestať. Po dlhej chvíli čakania sme sa odhodlali prejsť pomedzi kvapky späť ku kolibe, kde nás už čakal teplý čaj a obed. Cestou späť, tí zvedavejší z nás, boli aj napriek neutíchajúcemu dažďu pozrieť "zvláštnu" odrodu prasiat. Ostatní sme už sedeli v suchu pri teplom čaji a obede. A ako sme tak sedeli a rozprávali sme si zážitky, aj náš "dážď - kamarát" sa umúdril, a dopršal. No a my sme si potom mohli plní radosti vychutnať do sýta prírodu na Zbojskách aj s typickými pasúcimi sa ovcami. A tí šikovnejší z nás, tie ovečky chvíľu aj popásli. Tiež sme ponaháňali ovčiarskych psov, prevetrali všetky hojdačky a zahrali sme sa voľne po lúke. To bola paráda po tom daždi. Plní zážitkov sme sa vracali k autobusu, no to sme ešte netušili, že naše zážitkové prekvapenie nekončí. A čo nás tam čakalo?? Netreba zbytočne veľa slov, prezrite si našu galériu :-) Dôležité je, že späť domov sme sa vrátili plní nových, skutočne zaujímavých zážitkov, a s pocitom, že ani zlé počasie nám nepokazí náladu a chuť, skúšať a spoznávať nové veci.

Filed under Fotogaléria

Exkurzia do OUI Valaská

9. jún 2011

Ideme na exkurziu do Valaskej. "Kde to je?" - pýtali sa viacerí už niekoľko dní dopredu. Vyhľadali sme ju na mape a na internete sa nám podarilo nájsť aj informácie o škole, ktorú sme sa chystali navštíviť.

Štvrtok 9. jún 2011. Plný autobus prechádza Hnúšťou, Tisovcom, cez Zbojská, Breznom a je tu Valaská. Po chvíľke hľadania vchádzame do budovy školy Odborného učilišťa internátneho, kde nás milo privítal pán riaditeľ Mgr. Juraj Hlaváč s pani zástupkyňou Mgr. Ivetou Setvákovou.

Pán riaditeľ nám porozprával o možnostiach, ktoré škola poskytuje: "Vzdelávanie sa realizuje v teoretickom vyučovaní a praktickom vzdelávaní. Teoretické vyučovanie sa delí na všeobecno-vzdelávacie predmety - matematika, slovenský jazyk, občianska náuka, telesná výchova, etická výchova a na odborné predmety z jednotlivých učebných odborov. Na teoretickú výučbu je škola vybavená primeranou didaktickou technikou a názornými pomôckami. Učitelia odborných predmetov pripravujú pre žiakov učebné texty tak, aby boli pre každého žiaka zrozumiteľné. Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v školských dielňach alebo na vysunutých pracoviskách. Školské dielne sú vybavené strojným parkom, náradím, nástrojmi a materiálom, ktorý je potrebný pre výučbu jednotlivých profesií. Tu získavajú základné vedomosti, zručnosti a návyky hlavne žiaci prvých ročníkov. Vo vyšších ročníkoch uskutočňujeme odborný výcvik už priamo v prevádzke na jednotlivých pracoviskách podľa učebných odborov." Pán riaditeľ s pani zástupkyňou nás potom previedli po škole a internáte. Videli sme triedy aj odborné učebne kuchárov a maliarov. Nazreli sme aj do škôlky.

A čo našich žiakov najviac zaujalo?

 • Telocvičňa, ktorá je o dosť väčšia ako naša.
 • Skrinka na osobné veci, ktorú mal pridelenú a zamknutú každý žiak.
 • Pekní chlapci - maliari, s ktorými sme sa rozprávali.
 • Izby na internáte s peknými plagátmi na stenách.
 • Možnosti, ktoré internát ponúka - bicyklovanie, turistika do okolia, športové krúžky.
Na záver sme sa išli pozrieť do Podbrezovských železiarní. Pani zástupkyňa nás doviedla do závodnej kuchyne, v ktorej ich žiaci - kuchári praxujú. Denne v nej pripravujú 4000 obedov - varí sa vo veľkom.

Ďakujeme pánu riaditeľovi Mgr. Jurajovi Hlaváčovi a pani zástupkyni Mgr. Ivete Setvákovej za ich ochotu ukázať nám ich školu a zoznámiť nás s ňou a možnosťami, ktoré poskytuje.

Čas na exkurzii ubehne vždy nejako rýchlejšie ako zvyčajne. Čakala nás cesta domov s otázkou : "Začnem od septembra chodiť do tejto školy?"

Táto exkurzia sa uskutočnila vďaka realizácie projektu "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme" realizovaného v rámci OP Vzdelávanie Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ESF"

Filed under Fotogaléria

Environmentálna vychádzka

7. jún 2011

Už vyše 20 rokov si každoročne vďaka iniciatíve OSN 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia - World Environment Day.

Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem.

Naša škola vedie žiakov k ochrane životného prostredia, celoročne pripravujeme rôzne aktivity na túto tému, triedime odpad. A tak sme sa rozhodli pripomenúť si tento svetový deň s našimi žiakmi. V utorok 7.6. sme sa rozhodli tradičné vyučovanie v triedach vymeniť za zážitkové vyučovanie v prírode. Absolvovali sme sa totiž environmentálnu vychádzku do nášho okolia. Keďže počasie je v posledných dňoch nevyspytateľné, nemali sme istotu, či sa z vychádzky vrátime suchí. Aj preto sme prvú hodinu radšej strávili v škole, kde si pani učiteľky so svojimi žiakmi zopakovali, aké lesné plody v tomto období môžeme zbierať, ktoré liečivé rastlinky môžeme nájsť v prírode, ktoré sú zákonom chránené a v neposlednom rade, aké je dôležité ochraňovať prírodu a celkovo sa starať o to, aby bolo naše životné prostredie zdravé a čisté.

Za ten čas, čo sme si v škole preopakovali naše vedomosti, trávička a cesty sa vysušili a mohli sme sa smelo vybrať na vychádzku. Zvolili sme si smer Pavlínka - Čerešňov potok. Cestou sme vyhľadávali spomínané rastlinky, pozorovali sme žaby a žubrienky vo veľkých mlákach. Tým najväčším a zároveň najsladším prekvapením pre nás boli lesné jahody. Doslova sme sa na nich "napásli". Bolo ich nekonečne veľa, takže sa každému dostatočne ušlo. Na lúke neďaleko Čerešňovho potoka sme si krátko zašportovali s loptami a lietajúcimi taniermi a napokon sme sa mierne unavení a hlavne suchí vrátili do školy.

Filed under Fotogaléria

Športové hry špeciálnych základných škôl - Rimavská Sobota

7. jún 2011

Po týždňoch tvrdého tréningu tu bol 7. jún a nás pred školou čakal autobus. Do Rimavskej Soboty na regionálne športové hry v rámci projektu " Aj my to dokážeme" sme mierili s malou dušičkou. Reprezentanti našej školy Nikolas Cibuľa, Dominik Oláh, Dušana Oláhová, Dušan Oláh, Ondrej Radič, Kristína Radičová, Alžbeta Oláhová, Róberta Radičová, Gejza Cibuľa, Ondrej Radič, Miroslav Cibuľa sedeli v autobuse s otázkou "Vyhrám niečo?".

Športové hry špeciálnych základných škôl v ľahkej atletike sa každoročne realizujú pod záštitou Občianskeho združenia Slnko pre všetkých - Detský fond Rimavská Sobota. Tento rok ich organizovala ŠZŠ Rimavská Sobota, Bottova 13 a zúčastnilo sa ich 9 škôl - ŠZŠ Lučenec, ŠZŠ Klenovec, ŠZŠ Hnúšťa, ŠZŠ Jelšava, ŠZŠ Revúca, ŠZŠ Rimavská Sobota s vyučovacím jazykom slovenským, ŠZŠ Rimavská Sobota s vyučovacím jazykom maďarským, ŠZŠ Rimavská Seč a špeciálne triedy pri ZŠ v Tisovci. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách a v štyroch športových disciplínach: skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou- granátom, beh na krátku vzdialenosť (50 a 60 m) a beh dlhá trať (300, 500 a 600 m).

Naši žiaci súťažili ako najlepšie vedeli a uspeli veľmi dobre! Posúďte sami:

   Dušana Oláhová (najmladšie žiačky)
      - 3. miesto v hode kriketovou loptičkou
   Dominik Oláh (najmladší žiaci)
      - 3. miesto v behu na 50 metrov
   Kristína Radičová (mladšie žiačky)
      - 1. miesto v hode kriketovou loptičkou
   Alžbeta Oláhová ( staršie žiačky)
      - 3. miesto v behu na 60 metrov
   Róberta Radičová ( staršie žiačky)
      - 3. miesto v hode kriketovou loptičkou
   Gejza Cibuľa (starší žiaci)
      - 2. miesto v behu na 60 metrov
   Ondrej Radič (starší žiaci)
      - 3. miesto v hode granátom
      - 3. miesto v skoku do diaľky.

V celkovom hodnotení škôl sme obsadili pekné štvrté miesto.
Všetci sme boli spokojní s priebehom a výsledkami súťaže. Jeden z víťazov na druhý deň spomínal: "Bol som na športové. Behal som na ihrisku 600 metrov, hádzal som granátom a skákal som do piesku. Potom sme šli na obed, mali sme guľáš. Bol som na 3. mieste v skoku a hode. O rok budem isto prvý!!!"

Filed under Fotogaléria

1.jún - MDD

1. jún 2011

Tohtoročný sviatok detí sme na našej škole oslávili dvojnásobne: v športovom a aj kultúrnom duchu.

Najprv si na hodinách telesnej výchovy mladší žiaci zahrali v školskej telocvični minifutbal. Na nižšom stupni nastúpili proti sebe družstvá dievčat a chlapcov prvej a druhej triedy a potom tretej a štvrtej triedy. Na prvý pohľad sa môže zdať, že futbal nie je športom pre dievčatá, ale tie naše dokázali pravý opak. V obidvoch zápasoch boli pre chlapcov naozaj dôstojným súperom. Hoci nakoniec predsa len prehrali, skutočne sa nemajú za čo hanbiť. Veď všetci dokázali, že futbal hrať vedia ! Okrem toho sme sa naozaj dobre zabavili a deti si športové zápolenie veľmi užívali.
Na vyššom stupni bojovali proti sebe žiaci piatej a šiestej triedy. Našťastie sa umúdrilo aj počasie a tak mohli predviesť svoju šikovnosť na školskom dvore. Oporou obidvoch družstiev boli chlapci, ktorí sa futbalu venujú aj vo voľnom čase a tak bol zápas dosť dlho veľmi vyrovnaný. Po úpornom boji predsa len vyhrali žiaci šiestej triedy.
Všetkých nakoniec potešila sladká odmena, ktorú dostali nielen víťazi, ale aj porazení: veď nešlo o to, kto zvíťazí, bol predsa sviatok detí!

Druhá časť oslavy MDD sa konala popoludní o 15-tej hodine v Kultúrnom dome v Klenovci a bola venovaná všetkým deťom v obci. Pred takmer plným hľadiskom sa predstavila naša milá kamarátka striga Agáta, ktorej sa v novom projekte Nadácie Orange "Rozprávkovo-tanečná šnúra strigy Agáty" podarilo spojiť talenty detí našej školy, ZŠ V.Mináča v Klenovci a ZUŠ v Hnúšti. Spolu s čertíkom Bertíkom, šmolkami so Šmoulinkou, zlým Gargamelom, Grami so svojim "gumidžusom" zabávali deti aj dospelých v hľadisku a vytvorili skutočne neopakovateľnú atmosféru. No a keď na javisko vybehli tanečníci zo ZUŠ, potlesk nemal konca. Nadšení diváci si "vytlieskali" opakovanie vydarenej choreografie a striga Agáta mohla byť naozaj spokojná. Keď na záver vystúpenia rozdávala deťom sladkosti, možno si v duchu myslela, a asi nielen ona, že veľké veci sa síce niekedy môžu zdať na prvý pohľad malé, ale pre radosť v detských očiach sa určite oplatí žiť....

"Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Kultúra bez bariér Nadácie Orange."

Filed under Fotogaléria

"Aj my to dokážeme" - výstavka prác žiakov špeciálnych základných škôl v okrese Rimavská Sobota

31. máj 2011

Naša škola sa každoročne zapája do projektu OZ Slnko pre všetkých - OZ Rimavská Sobota "Aj my to dokážeme", ktorý pozostáva zo 4 častí. Je určený pre žiakov špeciálnych základných škôl v okrese Rimavská Sobota. Vždy v mesiaci jún sa už niekoľko rokov organizuje:

1.časť - výstavka prác žiakov v Okresnej knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote,
2. časť - športové hry žiakov, ktoré sa uskutočnia 7.6. 2011 v ŠZŠ v Rimavskej Sobote,
3. časť - Slávnostná akadémia, ktorá bude 28. 6. 2011 v Dome kultúry v Rimavskej Sobote,
4. časť - koncoročný výlet žiakov za odmenu, tentokrát do Košíc v termíne od 13.6. - 15.6. 2011.

Dňa 31. 5. 2011 bola v Okresnej knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote trochu netradične a zaujímavo otvorená výstavka prás žiakov našich škôl. Výstavku otvorila Mgr. Beatka Balciarová, predsedkyňa OZ za prítomnosti milých hostí - MUDr. Tomicovej zakladateľke OZ a čestnej členke, riaditeľky knižnice, zástupcov škôl. Žiaci zo ŠZŠ na Botovej ulici ako aj ŠZŠ s VJM z Rimavskej Soboty sa nám predstavili veselým programom plným hudby a spevu. Výstavka bude prístupná verenosti po celý mesiac jún. Práce žiakov všetkých škôl sú nádherné, veľmi zaujímavé, pestré a plné inšpirácie.
Všetkých zvedavcov srdečne pozývame, ak budete mať cestu do Rimavskej Soboty a nájdete si chvíľku času, zájdite do okresnej knižnice potešiť sa pohľadom na pekné výtvory žiakov zo špeciálnych škôl. Aj oni dokážu s pomocou učiteliek alebo sami vyčariť krásne veci.

Filed under Fotogaléria

"Rozprávkovo-tanečná šnúra strigy Agáty"

26. máj 2011

Ako všetci dobre vieme, striga Agáta je už neodmysliteľnou súčasťou našej školy. Našla si miesto v srdiečku každého z nás, či už malých alebo veľkých. A nielenže je veľmi šarmantná a charizmatická, ale je aj šikovná a neskutočne aktívna.

Ako dôkaz svojej šikovnosti vypracovala aj tento rok projekt pod názvom "Rozprávkovo-tanečná šnúra strigy Agáty", na základe ktorého bolo možné spojiť talent detí z našej školy, zo ZŠ V. Mináča v Klenovci a talent detí zo ZUŠ v Hnúšti. Pod odborným vedením strigy Agáty a tanečnej choreografky Zuzany Hrivnákovej niekoľko týždňov v mesiacoch apríl a máj sa ozývala v priestoroch našej školy hudba, tanec a smiech, pretože deti usilovne nacvičovali nové rozprávkovo-tanečné choreografie, aby mohli svojím predstavením potešiť svojich "fanúšikov".

A tak sa aj stalo. Dňa 26. mája 2011 po dňoch plných namáhavého nacvičovania a tréningu, striga Agáta spolu s čertíkom Bertíkom a deťmi vycestovala do neďalekého Tisovca, aby tam potešili a zabavili tamojšie publikum. Tesne pred desiatou hodinou bola kinosála kultúrneho domu zaplnená žiakmi zo ZŠ Dr. V. Clementisa a deťmi z MŠ v Tisovci. Všetci po dobrých skúsenostiach so strigou Agátou boli zvedaví, čo si pre nich aj tento krát Agáta pripravila. A ani teraz spolu s čertíkom Bertíkom a deťmi nesklamala. Keď sa na javisku objavili šmolkovia so Šmoulinkou a zlým Gargamelom, Grami so svojim "gumidžusom" celá sála ožila. Deti sa zabávali, čarovali, tlieskali a spolu s Agátou zažili určite nezvyčajné a čarovné dopoludnie. Naši "herci - umelci" si na záver zaslúžili veľký potlesk a každý z prítomných si odnášal vo svojom srdci kúsok nezvyčajných dojmov. Vystupujúcim vyslovujeme obdiv a uznanie, publiku radosť a nadšenie a striga Agáta mala určite dobrý pocit z vynikajúco, až čarovne dobre zrealizovaného dopoludnia.

Ďakujeme strige Agáte a tešíme sa na ďalšie vystúpenia.

"Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Kultúra bez bariér Nadácie Orange."

Filed under Fotogaléria

"Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce"

18. máj 2011

18. máj 2011 bol nádherný slnečný deň. Tento deň bol pre niektorých ľudí veľmi zaujímavý a netradičný. V Špeciálnej základnej škole v Klenovci sa uskutočnil 1. ročník vedomostnej súťaže pod názvom "Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce". Zúčastnili sa ho žiaci zo špeciálnych základných škôl z Hnúšte, Rimavskej Soboty slov., Rimavskej Seči, Revúcej, Veľkého Krtíša a samozrejme nechýbal domáci Klenovec.

Prečo takýto názov súťaže?
Podaj ruku, pomôžeš a môžeš zachrániť život. Potom sa Ti vráti celé srdce.

Prečo v máji?
Slovenský Červený kríž, spolu s ďalšími 186 národnými spoločnosťami Červeného kríža a Červeného polmesiaca vo svete, si každoročne začiatkom mája pripomína Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Cieľom súťaže bolo

 • rozšíriť vedomosti a zručnosti žiakov v zdravotníckej oblasti,
 • vytvoriť podmienky pre zmysluplné stretnutie žiakov špeciálnych škôl,
 • vytvoriť zdravú súťaživú atmosféru,
 • vytvoriť podmienky pre sebarealizáciu, pocit úspešnosti,
 • odstraňovať bariéry vytvorením a realizáciou novej vedomostnej súťaže,
 • rozšírenie možností integrácie detí do spoločnosti,
 • prezentovať sa na verejnosti v pozitívnom smere.
Žiaci súťažili v 5-členných družstvách v teoretickej časti a praktickej časti, ktorá pozostávala zo základného postupu poskytovania prvej pomoci pri ošetrení rôznych zranení, ako aj v ohlasovaní nehody. Súťaž bola pomerne náročná, ale družstvá boli vynikajúco pripravené. Umiestnenie jednotlivých družstiev záviselo od počtu získaných bodov. Zvíťazilo domáce družstvo žiakov ŠZŠ Klenovec, na 2. mieste sa umiestnilo družstvo zo ŠZŠ Rimavská Sobota a na 3. mieste družstvo zo ŠZŠ Veľký Krtíš. Všetkým zúčastneným úprimne blahoželáme, preukázali veľmi dobrú úroveň vedomostí a zručností v oblasti poskytovania prvej pomoci.

Táto súťaž sa mohla uskutočniť vďaka Fondu GSK. GlaxoSmithKline je výskumná farmaceutická spoločnosť, ktorej poslaním je zlepšiť kvalitu ľudského života tým, že umožní ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Zapojili sme sa do jarnej výzvy Fondu GSK 2010, vypracovali projekt, ktorý úspešne schválili. Od fondu sme získali 1000 € a tak sa mohla uskutočniť táto súťaž. Veľmi pekne ďakujeme.

My učitelia sa snažíme ľuďom priblížiť, čo v týchto deťoch je, ukázať, že aj oni dokážu byť plnohodnotnými členmi spoločnosti, keď sa im venuje láska, pozornosť a čas. Preto aj v našej škole pripravujeme rôzne projekty, pomocou ktorých môžeme realizovať takéto úžasné podujatia.

Touto cestou sa chceme veľmi poďakovať pekne ľuďom, bez ktorých by toto podujatie nebolo také úspešné, a ktorí nám od začiatku pomáhali: riaditeľke Územného spolku SČK v Rimavskej Sobote - p. Majerčíkovej, predsedkyni Miestneho spolku SČK vo Veľkom Krtíši p. Ubrankovičovej, ktorá dala zhotoviť a darovala do súťaže 1. cenu - putovný pohár, predsedkyni Miestneho spolku SČK Oľge Kaľavskej a jej členom, p. Pánikovej z firmy Falck Záchranná a.s. Záchranná zdravotná služba za poskytnutie sanitky. Zároveň ďakujeme pani starostke Mgr. Zlate Kaštanovej a p. Jánovi Dovalovi za to, že si v návale pracovných povinností našli čas, prišli sa pozrieť na túto akciu a podporiť.

Pevne verím, že sa nám podarí nájsť dostatok finančných prostriedkov, aby sa mohol uskutočniť 2. ročník tejto súťaže.

Filed under Fotogaléria

Regionálna súťaž žiakov špeciálnych škôl v prednese poézie

5. máj 2011

Po dlhej a mrazivej zime k nám konečne zavítala jar, no akoby stále zima nechcela odísť. Nebolo inak ani 5. mája 2011, i keď bol pekný deň, v máji sme predsa len zvyknutí na teplejšie slnečné lúče. V tento deň sme sa opäť po roku zišli n našej škole na recitačnej súťaži žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych tried pri základných školách.

Súťaž má u nás už dlhodobú tradíciu a tento rok sa nás stretlo opäť viac, ako inokedy. Prišli k nám žiaci a pedagógovia zo ŠZŠ Hnúšťa, ŠZŠ slov. Rimavská Sobota, ŠZŠ Revúca, ŠZŠ Jelšava, žiaci zo špeciálnych tried pri ZŠ V. Clementisa z Tisovca a prvý krát k nám zavítali žiaci zo ŠZŠ Veľký Krtíš. Nechýbali ani žiaci našej školy z Klenovca, a to Dušan Oláh, Diana Radičová, Nataša Oláhová, Margaréta Oláhová, Renáta Cibuľová, Gejza Cibuľa. Skôr, ako súťažiaci ukázali, čo sa naučili, malí šaškovia predviedli veselý tanec. Medzi nich pribehol na kolobežke veľký šašo Jaško, ktorý rozveselil prítomných. Tréma sa stratila a súťaž mohla začať. Výkony žiakov hodnotila nezávislá porota v zložení : predseda poroty Anna Koldrásová, členovia Ružena Kováčová a Mária Bobrovská. Všetci súťažiaci sa predviedli na vysokej úrovni, boli vynikajúco pripravení, a porota to mala veru naozaj ťažké. Nakoniec však musela rozhodnúť. Dá sa povedať, že zvíťazili všetci, pretože mali odvahu vystúpiť pre také množstvo ľudí a zarecitovať báseň.

Víťazi jednotlivých kategórií:

       I. kategória - najmladší žiaci (1.r. - 3.roč.):
1. Marta Kiššová (ŠZŠ Hnúšťa)
2. Diana Radičová (ŠZŠ Klenovec)
3. Perla Balogová (ŠZŠ Revúca)


       II. kategória - mladší žiaci ( 4.- 6. r.):
1. Dominika Ferková (ŠZŠ Jelšava)
   Jaroslav Radič (špec. tr. pri ZŠ V. Clementisa Tisovec)
2. Jaroslav Lazi (ŠZŠ Hnúšťa)
3. Nataša Oláhová (ŠZŠ Klenovec)
   Ivana Samková (ŠZŠ Revúca)


       III. kategória - starší žiaci ( 7. - 9.r.):
1. Vojtech Farkaš (ŠZŠ Hnúšťa)
2. Dagmar Tóthová (ŠZŠ Rimavská Sobota)
   Jana Balogová (ŠZŠ Revúca)
3. Gejza Cibuľa (ŠZŠ Klenovec)


       IV. kategória - variant B:
1. Anna Vágnerová (ŠZŠ Veľký Krtíš)
2. Renata Cibuľová (ŠZŠ Klenovec)
3. Gabriela Mušuková (špec. tr. pri ZŠ V. Clementisa Tisovec)


       V. kategória - variant C:
1. Erik Fančalský (ŠZŠ Hnúšťa)
2. Lenka Kubandová (ŠZŠ Hnúšťa)


Všetkým víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.
Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami to majú v živote ťažšie, náročnejšie, mnohí si možno myslia, že nič nedokážu, ale aj oni sú šikovné, vedia sa naučiť vystupovať na verejnosti, prezentovať svoju školu. Držme im palce, aby aj v budúcnosti dokázali byť úspešní !!!

Filed under Fotogaléria

Stolnotenisový turnaj žiakov špeciálnych škôl

29. apríl 2011

Dňa 29. apríla 2011 sa v telocvični ŠZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Rimavskej Sobote uskutočnil stolno-tenisový turnaj žiakov špeciálnych škôl, ktorý už tradične organizuje Špeciálna základná škola Bottova v Rimavskej Sobote.

Turnaj je učený pre žiakov špeciálnych škôl a každoročne sa ho zúčastňujú žiaci z Rimavskej Soboty, Hnúšte, Klenovca, Čerenčian a Revúcej.

Súťaž zahájila pani riaditeľka PaedDr. Helena Husárová slávnostným príhovorom a po vylosovaní poradia družstiev sa pristúpilo bezprostredne k jednotlivým dvojhrám.

Našu ŠZŠ dôstojne reprezentovali žiaci VI.triedy Ondrej Radič, Gejza Cibuľa a Ján Oláh, ktorí vo svojej skupine obsadili postupové druhé miesto (najprv hladko porazili súperov z RC Čerenčany a potom podľahli družstvu zo ŠZŠ Bottova "B" ). V semifinále sme napokon bojovali o tretie miesto. Hoci sme neuspeli - na výkone sa už podpísala v značnej miere únava - domov do Klenovca sme sa vracali spokojní. Veď sme obsadili v tvrdej konkurencii veľmi pekné štvrté miesto!

Filed under Fotogaléria

Deň Zeme - "Vyčistime si Slovensko"

20. apríl 2011

"Zem nepatrí človeku, človek patrí Zemi - my sme súčasťou Zeme a Zem je súčasťou nás."

               Indiánsky náčelník Seattle


Je smutné, že niektorí ľudia ani v 21. storočí nie sú schopní stotožniť sa s touto myšlienkou, hoci je tak pravdivá a výstižná. Najsmutnejšie na tom je, že takýto ľudia žijú aj v našom okolí, o čom sme sa mohli presvedčiť spolu s našimi žiakmi v stredu (20.4.2011), keď sme sa pri príležitosti Dňa Zeme rozhodli zlikvidovať nelegálne skládky v okolí našej obce. A verte alebo nie, nebolo to jednoduché, pretože odpadkov bolo naozaj dosť.

Rozdelili sme sa na 3 skupiny zmiešané z mladších a starších žiakov a v takejto zostave sme šli na vopred vytypované znečistené miesta. Prvá skupina sa postarala o likvidáciu odpadu v okolí cesty smerom do Pavlínky, druhá skupina vyčistila neporiadok na konci Partizánskej ulice (Koľaje) nad Dolinkou a tretia skupina sa pokúsila o čiastočné odstránenie nelegálnej skládky , ktorá sa nachádza v lokalite zvanej "Laščok". Túto skládku sme vyčistili len čiastočne z toho dôvodu, že tam existuje pravdepodobne už niekoľko rokov a nebolo v našich silách odstrániť ju za jeden deň, hoci v jej tesnej blízkosti sa nachádza tabuľa "ZÁKAZ SYPANIA SMETÍ!"

Za zmienku stojí aj to, že keď sme deťom vysvetlili, čo majú za úlohu, postavili sa k tomu značne negatívne s pripomienkami, prečo by mali oni čistiť niečo po druhých. No akonáhle sa pustili do práce, nepovedali ani jedno záporné slovo voči ich aktivite. Naopak, častokrát sa zhrozili nad tým, ako môže niekto niečo takéto urobiť.

Z dobre a poctivo vykonanej práce mali žiaci napokon nielen dobrý pocit, ale aj plné brušká, pretože si mohli opiecť a pochutnať si na výborných špekáčikoch.

Na záver by sme sa chceli poďakovať pani starostke Mgr. Zlate Kaštanovej za jej ochotnú spoluprácu. Zabezpečila nám odvoz vyzbieraných vriec plných odpadkov na skládku odpadu v Hnúšti.

Celá táto akcia prebiehala v rámci celoslovenskej akcie "Vyčistime si Slovensko" konanej na základe výzvy Ministerstva životného prostredia SR. Akurát nás trošku mrzí, že potrebné pracovné pomôcky (rukavice a vrecia), ktoré mali byť príspevkom ministerstva k tejto akcii sme si nakoniec museli zakúpiť sami z vlastných financií, pretože spomínané veci nám prišli o pár hodín po skončení celej akcie (v stredu o 14:00).

"Naučili sme sa lietať v povetrí ako vtáky, potápať pod vodou ako ryby. Zostáva len jediné. Naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia."

                                                                        G. B. Shaw

Filed under Fotogaléria

Exkurzia do OUI Lučenec

15. apríl 2011

V piatok ráno 15. apríla sa niektorí obyvatelia Klenovca nechápavo pozerali na hodiny. Prečo? Pretože už o pol siedmej ráno sa žiaci aj učitelia ŠZŠ ponáhľali do školy!

Čakala nás exkurzia do Lučenca a odchod bol naplánovaný na siedmu hodinu. Posilnení našim starým známym kamarátom " kynedrilom " sme teda nastúpili do autobusu a všetci plní očakávania pozorovali spoza okien ubiehajúce obrázky prebúdzajúcej sa krajiny. Aké bolo naše prekvapenie, keď v lese za Kokavou nad Rimavicou autobus zrazu zastal. Nechápavo sme pozorovali šoféra, ktorý s telefónom na uchu nervózne pobehoval okolo autobusu a živo pri tom rozhadzoval rukami. Čo sa asi tak mohlo stať ? Onedlho sa pri autobuse zastavilo osobné auto, z ktorého vystúpil majiteľ autobusu s kanistrami… No došla nám nafta ! Problém bol teda po chvíli vyriešený a my sme mohli pokračovať v ceste.

V Lučenci nás už netrpezlivo očakávali pedagógovia a žiaci Odborného učilišťa internátneho, poslaním ktorého je výchova a vzdelávanie hendikepovaných detí po ukončení povinnej školskej dochádzky v špeciálnej základnej škole, základnej škole a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Odborné učilište internátne ponúka uchádzačom nasledovné učebné odbory a Praktickú školu:

 1. Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
 2. Spracúvanie dreva - drevárska prvovýroba
 3. Stavebná výroba - murárske práce
 4. Výroba konfekcie - šitie bielizne
 5. Opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti
 6. Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: sadovník,kvetinár
 7. Praktická škola zameraná na praktické práce v domácnosti
Na úvod exkurzie sa vybrali žiaci autobusom pozrieť prevádzky pre praktický výcvik. Prezreli sme si priestory zahraničnej firmy, kde sa môžu zamestnať vyučené šičky. Taktiež sme navštívili pravú stavbu, kde už pracovali budúci murári, mali sme možnosť pozrieť si prácu nádejných záhradníkov. Po návrate do školy si naši žiaci prezreli priestory školy i školskej jedálne. Oboznámili sa s priebehom odborného výcviku všetkých učebných odborov s názornými ukážkami praktických zručností. Pozreli sme si triedy, počítačovú učebňu a relaxačnú miestnosť. Potom nás privítala vedúca internátu. Prezreli sme si izby internátu, klubovňu a aj triedy krúžkových činností. Milým prekvapením bol pre nás hlavne kultúrny program, pripravený žiakmi OUI.

Cesta domov nám potom už ubehla veľmi rýchlo : všetci sme boli unavení , ale plní nových dojmov a zážitkov. Niektorí žiaci vyšších ročníkov intenzívne rozmýšľali, ako presvedčiť rodičov, že ukončenie toho učilišťa v Lučenci by predsa len bolo dobrým štartom do života....

Touto cestou sa chceme poďakovať pani riaditeľke školy Mgr. Miriam Garajovej za veľmi milé privítanie, sprevádzanie počas celej exkurzie ako aj dostatočné a vyčerpávajúce informácie o ich škole.

Táto exkurzia sa uskutočnila vďaka realizácie projektu "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme" realizovaného v rámci OP Vzdelávanie Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít financovaného zo zdrojov EÚ.

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ESF"

Filed under Fotogaléria

Veľkonočný stolnotenisový turnaj

18. apríl 2011

Dňa 18. 4.2011 sa v Základnej škole V. Mináča odohral 4. ročník Veľkonočného turnaja žiakov v stolnom tenise, organizovaný občianskym združením RODON.

Tohto roku sa turnaja zúčastnilo 6 žiakov zo ŠZŠ v Klenovci a 7 žiakov zo ZŠ V. Mináča.

Turnaj sa hral v dvoch kolách- súťažili osobitne dievčatá a chlapci. Medzi dievčatami sa víťazkou stala Patrícia Chudicová za ZŠ V. Mináča. Z chlapcov bol najlepší Ondrej Radič zo ŠZŠ v Klenovci.

Títo dvaja najlepší hráči turnaja sa nakoniec stretli vo veľkom finále - o absolútneho víťaza Veľkonočného turnaja.

Absolútnym víťazom turnaja sa stal Ondrej Radič.

Ďakujeme OZ RODON za pekne strávené popoludnie a už teraz sa tešíme na jubilejný, piaty ročník tejto vydarenej akcie.

Filed under Fotogaléria

Svetový deň zdravia 2011

7. apríl 2011

7. apríl sa od roku 1950 oslavuje ako Svetový deň zdravia. Tento deň je symbolickým pripomenutím si založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá vznikla práve 7. apríla 1948.

Cieľom Svetového dňa zdravia je každý rok informovať celosvetovú verejnosť o špecifickej problematike dotýkajúcej sa sféry zdravia, ochorení a ťažkostí v oblasti zdravotníctva. Prostredníctvom podujatí organizovaných v tento deň zvyšovať povedomie o zdravotných problémoch, ktoré patria k tým najakútnejším v globálnom meradle. Hlavným cieľom je teda priviesť ľudí k väčšej zodpovednosti za svoje zdravie a kvalitu svojho života.

Na našej škole škole sme si tiež už tradične pripomenuli tento významný deň. Vo všetkých triedach si deti pod vedením triednych učiteliek zopakovali základé zásady zdravého životného štýlu. Zvýšenú pozornosť sme venovali predovšetkým upevňovaniu základných stravovacích návykov a na konkrétných príkladoch sme poukazovali na najčastejšie chyby v stravovaní detí a mládeže, medzi ktoré patria nadmerný energetický príjem, nedostatočná konzumácia ovocia, zeleniny a rýb a nesprávny stravovací režim. V dôsledku týchto nedostatkov deti prijímajú viac energie ako ich organizmus dokáže spotrebovať, nemajú dostatočný prísun vitamínov, minerálnych látok a vlákniny, často vynechávajú raňajky a hlavným jedlom dňa býva večera. Výsledkom sú zdravotné riziká ako obezita, cukrovka, srdcovo-cievne ochorenia, vysoký krvný tlak, rôzne nádory. K skorým prejavom patria napr. poruchy rastu a vývinu, vznik obezity, zubného kazu, častejšie infekcie, chudokrvnosť.

Na hodinách pracovného vyučovania si potom deti pod vedením pedagógov mali možnosť v praxi overiť svoje vedomosti a pripraviť si spoločne chutné a zdravé ovocné a zeleninové šaláty.

Filed under Fotogaléria

Exkurzia v Jazdeckom klube Excel Madon na ranči Madon v Rimavskom Brezove

6. apríl 2011

Pamätáte si, čo ste robili v stredu 6.apríla?
Keby ste túto otázku dali našim žiakom, odpovedali by vám asi takto: "Boli sme na koňoch" a vôbec by vás pritom neklamali.
Už štvrtý rok boli niektorí žiaci za vzorné a poslušné správanie odmenení jazdou na koni. A to nie je všetko. Okrem toho, že mali možnosť povoziť sa na konskom chrbte, mohli si prezrieť celú stajňu, kde pozdravili už známe kone, ale i nové. Predtým ako išli jazdiť, si museli kone očistiť a osedlať. Pri tejto príprave im pomáhali dve milé slečny a ujo Dušan, ktorého už naše deti dobre poznajú.
Z jazdy na koňoch mali všetci veľkú radosť. Spočiatku sa síce niektorí báli, no keď videli ostatných ako im to ide super, svoj strach veľmi rýchlo prekonali a neskôr si zajazdili aj oni.
Veľmi nás teší výborná spolupráca s JK Excel Madon a aj touto cestou sa im chceme poďakovať , že nám vždy vyjdú v ústrety , čím pomáhajú našim deťom splniť ich vysnívaný sen.
Na záver nás čakala cesta preplneným autobusom a vyrozprávanie veselých zážitkov svojim spolužiakom a rodine.

Filed under Fotogaléria

Spevácka súťaž - školské kolo

5. apríl 2011

Tak ako sa na jar začína ozývať vtáčí štebot, tak sa aj u nás v škole začína ozývať detský spev. Nie je to len z toho dôvodu, že sa žiaci tešia z krásneho slnečného počasia, ale aj preto, že si cvičia svoje hlasy na spevácku súťaž v Hnúšti. Nato, aby sme vedeli vybrať tých najlepších spevákov, sme v utorok 5.apríla zorganizovali školské kolo speváckej súťaže. Treba pripomenúť, že kto chcel spievať v tejto súťaži, musel najprv vyhrať triedne kolo, čo znamená, že sme mali možnosť vypočuť si tie najlepšie spevácke výkony.
Vôbec nebolo jednoduché vybrať víťazov, už len preto, že z každej kategórie mohli postúpiť najviac dvaja žiaci. Po kvalitných speváckych výkonoch sme nakoniec vybrali týchto súťažiacich:

       Ivanka Tomášová - prípravný ročník
       Radoslav Cibuľa - 1. ročník
       Andrej Cibuľa - 4. ročník
       Viera Oláhová - 6. ročník

Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa, veľa šťastia na speváckej súťaži v Hnúšti, ktorá sa bude konať 19. apríla.

                                                                    Držíme palce!

Filed under Fotogaléria

Svetový deň vody

22. marec 2011

"Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."
                          Leonardo da Vinci

Voda nás sprevádza počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť.

Našťastie nie všetci tento fakt berú ako samozrejmosť, a aj preto v roku 1992 na valnom zhromaždení OSN v Riu de Janeiro (Brazília) vyhlásili 22. marec za Svetový deň vody. Bolo by prínosné, keby sme si aspoň tento deň pripomenuli to, ako je voda pre nás dôležitá a uvedomili si , že prírodu máme chrániť a uchovávať aj pre ďalšie generácie.

My sme tak urobili 24.3. prostredníctvom celodenných aktivít zameraných na tento významný deň. Začali sme krátkou prezentáciou a následnou diskusiou o dôležitosti vody pre náš život, jej šetrenia a možného vyčerpania. Potom mala každá trieda za úlohu výtvarne znázorniť kolobeh vody v prírode, čo sme neskôr využili ako herné pole v spoločensko-vedomostnej hre, kde bolo úlohou dostať sa do cieľa na základe správnych odpovedí na tému VODA.

Zatiaľ čo žiaci nižšieho stupňa boli na exkurzii na vodnej nádrže Klenovec, žiaci druhého stupňa prišli výpočtami na to, akú stratu vody by mala naša škola, keby v každej triede pretekali vodovodné kohútiky. Taktiež si vyskúšali kolobeh vody na vlastnej koži. Prelievali vodu z misky do misky pomocou pohárika, ktorý si žiaci podávali v rade za sebou. Ďalej hádali akú rôznu príchuť môže mať voda a kto je najväčší "pijan" (čistej vody) medzi nimi. Po zábavno-súťažných a zároveň vzdelávacích aktivitách aj oni navštívili vodnú nádrž.

Určite sme tento deň prežili príjemne aj vďaka tomu, že sa celý deň na nás usmievalo slniečko, ale najmä preto, že sme si mohli pripomenúť tento významný deň a jeho posolstvo pre všetkých ľudí.

Filed under Fotogaléria

Fašiangy so strigou Agátou

3. marec 2011

Vo štvrtok 3. marca 2011 si striga Agáta prichystala pre deti naozaj výnimočnú akciu: "Fašiangy so strigou Agátou".

Ráno pred desiatou hodinou sa Kultúrny dom v Klenovci naplnil veselým smiechom a vravou detí z našej Špeciálnej základnej školy, z Materskej školy K.Pajera a dvoch tried Základnej školy V. Mináča . Všetci netrpezlivo čakali, čo pre nich striga Agáta vymyslela.

Netrpezlivosť v hľadisku bola o to väčšia, pretože všetci vedeli, že tentokrát budú pre nás vystupovať pozvaní hostia - žiaci zo Špeciálnych základných škôl z Hnúšte, Tisovca, Revúcej a Veľkého Krtíša. Keď na javisko vyšla striga Agáta s čertíkom a začalo sa predstavenie, radosti nebolo konca. Celá sála sa zabávala, čarovala, recitovala a spievala spolu s nimi. A čo bolo tentoraz iné ? No predsa to, že sa striga Agáta vydávala! A všetci sme vlastne boli na svadbe!

Nadšený potlesk si vyslúžili všetci účinkujúci : chlapci zo ŠZŠ v Hnúšti za ich hip-hopové kreácie, deti z Tisovca s moderným poňatím rozprávky o Medovníkovom domčeku, dievčatá z Veľkého Krtíša za moderný tanec a samozrejme aj žiaci z Revúcej s ich "country náladou".

Na záver programu striga Agáta darovala vedúcej denného detského stacionáru DEDESO z Hnúšte symbolický šek na 130 Eur. Tieto finančné prostriedky získala striga Agáta ako dobrovoľné vstupné od návštevníkov predstavenia a ako sponzorské dary od starostky obce Mgr. Zlatky Kaštanovej, zástupcu starostky p. Jána Dovalu, zamestnancov obecného úradu, p. Evy Moncoľovej - EVASPORT, p. Ivana Hrušku - Píla-Pali, ako aj iných dobrých ľudí v obci.

Všetkým zo srdca ďakujeme.

Filed under Fotogaléria

Návšteva výchovného poradcu z OUI Tornaľa

21. február 2011

Život je pestrý a pestrá je aj škála jednotlivých povolaní. Ale keďže žiaci špeciálnych základných škôl majú obmedzený výber ďalšieho vzdelávania, vzniká tu potreba pomoci a poradenstva pri výbere vhodného učebného odboru. V rozhodovaní prišiel pomôcť našim žiakom aj výchovný poradca z OUI z Tornale. Okrem odborov a výhod štúdia na ich odbornom učilišti mal pán Mgr. Daniška pripravenú aj prezentáciu školy, takže naši žiaci mali možnosť tak trošku nahliadnuť, aj keď len cez počítač do školy, kde sa žiaci pripravujú pre povolanie murára, záhradníka a kuchára. Našou snahou je rôznymi spôsobmi umožniť žiakom správny výber vzdelávania a tak dúfame, že pri výbere vhodného povolania pomohol aj tento spôsob prezentovania školy, na ktorej by mohli žiaci pokračovať v ďalšom štúdiu.

Filed under Fotogaléria

"Aj my sa chceme učiť"

15. február 2011

Jarné prázdniny sme v našej škole trávili trochu netradične. Namiesto žiakov sme sa do lavíc posadili my, pedagogickí zamestnanci školy, aby sme nezabudli, ako je to sedieť v škole a učiť sa.

V rámci projektu s názvom "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme.", ktorý realizujeme v rámci operačného programu OP Vzdelávanie sa od apríla 2010 vzdelávajú pedagógovia v oblasti riešenia konfliktov, v asertívnom správaní s MRK, v sociálnych a komunikačných zručnostiach. Vzdelávanie zabezpečuje Združenie občanov Academy z Banskej Bystrice. Absolvovali sme už niekoľko modulov, naposledy v čase jarných prázdnin 14.- 15.2. 2011.

Okrem tejto oblasti sme už absolvovali vzdelávanie v novom predmete Príprava pre život, ktorý sme v rámci projektu a školského vzdelávacieho programu začali vyučovať na našej škole. V súčasnosti taktiež prebieha vzdelávanie pedagógov v oblasti IKT. Cieľom je, aby si pedagógovia skvalitnili a zvýšili kompetencie v oblasti informačných technológií, pretože ďalším novým predmetom v našej škole je informatická výchova a na I. stupni nový predmet Čarujeme s počítačom.

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ESF"

Filed under Fotogaléria

Súťaž "O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku" - 3. ročník

február 2011

VYHODNOTENIE

Súťaž "O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku" sa už stala tradíciou na našej škole. Tento rok to bol už 3. ročník a do súťaže sa zapojili žiaci z 10 škôl a školských zariadení.

Výber najkrajších prác je stále zložitejší a ťažší, súťažné práce sú originálnejšie, zaujímavejšie a prevedené na vysokej úrovni. Úlohou poroty je však vybrať predsa len tie naj... a tak po dlhom rozhodovaní vybrala zo súťažných prác týchto víťazov:

1. miesto
       Darina Kačová       ŠZŠ Veľký Krtíš

2. miesto
       kolektív žiakov      ŠZŠ Polomka
       M. Prieložný          Reedukačné centrum, Čerenčany

3. miesto
       Zoltán Busa            ŠZŠ Rimavská Seč
       B. Sendreiová         ŠZŠ Hnúšťa

Diplom za najoriginálnejšiu Valentínku získali žiaci prípravného ročníka ŠZŠ Klenovec pod vedením triednej učiteľky Mgr. Lýdie Bálintovej.

Víťazom srdečne blahoželáme, ďakujeme za účasť a tešíme sa na Vás v 4.ročníku našej súťaže opäť o rok!

Filed under Fotogaléria

Svätý Valentín

11. február 2011

Valentín je deň zaľúbených a najmä mladí ľudia a deti v školskom veku si tento sviatok radi pripomínajú. Aj v našej škole sa stáva pomaly tradíciou osláviť tento sviatok originálne a zaujímavo. Možno si niekto povie, že predsa toto do školy nepatrí. Ale o čom je vlastne tento sviatok? Pripomína nám ľuďom niečo veľmi dôležité, načo sa v dnešnej dobe zabúda, že láska je jeden z najkrajších ale aj najdôležitejších citov, ktorý by nemal chýbať v žiadnom srdci. A nielen láska medzi mužom a ženou, ale aj priateľská láska, láska medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, žiakmi a ich učiteľmi. Práve toto chceme v škole žiakom pripomínať, že ľudia by si mali prejavovať lásku nielen na Valentína, ale v každodennom živote, mali by sme sa k sebe správať s láskou a úctou. Škola je nielen vzdelávacia inštitúcia, ale aj výchovná a v dnešnej dobe sa na to nejako zabúda. Žiakom našej školy pri každej príležitosti pripomíname, že láska, úcta, rešpekt a tolerancia sú v medziľudských vzťahoch veľmi dôležité.

Srdiečka, ktoré vyrobili, zhotovili s láskou. V rámci fašiangového karnevalu sme vyhodnotili školskú súťaž o najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku.

Filed under Fotogaléria

Fašiangový karneval

11. február 2011

Fašiangami nazývame obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred Škaredou, tzv. Popolcovou stredou. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.

Fašiangy sú oddávna na Slovensku spojené s hrami, poverami či zábavami. V tomto období sa konajú plesy, zábavy a karnevaly. Inak to nebolo ani u nás na škole. Na karneval sa s radosťou a odhodlaním vyhrať súťaž o najkrajšiu masku chystali všetci od najmladších po najstarších.

V piatok 11. februára nastal konečne očakávaný deň. Ešte posledné úpravy, nasadiť masky a fašiangový karneval môže začať. Telocvičňa bola zrazu plná rozprávkových postavičiek i divej zveri. Žiaci každej triedy sa predviedli, predstavili a s napätím očakávali, kto sa stane víťazom a získa sladkú odmenu. Vyhrali všetci¸ pretože každá maska bola originálna, jedinečná a hlavne vlastnoručne vyrobená.

Odmeňovanie pokračovalo vyhodnotením školského kola súťaže o Najkrajšiu Valentínku.

Fašiangová zábava sa rozprúdila pri stoličkovom tanci a tanci s balónmi. Karneval sa končil diskotékou s pesničkami na želanie i dámskou volenkou. Všetkým sa nám ťažko prijímal jej koniec, no na druhej strane to bol začiatok jarných prázdnin, preto sme neboli smutní pri rozlúčke "Dovidenia o týždeň!"

Filed under Fotogaléria

Priateľské stolnotenisové stretnutie žiakov zo ŠZŠ Hnúšťa a Klenovec

20. január 2011

Dňa 20.1.2011 sa žiaci našej školy - Ján Oláh, Ondrej Radič, Štefan Radič, Gejza Cibuľa a Miroslav Cibuľa zúčastnili priateľského stolnotenisového stretnutia so žiakmi zo ŠZŠ Hnúšťa.
Stretnutie sa uskutočnilo v ŠZŠ v Klenovci. Deti hrali systémom každý s každým - hrali ako o dušu. Bolo pre nich veľmi dôležité ukázať čo najlepšiu hru, pretože tieto dve školy už tradične bojujú o popredné miesta na okresnej súťaži v stolnom tenise.
Výsledky tohto zápolenia vôbec nie sú dôležité, pretože v tento deň nezvíťazila škola, ani hráči - ZVÍŤAZIL ŠPORT a dobré vzťahy medzi našimi školami!!!

Filed under Fotogaléria

Vianoce u nás v škole

22. december 2010

Najkrajšie sviatky v roku - Vianoce - sme spoločne oslávili i v našej škole spolu so žiakmi. Už pár týždňov pred Vianocami si žiaci za pomoci pani učiteliek pripravovali program, ktorý potom všetkým predviedli počas vianočnej besiedky. Každá trieda besiedku obohatila vianočnou pesničkou, básničkou alebo krátkou scénkou. Keď všetci predviedli svoj talent a ukázali ako veľmi sa tešia na najkrajší deň v roku, čakalo ich veľké prekvapenie. Pani učiteľky pre nich prichystali štedrovečerný stôl, plný dobrôt a výborného vianočného jedla. Mladší žiaci si pochutnali na zemiakovom šaláte s rezňami a starší na vianočnej kapustnici. Treba však povedať, že skoro všetky tieto maškrty si pripravili žiaci so svojimi pani učiteľkami deň vopred. Počas spoločnej "vianočnej večere" sme sa rozprávali, aké zvyky a tradície prebiehajú pri vianočnom stole, ako slávia Vianoce deti vo svojich rodinách a ako pani učitelky.
A keď bolo treba odísť od stola, nikomu sa veru nechcelo ísť, či už pre naplnené brušká alebo krásny pocit z celého dňa.

Filed under Fotogaléria

Najoriginálnejšia vianočná pohľadnica

17. december 2010

ZŠ V. Clementisa v Tisovci vyhlásila v decembri regionálnu výtvarnú súťaž žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení "O najoriginálnejšiu vianočnú pohľadnicu". Aj naša škola sa zapojila do tejto súťaže a zaslali sme najkrajšie práce žiakov našej školy.
Dňa 17.12. 2010 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže s výstavkou všetkých zaslaných prác, ktorej sa zúčastnila p. učiteľka Mrnková s ocenenými žiakmi našej školy. Ocenenie získali: Vanesa Radičová, Dušana Oláhová – ŠZŠ Klenovec

                                                                    Blahoželáme!

Filed under Fotogaléria

Nový softvér

december 2010

V decembri 2010 sme získali možnosť zakúpiť nový výukový softvér pre žiakov našej školy.
Od firmy Terasoft z Českej republiky sme zakúpili tieto výukové programy:

      TS Matematika pre 1. - 4. ročník ZŠ
      TS Matematika pre prvákov 1
      TS Matematika pre prváčikov a druháčikov 2
      TS Prírodoveda 1 - Živočíchy a rastliny SR
      TS Prírodoveda 5 - Spoznávame našu prírodu
      TS Začíname s dejepisom - PRAVEK (1. a 2. st. ZŠ)
      TS Začíname s dejepisom - EGYPT (1. a 2. st. ZŠ)

Na ich nákup nám prispelo finančnou čiastkou 385 € Konto nádeje STV.

Ďakujeme veľmi pekne za finančný dar.

Filed under Fotogaléria

Deň ľudských práv

10. december 2010

Slovenská republika, tak ako celý demokratický svet, si 10. decembra pripomína Deň ľudských práv. Rešpektovanie a úcta k ľudským právam, vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám, je základnou hodnotou pluralitnej, demokratickej a tolerantnej spoločnosti.
Bežnou súčasťou pedagogického procesu na našej škole je vzdelávanie o ľudských právach a preto sme si aj my pripomenuli Deň ľudských práv. Formou prezentácie sa mohli žiaci oboznámiť so základnými ľudskými právami. Potom sa žiaci aktívne podieľali na poznávaní práv a povinností. Žiaci mali napríklad napísať 5 pre seba dôležitých práv ktoré si myslia že by mali mať v škole a 5 práv ktoré si myslia že by mali mať doma. Jednou zo zaujímavých činností pre žiakov bolo zoraďovať práva v poradí pre nich od najdôležitejšieho až po najmenej dôležité právo. Aby si ale uvedomili, že máme nielen práva, ale aj povinnosti a poznali súvislosti medzi právami a povinnosťami, tak priraďovali k jednotlivým právam aj povinnosti.
Tieto aktivity vlastne pomáhajú žiakom porozumieť tomu, že tak, ako naše myšlienky, i naše práva sú naše vlastné a nikto nám ich nemôže vziať. Činnosti taktiež poukazujú na to, že ľudské práva sú stanovené v súlade so základnými potrebami všetkých ľudí.

Mikuláš

6. december 2010

"Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa.
Na svätého Mikuláša, u nás v "Špecke" zabáva sa."


...tak ako po iné roky, aj tento, k nám prišiel na návštevu s plným vrecom sladkostí dedko Mikuláš. A neprišiel sám.... Priviedol si aj pomocníka čertíka Bertíka. Hneď ráno si detičky vyčistili čižmičky, postavili ich do okien a nedočkavo nazerali, kedy už Mikuláš príde. A zrazu, kde sa vzal, tam sa vzal, na dvere zabúchal, čertík Bertík. Deti zaspievali pesničku, aby privolali aj dedka Mikuláša. Museli spievať ozaj dobre, keď deduško Mikuláš predsa prišiel. Naše malé detičky od radosti spievali, recitovali, a tancovali. No a za odmenu im deduško porozdával všetky sladkosti z vreca. A aby toho nebolo málo, čertík Bertík malé deti ponosil na pleci po zasneženom školskom dvore rovno na Mikulášsku diskotéku. Spolu si tam zatancovali a zahrali sa zábavné hry. To bolo zábavy! A medzitým, ako deti šantili, deduško Mikuláš sa potichučky vytratil, aby spolu s čertíkom Bertíkom pozdravili milé pani kuchárky v školskej jedálni, učiteľov zo základnej školy a všetkých dobrých ľudí v Klenovci.
Čo dodať? Snáď len:
"Ďakujem Mikuláš, za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba, za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas,
príď, Mikuláš, medzi nás."

Filed under Fotogaléria

HURÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!! NAPADOL PRVÝ SNEH

3. december 2010

Koniec novembra a začiatok decembra bol po niekoľkých rokoch úžasný. Zobudili sme sa do nádherného bieleho rána. 3. 12. bola vonku riadna chumelica. Padali obrovské chumáče, všade sneh, paráda. Tešili sa nielen deti, ale aj dospelí. Kto by odolal stavaniu snehuliaka, či poriadnej guľovačke???
Veruže, my nie... a takto to dopadlo.............

Filed under Fotogaléria

Svetový deň boja proti AIDS

1. december 2010

"Povedz mladým v tvojej krajine, aby sa večer pozreli na oblohu. Uvidia množstvo hviezd, ktoré sú veľmi žiarivé a nádherné, ožarujú noc.... To sú oči detí Afriky, ktoré umreli na AIDS, to sú oči mladých plných nádejí na lepší život, nadaných a schopných mladých Afričanov, ktorí sa už nepodelia so svojimi darmi, lebo sú mŕtvi. To sú oči mojich dvoch dcér, ktoré umreli na AIDS, oči mojich piatich bratov, oči mojich susedov a priateľov. To sú oči, ktoré Vám žiaria a vyzývajú Vás k zmene, aby ste žiarili na Zemi...."

TO SÚ OČI, KTORÉ KRIČIA:
"Nie viac AIDS!"


Napriek tomu, že sa nám môže zdať, že hrozba AIDS život u nás veľmi neovplyvňuje, nie je to pravda. I vedci sa neustále zaoberajú skúmaním vírusu HIV a prichádzajú na nové súvislosti. To, že AIDS je ochorenie zatiaľ neliečiteľné a smrteľné, vieme všetci. Preto je nevyhnutné, aby sa osveta a opatrnosť šírila naprieč celou spoločnosťou. Slovensko zatiaľ medzi kritické oblasti výskytu tejto choroby nepatrí, no aj u nás je toto smrteľné ochorenie na vzostupe, a preto treba byť opatrným. Naša škola sa už po tretí krát zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky, kampane boja proti AIDS, aby sme žiakom pripomenuli, že problém AIDS nie je len problémom tých, ktorí sa nakazili, ale týka sa nás všetkých. Spolu so žiakmi sme sa zapojili do kampane tvorbou a nosením červených stužiek ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Vo vestibule školy sme umiestnili plagát kampane Červené stužky na viditeľnom mieste a zúčastnili sme sa aj výtvarnej súťaže pre základné školy. 1. decembra sme pripravili a zrealizovali na škole besedy, aktivity a kvíz, prostredníctvom ktorých sme sa snažili rozšíriť poznatky a vedomosti žiakov o nákaze HIV/AIDS a poskytnúť žiakom informácie o tom, ako sa nevystavovať nebezpečenstvu tejto zákernej a nevyliečiteľnej chorobe.

Filed under Fotogaléria

Voľba povolania

4. november 2010

Pomôcť našim žiakom zorientovať sa v určitých profesiách a uľahčiť im vstup na trh práce prišli pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Rimavskej Soboty. Zavítali k nám dňa 4. novembra, aby motivovali žiakov k ďalšiemu štúdiu na OU, a aby poskytli našim žiakom informácie a odborné rady o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania.
Žiaci si prostredníctvom internetu zisťovali predpoklady na určitú prácu vypĺňaním jednoduchého dotazníka záujmov, a taktiež aj podľa oblečenia pri práci. Tieto dotazníky pomôžu žiakom lepšie sa zorientovať vo svojich záujmoch, ujasniť si, čo by im v povolaní prípadne prekážalo, pomôže pri rozhodovaní tým, že žiakom ukáže ktoré povolania zodpovedajú ich záujmom, a v ktorých povolaniach by sa najlepšie uplatnili. Neskôr mali možnosť oboznámiť sa s jednotlivými povolaniami prostredníctvom DVD. Žiaci mali tak možnosť zvýšiť úroveň poznania aké povolania existujú a čím sa vyznačujú.
Žiadne rozhodovanie nie je jednoduché. Ťažké a zároveň dôležité je aj rozhodovanie pri výbere povolania. Pre to správne, potrebujeme však dostatok informácii, preto sme radi, že pri voľbe povolania svojim preventívnym poradenstvom pomáhajú školám aj úrady práce, sociálnych vecí a rodiny priamo na školách.

Filed under Fotogaléria

Záložka do knihy spojuje školy

Október 2010

Aj tento rok bol Národní pedagogickou knihovnou Komenského v Prahe a Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave vyhlásený česko-slovenský projekt Zálkožka do knihy spojuje školy.
Naša škola sa opäť zapojila do tohto projektu. V mesiaci október na vyučovacích hodinách PV a VV vytvorili žiaci s pomocou učiteliek zaujímavé záložky, mnohé aj s netradičnou technikou. Záložky sme tento krát zaslali do partnerskej školy v Českej republike, ktorá nám bola pridelená: Základní škola Orlová - Lutyně. S vybranou školou sme sa skontaktovali prostredníctvom e-mailu, kde nás informovali o zaslaní ich záložiek do našej školy.

Filed under Fotogaléria

Exkurzia do Banskej Bystrice

19. október 2010

V utorok 19. októbra sa žiaci našej školy po prvýkrát v tomto školskom roku zúčastnili exkurzie. A nebola to len taká hocijaká exkurzia. Čakali nás dve exkurzie : na Odborné učilište internátne Viliama Gaňu a do Múzea Slovenského národného povstania.
Cestu autobusom nám pomohol zvládnuť náš starý známy "Kinedryl" a dobrú náladu nám nepokazil ani drobný dáždik, ktorý nás v Banskej Bystrici privítal.
Najprv sme navštívili odborné učilište na Moskovskej ulici. Toto Odborné učilište v Banskej Bystrici je prvé odborné učilište na Slovensku, ktoré nesie čestný názov - meno nestora špeciálnej pedagogiky - Viliama Gaňu.
Privítala nás a po celý čas sa nám venovala pani zástupkyňa riaditeľky. Porozprávala nám o histórii školy , ktorá sa už od roku 1987 venuje vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V súčastnosti majú žiaci možnosť študovať v 6 učebných odboroch : Výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne, Výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne a ručné techniky, Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo, Opatrovateľská starostlivosť so zameraním na zdravotnícke a sociálne zariadenia, Stavebná výroba so zameraním na murárske práce, Obchodná prevádzka so zameraním na práce pri príprave jedál, Obchodná prevádzka so zameraním na prípravu, skladovanie a predaj tovaru, Spracúvanie dreva so zameraním na výrobu úžitkových a umeleckých predmetov. Spoločne sme navštívili špecializované učebne a krásnu novú telocvičňu. Hlavne starší žiaci so záujmom všetko sledovali a pozorne počúvali rozprávanie pani zástupkyne. Ale ani tí mladší sa nenechali zahanbiť. Veď je naozaj veľmi dôležité, aby všetci vedeli, že aj pre deti zo špeciálnych základných škôl existujú možnosti ďalšieho vzdelávania a získania výučného listu, ktorý by im pomohol nájsť si svoje miesto v ďalšom živote a vo svete dospelých...
Po návšteve Odborného učilišťa naše kroky smerovali do Múzea Slovenského národného povstania, kde sme si prezreli aktuálne expozície viažuce sa k dejinám slovenskej spoločnosti z rokov 1938 - 1945, k protifašistickému a národnooslobodzovaciemu boju a SNP ako súčasti európskeho protifašistického odporu v rokoch druhej svetovej vojny. Žiaci si pozorne prezreli aj tú časť zbierok, ktorá dokumentuje súčasné prejavy neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a intolerancie.
Pod vedením pani sprievodkyne sme si zopakovali to, čo poznáme zo školy o Slovenskom národnom povstaní, o aktívnej účasti Slovákov v boji proti fašizmu a o utrpení, obetiach a stratách, ktoré spôsobil ľudstvu nacizmus v rokoch druhej svetovej vojny.
Po ukončení exkurzie sme sa na pamiatku odfotili pred budovou múzea a plní nových dojmov sme nastúpili do autobusu. Znova sme uvideli veľa nových vecí a už sme sa tešili, ako doma budeme všetkým o nich rozprávať.

Tejto exkurzie sme sa zúčastnili v rámci projektu OP Vzdelávanie.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Filed under Fotogaléria

Svetový deň výživy - World Day of Healthy Food

16. október 2010

Svetový deň výživy sa pripomína od roku 1981 každoročne 16. októbra. Tento dátum bol stanovený práve na výročný deň založenia Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo FAO - špecializovanej agentúry OSN, ktorá vznikla v roku 1945 na medzinárodnej konferencii v Quebecku. Bývalé Československo patrilo k jej zakladajúcim členom.

Na našej škole sa už stalo dobrou tradíciou organizovať v tento deň aktivity, venované téme zdravej výživy, ako významného faktora zdravého životného štýlu. Keďže v tomto školskom roku pripadol 16. október na sobotu, pripomenuli sme si Svetový deň výživy v pondelok 18.októbra. Na úvod sme vyhodnotili súťaž o najzdravšiu desiatu,v ktorej sme počas týždňa sledovali a zaznamenávali, čo nosia žiaci na desiatu. Potom sa mladší žiaci pod vedením triednych učiteliek venovali zostavovaniu potravinovej pyramídy, rozprávali o tom, ako sa vlastne sami stravujú, aký je ich denný režim, spoločne liečili chorého medvedíka a modelovali z plastelíny ovocie a zeleninu. Okrem toho sa im podarilo pripraviť skutočne chutné ovocné a zeleninové šaláty.
Starší žiaci súťažili vo vedomostných kvízoch o vitamínoch, správnej životospráve, nakupovali zdravé potraviny v improvizovanom obchode, vypĺňali "Zdravý test", pracovné listy o "Zdravom životnom štýle", poučili sa o "superpotravinách" podľa systému amerického lekára Stevena Pratta a ako ináč - aj oni stihli pripraviť pre svojich spolužiakov výborné nátierky a zdravý ovocný koláč.
Na záver sme spoločne ochutnali naše výtvory a ešte raz sme si pripomenuli, že zdravá výživa je možná iba konzumáciou rozličných druhov potravín udržujúcich požiadavky rovnováhy živín. V tomto zmysle nie sú dobré alebo zlé potraviny, každá z nich má úlohu v poskytovaní rovnováhy, avšak niektoré potraviny sú lepšie zásobené určitými živinami ako ostatné.

NEZABÚDAJME:
!!! Najčastejšími chybami v stravovaní detí a mládeže sú: nadmerný energetický príjem, nedostatočná konzumácia ovocia, zeleniny a rýb a nesprávny stravovací režim. V dôsledku týchto nedostatkov deti prijímajú viac energie ako ich organizmus dokáže spotrebovať, nemajú dostatočný prísun vitamínov, minerálnych látok a vlákniny, často vynechávajú raňajky a hlavným jedlom dňa býva večera. Výsledkom sú zdravotné riziká ako obezita, cukrovka, srdcovo-cievne ochorenia, vysoký krvný tlak, rôzne nádory.

Filed under Fotogaléria

Návšteva dopravného ihriska

14. október 2010

Podľa pokynov Ministerstva školstva sa dopravná výchova stala organickou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Hoci dopravná výchova nie je samostatným predmetom, je do obsahu jednotlivých predmetov zaradená tak, aby každý predmet svojou špecifickosťou a väzbou s prvkami dopravnej výchovy prispel ku komplexnej výchove detí a mládeže ako aktívnych účastníkov cestnej premávky. Dopravná výchova detí je významný prvok v znižovaní tragédií na našich cestách! Pomôže deťom osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách. Aby sme aj my skvalitnili výučbu dopravnej výchovy a aby žiaci získali základné návyky v oblasti dopravnej výchovy, 14.októbra sme opäť navštívili dopravné ihrisko v Hnúšti. Deti milo prekvapili novo zakúpené bicykle, ktoré tento rok pribudli na dopravnom ihrisku oproti minulému roku. Mestskí policajti zhotovili aj výučbovú tabuľu, ktorá slúži na teoretickú časť prípravy. Tento rok ju pán Mgr. M. Migaľa už aj využil pri teoretickej príprave našich žiakov. Okrem toho sa naši žiaci dozvedeli, akú výbavu má mať bicykel, s ktorým chceme vyjsť na cestnú komunikáciu a od koľkých rokov sa môžu bicyklovať sami na ceste. Žiaci so záujmom počúvali, aktívne sa zapájali do diskusie. A potom hurá na bicykle. Ale nebolo to až tak jednoduché, pretože žiaci museli na dopravnom ihrisku dodržiavať pravidlá cestnej premávky ako na ozajstnej ceste. Páni policajti nezabudli ani na pochvalu. Pochválili žiakov za disciplinovanosť a aktivitu. Dúfame, že prostredníctvom praktických nácvikov modelových situácií na dopravnom ihrisku budú vedieť dopravné situácie riešiť správne, budú opatrnejšie, pozornejšie a rozvážnejšie.

Filed under Fotogaléria

Čarovná ceruzka v Rimavskej Seči

12. október 2010

Čarovná ceruzka je názov výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl, ktorú organizuje ŠZŠ Rimavská Seč. Aj tohto roku sme sa dňa 12. 10. 2010 zúčastnili už II. ročníka tejto súťaže. Deti kreslili na tému "Moje najmilšie zvieratko". Všetky práce boli naozaj veľmi pekné a zaujímavé. Z našej školy svoje výtvarné nadanie predviedli dvaja žiaci, a že im to išlo naozaj výborne, svedčí aj ich umiestnenie:

       2. miesto: Vierka Oláhová - 6. roč.
       3. miesto: Janko Radič - 7. roč.

Deti dostali pekné vecné ceny a diplomy, ako aj chutné občerstvenie. Organizátorom kolegom zo ŠZŠ v Rimavskej Seči veľmi pekne ďakujeme za príjemné chvíle strávené v ich škole, plnej zaujímavých a inšpirujúcich výrobkov.

Filed under Fotogaléria

Striga Agáta pridala bonus

október 2010

V mesiacoch apríl - september 2010 sme realizovali projekt "Čarovná šňúra strigy Agáty". Striga Agáta spolu so žiakmi našej školy a niektorými žiakmi základnej školy pripravili zaujímavé a veselé kultúrno-zábavné vystúpenia pre deti z Ratkovej, Tisovca, Hnúšte, Klenovca a Hrachova. Vystúpenia mali obrovský úspech. Pozitívne ohlasy sa dostali až do ŠZŠ v Rimavskej Sobote, a tak nás poprosili, či by sme neprišli ukázať svoje umenie aj k nim. Slovo dalo slovo, tak sme sa dohodli a v piatok 15. 10. 2010 sme zavítali do tejto školy, síce v menšom zložení a bez detí zo ZŠ, ale o to s väčším nadšením. Po prvých ostychoch sa tréma rozplynula a malí "herci" zahrali divadielko Medovníkový domček, do ktorého sa zapojili aj žiaci z Rimavskej Soboty. Potom deti tancovali, striga agáta "vystrájala" všelijaké kúsky a všetci sa výborne zabávali.
Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať pani učiteľke Valigurskej za milé pozvanie a privítanie, ako aj pohostenie.

Filed under Fotogaléria

FARE Action week proti rasizmu a diskriminácii (Európsky týždeň akcie proti rasizmu a diskriminácii)

11. október 2010

Akčný týždeň proti rasizmu a diskriminácii každý rok predstavuje množstvo dôležitých aktivít, do ktorých sa zapája obrovské množstvo ľudí, ktorým nie je problém rasizmu a diskriminácie ľahostajný. Tento rok spomínaný týždeň prebiehal od 14. - 26.10.
Aj na našej škole sa pani učiteľky rozhodli zrealizovať športové aktivity v rámci tohto týždňa.
Jednou z nich bola vybíjaná. Zahrali si ju žiaci 1. ročníka našej školy proti žiakom 1. ročníka ZŠ V. Mináča. Prváčikovia oboch škôl sa túto hru ešte len učia, preto im museli počas zápasu pani učiteľky Janka Mrnková (ŠZŠ) a Zdenka Pavlíková (ZŠ V. Mináča) pomáhať a usmerňovať hru. Na záver spoločnej aktivity naše deti spolu s pani učiteľkou naučili žiakov zo základnej školy hru na mačku a myš. Pri tejto pohybovej hre rovnako ako pri vybíjanej sa deti výborne zabavili a z úsmevov na ich tvárach bolo jasné, že v tejto spoločnosti neexistujú žiadne náznaky rasizmu a diskriminácie.
Druhou športovou aktivitou bol futbal, ktorý si spolu so žiakmi zahrali aj niektoré naše pani učiteľky.
Napáda vám otázka, ako môže byť takýto zápas "protirasistický"?
Asi najvýstižnejšie je vysvetlenie, ak použijeme slová našich žiakov, že hrali "gádžovky" proti "cigánom". Počas futbalu sa žiaci a rovnako aj pani učiteľky výborne zabavili a zároveň si všetci aktívne oddýchli.
Na záver je potrebné dodať, že vôbec nebolo dôležité, ktoré "mužstvo" vyhralo, ale ako sa hralo - fair play a najmä bez akýchkoľvek rozdielov.

Filed under Fotogaléria

Environmentálna vychádzka

8. október 2010

Vo štvrtok 8. 10. sme s našimi žiakmi využili jeden z posledných slnečných dní, ktorý sme strávili v prírode v rámci environmentálnej vychádzky.
Triedne učiteľky vo svojich triedach diskutovali so žiakmi na tému ochrany prírody a životného prostredia - ako chrániť prírodu, ako sa o ňu starať, zvelebovať ju , či si vedia predstaviť svoj život v znečistenom životnom prostredí.
Po týchto vážnejších témach nasledovala voľnejšia činnosť , a to výroba šarkanov, ktorých funkčnosť si potom žiaci mohli otestovať počas environmentálnej vychádzky, v rámci ktorej žiaci zbierali a triedili odpad, ktorí našli na ceste. Niektoré šarkany sa vznášali vysoko do výšky, niektoré leteli nízko pri zemi, no v každom prípade šarkaniáda všetky deti veľmi pobavila a zaujala.
Na záver boli na školskom dvore ocenené najkrajšie a najzaujímavejšie šarkany.

Filed under Fotogaléria

Staráme sa o svoje zdravie

1. október 2010

Dňa 1. 10. 2010 v čase, keď sa žiaci školy vzdelávali v komunikačných zručnostiach, nezaháľali ani pedagogickí zamestnanci. Navštívila nás pani Elena Migaľová, ktorá nám porozprávala o zdravej výžive a zároveň nám pripravila zaujímavý, no najmä zdravý obed. Hmmm... a bol veru chutný!!!

Filed under Fotogaléria

Vzdelávanie žiakov v komunikačných zručnostiach

30.9 - 1.10. 2010

  
V dňoch 30.9. - 1.10. 2010 naši žiaci opäť zažili dva zaujímavé dni. Vo všetkých triedach sa uskutočnili vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností, zručnosti v asertívnom správaní, v riešení konfliktov. So žiakmi pracoval tím psychológov z Popradu. Tieto aktivity sa uskutočnili v rámci projektu OP Vzdelávanie s názvom "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme", ktorý realizujeme od februára 2010.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Filed under Fotogaléria

"Čarovná škôlka " - 2. ročník

30. september 2010V minulom školskom roku sa nám podarilo zrealizovať projekt "Čarovná škôlka", ktorý bol podporený v rámci 11. ročníka Grantového programu Hodina deťom. Projekt bol veľmi úspešný, dokonca bol z neho vysielaný krátky televízny spot v rámci večerného programu na STV1 - TV šou, v ktorom vyvrcholila celonárodná zbierka pre Nadáciu pre deti Slovenska.

Vzhľadom na úspech púrojektu, sme sa rozhodli zapojiť aj do 12. ročníka Grantového programu Hodina deťom. Pani učiteľka Mrnková znovu vypracovala projekt, ktorý bol pokračovaním čarovnej škôlky. I tento projekt bol úspešne schválený a podporený finančnou sumou 2850 €.

Ciele projektu:

 1. Osvojiť si základné pojmy v slovenskom jazyku, učiť sa im porozumieť, učiť sa komunikovať v slovenskom jazyku.
 2. Zvýšiť úroveň hygienických, sebaobslužných a spoločenských návykov.
 3. Zvýšiť úroveň jemnej a hrubej motoriky.
 4. Predchádzať poruchám učenia a správania sa.
 5. Zvýšiť úroveň pripravenosti detí na vstup do školy, učiť deti vnímať vlastnú hodnotu a hodnotu iných ľudí.
Tak ako aj v minulom školskom roku, aj tento rok tvorí cieľovú skupinu osem detí, ktoré pochádzajú z rómskej osady zo sociálne znevýhodnených rodín.

Aktivity v projekte sú zamerané na rozvoj schopností, zručností a vedomostí, prostredníctvom ktorých sa zvýši úroveň pripravenosti detí na vstup do školy, ich šanca zvládnuť testy školskej zrelosti, úspešne absolvovať 1. ročník ZŠ, resp. prípravný ročník ŠZŠ a zároveň je predpoklad predísť poruchám učenia a správania sa. Aktivity s deťmi budú systematicky a pravidelne prebiehať 4 hodiny denne v "Čarovnej škôlke" počas školského roka 2010 / 2011 mimo školských prázdnin. Sú zamerané na zvyšovanie úrovne troch základných zložiek osobnosti : reč, sebaobsluha, motorika a na predchádzanie porúch učenia a správania sa.

Je potrebné dodať, že deti, ktoré sa zúčastnili projektu minulý rok, sú teraz žiakmi prípravného ročníka našej školy. V porovnaní s deťmi, ktoré sa aktivít projektu nezúčastnili, sú omnoho úspešnejšie. Vedia sa dorozumieť v slovenskom jazyku, ovládajú základné hygienické a sebaobslužné návyky, sú podstatne samostatnejšie, aktívnejšie a spoločenskejšie. Poznajú farby, majú primerane rozvinutú jemnú a hrubú motoriku, správne držia písací nástroj. Z výsledkov je evidentné, že aby bolo dieťa úspešné v škole, potrebuje predškolskú prípravu, a to najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Aktivity tohto projektu sa uskutočňujú vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

Stretnutie s rodičmi žiakov školy

28. september 2010

Nový školský rok je už v plnom prúde, a tak prišiel čas stretnúť sa s rodičmi a oboznámiť ich so školským poriadkom, so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2009/2010, so školským vzdelávacím programom a inými aktuálnymi informáciami. Rodičia, ktorí prišli na stretnutie dňa 28. 9. 2010, si mohli po jeho ukončení vybrať z obnoseného šatstva, ktoré sme pre nich pripravili.

Výstavka tekvičiek

24. - 25. september 2010

V dňoch 24. 9. - 25. 9. 2010 sa konal 10. ročník cezhraničného hudobného folklórneho festivalu Návraty k hudobným tradíciám, ktorý pripravujú družobné obce Klenovec a Mihálygerge z Maďarska.
Súčasťou tohto festivalu býva už tradične výstavka tekvicových strašidiel, ktoré pripravuje MŠ K. Pajera. Niekoľko rokoch sa tejto výstavky zúčastňuje aj naša škola a tento rok bola mimoriadne úspešná. Priateľov z družobnej obce Mihálygerge z Maďarska tak veľmi zaujali naše výrobky, že sa rozhodli ich vystaviť na druhý deň v ich obci. Samozrejme, že nás to veľmi potešilo, je to veľmi pekná prezentácia našej školy na verejnosti. A tak výrobky z prírodného materiálu, ktoré zhotovili učiteľka spolu so žiakmi putovali do Maďarska.
Ďakujeme.

Filed under Fotogaléria

Konvergencie

23. - 26. september 2010

V dňoch 23.9.-26.9.2010 sa 4 deti z našej školy - Margaréta Oláhová, Beáta Cibuľová, Andrej Cibuľa a Ondrej Radič- zúčastnili VI. ročníka KONVERGENCIÍ -štvordňového tvorivého pobytu v rekreačnom stredisku Kokava Línia. Deti boli rozdelené do skupín- Šidielka, Strunky, Pŕhľavky a Veľkáci. Skupinky sa v trojhodinových blokoch striedali v jednotlivých tvorivých dielňach - vo výtvarnej dielni s Ivankou Makotánovou maľovali "pojazdný cirkus", pri práci s hlinou im pomáhal Tibor Lajgút, "stromčeky šťastia" z korálok robili s Katkou Zsélyi a na tričká maľovali s Adriankou Baranyay. Pri Adrianke sme sa naučili aj novú výtvarnú techniku - enkaustiku (maľovanie roztaveným farebným voskom).

Milým prekvapením pre nás bola mladá cvičiteľka Janka Bagačková, ktorá svojím milým úsmevom a neprekonateľnou energiou strhla všetkých k tancovaniu zumby.

Pre deti bol pripravený aj bohatý večerný program - okrem tradičných diskoték nás navštívila rimavskosobotská Spektakulárna divadelná spoločnosť so svojím predstavením "Obor Albert a jeho dobrodružstvá", prišla nám zahrať i rocková kapela Attermead, zahrala a zaspievala nám Marika Pákó. V obľúbenom programe "Konvergencie hľadajú talent" sa naša štvorica výborných tanečníkov rómskych tancov umiestnila na krásnom 3. mieste a Ondrej Radič získal špeciálnu cenu poroty "za nevšedný umelecký zážitok".

V čase mimo tvorivých dielní sme si boli zašportovať na "opičej dráhe", previezli sme sa na štvorkolkách a nechýbala ani jazda na koníkoch, ktoré sme dokonca česali.

Unavení, ale šťastní sme sa vrátili v nedeľu domov a už od pondelka sa tešíme na budúci ročník tejto zaujímavej a krásnej akcie, ktorú organizuje Občianske združenie Oxymoron v spolupráci s MsKS v Rimavskej Sobote s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Naša špeciálna vďaka patrí Regine Špitálovej manažérke podujatia a zakladateľke Konvergencií.:-)

Filed under Fotogaléria

Jesenné didaktické hry v prírode a účelové cvičenie

23. september 2010

V posledných dňoch sa príroda preobliekla do pestrofarebných šiat, zubaté slniečko nehreje už tak ako by sme chceli a dažďové mraky sú hustejšie. Všetkým je jasné, že k nám prišla jeseň.
Tak sme ju 23.9. v prvý jesenný deň v rámci jesenného účelového cvičenia na ochranu života a zdravia ( pre starších žiakov ) a didaktických hier v prírode ( pre mladších žiakov ) spoločne so žiakmi privítali.
V teoreticky zameranej časti sme si okrem ochrany prírody u mladších žiakov a pobyt a pohyb v prírode u starších žiakov zopakovali aj vedomosti z požiarnej ochrany a zdravotnej oblasti. V praktickej, pre žiakov obľúbenejšej časti, si deti zvyšovali telesnú zdatnosť a rozvíjali pohybové zručnosti v športových súťažiach na školskom dvore. Starší žiaci sa výborne osvedčili aj v praktických aktivitách zameraných na ochranu prírody. Bez problémov vyhľadali v blízkom okolí školy liečivé rastliny, určili ich význam pre človeka a tiež správne priradili nájdené listy a plody jesene k príslušným stromom.
Na záver sme zhodnotili vedomostné a športové výkony žiakov, čím sme "netradične" oslávili prvý jesenný deň, plný zaujímavých zážitkov a nových skúseností.

Filed under Fotogaléria

Turnaj v minifutbale žiakov

14. september 2010

Školský rok ešte poriadne ani nezačal a my sme sa už zúčastnili 3.ročníka turnaja v minifutbale s názvom "O PUTOVNÝ POHÁR RIADITEĽKY ŠKOLY", ktorý sa uskutočnil v ŠZŠ v Revúcej. Na ihrisko nastúpilo družstiev zo ŠZŠ z Revúcej, Hnúšte, Jelšavy, Lučenca, Klenovca a ZŠ z Revúcej, Jelšavy a Muráňa. Súťažilo sa v kategóriách mladší a starší žiaci. Naši žiaci veru nemali veľa času na dobrú prípravu, hrali však horlivo a ako najlepšie vedeli. Nepodarilo sa nám získať žiadne ocenenie, dôležité však je, že sme sa zúčastnili a našli si nových priateľov.

Filed under Fotogaléria

"HURÁÁÁ... SME OPAŤ V ŠKOLE"

2. september 2010

Čas je neúprosný a letí neuveriteľne rýchlo. Znovu nastal čas vrátiť sa do školských lavíc, pripomenúť si, čo sme sa už naučili, zároveň získať množstvo nových zaujímavých vedomostí. Tak ako väčšina škôl, aj naša škola otvorila svoju bránu 2. septembra. Do školy prišli takmer všetci žiaci, plní zvedavých otázok. Zaujímali sa najmä o svoje učiteľky, no zapáčili sa im aj pekne pripravené a netradične vymaľované triedy.
Školský rok sme začali slávnostne na školskom dvore. Všetkých prítomných privítala riaditeľka školy a predniesla krátky príhovor. Spoločne sme vzdali úctu našej štátnej hymne a potom už žiaci s triednymi učiteľkami prešli do svojich tried. A tak začal nový školský rok 2010/2011. Prajeme si, aby bol aspoň taký dobrý ako predchádzajúci, aby bol úspešný pre všetkých - žiakov, pedagógov i rodičov.

Filed under Fotogaléria