PROJEKT

 • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
 • Strategickým cieľom projektu je:
  Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
 • O projekte

Hurá, prázdniny!

27. jún 2014

Hurá, prázdniny!

V piatok, 27. júna, sme sa lúčili s uplynulým školským rokom.

Všetci sme sa tešili na prázdniny a zároveň nám bolo trošku smutno. Za rokom plným aktivít, stretnutí s novými kamarátmi, za chvíľami v našich triedach, za spolužiakmi, ktorí v tomto školskom roku školu vychodili a v septembri ich už tu nestretneme.

Po chvíľke v triedach, kde sme dostali vysvedčenia a po poslednom fotografovaní v tomto školskom roku sme však smútok zahodili a rozbehli sme sa v ústrety novým prázdninovým zážitkom.

Ahoj, školička naša! Tešíme sa na Teba v septembri Smiley40 (2K)

Filed under Fotogaléria

Envirovychádzka

24. jún 2014

Envirovychádzka

Ani posledný školský týždeň nezaháľame v netradičnom vyučovaní, a tak sme našu výučbu presunuli do prírody. Počasie bolo na to ako stvorené - krásne, slnečné.

Vybrali sme sa tak ráno po prvej hodine, keď ranná rosa opadla, do miestnej časti Pavlínka. Ak ste klenovčania, určite viete, že popri ceste ku kravínom sa skrýva malá studnička s chutnou priezračnou vodou. Mnohí možno okolo nej prejdú bez povšimnutia. A aby sa to nestávalo tradíciou, rozhodli sme sa, že túto studničku trošku zviditeľníme. Vykosili sme jej okolie, mierne upravili prístupové miesto a označili sme ju tabuľkou, že o túto studničku sa stará naša škola.

Veríme, že odteraz sa už viacerí okoloidúci zastavia pri studničke a osviežia sa z nej. No a my sa budeme i v budúcom školskom roku snažiť udržiavať toto miesto naďalej prístupné a viditeľné.

Táto aktivita bola robená v rámci projektu „Kvapka pre našu planétu“, ktorý finančne podporila Nadácia Ekopolis a spoločnosť NESTLÉ Slovensko v rámci programu „Nestlé pre vodu v krajine“.

ekopolis (11K)

Filed under Fotogaléria

Slávnostná akadémia

12. jún 2014

Slávnostná akadémia

Kde bolo, tam bolo…, hore v horách, kde kopce vyliezajú jeden druhému na plecia, aby dovideli čo najďalej, pasú valasi ovce… „Ktorí valasi?“ No predsa Kubko a Maťko. A aby im nebolo smutno, striga Agáta s čertíkom Bertíkom a Alicou, pričarovali Kubka a Maťka do sveta rozprávok, pesničiek a tancov. Spolu s deťmi zo špeciálnych základných škôl si vo štvrtok 12. júna 2014 v Dome kultúry v Rimavskej Sobote zatancovali a zaspievali. Občianske združenie Slnko pre všetkých-Detský fond v Rimavskej Sobote tam už po 19-krát organizovalo svoju akadémiu s názvom Aj my to dokážeme. V začarovanom lese deti prezentovali svoje schopnosti a očarili nielen Agátu a Alicu, ale aj celé publikum. A či sa im páčilo? Určite áno, lebo boli odmenení veľkým potleskom. My ďakujeme našim tanečníkom - Gabkovi, Jankovi, Nikolke a Natálii - za skvelé tanečné výkony Smiley40 (2K)

Filed under Fotogaléria

Vodné aktivity

12. jún 2014

Vodné aktivity

Štvrtok, 12. jún 2014, bol krásny horúci deň, priam stvorený na vodné aktivity… a tak sme sa spolu s našimi žiakmi vybrali do rómskej osady Dolinka, aby si s nimi mohli zasúťažiť aj ich rodičia a súrodenci. Na úvod nášho spoločného stretnutia sme všetkých stručne oboznámili s programom, prečo sme vlastne za nimi prišli, a potom nasledovala zábava. Súťažilo sa v rôznych disciplínach v skupinách zložených zo súčasných i bývalých žiakov a pridali sa aj rodinní príslušníci. Pri niektorých museli premýšľať a pri iných zase rýchlo konať. Prvou úlohou bolo rozlíšiť chuť troch druhov vôd - stolovú vodu, vodu z vodovodu a vodu zo studne. Potom mali čo najrýchlejšie naplniť nádobu deravým pohárom, ďalej hádzali namydleným balónom naplneným vodou a tiež lovili z vody čo najrýchlejšie odpad, ktorý do nej nepatrí, no a vo „vilomeninách“ mali priniesť podľa zoznamu päť dôležitých vecí potrebných pre osobnú hygienu.

Bola to naozaj zábava, škoda len, že z fotografií nie je možné počuť to povzbudzovanie a nadšenie všetkých zúčastnených. Ešte treba podotknúť, že tieto hry si pre nich pripravili a uvádzali členky kolégia Zelenej školy.

Na záver by som sa chcela úprimne poďakovať všetkým mojim kolegyniam za veselé dopoludnie… ĎAKUJEM Smiley40 (2K)

Aktivity boli robené v rámci projektu „Kvapka pre našu planétu“, ktorý finančne podporila Nadácia Ekopolis a spoločnosť NESTLÉ Slovensko v rámci programu „Nestlé pre vodu v krajine“.

ekopolis (11K)

Filed under Fotogaléria

Čarovný dvor - Ekoučebňa

6. jún 2014

Čarovný dvor - Ekoučebňa

V piatok (6.6.2014) sme mali u nás v škole opäť nezvyčajný deň. Bol to pre nás slávnostný deň. Oficiálne a slávnostne sme totiž otvorili náš Čarovný dvor - Ekoučebňu, na ktorej celý školský rok počas vyučovacích hodín pracovného vyučovania a voľných chvíľ pracovali naši žiaci s pani učiteľkami, ujo školník s pomocníkmi, niektorí rodičia žiakov a tiež pracovníci verejnoprospešných prác v obci. Bola to poriadna „makačka“, no výsledok stojí ozaj za to.

To, že sa nám to skutočne vydarilo, nám potvrdili veselé tváre žiakov a pani učiteliek z I .stupňa ZŠ V. Mináča a detí z MŠ K. Pajera v Klenovci, ktorí boli našimi hosťami na slávnostnom otvorení. A samozrejme každodenná radosť našich detí, ktoré Ekoučebňu v týchto horúcich dňoch využívajú naplno.

Čarovný dvor - Ekoučebňa je rozdelená na 3 časti.

Náučná časť - tú predstavuje drevený altánok, ktorý ponúka rôzne manipulačné hry z prírodnín - napr. obrázkové drevené pexeso, či kamenné piškvorky a iné. Zároveň v ňom prebiehajú vyučovacie hodiny. Do tejto časti patrí aj náučný chodník v kopci školského dvora.

Relaxačnú časť tvorí Artušov kruh na vrchole tohto kopca, odkiaľ je krásny výhľad na okolitú prírodu. O niečo nižšie sa nachádza „pocitový chodník“ ktorý po jeho prejdení vyvoláva naozaj zvláštne pocity Smiley40 (2K)

Športová časť je asi najobľúbenejšia časť Ekoučebne. Nachádza sa tu „Opičia dráha“, ktorá ponúka hojdačky, pohyblivú drevenú dráhu, či dráhy z lana. V tejto časti sa ešte nachádza trampolína a drevené preklápacie hojdačky.

„Čarovný dvor - Ekoučebňa je výsledným produktom environmentálneho akčného plánu programu Zelená škola a zároveň vznikla vďaka finančnej podpore Nadácie pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.“

Filed under Fotogaléria

Výstavka prác žiakov ŠZŠ „Aj my to dokážeme“

jún 2014

Výstavka prác žiakov ŠZŠ Aj my to dokážeme

Občianske združenie Slnko pre všetkých - Detský fond v Rimavskej Sobote otvorilo v priestoroch Knižnice Mateja Hrebendu XIX. ročník výstavky prác žiakov špeciálnych základných škôl „Aj my to dokážeme“. Svoju tvorivosť, fantáziu a kreativitu prezentujú na výstavke aj žiaci našej školy. Ďakujeme všetkým žiakom a ich učiteľom za úsilie vynaložené pri príprave skvelých prác.

Výstavka potrvá celý mesiac jún 2014

Filed under Fotogaléria

Beseda s psychologičkou z CPPPaP

6. jún 2014

Beseda s psychologičkou z CPPPaP

V mesiaci jún sme pre našich žiakov v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rimavskej Sobote zorganizovali prednášku spojenú s besedou. Mladší žiaci besedovali na tému zdravá výživa. Cieľom tejto besedy bolo nadobudnúť kladné postoje k správnej výžive, ktorá je základným predpokladom zdravého vývinu človeka. Starší žiaci sa prostredníctvom besedy poučili o možných rizikách práce v zahraničí o neľudskom zaobchádzaní a otrockou prácou. Žiaci sa oboznámili s praktickými radami, ako sa bezpečne a obozretne správať v neznámom prostredí, ako rozoznať pochybné ponuky práce v cudzine a kam sa obrátiť so žiadosťou o pomoc. Témy boli hlavne poučné, preto veríme, že si žiaci vytvoria správny názor na danú problematiku a uvedomia si vlastnú zodpovednosť za svoju budúcnosť.

Filed under Fotogaléria

Svetový deň bez tabaku

31. máj 2014

Svetový deň bez tabaku

Ak sa žiakov našej školy opýtate, prečo si celý svet pripomína Svetový deň bez tabaku, väčšina odpovedí určite bude: „Lebo fajčenie zabíja.“ No aby to nebola len naučená veta, počas celého mesiaca máj sme sa prevencií fajčenia venovali na hodinách etickej výchovy, nacvičovali sme odmietnutie ponúknutej cigarety s dôrazom na argumentáciu Prečo nie. Triedne kolektívy vyrábali plagáty propagujúce nefajčenie. Zdravou možnosťou nahradenia fajčenia je šport a preto sme sa všetci spolu vybrali zahrať si futbal.

Filed under Fotogaléria

Podaj ruku, vráti sa ti celé srdce

22. máj 2014

Podaj ruku, vráti sa ti celé srdce

„Keď niekto zachráni jediný život, je to akoby zachránil celý svet…“ Talmud

V duchu tohto citátu sa niesol celý deň, štvrtok 29.mája, keď Špeciálna základná škola v Klenovci zorganizovala 3. ročník vedomostnej súťaže pod názvom „Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce“. Zúčastnili sa ho žiaci zo špeciálnych základných škôl z Hnúšte, Rimavskej Soboty slov., Revúcej, Brezna, Polomky a samozrejme nechýbal domáci Klenovec.

5-členné družstvá súťažili v teoretickej a praktickej časti, ktorá pozostávala zo základného postupu poskytovania prvej pomoci pri ošetrení rôznych zranení, ako aj v ohlasovaní nehody. Súťaž bola pomerne náročná, no družstvá boli vynikajúco pripravené.

Umiestnenie jednotlivých družstiev záviselo od počtu získaných bodov. Zvíťazilo družstvo žiakov zo ŠZŠ Rimavská Sobota, na 2. mieste sa umiestnilo domáce družstvo zo ŠZŠ Klenovec a na 3. mieste družstvo zo ŠZŠ Revúca.

Všetkým zúčastneným úprimne blahoželáme. Svojimi vedomosťami a zručnosťami tak preukázali, že aj žiaci špeciálnych základných škôl sú schopní zvládnuť takúto náročnú súťaž. Môžeme byť na nich patrične hrdí.

Počas súťaže nás navštívila aj pani redaktorka RTVS z rádia Regina BB Mgr. Martina Bodnárová. Prostredníctvom jej príspevku vo večerných regionálnych správach sa o našej súťaži mohla dozvedieť širšia verejnosť.

Táto súťaž sa mohla konať vďaka finančnej a vecnej podpore našich sponzorov:

Eva Moncoľová - EvaSport, Ondrej Barto - Drevo-ťažba, Ivan Rosiar - Prega spol. s.r.o., Ivan Hruška - Píla - Pali, rodina Bútorová Klenovec, TSV Papier Lučenec, lekáreň Jazmín Rimavská Sobota, lekáreň Média Rimavská Sobota, predajňa Babylon Rimavská Sobota, LIOS papiernictvo Rimavská Sobota, kvetinárstvo Henrieta Rimavská Sobota a ďalší anonymní sponzori.

Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať ľuďom, bez ktorých by toto podujatie nebolo také úspešné, a ktorí nám ochotne pomáhali: predsedníčke Miestneho spolku SČK vo Veľkom Krtíši p. Ubrankovičovej, predsedníčke Miestneho spolku SČK Oľge Kaľavskej a jej členom, riaditeľstvu ZŠ V. Mináča Klenovec, pani učiteľke Beatke Holkovej a jej žiakom z krúžku ČK, ktorí nám ochotne prišli robiť figurantov, OO PZ Hnúšťa za predvedenie ukážky policajného vybavenia a auta. V neposlednom rade naša vďaka patrí tiež FK TJ Klenovec za poskytnutie priestorov futbalového ihriska a pánovi Júliusovi Kohútovi za foto a video dokumentáciu.

Filed under Fotogaléria

Návšteva dopravného ihriska

22. máj 2014

Návšteva dopravného ihriska

Vo štvrtok 22.mája sa 17 žiakov prípravného až 6. ročníka našej školy zúčastnilo návštevy dopravného ihriska v Hnúšti. Tu si pod vedením náčelníka Mestskej polície v Hnúšti teoreticky a prakticky zopakovali pravidlá cestnej premávky a jazdy na bicykli. Potom každý žiak dostal bicykel a následne na to sa bicyklovali po ihrisku, samozrejme s dodržiavaním pravidiel cestnej premávky. Na záver ich náčelník pochválil za dodržiavanie predpisov a vzorné správanie a odmenil ich reflexnými nálepkami a páskami.

Filed under Fotogaléria

Týždeň modrého gombíka

12. - 18. máj 2014

Týždeň modrého gombíka

Tretí májový týždeň od 12. do 18. mája 2014 sa niesol v znamení modrej farby. Keďže sme sa ako škola zapojili do projektu „Škola priateľská k deťom“ využili sme aj my šancu pomôcť deťom v Ugande zabezpečiť lepší prístup k bezpečnej pitnej vode. Uskutočnili sme zbierku, ktorej výťažok poputuje na realizáciu trojročného projektu, na ktorom Slovenský výbor pre UNICEF spolupracuje priamo s kanceláriou UNICEF v Ugande. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité:

 • na výstavbu čistiacich zariadení na slnečný pohon, ktoré privedú nezávadnú pitnú vodu do škôl, zdravotných stredísk a ďalších verejných budov, čím poslúžia 9 000 ľuďom,
 • na výstavbu bezpečných latrín pre 2 500 domácností,
 • na vzdelávanie miestnych technikov o tom, ako majú obsluhovať a robiť údržbu vodovodných a sanitačných zariadení,
 • na šírenie osvety medzi deťmi a ich rodičmi, vďaka ktorej si osvojí celkovo 15 000 ľudí základné hygienické návyky súvisiace s vodou.

Zbierku sme zrealizovali v uliciach Klenovca, v ktorých pani učiteľky spolu so žiakmi rozdávali náramky výmenou za dobrovoľný príspevok do zapečatenej pokladničky UNICEF.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali dobrovoľný príspevok a tak pomohli pridať ruku k ochrane tisícov detí pred smrteľnými chorobami zo znečistenej vody.

Počas Týždňa modrého gombíka prebiehali na našej škole aj rôzne aktivity pre žiakov. Žiaci mali možnosť pozrieť si prezentáciu a video ako vlastne žijú ich rovesníci v Ugande. Na prázdny poster, ktorý bol umiestnený vo vestibule školy a dostupný všetkým, mohli žiaci nakresliť alebo napísať odkaz pre svojich afrických vrstovníkov. Niektorí napísali, ako by mohli oni osobne pomôcť: Keby som šla do Ugandy, pomohla by som im nosiť vodu. (Kristína) Pomohla by som im, aby mali krásne triedy, aby mala každá trieda umývadlo a dostatok vody. (Margaréta) Kúpil by som im na domy materiál. (Andrej) Ja by som dala peniaze na Unicef, aby v Ugande mali záchody, vodu, mydlo a aby mali veľa jedla. (Martina) Chcem, aby mali vodu, aby sa umývali furt. Chcem, aby mali záchody a ešte mydlá. Pomáhajte tým deťom, aby mali, čo chcú, aby mali ešte jedlo a hygienické veci. (Ondrej) S deťmi by sme spravili nejaké video a dali ho na stránku Modrého gombíka. Získali by sme nejaké peniaze na nové wc. (Nataša) Pani učiteľky pripravili pre svojich žiakov aj rôzne hry, pri ktorých žiakom pripomenuli, v akom duchu prebiehal celý týždeň, naopak, žiaci pre nás pripravili nádherné modré gombíky, ktoré vytvorili z rozličného materiálu na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. Všetky gombíky sme vystavili vo vestibule školy.

Filed under Fotogaléria

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy

7. máj 2014

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy

„Báseň má v sebe čosi, čo chytá človeka za srdce až v jeho najhlbšom vnútri.“ O pravdivosti týchto slov slovenského básnika Bohuslava Tablica sme sa presvedčili na Regionálnej súťaži v prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych tried pri základných školách. Svoje majstrovstvo v umeleckom prednese nám prišli ukázať žiaci zo ŠZŠ Hnúšťa, ŠZŠ Lučenec, ŠZŠ Revúca, ŠZŠ Jelšava, ŠZŠ slov. Rimavská Sobota, žiaci zo špeciálnych tried pri ZŠ V. Clementisa v Tisovci a samozrejme aj žiaci našej školy - Janko Radič, Dežko Cibuľa, Ivanko Tomáš, Dianka Radičová a Kristínka Radičová. Súťaž začali malí tanečníci v slovenských krojoch a slniečka, aby nám do srdiečok priniesli radosť a odniesli trému z vystupovania. Po súťažnej časti, keď sme si vypočuli prednes poézie i prózy známych aj menej známych autorov, sa náročnej úlohy zhostila porota v zložení Júlia Štefániková, Milada Kochanová a Ivana Horváthová. Porota zhodnotila výkony všetkých žiakov ako vynikajúce, no predsa niektorí ich trochu viac chytili za srdce. A tu sú ich mená:

1. kategória 1. miesto Elena Cibuľová (ŠZŠ Hnúšťa)
2. miesto Jerguš Oláh (ŠZŠ Lučenec)
3. miesto Andrés Gašpar (ŠZŠ Lučenec)
2. kategória 1. miesto Kristína Kenická (ŠZŠ Hnúšťa)
2. miesto Kristián Ferko (ŠZŠ Revúca)
3. miesto Radko Kováčik (ŠZŠ Lučenec)
3. kategória 1. miesto Karolína Boldiová (ŠZŠ Revúca)
2. miesto Mária Kozlíková (ŠZŠ Hnúšťa)
3. miesto Ladislav Ikri (ŠZŠ slov. Rim. Sobota)
4. kategória 1. miesto Dezider Cibuľa (ŠZŠ Klenovec)
2. miesto Michaela Bartová (ŠZŠ Hnúšťa)
3. miesto Ján Radič (ŠZŠ Klenovec)

Všetkým víťazom gratulujeme!!!

Veľmi pekne ďakujeme všetkým súťažiacim, pedagógom, porote i tanečníkom a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

Filed under Fotogaléria

Beseda s príslušníkmi OR PZ v Rimavskej Sobote

6. máj 2014

Beseda s príslušníkmi OR PZ v Rimavskej Sobote

Dňa 6. mája sa v našej škole uskutočnila beseda s príslušníkmi OR PZ na tému Trestnoprávna zodpovednosť detí a mladistvých. Prostredníctvom otázok a odpovedí boli žiaci vedení k uvedomeniu si toho, že musia niesť zodpovednosť za svoje činy.

Po besede sa všetci žiaci školy zhromaždili na školskom dvore, kde sa im predstavil člen kynologickej skupiny policajného zboru a predviedol im ukážky cvikov poslušnosti a vedenia policajného psa Bruna. Žiaci sa pýtali na život takého psa ako je Bruno a na zásahy, ktorých sa zúčastnil.

Ďakujeme príslušníkom OR PZ v Rimavskej Sobote za poučnú besedu a zaujímavé priblíženie ich náročnej práce.

Filed under Fotogaléria

Deň Zelených škôl

2. máj 2014

Deň Zelených škôl

Deň Zelených škôl oslavujú 16. apríla školy (aj naša) zapojené do programu Zelená škola. Prostredníctvom tohto dňa, ktorý je prepojený aj s Dňom Zeme, žiaci a učitelia skrášľujú okolie svojich škôl a netradičnými spôsobmi poukazujú na environmentálne témy. Enviroaktivitám je venovaný nielen 16. apríl, ale celé obdobie od 14. do 27. apríla 2014. (Pre nepriaznivé počasie sme jednu z aktivít museli preložiť o týždeň neskôr.)

Zelená škola, v ktorej to žije

My sme sa týchto dňoch zamerali najmä ďalšie využitie odpadu. Vzniklo z toho mnoho zaujímavých a kreatívnych výtvorov.

Do tejto aktivity sme zapojili aj deti z MŠ K. Pajera a žiakov I.stupňa ZŠ V. Mináča v Klenovci, ktorí tiež počas spomínaného obdobia vytvorili veľa neobyčajných recyklovýrobkov.

Deň Zelených škôl Najväčší úspech však mala naša školská módna recykloprehliadka. Žiaci spolu so svojimi pani učiteľkami navrhli a vyrábali modely z odpadového materiálu, ktoré následne predviedli na predvádzacom móle. Je až neuveriteľné, čo všetko je možné vyrobiť z materiálu, o ktorom si myslíme, že už nie je potrebný.

Zelená škola do ulíc

Deň Zelených škôl Propagáciu a osvetu starostlivosti o životné prostredie so zameraním na vodu - jej šetrenie a ochranu, sme 2. mája 2014 presunuli do ulíc. Postarali sa o to žiaci našej školy (ŠZŠ Klenovec), Základnej školy V. Mináča a Materskej školy K. Pajera v Klenovci prostredníctvom kresieb - kreslením kriedou na chodník. Boli tu tiež vystavené recyklovýrobky žiakov spomínaných škôl. Zároveň tu prebiehalo rovesnícke vzdelávanie formou 3 stanovíšť. Všetky stanovištia mali na starosti žiačky kolégia Zelenej školy.

Na prvom stanovišti žiačky oboznamovali verejnosť a deti s programom našej Zelenej školy, a zároveň tam prebiehali krátke aktivity, ako napr. správne triedenie odpadu, prideľovanie zvieracích stôp k zvieratám a pod.

Na ďalšom stanovišti pripomínali dievčatá ostatným žiakom a verejnosti, že aj naša Zem má svoj sviatok a prečo sme sa tu vlastne zišli. Aby to prítomní mali na „očiach“ aspoň v ten deň, kreslili im farbičkami na tvár malú zemeguľu, či kvapku vody ako motív Dňa Zeme. Na oplátku nám zase oni nechali svoj podpis na malej kvapke, ktorá bola súčasťou veľkej „Kvapky pre našu planétu“.

Posledné stanovište bolo situované pri novovybudovanej miestnej fontáne, kde úlohou zúčastnených bolo vyloviť udicou predmety, ktoré nepatria do vodných tokov.

Táto akcia prebehala v rámci Dňa Zelených škôl a vďaka projektu „Kvapka pre našu planétu“, ktorý finančne podporila Nadácia Ekopolis a spoločnosť NESTLÉ Slovensko v rámci programu „Nestlé pre vodu v krajine“.

ekopolis (11K)

Filed under Fotogaléria

Školské kolo v prednese poézie a prózy

30. apríl 2014

Školské kolo v prednese poézie a prózy

Na začiatku svietilo slniečko, na konci pršalo, ale nám to pri recitácií vôbec nevadilo. Svoje schopnosti v prednese poézie a prózy ukázalo na školskom kole 17 žiakov v štyroch kategóriách. Všetci sa veľmi snažili, preto bolo rozhodovanie poroty náročné. Aké sú výsledky v jednotlivých kategóriách?

   1. kategória - Ivan Tomáš,
   2. kategória - Diana Radičová,
   3. kategória - Kristína Radičová,
   4. kategória - Dezider Cibuľa.

Víťazi postupujú do Regionálnej súťaže žiakov ŠZŠ a špeciálnych tried ZŠ v prednese slovenskej poézie a prózy. Gratulujeme im a dúfame, že nás budú na budúci týždeň úspešne reprezentovať.

Filed under Fotogaléria

Stretnutie rodičov a pedagogických zamestnancov školy

29. apríl 2014

Stretnutie rodičov a pedagogických zamestnancov školy

Čas letí veľmi rýchlo a školský rok 2013/2014 sa dostal do poslednej etapy. Prešiel 3. štvrťrok a my sme v škole zhodnotili výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov. A tak sme dňa 29. 4. 2014 pozvali rodičov na stretnutie, aby sme ich informovali, ako sa ich deti učia, ako sa im darí, kde treba pridať. Žiaľ prišla asi tretina rodičov, čo nás veľmi mrzí, pretože mali možnosť vidieť svoje deti na rôznych akciách a aktivitách, ktoré sme od začiatku školského roku realizovali v rámci vyučovania i rôznych projektov. Mnohí sa pobavili a veru niektorí boli aj prekvapení, čo všetko ich deti dokážu. Na záver sme tradične pripravili pre nich burzu obnoseného šatstva, z ktorej mali radosť deti i rodičia. Zároveň mohli rodičia prispieť do zbierky pre Unicef.

Filed under Fotogaléria

Malý záchranár

28. apríl 2014

Malý záchranár

V pondelok ráno nás prišli navštíviť milí ujovia a tety z občianskeho združenia Červený nos. Olinka Kvietková s Emanuelom nás s pomocou sestričky a záchranára zaujímavou, zábavnou a nenásilnou formou učili podávať prvú pomoc kamarátovi Hugovi. Svojimi „školáckymi chybami“ nás Oli a Emanuel upozornili na to, čo sa nemá robiť, aby potom profesionáli - sestrička so záchranárom povedali a ukázali, ako to má byť správne.

Ako túto netradičnú hodinu vnímali žiaci a čo si zapamätali sme sa opýtali Kristínky zo VI. triedy:

Prišli k nám na návštevu ujovia z Červeného nosa, aby sme sa naučili ako pomôcť človeku, ktorý je v bezvedomý - u nás to bol Hugo. Treba:

 1. držať čelo jednou rukou,
 2. chytiť pod bradu druhou rukou,
 3. zakloniť hlavu,
 4. a počúvať, či dýcha.
 5. zavolať 112.
Ďalej nás naučili ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy. Vyskúšali sme si to všetci, aby sme vedeli, čo robiť, keď treba niekomu zachrániť život.

Na záver všetci dostali Preukaz malého záchranára.

Ďakujeme občianskemu združeniu Červený nos za ochotu zorganizovať program Malý záchranár v našej škole.

Filed under Fotogaléria

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise

16. apríl 2014

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise

Stolný tenis alebo ping pong je druh športu, pri ktorom je snahou hráča zahrať loptičku ponad sieťku na špeciálnom stole tak, aby jej vrátenie spôsobovalo ťažkosti súperovi, prípadne ju nemohol vrátiť.

OZ RODON v spolupráci so ŠZŠ a ZŠ V. Mináča zorganizovalo dňa 16. apríla 2014 VII. ročník Veľkonočného turnaja v stolnom tenise. Za našu školu sa turnaja zúčastnilo 7 žiakov druhého stupňa: Kristína, Margaréta, Jana, Erik, Peter, Dušan a Ondrej. Všetkým ďakujeme za ich športové zanietenie a výkony a víťazovi Erikovi Cibuľovi, žiakovi 9. ročníka ŠZŠ, gratulujeme!!!

Filed under Fotogaléria

„Ujo ETOS“

15. apríl 2014

Ujo ETOS

Vzťah človeka k človeku sa prejavuje pri každej forme vzájomného styku a tvorí významnú črtu jeho vlastnej osobnosti. Najzákladnejším princípom vzájomných vzťahov je všeobecná ohľaduplnosť, ku ktorej sme každý deň vedení.

Dňa 11. apríla sme sa preto zúčastnili hudobno - divadelného programu práve o etike slušného správania a spoločenského vystupovania mládeže. V podobe živého hudobného koncertu s prelínaním hovoreného slova nám ujo „ETOS“ ako divadelná postavička, humorným a poučným spôsobom predviedol, ako by to v reálnom živote malo či nemalo fungovať. Vysvetlil nám zásady slušného chovania na chodníku, v autobuse či v cukrárni, ale aj na rôznych kultúrnych podujatiach. A ako to podujatie skončilo? Spolu s ujom „ETOS-om“ sme si zaspievali, zamávali, ba aj zatancovali. A ako sa patrí, počkali sme slušne do konca predstavenia a uja „ETOS-a“ sme odmenili veľkým potleskom.

Čo dodať? Ďakujeme agentúre PRIMA NOTA zo Žiliny za skvelé muzikálové predstavenie.

Filed under Fotogaléria

Oblastné kolo speváckej súťaže

15. apríl 2014

Oblastné kolo speváckej súťaže

V utorok 15.4.2014 víťazi školského kola speváckej súťaže reprezentovali našu školu v oblastnej súťaži špeciálnych škôl v sólovom speve ľudových piesní v Hnúšti.

Konkurencia bola naozaj početná. Súťaže sa totiž zúčastnilo aj mnoho ďalších detí zo špeciálnych základných škôl z nášho okresu. Pochvala za výborné spevácke výkony patrí všetkým našim žiakom. Aj napriek tomu, že sa všetci veľmi snažili, len jednému z nich, prípravkárovi Marcelovi Cibuľovi, sa podarilo umiestniť sa na stupni víťazov. Srdečne mu gratulujeme za krásne 1. miesto v V. kategórii.

Samozrejme veľké ĎAKUJEME patrí aj ostatným reprezentantom našej školy - Jankovi Radičovi (2.roč. B variant), Ivanke Tomášovej (3.roč.), Mirkovi Radičovi (3.roč.), Janke Cibuľovej (6. roč.), Ondrejovi Radičovi (7. roč.) a Kristínke Radičovej (9.roč.).

Filed under Fotogaléria

Deň, keď sú slová zbytočné

11. apríl 2014

Deň narcisov

11.apríl je Dňom narcisov. Žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. Aj naši žiaci tento deň venovali svoju pozornosť tejto závažnej téme a ich šikovné ručičky vyrobili krásne žlté narcisky a aspoň takto symbolicky vyjadrili solidaritu ľuďom s onkologickými ochoreniami.

Filed under Fotogaléria

Medzinárodný deň Rómov

8. apríl 2014

Medzinárodný deň Rómov

Medzinárodný deň Rómov pripadá na 8. apríl. Žiaci druhého stupňa si tento deň pripomenuli prostredníctvom prezentácie a diskusie. Potom žiaci V. triedy výtvarne stvárnili život Rómov a žiaci VI. triedy napísali niekoľko viet o tom, kto sú Rómovia.

Rómovia

My Rómovia sme veľmi hrdý národ. Niektorí sú veľmi pracovití. Sú šikovní remeselníci - korytá vyrábali, tehly, sú kováči. Keď niečo chcú, tak dosiahnu aj viac ako biely človek. Na Slovensku nás prezentujú Adam Cibuľa, Sendrejovci, Cigánski diabli.

Vlajka Rómov má dva pruhy, dole zelený - príroda, hore modrá - obloha a na tom červené vozové koleso, symbol Indie odkiaľ pochádzajú. Rómovia majú aj svoju hymnu Djelem, Djelem.

A čo k sviatku prajeme všetkým Rómom?

Andrej: Aby mali robotu.
Kika: Aby sa mohli všetci vzdelávať.
Martina: Zdravie.
Margaréta: Aby mali vždy všetkého dosť a aby im nikdy nič nechýbalo.
Ondro: Aby boli bohatí.
Vierka: Aby boli slušnejší.

Filed under Fotogaléria

Školské kolo speváckej súťaže

7. apríl 2014

Školské kolo speváckej súťaže

Niektoré piesne dokážu človeka rozveseliť, iné ho nútia plakať. Tak to bolo aj v pondelok počas školského kola speváckej súťaže. Malí aj veľkí, dievčatá aj chlapci v nás spevom ľudových piesní vyvolali rôzne nálady. Porota s radosťou vybrala postupujúcich, ktorí budú reprezentovať našu školu v oblastnej súťaži špeciálnych škôl v sólovom speve ľudových piesní v Hnúšti. Všetkým zúčastneným spevákom ďakujeme a postupujúcim držíme palce.

Filed under Fotogaléria

Cmuk, ty kokso!

3. apríl 2014

Cmuk, ty kokso!

(úryvok)

Esemesku si mi poslal.
Zapípala...

Posla éterického
mama mi vzala -
z ruky.

Ty kokso,
héééj feši,
vieš, aké to boli muky?

Otec vletel-
Na mamin rev.
Či takto sa dnes žije?!
Či je to len sen?


Aj takouto netradičnou básňou sme sa prezentovali dňa 3.4. 2014 na krajskej súťažnej prehliadke v prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych základných škôl Banskobystrického kraja v ŠZŠ Brezne pod názvom Gaňova Tarnava. Aj keď sme sa neumiestnili na popredných miestach, s trémou ale s veľkou odvahou sme zarecitovali pre nás najkrajšie básničky. A kto?

I.kategória

     Ivan Tomáš - Babie leto
     Daniela Cibuľová - Stratená abeceda

III.kategória

     Margaréta Oláhová - Cmuk, ty kokso!

Filed under Fotogaléria

Medzinárodný deň detskej knihy

2. apríl 2014

Tanec v nás

Medzinárodný deň detskej knihy bol stanovený na 2. apríla na počesť narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena v roku 1805. Účelom je podpora vydávania hodnotných kníh pre deti na celom svete a ich sprístupňovanie. Cieľom je podnietiť lásku detí ku knihám, lásku k slovu, čítaniu, materinskému jazyku, literatúre, aby sa kniha stala ich každodennou súčasťou života. My sme si v tento deň čítali z rozprávkových kníh známe aj menej známe rozprávky a kreslili sme obľúbených hrdinov detských kníh, niektorí sa pokúsili rozprávku aj sami napísať.pdficon_small (1K)

Filed under Fotogaléria

„Tanec v nás“

26. marec 2014

Tanec v nás

Pýtate sa, čo to je? No predsa originálny názov tanečnej súťaže špeciálnych základných škôl, ktorá sa konala 26. marca v Jelšave.

Prečo o tom píšeme? Z dôvodu, že tejto súťaže sme sa zúčastnili aj my - „Čertice“.

Ako súťaž prebiehala? Súťažiaci boli zaradení do 4-och kategórií podľa veku a druhu tanca.

A ako to celé dopadlo? Spomedzi konkurencie súťažných družstiev z Jelšavy, Revúcej, Rožňavy, sme my, „Čertice“, obsadili v kategórii - Moderný tanec mladšie žiačky - kráááásne 1. miesto.

Čo dodať na záver? Ďakujeme organizátorom za úžasné podujatie plné hudby, tanca a hlavne dobrej nálady. A ďakujeme „Čerticiam“ - Dušanke, Nataške, Pamelke, Ivanke, Marike a Danielke, že opäť úspešne reprezentovali našu školu.

Filed under Fotogaléria

Moje vysnívané povolanie

marec 2014

Vysnívané povolanie

Výber povolania je proces, pri ktorom si každý postupne uvedomuje sám seba. Kto som, aký som, a čím budem - to sú záujmy, sny a túžby ale aj vlastnosti, schopnosti a taktiež aj nedostatky. V mesiaci marec prebehla na našej škole súťaž: „Moje vysnívané povolanie“. Samozrejme, že každý má o svojom budúcom povolaní určité predstavy. Tieto svoje predstavy o svojom vysnívanom povolaní sa snažili naši žiaci vyjadriť pastelkami, a aj sa im to podarilo. Držíme palce, aby sa tieto ich sny stali realitou, pretože výber povolania pomáha človeku byť šťastný, spokojný a úspešný.

Filed under Fotogaléria

Návšteva Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

25. marec 2014

Návšteva Knižnice

Hoci bolo v utorok škaredé počasie, niektorí žiaci I.stupňa prežili pekný, rozprávkový deň. Rozprávkový bol doslova, pretože sme navštívili mestskú knižnicu prof. Štefana Pasiara v Hnúšti, kde nás teta Marienka vtiahla do sveta rozprávok. Učinila tak prostredníctvom rozprávky z Červenej ponožky od Jaroslavy Blažkovej o Poslušných kozliatkach, ktoré sa nedali prekabátiť vlkovi, a tak sa mu nepodarilo zjesť ich. A tiež sme sa dozvedeli ako pokračoval príbeh o Popoluške, potom ako sa z nej stala princezná.

Mnohé z detí, najmä tie menšie, boli v „dome plnom kníh“ po prvýkrát v živote a veľmi sa im tam páčilo, o čom svedčili aj ich usmiate tváričky, keď sme odtiaľ odchádzali.

26. marec 2014

„V zime sú dni krátke ako jedna jazda na kolotoči. Len čo slnko skĺzne za protiľahlú strechu, vpláva do izby večer. Veľká modrá ryba s vypúlenými očami. Na koho sa pozrie, toho prepadne únava…“

Ste zvedaví z akej knihy je tento úryvok? My, žiaci II. stupňa, sme sa to dozvedeli na návšteve v Knižnici prof. Štefana Pasiara . Kniha sa volá Päť minút pred večerou a napísala ju Iva Procházková. Pani spisovateľky v nej rozpráva príbeh dievčatka so zvláštnym menom - Babeta. Odkiaľ to vieme? Teta Majka Kvetková nám z nej čítala a my sme so záujmom počúvali. Teta Majka nám poukazovala aj iné knihy a dala nám možnosť, aby sme sa po knižnici sami popozerali a vyhľadali si knihy, ktoré nás zaujímajú - chlapci zamierili k encyklopédií o autách a dievčatá ku knižkám s tajomstvami pre dievčatá. Okrem kníh sme si prezreli aj výstavu umeleckej grafiky Nikolety Gečeovej.

Filed under Fotogaléria

Športové popoludnie
Deň boja proti rasovej diskriminácii

25. marec 2014

Športové popoludnie

…Môžem šíriť nenávisť alebo lásku zdieľať… (Smola a Hrušky feat. Supa + Gulo Čar - Čierny Biely)

Máme na výber.
My sme sa rozhodli. Posilnili sme naše priateľstvá prostredníctvom športových stretnutí dievčat a chlapcov našej a základnej školy vo vybíjanej a vo futbale.

Filed under Fotogaléria

Svetový deň vody

22. marec 2014

Deň vody

22. marca si všade na svete pripomenuli Svetový deň vody. Teda, aspoň by to tak malo byť, ak si skutočne vážime to tekuté číre zlato, ktorého v súčasnosti my máme dostatok.

Keďže spomínaný deň pripadol na víkend, my v škole sme si tento deň pripomínali počas celého nasledujúceho týždňa, keď pani učiteľky na prírodovedných predmetoch prostredníctvom Power Pointovej prezentácie priblížili žiakom problematiku využívania pitnej vody v bežnom živote a ozrejmili im význam šetrenia, ochrany a správneho hospodárenia s vodou. Na záver týždňa si starší žiaci nadobudnuté vedomosti overili vo vedomostnom kvíze a mladší ich výtvarne stvárnili. Potom nasledovali zábavné „vodoaktivity“, kde mali spomedzi rôzne ochutených vôd určiť, ktorá je čistá, pramenitá. Ďalej sa snažili čo najrýchlejšie vypiť cez slamku väčšie množstvo vody a tiež sa učili ako prenášať vodu v slamke.

Verím, že žiaci okrem veľkej zábavy, ktorú zažili pri „vodoaktivitách“, nadobudli aj vedomie o tom, aká je pre nás a všetko živé na tomto svete voda nesmierne dôležitá a že by sme s ňou nemali plytvať.

O tom, že problematika týkajúca sa vody nie je pre našu školu ľahostajná, svedčí aj fakt, že sme sa zapojili do grantového programu Nadácie Ekopolis a spoločnosti Nestlé Slovensko „Nestlé pre vodu v krajine“, v rámci ktorého budeme v projekte Kvapka pre našu planétu organizovať i ďalšie podporné aktivity zamerané na šetrenie, ochranu a správne hospodárenia s vodou.

ekopolis (11K) „Táto aktivita sa uskutočnia vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti NESTLÉ Slovensko v rámci programu Nestlé pre vodu v krajine“

Filed under Fotogaléria

Deň zdravého spánku

21. marec 2014

Deň zdravého spánku

Dobré ráno! Vyspali ste sa dobre? Ak nie, môžete tak urobiť dnes, pretože 21. marec je Dňom zdravého spánku. Týmito slovami sme na škole začali ráno a pokračovali ako ináč, samozrejme oddychom a relaxom.

Prvý stupeň spoločne relaxoval počas 1. vyučovacej hodiny v príjemnej atmosfére I. triedy. Deti vyšších ročníkov relaxovali vo svojich triedach v prítomnosti pani učiteliek a príjemnej hudby. Po zrelaxovaní sa opäť pustili deti plnými silami do plnenia školských povinností.

Filed under Fotogaléria

Svetový deň lesov

21. marec 2014

Svetový deň lesov

Na našej planéte neexistuje iný tvor, ktorý by v priebehu času získal takú schopnosť meniť a ovplyvňovať svoje životné prostredie, ako práve človek. Prechod od lovca a zberača k poľnohospodárovi a neskôr remeselníkovi postupne viedol k vzniku dedín a miest, ktoré boli a sú vytvárané najmä pre ľudí. Ostatné rastlinné a živočíšne druhy to mali a majú v tomto pre nich neprirodzenom prostredí oveľa ťažšie. Niektoré druhy sa prostrediu betónovej džungle časom prispôsobili a prežili, faktom však ostáva, že mi sami sa čím ďalej tým viac v nej necítime dobre a vyhľadávame pokoj a odreagovanie sa od každodenných problémov doby v prírode. Takmer neexistuje človek, ktorého by nepotešil čo len letmý pohľad na rozkvitnutú lúku plnú tých najúžasnejších tvarov, farieb a vôní alebo prechádzka lesom plným tajomných zvukov pod majestátnou klenbou stromov. V prírode hľadáme harmóniu tela a ducha, čerpáme z nej energiu a utiekame sa do nej ako zdroju zážitkov a poznania. My máme lesy blízko, a preto sme si Svetový deň lesov pripomenuli medzi stromami.

Filed under Fotogaléria

Svetový deň divadla pre deti a mládež

20. marec 2014

Svetový deň divadla pre deti a mládež

20. marec je svetovým dňom divadla pre deti a mládež. V divadle sa mladý človek stretáva s rôznymi životnými situáciami, ktoré mu rozširujú obzor a môžu mu aj pomôcť v niektorých dôležitých rozhodnutiach v živote.

Na našej škole sme si tento deň pripomenuli prostredníctvom krátkych divadielok - scénok zo známych rozprávok, ktoré si žiaci navzájom zahrali. Spoločne zdieľaná fantázia vykúzlila úsmev na tvári divákov i hercov. Spoločne sme sa pozreli aj na krátke animované filmy z kolekcie Svet očami detí, ktoré tvorili deti nášho okresu na audiovizuálnych tvorivých dielňach v roku 2013. Autormi dvoch filmov z tejto kolekcie sú žiaci našej školy.

Filed under Fotogaléria

Šmolkovská matematika

6. marec 2014

Šmolkovská matematika

Ukáž, ako vieš čarovať s farbičkami a vyfarbi obrázok kúzelníka, doplň do okienok znamienka >, =, <, napíš počet kvietkov do rámčekov, doplň do prázdnych okienok chýbajúce čísla, vypočítaj príklady… tak takto zneli niektoré úlohy v matematickej súťaži pre nás, žiačikov 1. ročníka ZŠ Vladimíra Mináča a ŠZŠ v Klenovci.

A kto bol úspešným riešiteľom? No predsa všetci, ale najúspešnejší riešitelia s najvyšším počtom bodov sa volajú:

Lianka Hrušková
Daniel František Bobrovský


Gratulujeme !!!

Filed under Fotogaléria

Zimné kŕmenie zvierat a vychádzka na krmovisko

február 2014

Zimné kŕmenie zvierat a vychádzka na krmovisko

Tohto ročná zima sa neprejavila typicky chladným počasí a snehovou nádielkou. A tak ani lesná zver nehladovala ako po iné roky, keď si musela hľadať potravu pod snehovou prikrývkou. Keďže sme sa pripravovali na tuhú zimu, počas predchádzajúceho školského roka sme na školskom políčku pestovali plodiny pre zvieratá žijúce v lese.

Vo februári sme napestovanú repu zaniesli do lesa. Nedávno sme boli pozrieť, či si na nej zvieratká pochutnali, ale ako sme predpokladali, nechýbala ani jedna. Nevadí, možno sa raz pri nej niektoré zvieratko zastaví a ochutná ju. To, že tam lesná zver naozaj žije, sme sa presvedčili, keď sme cestou k nášmu miestu stretli tri mladé srnky.

Návštevu „krmoviska“ sme využili na peknú skoro jarnú vychádzku. Navštívili sme známu brezu na Hôre, kde je naozaj krásny výhľad, čomu sme neodolali a trošku si zapózovali pred fotoaparátom. A tak sme spojili príjemné s užitočným.

Filed under Fotogaléria

Zimný život v lese

február 2014

Zimný život v lese

Zima, ako ročné obdobie sa tento rok u nás zastavila akoby len na skok. Nenapadlo toľko snehu ako minulý rok, čo malo svoje výhody, ale aj nevýhody. Výhoda to bola najmä pre zvieratká v lese, ktoré nemuseli byť úplne odkázané na pomoc ľudí ako počas dlhého zasneženého obdobia. My sme sa aj napriek krátkej zime venovali v celoškolskej súťaži téme "Zimný život v lese". Mladší žiaci túto tému stvárnili výtvarne a starší ju opísali vo svojich písomných prácach.

Dianapdficon_small (1K)|Duškypdficon_small (1K)|Margarétapdficon_small (1K)|Kristínapdficon_small (1K)

Filed under Fotogaléria

Súťaž „O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku“ - 6.ročník

14. február 2014

Súťaž O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku - 6.ročník

Do 6. ročníka súťaže „O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku“ sa zapojili žiaci z 10 špeciálnych škôl a školských zariadení - ŠZŠ - Hnúšťa, Rim. Sobota, Rim. Seč, Jelšava, Lučenec, Veľký Krtíš, Brezno, Klenovec, špec. tr. pri ZŠ V. Clementisa Tisovec a RC Čerenčany.

Výber najkrajších prác bol náročný, pretože všetky súťažné práce sú originálne, zaujímavé, zamilované a prevedené na vysokej úrovni. Úlohou poroty je však vybrať tie naj... a tak po dlhom zvažovaní a rozhodovaní vybrala zo súťažných prác týchto víťazov:

Diplom za najoriginálnejšiu Valentínku

  Lukáš Oláh ŠZŠ Brezno
1. miesto kolektív žiakov V. a VI. triedy ŠZŠ Klenovec
2. miesto Mirka Vlčková ŠZŠ Veľký Krtíš
  chlapci 5. a 6. roč. ŠZŠ Rimavská Sobota
3. miesto Letícia Lázoková ŠZŠ Rimavská Seč
  Natália Peterčáková RC Čerenčany
Víťazom srdečne blahoželáme, ďakujeme za účasť všetkým súťažiacim a tešíme sa na Vás v 7. ročníku našej súťaže opäť o rok!

Filed under Fotogaléria

Karneval

14. február 2014

VALENTÍN

Fašiangový čas je charakteristický zábavou a karnevalmi. Inak to nie je ani u nás. Žiaci si s pomocou pani učiteliek vyrobili originálne masky a karneval sa mohol začať. Na tanečnom parkete sa ocitli v jednom kole spolu so strigou Agátou lesné zvieratká aj rozprávkové postavičky. Z každej triedy dostal žiak s najoriginálnejšou maskou sladkú odmenu:

 1. trieda Noc a Deň - Nikoleta Cibuľová
 2. trieda Farebné pastelky - Natália Cibuľová, Natália Oláhová, Ivan Tomáš, Nikola Radičová
 3. trieda Čertica - Daniela Cibuľová
 4. trieda Doktorka - Dušana Oláhová
 5. trieda Čertica - Diana Radičová
 6. trieda Tajomná pani - Margaréta Oláhová
 7. trieda Čierna pani - Renáta Cibuľová
Na záver boli účastníci fašiangového karnevalu odmenení sladkými šiškami, ktoré všetkým chutili.

Filed under Fotogaléria

VALENTÍN

14. február 2014

VALENTÍN

Mám ťa rád. Ľúbim ťa. I love you.

Prípravy na Valentína prebiehali na našej škole počas celého týždňa. Vyrábali sme Valentínky svojim láskam a všetkým, ktorých máme radi a hádzali sme ich do krabičky vyzdobenej srdiečkami. Počas karnevalu sme ju slávnostne otvorili a všetky zaláskované odkazy sa dostali do správnych rúk. Najodvážnejšie páry sa zapojili do balónového tanca, kde sa preverila ich súhra. Na záver sme si všetci zapriali, aby sme si v našej škole prejavovali lásku a kamarátstvo nielen na Valentína, ale počas celého školského roka.

Filed under Fotogaléria

Burza pre UNICEF

13. február 2014

Burza pre UNICEF

V rámci projektu Školy pre Afriku sme dňa 13. februára uskutočnili pre žiakov školy a rodičov burzu ošatenia. Výťažok z tohto podujatia venujeme na projekt budovania škôl priateľských k deťom v Afrike.

Filed under Fotogaléria

Návšteva výchovného poradcu z OUI Tornaľa

10. február 2014

Návšteva výchovného poradcu

Pomôcť našim žiakom pri výbere vhodného učebného odboru prišiel výchovný poradca z OUI z Tornale, pán Mgr. Daniška. Okrem učebných odborov a výhod štúdia na OU mal pripravenú pre dievčatá a chlapcov aj prezentáciu o škole, takže naši žiaci mali možnosť nahliadnuť do školy, kde sa študenti OUI pripravujú pre povolanie kuchára, murára a záhradníka. Opäť je tu čas, aby si žiaci, ktorí končia základnú školu vybrali povolanie, ktoré ich baví. Našou snahou je pomôcť im rôznymi spôsobmi pri výbere budúceho povolania a dúfame, že aj tento spôsob prezentovania školy a jednotlivých učebných odborov pomôže žiakom pri výbere ich budúceho povolania.

Filed under Fotogaléria

Kŕmidlo pre vtáčiky

9. január 2014

Kŕmidlo pre vtáčiky

Je január a aj keď zima ešte neukázala svoju moc, my myslíme na vtáčiky, ktoré si pod snehom nedokážu nájsť dosť potravy. Na školskom políčku sme vypestovali slnečnicu, ktorou budeme teraz počas zimy kŕmiť vtáčiky. A dnes na pracovnom vyučovaní sme vyrobili kŕmidlo, do ktorého budeme slnečnicové semienka sypať. Ako sa také kŕmidlo vyrába? Tu je stručný Natašin popis : „Na výrobu kŕmidla potrebujeme dosky, klince, 4 stĺpiky, pílku, kladivo a to je asi všetko. Potom to treba všetko správne spojiť a už je kŕmidlo pre vtáčikov hotové.“ :-)

Filed under Fotogaléria

Vianočný turnaj

20. december 2013

Vianočný turnaj

Dňa 20. 12. 2013 sa starší žiaci našej školy opäť stretli na už tradičnom Vianočnom turnaji v stolnom tenise. Po zaujímavých zápasoch sme sa dozvedeli mená víťazov:

Dievčatá:
   1.Kristína Radičová (9. ročník)
   2.Margaréta Oláhová (9. ročník)
   3.Janka Cibuľová (6. ročník)

Chlapci:
   1.Ondrej Radič (7. ročník)
   2.Andrej Cibuľa (7. ročník)
   3.Erik Cibuľa (9. ročník) a Dušan Oláh (6. ročník)

Víťazom, ktorí obhájili svoje vlaňajšie prvenstvo, srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie v decembri 2014!

Filed under Fotogaléria

Vianočná besiedka

19. december 2013

DVianočná besiedka

Včera sme mali Vianočnú besiedku s našimi deťmi a učiteľkami. Bolo tam veľmi dobre a dobrá zábava.

Program otvorila naša Pani riaditeľka Janka Pohorelská.

Potom naše deti s našimi učiteľkami predviedli krásne tance, spev a krásne nám zarecitovali.

A aké Vianoce by to boli bez nášho vianočného stromčeka a darčekov. Náš stromček bol tento rok najkrajší, pretože ho vyzdobili naše deti a pani učiteľka Deniska Mináčová. Naše malé deti nám upiekli výborné koláčiky. Na to, akí sú malí, boli veľmi šikovní.

Prajeme vám veselé Vianoce

Vaša Margarétka

Filed under Fotogaléria

„Vianoce v srdiečku“

december 2013

Vianoce v srdiečku

Vianoce sú obdobím, kedy by chcel byť každý v kruhu svojej rodiny.

Vianoce sú obdobím, kedy sa darujú výnimočné veci, ktoré si počas roka mnohí z nás nemôžu dovoliť kúpiť.

Preto sme sa my, OZ Agátka v spolupráci so ŠZŠ v Klenovci rozhodli, že okrem svojho srdiečka a úsmevu darujeme deťom hry, ktoré by im vyplnili nudný a strašne dlhý čas v nemocnici.

Prečo hry? Hospitalizované deti z rôznych dôvodov musia byť na svojich izbách. Personál v nemocnici nemá veľa možností a prostriedkov, ako ich zaujať, vyplniť im čas. Preto sme sa rozhodli pre hry, ktoré môžu používať na izbe a ktoré ich nielen pobavia, ale aj precvičia ich inteligenciu.

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange“

Filed under Fotogaléria

Deň ľudských práv

10. december 2013

Deň ľudských práv

V dnešnom svete, všade okolo nás, sú ľudské práva denne porušované. Jednou z možností ako posilniť ľudské práva a ich dodržiavanie je cielená práca s mladými ľuďmi na túto tému prostredníctvom rôznych aktivít. 10. december je každoročne Dňom ľudských práv a preto aj my ako Škola priateľská k deťom sa snažíme, aby si žiaci osvojovali základne pojmy a zručnosti z oblasti ľudských práv. Žiaci na tému ľudských práv živo diskutovali, so záujmom si pozreli prezentáciu o právach dieťaťa a na konci žiaci stvárnili svoje práva aj výtvarne. Treba pripomenúť, že každý človek má nielen svoje práva, ale zároveň i povinnosti. Poznať svoje práva, využívať ich a súčasne dodržiavať povinnosti je základným právom, ale aj povinnosťou každého jednotlivca.

Filed under Fotogaléria

Milan Rúfus - 85 rokov od narodenia

10. december 2013

Milan Rúfus - 85 rokov od narodenia

V utorok sme si v VI. triede pripomenuli významného slovenského básnika Milana Rúfusa pri príležitosti jeho nedožitých 85 rokov. Dozvedeli sme sa niečo z jeho života, prečítali sme si jeho básne a vypočuli niekoľko jeho zhudobnených Modlitbičiek. Na záver sme si vyskúšali, ako sa píšu básne a niekoľko sme ich vymysleli.

Andrejpdficon_small (1K)|Erikpdficon_small (1K)|Margarétapdficon_small (1K)|Natašapdficon_small (1K)|Ondropdficon_small (1K)|Vierkapdficon_small (1K)

Filed under Fotogaléria

Mikuláš

6. december 2013

Mikuláš

Mikuláš je dedko starý,
vie on robiť veľké čary.
Nadelí ti radosti,
čižmu plnú sladkostí.

Aj my sme čižmičky prichystali a Mikuláša vyzerali. A kde sa vzal, tu sa vzal Mikuláš k nám privítal. Predstavte si, nebol sám. Mikuláš prišiel aj so svojimi kamarátmi, čertíkom a anjelikom. Čertík nás ponaháňal, anjelik vybozkával, spolu sme si zaspievali, zatancovali a básničky recitovali. A veru, Mikuláš čaroval. Vyčaroval veľké vrece a čo v ňom bolo ? No predsa sladučké, čertovské, anjelské dobroty. Jáj, to bolo radosti. Ďakujeme Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé.

Filed under Fotogaléria

„Špeckovská superstár“

6. december 2013

Špeckovská superstár

Pod týmto názvom sa dňa 6.12.2013 uskutočnila na Špeciálnej základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavskej Sobote spevácka súťaž, na ktorej sa žiaci špeciálnych škôl mohli predviesť svoje spevácke schopnosti. Našu školu reprezentovala Ivanka Tomášová z III. triedy, ktorá si nacvičila pod vedením p.riaditeľky Janky Pohorelskej pesničku „Bola raz malá hviezdička“.

Filed under Fotogaléria

Európsky týždeň boja proti drogám

28. november 2013

Európsky týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Aj my sme sa k celoeurópskym aktivitám zapojili a to rôznymi formami.

Začali sme 20. novembra - Medzinárodný deň bez fajčenia. Žiaci diskutovali o škodlivosti fajčenia, o pôžitkoch ale i problémoch, ktoré fajčenie spôsobuje. Na záver žiaci vytvorili návrh na plagát o škodlivosti fajčenia.

V spolupráci so Základnou školou Vladimíra Mináča sme štvrtok 28. novembra zorganizovali priateľský zápas vo vybíjanej s cieľom vytvárať nové priateľstvá, ktoré obohacujú život človeka a sú dôležitou súčasťou v drogovej prevencií. Všetci sme sa veľmi dobre cítili a zabavili, čo môžete poznať aj z nasledujúceho zamyslenia.

Dnešná vybíjaná

Dnes sme boli v Základnej škole hrať vybíjanú so štvrtákmi. Ja, Kristínka a Martinka sme ich boli podporiť a hrali veľmi dobre. Naši tam boli Ondrej, Dušan, Dušan, Diana, Sandra, Dušanka, Janka, Janka malá, Jano, Jano malí, Gizka a ešte druhý. Bolo tam veľmi dobre a zabávali sme sa ako nikdy inokedy. Naši hrali najlepšie. Aj základná hrala dobre ale niekedy nevedeli čo majú robiť a majú nové pravidlo po prvé že sa prehadzuje len raz a potom sa vybíja. Po druhé že keď niekoho vybijú má sa postaviť na boku a vybíjať. Najlepší hráč z našej školy bol Ondrej a to si aj ja myslím, že Ondrej vybil toho hráča, ktorý mi už išiel dosť na nervy, lebo skoro všetkých sám vybil.

A čo dodať že sme vyhrali a dúfame, že takto budeme vyhrávať stále sme jedna parta.

Filed under Fotogaléria

Kampaň Červené stužky

november 2013

Kampaň Červené stužky

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Červená, ako symbol krvi a života. Na Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý decembrový deň si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS. Prvý december je na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Naša škola sa každoročne zapája do Kampane Červené stužky. Tento rok sme sa do kampane zapojili nasledovnými aktivitami:

 • celoslovenská výtvarná súťaž Červená stužka
 • tvorba a nosenie červených stužiek
 • tvorba živej červenej stužky
 • prednáška a beseda na tému HIV/AIDS
 • prezentácia 1. december Svetový deň boja proti AIDS
 • triedny výskum ako bojovať proti HIV/AIDS
 • kvíz o kampani Červené stužky
 • premietanie filmu PRÍBEHY ANJELOV.

Filed under Fotogaléria

Tvorivé dielne - remeslá

27. november 2013

Tvorivé dielne - remeslá

Dňa 27. 11. 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili tvorivých dielní v Kultúrnom dome V Klenovci. Hlavným zameraním týchto tvorivých dielní bolo priblížiť deťom niečo z tradícií a kultúry našich predkov prostredníctvom tradičných remesiel. Deti pod vedením lektorov vyrábali pedigové košíky, náramky, lano a tkaný koberček. Čas, ktorý strávili pri tvorivej práci im priniesol radosť, vzbudil záujem a tiež pomohol rozvoju ich manuálnych zručností, čo sú dôležité prvky predprofesijnej prípravy žiakov.

Filed under Fotogaléria

Cisárove nové šaty

25. november 2013

Cisárove nové šaty

V pondelok 25. novembra sme sa zúčastnili divadelného predstavenia banskobystrického bábkového divadla Clipperton. Deťom predviedli interpretáciu rozprávky Cisárove nové šaty. Zoznámili sa so šašom Chuchom, cisárom Bonifácom, princeznou Henrietou, koníkom Cecom, kráľovským radcom i s kuchárom, ale aj šikovnými bratmi. Rozprávkoví "krajčíri" ušili cisárovi šaty, ktoré mohli uvidieť len múdri ľudia, ktorí sa hodia na výkon svojej práce. Neexistujúce šaty teda uvideli všetci mudrci. Cisár sa na záver prechádzal po javisku v Adamovom rúchu a odhalili ho deti - tak ako v rozprávke. Po návrate do školy sa deti z II. triedy pokúsili cisára Bonifáca nakresliť. Čo poviete, podarilo sa im to?

Filed under Fotogaléria

Audiovizuálne tvorivé dielne

22. november 2013

Audiovizuálne tvorivé dielne

Máte radi animované rozprávky? A viete ako vznikajú? My sme sa na jeden deň stali animátormi aj režisérmi, jednoducho tvorcami animovaného filmu. Boli sme účastníkmi audiovizuálnych dielní, ktoré sa uskutočnili v rámci Dňa filmu a divadla 2013 v Klenovci. Rozprávky, ktoré sme vymysleli, nakreslili, nasnímali, ozvučili…, premietli večer 22.11.2013 v kultúrnom dome a potom nám boli odovzdané Pamätné listy.

Filed under Fotogaléria

Medzinárodný deň tolerancie

16. november 2013

Medzinárodný deň tolerancie

Tolerancia. Čo vás napadne ako prvé, keď počujete slovo tolerancia? Touto otázkou sme začínali v triedach na II. stupni rozhovor o tolerancii. Tolerancia = znášanlivosť. Už rozumieme lepšie? V krátkej diskusii sme si dospeli k tomu, že tolerantný človek vyslovuje svoj názor, mienku a tiež nesúdi, ale dáva možnosť vyjadriť sa tomu druhému. Dáva mu priestor na ukázanie schopností a záujmov. A keďže s tolerovaním a dávaním priestoru máme problém, prakticky si toleranciu precvičili žiaci v krátkom futbalovom zápase na školskom dvore. Chlapci sa snažili tolerovať u dievčat nepresnú streľbu, či individuálne útoky na bránu a dievčatá sa snažili tolerovať chlapčenskú dravosť a zapálenie pre hru.

Filed under Fotogaléria

Beseda s príslušníkmi OOPZ

5. november 2013

Beseda s príslušníkmi OOPZ

Dňa 5. novembra 2013 sa v našej škole uskutočnila beseda o šikanovaní. V rámci prevencie tohto aktuálneho problému prišli starším žiakom 1. stupňa a žiakom z 2. stupňa o šikanovaní porozprávať príslušníci Policajného zboru. V úvode im vysvetlili, čo pojem "šikanovanie" znamená a tiež sa ich snažili viesť k tomu, aby pochopili, že ich správanie nesmie druhých žiakov obmedzovať, ponižovať a že nemôžu druhým ublížiť akýmkoľvek spôsobom (či už psychicky alebo fyzicky).

Filed under Fotogaléria

Október - mesiac úcty k starším

29. október 2013

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov…“

Október - mesiac úcty k starším

…taký je človek v jeseni svojho života. Rokmi tvarovaný a formovaný skúškami, radosťami, ale aj starosťami. V tomto období sa človek možno trochu častejšie pozastaví a obzrie dozadu, aby prehodnotil to, čo prežil, aby možno napravil to, čo pokazil, aby dobehol to, čo ešte nestihol.

Úcta, láska a porozumenie by sa mali premietať v našom každodennom živote. A ešte viac v živote človeka, ktorému už život vpísal pár krížikov na chrbát, ktorý už prešiel kus cesty životom, ktorý vie čo je láska, ale aj sklamanie, ktorý vie, čo je radosť, aj utrpenie, ktorý možno pozná, čo je samota, ktorému milé slovo je ako pohladenie.

A tak sme aj my, malé deti zo „Špecky“, boli pohladkať srdiečka obyvateľov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Klenovci. Kedy? V utorok 29. októbra 2013. Na znak vďaky a úcty sme si pripravili kultúrne pásmo plné piesní, básní a tancov s poďakovaním sa za všetko krásne a dobré, čo v živote vykonali. Veď niekedy milé slovo a vďačný úsmev má cenu zlata.

Filed under Fotogaléria

„Život v pohybe“

28. október 2013

Život v pohybe

je názov III. ročníka festivalu tanca, hudby a spevu, ktorý sa uskutočnil dňa 28.10.2013 v Kultúrnom dome v Jesenskom so zámerom podporiť talenty rómskych a nerómskych detí. „Život v pohybe“ je prezentačné podujatie - verejné vystúpenie, na ktorom sme mali možnosť, aj my žiaci zo ŠZŠ v Klenovci, prezentovať náš talent. Predstavili sme sa scénickým tancom s názvom „Slnečný deň“ a doslova sme rozžiarili celú sálu. Boli sme odmenení potleskom a uznaním.

Organizátorom ďakujeme za deň plný príjemnej atmosféry, nových skúseností a zážitkov. A našim „slniečkam“ - Pamelke, Ivanke, Marike, Gizke a Dušanke - ďakujeme za úspešnú prezentáciu školy, ako i obce Klenovec.

Filed under Fotogaléria

Konvergencie

19. október 2013

Konvergencie

V dňoch 17.-19.10.2013 sa 4 žiaci z našej školy - Kristína Radičová, Pamela Cibuľová, Nikolas Cibuľa a Paľko Oláh, opäť zúčastnili tvorivého pobytu Konvergencie v Kokave-Línia. Tento rok to bol už 9. ročník.

Tentokrát sa trojdňový program niesol v znamení Šmolkov. V dielňach si deti vyrobili Šmolkoodev - od trička cez čiapku až po nohavice a tiež sa zúčastnili dobrodružnej výpravy Šmolkov.

Vo štvrtok, po príchode sa mohli deti vyšantiť na opičej dráhe, zaskákať si na trampolíne, zajazdiť si na štvorkolke, či na koníkoch.

O večerný program bolo tiež postarané - deti sa mohli prezentovať na známej súťaži „Šmolkotalent“, pozerali rozprávku Šmolkovia, a tiež si zatancovali na diskotékach.

Aj tohtoročné Konvergencie boli plné šťastného smiechu detí, za čo patrí naša vďaka Regine Špitálovej, manažérke podujatia a zakladateľke Konvergencií, dobrovoľníkom, lektorom i pedagógom, ktorí sa o deti s láskou starali.

Ďakujeme za krásne zážitky a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Filed under Fotogaléria

Záložka do knihy spája školy

18. október 2013

Záložka do knihy spája školy

Tento rok sa konal 4. ročník česko - slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. V tomto ročníku nám bola pridelená ako partnerská škola Spojená škola internátna v Leviciach. Žiakom našej partnerskej školy pripravili naši žiaci záložky do knihy s motívmi svojich obľúbených literárnych hrdinov. Žiaci boli pri práci tvoriví a kreatívni a napísali pre svojich kamarátov aj list, na ktorý sa všetci žiaci, ktorí záložky vyrábali aj podpísali. Záložky, ktoré sme dostali, sa žiakom veľmi páčili a určite ich budú využívať na hodinách čítania. Naša škola celý tento projekt hodnotí pozitívne, pretože nielen nám, ale aj iným školám umožnil získať nové priateľstvá medzi školami a ich žiakmi a podporil čítanie prostredníctvom výmeny záložiek.

Žiakom v Leviciach želáme veľa úspechov a radosti pri čítaní kníh so záložkami, ktoré sme im zaslali a dúfame, že sme ich záložkami potešili.

Filed under Fotogaléria

Týždeň zdravej výživy

18. október 2013

Týždeň zdravej výživy

V dňoch od 14.10.2013 do 18.10.2013 sa naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže „Hovorme o jedle“. Cieľom súťaže bolo vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

V pondelok nás navštívila striga Agáta, ktorá nás oboznámila ich s tým, že v daný týždeň bude Svetový deň zdravej výživy, a že aj pri tejto príležitosti sa u nás v škole chystá neobyčajný týždeň zameraný na zdravší životný štýl. Potom striga pričarovala "slepú" potravinovú pyramídu a spoločne si všetci zopakovali, ktorá potravinová skupina patrí na jednotlivé poschodie. Zároveň zadala žiakom úlohu, aby každý deň nalepili na jednotlivé poschodie obrázky potravín z danej skupiny.

A aké aktivity sme mali počas celého týždňa?

Pondelok
- piekli sme spolu chlebík, buchtičky, zostavovali sme si zdravý jedálníček.
Utorok
- pripravili sme chutné ovocné aj zeleninové šaláty, dodržiavali sme pitný režim.
Streda
- naša škola sa premenila na výrobňu mliekarenských produktov. Vyrobili sme jogurt v jogurtovači, ale i tradičným domácim spôsobom v hrnci. Naučili sme sa vyrábať syrové korbáčiky (video). Okrem toho sme veľmi pozorne sledovali informácie na obaloch potravín.
Štvrtok
- v tento deň sme pripravovali veľmi chutné nátierky - vajíčkovú a rybaciu. Zahrali sme sa na Popolušku a triedili sme strukoviny a tiež sme z nich vyrobili krásne obrázky. Snažili sme sa zistiť, odkiaľ pochádzajú potraviny, ktoré konzumujeme.
Piatok
- posledný deň tohto týždňa nás opäť navštívila striga Agáta, aby sa nás opýtala, ako sa nám darilo. Deti jej porozprávali, čo sa im páčilo aj čo sa naučili. Spoločne s ňou dokončili pyramídu zdravia. Zašportovali sme si pre zdravie na školskom dvore a na záver nás za odmenu striga pozvala na filmové predstavenie.

Filed under Fotogaléria

Svetový deň umývania rúk

15. október 2013

Svetový deň umývania rúk

„Čisté ruky môžu zachrániť život.“ To je motto celosvetového Dňa umývania si rúk mydlom, ktorý pripadá na 15. októbra. Kampaň organizácie UNICEF má upozorniť na fakt, že umývanie rúk je jednou z najúčinnejších prevencií pred chorobami, na ktoré ročne zomiera tri a pol milióna detí. Tento deň je výzvou na zlepšenie hygieny rúk. Aj my sme si v našej škole pripomenuli tento deň so žiakmi školy s cieľom propagovať správnu hygienu rúk medzi deťmi tak, aby sa pre ne stala pravidelným návykom. Veríme, že všetky deti budú mať na pamäti jednoduchý recept dobrej hygieny, umývať si ruky mydlom a vodou a dôkladne si ich osušiť.

Filed under Fotogaléria

„Zelenáme sa“… Smiley40 (2K)

10. október 2013

Zelenáme sa

Je to skutočne tak. Máme za sebou prvý rok v programe Zelená škola, ktorý bol pre nás niečím novým, zaujímavým a napokon tiež úspešným, o čom svedčí aj ocenenie na celoslovenskej certifikácii Zelených škôl v Košiciach.

Vo štvrtok 10.10.2013 sme si boli prevziať Diplom „Na ceste k Zelenej škole“. Toto ocenenie je už iba malý krôčik od získania Certifikátu a vlajky Zelenej školy. Inak povedané, získali ho školy, ktoré postupovali podľa 7 krokov programu a splnili aktivity naplánované na školský rok 2012/2013, ktoré sú súčasťou dvojročného Environmentálneho akčného plánu školy.

Hodnotenie Počas certifikácie bolo ocenených titulom Zelená škola 84 škôl z celého Slovenska a 27 škôl získalo diplom "Na ceste k Zelenej škole", medzi ktorými sme boli aj my. Akcia sa uskutočnila pod záštitou ministra životného prostredia SR Ing. Petra Žigu, PhD. Bližšie informácie o tejto slávnostnej ceremónie nájdete na: http://www.zelenaskola.sk/pre-skoly/aktuality/medzinarodnym-titulom-zelena-skola-sa-od-dnes-hrdi-uz-118-skol. Na certifikácii sme sa prezentovali našim „veľkým zeleným“ posterom školy, ktorý zaujal nejedného návštevníka.

Z diplomu sa nesmierne tešíme. Sme na seba hrdí, že sme to spolu dokázali a zároveň, že sa naša škola stáva „zelenšou“ - ohľaduplnejšou k životnému prostrediu.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým žiakom, no najmä tým z kolégia, že boli nápomocní pri školských aktivitách, rodičom našich žiakov a ostatným priateľom našej školy, ktorí boli tiež súčasťou školských ekoaktivít.

No a v neposlednom rade obrovská vďaka parí mojim kolegynkám, ktoré ochotne spolupracovali, jednoducho bez ktorých by sa naplánované aktivity nestali skutočnosťou.

Filed under Fotogaléria

Prečo hľadať rozdiely, keď sme všetci rovnakí

9. október 2013

Prečo hľadať rozdiely, keď sme všetci rovnakí

Tento rok sa Európsky týždeň futbalu proti rasizmu nesie pod heslom Šport spája - rôzne farby, jedna hra. Cieľom je využiť kladné stránky športu za účelom pozitívnej integrácie slabších skupín obyvateľstva do spoločnosti a zároveň bojovať proti diskriminácii v športe.

My sme sa pripojili už tradičným futbalovým turnajom našich žiakov a žiakov ZŠ V. Mináča. Chlapci aj dievčatá svojou hrou ukázali, že rozdiely nie sú podstatné a najdôležitejšie je, že si spolu zahrajú futbal. A napriek tomu, že lopta sa niekoľkokrát okúpala v Rimave, všetci mali radosť z hry a spoločného stretnutia.

Filed under Fotogaléria

Návšteva dopravného ihriska

9. október 2013

Návšteva dopravného ihriska

Dňa 9. októbra sa Nikolka (prípr.r.), Natálka (1.r.), Niko (3.r.), Andrejka(4.r.), Janka (6.r.) a Renatka(10.r.) sa za vzorné správanie počas prestávok zúčastnili návštevy dopravného ihriska v Hnúšti. Prakticky si zopakovali pravidlá cestnej premávky a jazdy na bicykli, dopravné značenie i správanie sa chodca na ulici. Náčelník mestskej polície ich pochválil za dodržiavanie predpisov a vzorné správanie a odmenil ich reflexnými nálepkami a páskami. Na spiatočnej ceste sa zastavili na námestí v Hnúšti na novootvorených detských ihriskách.

Filed under Fotogaléria

Výstava tekvicových strašidiel a výrobkov z prírodných materiálov

27. september 2013

Výstava tekvicových strašidiel a výrobkov z prírodných materiálov

V dňoch 27. 9. - 28. 09. 2013 sa konal XIII. ročník cezhraničného hudobného folklórneho festivalu Návraty k hudobným tradíciám, ktorý pripravujú družobné obce Klenovec a Mihálygerge z Maďarska.

Už tradične je spojený s oslavou plodov zeme vo forme výstavky tekvicových strašidiel a iných výrobkov z prírodných materiálov. Príprava na túto udalosť prebiehala na našej škole v plnom prúde počas celého týždňa, keď sme zhromažďovali prírodný materiál a v piatok sme sa od rána pustili do práce. V každej triede žiaci usilovne a úžasne tvorivo pracovali. Milé tekvicové strašidielka, slniečka z farebných listov, ktoré nám ponúka jeseň, zvieratká a šarkany z prírodných materiálov majú v sebe kus srdiečka svojich tvorcov. Všetkých nás teší, že sme opäť i tento rok ukázať návštevníkom výstavy, čo všetko dokážeme vyrobiť.

Filed under Fotogaléria

Envirovychádzka

27. september 2013

Envirovychádzka

Príroda sa tento rok nevie akosi rozhodnúť, či babie leto bude alebo nie. V piatok (27.9.) to vonku vyzeralo, že predsa len babie leto prichádza. Mierne sa oteplilo, bolo slnečno, a tak by bolo na škodu nevyužiť takýto pekný slnečný deň na environmentálnu vychádzku. Vychádzky sa zúčastnili žiaci z oboch stupňov. Keďže rána už bývajú chladné, nevybrali sme sa do prírody hneď o ôsmej, ale až potom, ako si mladší žiaci vlastnoručne vyrobili šarkanov a starší sa tentokrát pustili do výroby papierových lietadielok.

Na vychádzke si tak mohli otestovať svoje výtvory a samozrejme vnímať krásu okolitej jesennej prírody, ktorá sa momentálne hmýri pestrými farbami.

Filed under Fotogaléria

Učíme sa zážitkovo

25. september 2013

Učíme sa zážitkovo

Opäť sa raz potvrdilo, že u nás v škole sú hodiny zábavné, zaujímavé a veľakrát netradičné. Tak to bolo aj na hodine Vecného učenia u prvákov. Pri téme Dopravné prostriedky a Bezpečnosť cestnej premávky sme si najprv spoločne zopakovali pravidlá a povinnosti chodcov, vymenovali, opísali a rozdelili sme dopravné prostriedky. A ako by to bolo, keby sme si naše vedomosti aj neodskúšali? Preto sme sa vybrali do blízkeho okolia našej školy, kde sme mali možnosť byť priamymi účastníkmi cestnej premávky a pozorovať všetky dopravné prostriedky pohybujúce sa v obci. No, a aby to naše pozorovanie bolo zaujímavejšie, vyrobili sme dopravný prostriedok, ktorý u nás v Klenovci nie je možné len tak vidieť. Viete aký? To je hádanka pre vás Smiley40 (2K) Samozrejme odpoveď na ňu nájdete na fotkách.

Filed under Fotogaléria

Turnaj v minifutbale žiakov

25. september 2013

Turnaj v minifutbale žiakov

Školský rok ešte poriadne ani nezačal a my sme sa už zúčastnili 6. ročníka Turnaja v minifutbale žiakov s názvom „O PUTOVNÝ POHÁR RIADITEĽKY ŠKOLY“, ktorý sa uskutočnil pod záštitou ŠZŠ v Revúcej. V stredu 25. septembra na ihrisko nastúpili družstvá zo ŠZŠ z Revúcej, Jelšavy, Valaskej, Klenovca a družstvá zo ZŠ Lubeník a Muráň. Súťažilo sa v kategóriách mladší a starší žiaci. Naši žiaci veru nemali veľa času na dobrú prípravu, hrali však horlivo a najlepšie ako vedeli. Nepodarilo sa nám získať žiadne ocenenie, no hrať bez ubližovania a vzájomného osočovania sa je pre nás tým najkrajším víťazstvom. A komu patrí vďaka za reprezentáciu? Predsa - Kevinovi, Viktorovi, Dušanovi, Duškymu, Radkovi, Dominikovi a Jankovi. Chlapci, ďakujeme!

Filed under Fotogaléria

Svetový deň mlieka v školách

25. september 2013

Svetový deň mlieka v školách

Poznáte zázračnú bielu tekutinu? …že nie? My veru áno, je to mlieko, dáva nám život, je našim hlavným zdrojom prísunu vápnika, ktorý je dôležitý pre stavbu kostí, zubov, ale aj celkového stavu človeka.

Stretávame sa s ním v rôznych jedlách, jogurtoch, sladkostiach, v tvarohu a iných výrobkoch, ktoré máme všetci radi.

Tento dôležitý deň si mladší žiaci pripomenuli malým mliečnym občerstvením v našej školskej kuchynke a starší žiaci sa pokúsili napísať, prečo je mlieko pre človeka a hlavne deti dôležité.

Erikpdficon_small (1K) | Kristínapdficon_small (1K) | Margarétapdficon_small (1K) | Martinapdficon_small (1K) | Ondropdficon_small (1K)

Filed under Fotogaléria

Športové hry špeciálnych základných škôl

24. september 2013

Športové hry špeciálnych základných škôl

V utorok, 24. septembra 2013, sme sa zúčastnili veľmi očakávaných Športových hier žiakov špeciálnych škôl v ľahkej atletike, ktoré sa každoročne realizujú pod záštitou Občianskeho združenia Slnko pre všetkých - Detský fond Rimavská Sobota. Tento rok ich organizovala ŠZŠ Rimavská Sobota s vyučovacím jazykom maďarským. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách a v štyroch športových disciplínach: skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, beh na krátku vzdialenosť (60 m) a beh dlhá trať (300 a 600 m).

Našu školu reprezentovalo 10 žiakov, od najmenších až po najstarších, tých najskúsenejších. Po hodinách trénovania sme aj napriek silnej konkurencii obsadili krásne 3 prvé miesta, 2 druhé miesta a 4 tretie miesta. V celkovom umiestnení spomedzi 6 škôl sme sa umiestnili na úspešnom 4. mieste.

Naši súťažiaci podali skvelé výkony, o čom svedčia aj tieto umiestnenia:

Kristína Radičová - 1. miesto
- hod kriketovou loptičkou v kategórii starších žiačok
Kristína Radičová - 3. miesto
- skok do diaľky v kategórii starších žiačok
Jana Cibuľová - 1. miesto
- hod kriketovou loptičkou v kategórii mladších žiačok
Jana Cibuľová - 3. miesto
- skok do diaľky v kategórii mladších žiačok
Jana Cibuľová - 3. miesto
- beh na 60 m v kategórii v kategórii mladších žiačok
Vanesa Radičová - 1. miesto
- hod kriketovou loptičkou v kategórii najmladších žiačok
Vanesa Radičová - 3. miesto
- skok do diaľky v kategórii najmladších žiačok
Kevin Cibuľa - 2. miesto
- beh na 300 m v kategórii mladší žiaci
Kevin Cibuľa - 2. miesto
- beh na 60 m v kategórii mladší žiaci

Súťažiacim boli za prvé tri miesta udelené diplomy a vecné predmety, ktoré ich veľmi potešili. A čo dodať na záver? Všetkým športovcom ďakujeme za reprezentáciu školy, víťazom blahoželáme a prajeme ešte mnoho športových úspechov.

Filed under Fotogaléria

ŠKOLA VOLÁÁÁ!!!

2. september 2013

ŠKOLA VOLÁÁÁ!!!

Pondelok 2. 9. 2013 bol výnimočný deň. Všetky školy na Slovensku otvorili brány, aby mohli do svojich priestorov vpustiť zvedavé deti a žiakov plných elánu a očakávaní z nových vedomostí. Nebolo inak ani v našej škole. Tento rok si do lavíc v našej škole sadne 63 žiakov všetkých ročníkov od prípravného až po 9. ročník. Pani učiteľky pre nich pripravili sedem tried, v ktorých sa budú celý školský rok učiť. Vedomosti im bude odovzdávať 8 učiteliek, 1 vychovávateľka, 2 asistentky učiteľa a samozrejme vedenie školy - riaditeľka a zástupkyňa riaditeľky.

Vstúpili sme do posledného roku školskej reformy, čiže aj deviataci sa už budú vzdelávať podľa školského vzdelávacieho programu.

Okrem iných tradičných i netradičných aktivít nás čaká aj realizácia projektu „Čarovný dvor“ podporeného z grantového programu Hodina deťom - Školy pre budúcnosť. Dúfam, že sa nám všetko podarí zrealizovať podľa plánu najmä k spokojnosti a radosti detí. Všetkým žiakom a zamestnancom škôl želáme úspešný štart do nového školského roku, a napriek mnohým problémom najmä veľa chuti a radosti z práce.

Filed under Fotogaléria

Viem, viem, viem ... ešte sú prázdniny, áááále ... mne sa už chce „čarovať“! A viete, čo vyčarujem???

„Čarovný dvor“

28. august 2013

hugo1 (56K)

No nie sama! S kým? Táááák… do „čarodejníckej partie“ beriem moje úžasné a šikovné deti zo špeciálnej školy a ich súrodencov, všetkých dospelých, čo „strašia“ Smiley40 (2K) v „špecke“, ale aj rodičov našich žiakov a všetkých tých, čo nám chcú a môžu pomôcť! A ešte môjho kamoša Huga.

A prečo? Prostredníctvom tvorivých dielní a uznávaného odborníka v oblasti spracovania dreva sa „pustíme“ do prestavby školského dvora. Rozdelíme ho na tri časti: relaxačnú, náučnú a športovú a tým ho zmeníme na „Čarovný dvor“, ktorý bude „slúžiť“ nielen pre našu radosť, ale aj pre radosť tých, ktorí si prídu k nám oddýchnuť, zasúťažiť si, no najmä získať nové vedomosti a zručnosti.

PS: A prezradím Vám, no nikomu ma nepovedzte.Smiley40 (2K) Budeme mať aj trampolínu, aj hojdačky, aj preliezky aj… Smiley40 (2K)

„Čarovný“ začiatok školského roka 2013/2014 Vám všetkým zo srdce_t (5K) praje Agátka

„Projekt bol podporený
Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom“.