PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte

Mimoškolská a záujmová činnosť


Záujmové útvary (pdf 199kB)

Výchovný program pre žiakov s mentálnym postihnutím (pdf 478kB)

Plán práce výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD na školský rok 2012/2013 (pdf 564kB)