PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2013/2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2012/2013

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2011/2012

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2010/2011

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2009/2010

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2008/2009

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2007/2008