PROJEKT

 • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
 • Strategickým cieľom projektu je:
  Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
 • O projekte

Kam po skončení ŠZŠ

Odborné učilište internátne Lučenec

 • Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
 • Stavebná výroba - murárske práce
 • Opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti
 • Výroba konfekcie - šitie bielizne
 • Spracúvanie dreva - drevárska prvovýroba
 • Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo, sadovník, kvetinár

Odborné učilište Valaská

 • Opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti
 • Obchodná prevádzka so zameraním na prípravu jedál
 • Poľnohospodárska výroba so zameraním na opravu poľnohospodárskych strojov
 • Krajčírstvo so zameraním na odevnú konfekciu a bielizeň
 • Strojárska výroba zameraná na ručné obrábanie kovov
 • Stavebná výroba so zameraním na maliarske a natieračské práce

Odborné učilište Viliama Gaňu Banská Bystrica

 • Výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne
 • Výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne a ručné techniky
 • Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo
 • Opatrovateľská starostlivosť so zameraním na zdravotnícke a sociálne zariadenia
 • Stavebná výroba so zameraním na murárske práce
 • Obchodná prevádzka so zameraním na práce pri príprave jedál
 • Obchodná prevádzka so zameraním na prípravu, skladovanie a predaj
 • Spracúvanie dreva so zameraním na výrobu úžitkových a umeleckých predmetov

Odborné učilište Tornaľa

 • Obchodná prevádzka so zameraním na práce pri príprave jedál
 • Stavebná výroba so zameraním na murárske práce
 • Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo

Odborné učilište Liptovský Mikuláš

 • Potravinárska výroba - pekárenská výroba
 • Cukrárska výroba
 • Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
 • Textilná výroba - tkáč
 • Kožiarska výroba - výroba remenárskeho tovaru
 • Potravinárska výroba - pekárenská výroba
 • Cukrárska výroba
 • Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
 • Textilná výroba - tkáč
 • Kožiarska výroba - výroba remenárskeho tovaru
 • Stavebná výroba - murárske práce
 • Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce
 • Poľnohospodárska výroba - rastlinná a živočíšna výroba
 • Poľnohospodárska výroba - oprava poľnohospodárskych strojov
 • Opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti
 • Služby a domáce práce