PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte

Aktivity

školský rok 2015/2016

DEŇ ZEME - 22. apríl 2016

SVETOVÝ DEŇ VODY - 22. marec 2016

Odpad a jeho dopad na životné prostredie - január 2016

Bežíme pre zdravie - 5. november 2015

Zážitkové učenie - 27. október 2015

Návšteva v Domove dôchodcov v Klenovci - 20. október 2015

Exkurzia Roľnícke družstvo Klenovec - 14. október 2015

Envirovychádzka - 5. október 2015

Deň mlieka - 25. september 2015

Výstavka tekvicových strašidiel - 25. september 2015

Jesenné účelové cvičenie a didaktické hry v prírode - 17. september 2015

školský rok 2014/2015

Čistenie studničky - 23. apríl 2015

Exkurzia na Čističku odpadových vôd v Klenovci - 23. apríl 2015

Deň Zeme - 22. apríl 2015

Kvapka Katka so svojimi kamarátkami v škôlke - október 2014

Netradičné vyučovanie - október 2014

Týždeň zdravej výživy - 14.10.2014

Jesenné účelové cvičenie a didaktické hry v prírode - 10.10.2014

Jesenná tvorba z prírodnín - 10.10.2014

Podarilo sa nám to, sme ZELENÁ ŠKOLA - 9.10.2014

Envirovychádzka - 24.9.2014

Výsledok hodnotenia školy za šk. rok 2013/2014>> Školský rok 2013/2014