PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte

Aktivity

školský rok 2013/2014

Envirovychádzka - 24.6.2014

Vodné aktivity - 12.6.2014

Čarovný dvor - Ekoučebňa - 6.6.2014

Deň Zelených škôl - 16.4.2014

Svetový deň vody - 22.3.2014

Svetový deň lesov - 21.3.2014

Zimné kŕmenie zvierat a vychádzka na krmovisko - február 2014

Zimný život v lese - február 2014

Kŕmidlo pre vtáčiky - 9.1.2014

Týždeň zdravej výživy - 14.10.-18.10.2013

„Zelenáme sa“… Smiley40 (2K) - 10.10.2013

Envirovychádzka - 27.9.2013

Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia a didaktické hry v prírode - 26.6.2013

ENVIRO v prírode - 20.6.2013

Deň s lesníkmi - 20.5.2013

TýžDeň Zeme - 22. - 26.4.2013

      1. deň - Kto môže, pomôže

      2. deň - Zelený deň

      3. deň - Nezahoď, recykluj!

      4. deň - Ekohry s rodičmi

      5. deň - Máme radi našu Zem

Deň Zeme - 19.4.2013

Deň vody - 22.3.2013>> Školský rok 2014/2015