PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte

Kolégium Zelenej školy

školský rok 2015/2016

Užšie kolégium:
 
Koordinátor: Mgr. Ivana Pastýrová učiteľka
Členovia: Daniela Cibuľová
(4.roč.)
žiačka
  Zdena Radičová
(4.roč.)
žiačka
  Ivana Tomášová
(5.roč.)
žiačka
  Andrea Cibuľová
(6.roč.)
žiačka
  Gizka Cibuľová
(6.roč.)
žiačka
  Jana Oláhová
(6.roč.)
žiačka
  Dušana Oláhová
(6.roč.)
žiačka
  Nataša Radičová
(6.roč.)
žiačka
  Vanesa Radičová
(6.roč)
žiačka
  Želka Radičová
(6.roč)
žiačka
 
Širšie kolégium:
 
Členovia: ostatní žiaci ŠZŠ Klenovec
  ostatní pedagogickí zamestnanci ŠZŠ Klenovec
  Ruženka Karasová nepedagogický zamestnanec
  Dezider Cibuľa rodič
  Ján Figuli zástupca za obec
  Michal Brndiar zástupca za LS Klenovec>> Školský rok 2014/2015
>> Školský rok 2013/2014