PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte

Kolégium Zelenej školy

školský rok 2013/2014

Užšie kolégium:
 
Koordinátor: Mgr. Ivana Horváthová učiteľka
Členovia: Daniela Cibuľová
(2.roč.)
žiačka
  Andrea Cibuľová
(4.roč.)
žiačka
  Sandra Radičová
(5.roč.)
žiačka
  Jana Cibuľová
(6.roč.)
žiačka
  Martina Radičová
(7.roč.)
žiačka
  Nataša Oláhová
(7.roč.)
žiačka
  Ondrej Radič
(7.roč.)
žiak
  Kristína Radičová
(9.roč.)
žiačka
  Margaréta Oláhová
(9.roč)
žiačka
 
Širšie kolégium:
 
Členovia: Dezider Cibuľa rodič
  Ján Figuli zástupca za obec
  Michal Brndiar zástupca za LS Klenovec>> Školský rok 2015/2016
>> Školský rok 2014/2015