PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte

Recyklohry


Separovanie nie je hlúposť

logo_recyklohry (28K)Separovanie papiera, kovu či skla sa v domácnostiach, školách a iných zariadeniach pomaly stáva rutinou. Čo je samozrejme veľmi dobrá správa.

Viete čo s takým odpadom ako sú napríklad časti počítača, rýchlovarné kanvice, rádiá či kalkulačky?

Prineste to k nám do školy. Už druhý školský rok sme totiž zapojený do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.

V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia. Zberná nádoba poskytnutá spoločnosťou ASEKOL SK je umiestnená v budove školy.

Zberná nádoba (13K) Žiaci, pani učiteľky a v našom prípade najmä občania Klenovca nosia do školy nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.).

Zároveň sa naši žiaci zapájajú do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré organizátor projektu zadáva.

Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získava naša škola body, za ktoré žiakom môžeme obstarať rôzne učebné pomôcky, hry, či rôzne vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.

futbal_m (13K)V školskom roku 2011/2012 sme nazbierali 4257 bodov. Z toho 3697 sme vymenili za stolný futbal, z ktorého sa veľmi tešíme.

Ani v tomto školskom roku neleníme a ďalej zbierame body, za ktoré si zase niečo vyberieme z katalógu.

Aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich našej škole. Zaistíte tak ich recykláciu a našim deťom pomôžete získať body na vysnívanú odmenu.