Občianske združenie Agáta

Plán činnosti občianskeho združenia Agáta na roky 2016/2017

Zhromaždenie členov OZ Agáta na členskej schôdzi dňa 14. marca 2015 schválilo tento plán činnosti. Plán nie je nemenný a počíta aj so zmenami. O každej naplánovanej aktivite bude verejnosť včas informovaná prostredníctvom svojej webstránky, obecného infokanálu, plagátmi, pozvánkami. Činnosť členov OZ Agáta sa bude zameriavať aj na tvorbu a podporu projektov, ako aj na poradenské služby rodičom našich žiakov.

September

Príprava žiakov na futbalový turnaj v Revúcej.
Príprava detí z obce na festival Život v pohybe.
Organizovanie turnajov medzi ZŠ V. Mináča a ŠZŠ.

Október

Zúčastnenie sa s deťmi z obce festivalu Život v pohybe.
Pasovanie nováčikov, prváčikov ŠZŠ.
Realizácia programu Halloween s Agátkou.
Pomoc pri realizácii exkurzie.

November

Príprava a realizácia aktivity pod názvom „Zober loptu, nie drogy“.

December

Tvorivé dielne pre deti so strigou Agátou.
Realizácia výstavy pod názvom „Vianoce so strigou Agátou“.
Mikuláš - príprava a realizácia Mikuláša v ŠZŠ, spolupráca pri príprave Mikuláša v obci.
Pomoc pri príprave štedrovečernej večere a Vianočného turnaja vo florbale, v stolnom tenise.

Február

Pomoc pri príprave akcie „Fašiangovská párty“ v ŠZŠ.
Príprava a realizácia 5. ročníka súťaže „Čarujeme s počítačom“.

Marec

Príprava a realizácia aktivity „Z rozprávky do rozprávky“ - marec mesiac knihy.

Apríl

Príprava a realizácia 5. ročníka veľkonočného turnaja detí ZŠ a ŠZŠ vo vybíjanej.
Príprava a realizácia aktivít ku Dňu Rómov.

Máj

Príprava a realizácia programu ku Dňu matiek.

Jún

Pomoc pri realizácii MDD v ŠZŠ.
Pomoc pri organizácii MDD pre deti a GMFSKlenovská rontouka“.
Spolupráca s OZ Slnko pre všetkých pri príprave programu.