Faktúry | Objednávky | Verejné obstarávanie


2016


Poradové číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota faktúry s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
78/2016 Platba za telekomunikačné služby (1.7.2016 - 31.7.2016) 20,58 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 20.06.2016   16.8.2016 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
77/2016 Mobilné služby (08.08.2016-07.09.2016) 30,00 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015   16.8.2016 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
76/2016 Priestor pre web, e-maily, databázy 34,80 €     16.8.2016 EXO TECHNOLOGIES s.r.o., Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36485161
75/2016 Inštalačný materiál 121,50 €   24/2016 4.8.2016 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 14183293
74/2016 Stavebný materiál 190,25 €   22a/2016 4.8.2016 Grigorij Šamin - Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310
73/2016 Skrine a regále 684,00 €   21b/2016 4.8.2016 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER, Stred 457, 02354 Turzovka, IČO: 32248466
72/2016 Stravné lístky 298,32 € Kúpna zmluva č. Z201540974_Z 23/2016 4.8.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
71/2016 Platba za dodávku zemného plynu za 1.8.2016-31.8.2016 73,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   4.8.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
70/2016 Zálohová platba za elektrickú energiu 8/2016 137,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh. platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
69/2016 Preprava autobusom dňa 14.6.2016 Klenovec - Liptovský Mikuláš a späť 310,00 €   19a/2016 26.7.2016 Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241
68/2016 Kniha - Zákon o výchove a vzdelávaní 44,30 €   22/2016 25.7.2016 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
67/2016 Farba na drevo 48,00 €   21a/2016 25.7.2016 Ján Fekiač - STAVEBNINY, Hlavná 13, Hnúšťa, IČO: 34227938
66/2016 Triedne knihy 9,35 €     25.7.2016 ŠEVT, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
65/2016 Mobilné služby (08.7.2016-07.8.2016) 30,06 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015   24.7.2016 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
64/2016 aSc Agenda Malotriedka ZŠ 2017 99,00 €     14.7.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161
63/2016 Zálohová platba za elektrickú energiu 7/2016 137,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
62/2016 Platba za dodávku zemného plynu za 1.6.2016-30.6.2016 73,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   7.7.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
61/2016 Platba za telekomunikačné služby (1.6.2016 - 30.6.2016) 20,68 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 20.06.2016   7.7.2016 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
60/2016 Stravné lístky 991,30 € Kúpna zmluva č. Z201540974_Z 21/2016 7.7.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
59/2016 Čistiace prostriedky a ostatný tovar 252,37 €   20a/2016 6.7.2016 Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828
58/2016 Vlajky SR, EÚ 40,30 €   20/2016 4.7.2016 Gajdoš Gabriel - Reprezent, Sekčovská 19, 086 41 Raslavice, IČO: 14287315
57/2016 Faktúra za vodné, stočné (23.2.2016 - 24.5.2016) budova ul. Partizánska 909 75,82 € Obchodná zmluva č. 406200578   28.6.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
56/2016 Faktúra za vodné (23.02.2016 - 24.5.2016) budova ul. Klenovčok 4 35,39 € Obchodná zmluva č. 406200578   28.6.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
55/2016 Školské tlačivá 79,31 €   46/2015 21.6.2016 ŠEVT, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
53/2016 Mobilné služby (08.6.2016-07.7.2016) 32,47 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015   20.6.2016 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
52/2016 Poistné (poistenie majetku) 28.6.2016 - 28.6.2017 218,92 €     13.6.2016 UNIQA poisťovňa, as.s, Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
51/2016 Zálohová platba za elektrickú energiu 6/2016 137,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
50/2016 Platba za telekomunikačné služby (1.5.2016 - 31.5.2016) 20,58 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 20.06.2016   9.5.2016 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
49/2016 Platba za dodávku zemného plynu za 1.6.2016-30.6.2016 79,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   13.6.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
48/2016 Preprava autobusom 105,00 €   14/2016 23.5.2016 Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241
47/2016 Mobilné služby (08.5.2016-07.6.2016) 30,00 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015   24.5.2016 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
46/2016 Prenájom zariadení a riešení 25,20 €     23.5.2016 DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35810734
45/2016 Športové medaily 77,70 €   17/2016 11.5.2016 Martin Adamčík - MAAD, Obecná 22, 044 10 Geča, IČO: 41452534
44/2016 Športové potreby 174,07 €   16/2016 11.5.2016 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o., Považská Teplá 602, 017 05 Považská Bystrica
43/2016 Vyhotovenie registratúrneho poriadku a regist.plánu 80,00 €   13/2016 11.5.2016 Eva Vargicová, L. Svobodu 1751/35, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 43340148
42/2016 Adaptér, zdroj, externý disk 123,90 €   15/2016 9.5.2016 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466
41/2016 Platba za telekomunikačné služby (1.4.2016 - 30.4.2016) 20,58 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   9.5.2016 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
40/2016 Platba za dodávku zemného plynu za 1.5.2016-31.5.2016 187,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   9.5.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
39/2016 Stravné lístky 960,22 € Kúpna zmluva č. Z201540974_Z 12/2016 9.5.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
38/2016 Zálohová platba za elektrickú energiu 5/2016 137,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
37/2016 PC-HP Pavilion 550-135nc 405,48 €   11/2016 20.4.2016 Partner Retail, s.r.o., Klincova 37, 831 01 Bratislava, IČO: 48127124
36/2016 Tonery 206,40 €   10/2016 .4.2016 Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661
35/2016 Licencie - OfficeProPlus, WinPro 109,50 €     20.4.2016 AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
34/2016 Mobilné služby (08.4.2016-07.5.2016) 30,00 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015   18.4.2016 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
33/2016 Stravné lístky 708,51 € Kúpna zmluva č. Z201540974_Z 9/2016 11.4.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
32/2016 Platba za dodávku zemného plynu za 1.4.2016-31.4.2016 487,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   11.4.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
31/2016 Platba za telekomunikačné služby (1.3.2016 - 31.3.2016) 20,58 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   11.4.2016 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
30/2016 Zálohová platba za elektrickú energiu 4/2016 137,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
29/2016 Učebné pomôcky - hmotná núdza 1 112,20 € Zmluva č. 1/2014 o dodávke kancelárskych a školských potrieb a učebných pomôcok 7/2016 23.3.2016 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
28/2016 Kancelárske potreby - dobrovoľná služba 79,40 €   8/2016 23.3.2016 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
27/2016 Mobilné služby (08.3.2016-07.4.2016) 30,53 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015   17.3.2016 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
26/2016 Stravné lístky 922,93 € Kúpna zmluva č. Z201540974_Z 6a/2016 8.3.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
25/2016 Platba za dodávku zemného plynu za 1.3.2016-31.3.2016 890,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   8.3.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
24/2016 Platba za služby STP APV 022016-012017 83,65 €     8.3.2016 IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957
23/2016 Platba za telekomunikačné služby (1.2.2016 - 29.2.2016) 20,58 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   8.3.2016 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
22/2016 Faktúra za vodné, stočné (21.11.2015 - 22.2.2016) budova ul. Partizánska 909 74,41 € Obchodná zmluva č. 406200578   8.3.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
21/2016 Faktúra za vodné (21.11.2015 - 22.2.2016) budova ul. Klenovčok 4 38,11 € Obchodná zmluva č. 406200578   8.3.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
20/2016 Zálohová platba za elektrickú energiu 3/2016 - 137,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
19/2016 Kreatívne potreby a materiál 365,57 €   4a/2016 29.2.2016 DEKOR POINT, s.r.o., Ľ. Štúra 20, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36831301
18/2016 OOPP - montérková súprava, prac. vesta a mikina 66,50 €   6/2016 25.2.2016 Jarmila Bazovská, REMPOS, Školská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 34227776
17/2016 Kancelárske potreby - dobrovoľná služba 79,40 €   5/2016 25.2.2016 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
16/2016 Licencie - OfficeProPlus, WinPro 109,50 €     23.2.2016 AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
15/2016 Mobilné služby (08.2.2016-07.3.2016) 45,00 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015   23.2.2016 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
14/2016 Laminovacie fólie, toner, predlžováky, klávesnica 180,82 €   4/2016 19.2.2016 Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440
13/2016 Skrinky 623,95 €   3/2016 10.2.2016 Dušo, s.r.o., Kotlišská 619, 981 01 Hnúšťa, IČO: 46157921
12/2016 Platba za telekomunikačné služby (1.1.2016 - 31.1.2016) 20,58 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   10.2.2016 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
11/2016 Stravné lístky 699,19 € Kúpna zmluva č. Z201540974_Z 2/2016 5.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
10/2016 Zálohová platba za elektrickú energiu 2/2016 - ul. Klenovčok 95,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
9/2016 Zálohová platba za elektrickú energiu 2/2016 - ul. Partizánska 52,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
8/2016 Predplatné časopisu ŠKOLA 2016 23,00 €     5.2.2016 M. Medlen - JurisDat, Radkcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973
7/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.2.2016-29.2.2016 943,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   5.2.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
6/2016 Nedoplatok za dodávku zemného plynu za 1.5.2016-31.12.2016 524,35 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   25.1.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
5/2016 Materiál pre účastníka vykonávaného dobrovoľnú službu 79,40 €   1/2016 25.1.2016 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
4/2016 Mobilné služby (08.1.2016-07.2.2016) 60,06 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015   19.1.2016 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
3/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.1.2016-31.1.2016 974,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   19.1.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2/2016 Oprava EZS 69,29 €   42a/2015 8.1.2016 FITTICH ALARM, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743
1/2016 Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2015-31.12.2015 20,75 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   8.1.2016 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

2015


Poradové číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota faktúry s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
141/2015 Skrinky 476,23 €   54/2015 17.12.2015 Dušo, s.r.o., Kotlišská 619, 981 01 Hnúšťa, IČO: 46157921
140/2015 Výukový softvér 503,25 €   33a/2015 15.12.2015 SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina, IČO: 36665134
139/2015 Odborná prehliadka budovy: Klenovčok 4, Partizánska 909, Dielňa 110,00 €   52/2015 15.12.2015 Miroslav Daraboš, Kyjatice-Kadlub 52, 980 54 Kyjatice, IČO: 10910069
138/2015 Učebné pomôcky do ŠKD 189,00 €   53/2015 11.12.2015 Ondrej Vývlek - ELKTRODAT, Nám. K. Salvu 860, 980 55 Klenovec, IČO: 10907289
137/2015 Notebook Lenovo IdeaPad G50-80 462,38 €   51/2015 11.12.2015 Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440
136/2015 Elektroinštalačný materiál 65,98 €   49/2015 11.12.2015 ALFEX, a.s., Zvolenská cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36035947
135/2015 Oprava elektrických rozvodov zásuviek, oprava elektrickej prípojky, montáž prípojky, regulácia kotolne 760,00 €   48/2015 11.12.2015 Ondrej Chudíc, SNP 95, 980 55 Klenovec, IČO: 10901485
134/2015 Spotrebný materiál 37,56 €   47/2015 11.12.2015 Priemyselný tovar - Hanzelová Silvia, 980 55 Klenovec, IČO: 41946553
133/2015 Mobilné služby (08.12.2015-07.1.2016) 45,00 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015   11.12.2015 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
132/2015 Platba za telekomunikačné služby (1.11.2015 - 30.11.2015) 20,58 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   11.12.2015 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
131/2015 Elektroinštalačný materiál 29,69 €   45/2015 4.12.2015 Peter Kováč, Hlavná 386, 981 01 Hnúšťa, IČO: 14233355
130/2015 Stravné lístky 1 619,20 € Kúpna zmluva č. Z201524392_Z 43/2015 1.12.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
129/2015 Odborná prehliadka EZS 95,60 €   42/2015 8.12.2015 FITTICH ALARM, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743
128/2015 Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2016 - 12/2016 39,89 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/281 z 18.9.2009   7.12.2015 KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
127/2015 Platba za obedy IX./2015 zo soc. fondu 7,41 € Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007   7.12.2015 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
126/2015 Platba za obedy IX./2015, 55% od zamestnávateľa 73,53 € Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007   7.12.2015 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
125/2015 Server 499,90 € Kúpna zmluva č. Z201537888_Z   7.12.2015 Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra, IČO: 37212931
124/2015 Zálohová platba za elektrickú energiu 12/2015 151,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
123/2015 Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.12.2015-31.12.2015 881,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   7.12.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
122/2015 Faktúra za vodné, stočné (25.8.2015 - 20.11.2015) budova ul. Partizánska 909 74,41 € Obchodná zmluva č. 406200578   7.12.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
121/2015 Faktúra za vodné (25.8.2015 - 20.11.2015) budova ul. Klenovčok 4 46,27 € Obchodná zmluva č. 406200578   7.12.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
120/2015 Realizácia vzdelávacích aktivít pedagogických zamestnancov ŠZŠ v Klenovci v oblasti finančnej gramotnosti a poradenstvo pri tvorbe met. materiálu pre žiakov ŠZŠ variant A zameraného na oblasť finančnej gramotnosti 660,00 €   22b/2015 26.11.2015 Inštitút manažmentu a marketingu, u. 29. augusta č. 31, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 35986981
119/2015 Minerálna voda - rozvojový projekt 10,00 €   42/2015 26.11.2015 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
118/2015 Čistiace potreby a maliarske potreby 221,10 €   41/2015 26.11.2015 Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828
117/2015 Spotrebný a údržbársky materiál 98,98 €   40/2015 18.11.2015 Ján Cerovský - HEVEA, 1. Mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714
116/2015 Stavebný materiál 2 556,74 €   39/2015 18.11.2015 Grigorij Šamin - Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310
115/2015 Mobilné služby (08.11.2015-07.12.2015) 45,00 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015   18.11.2015 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
114/2015 Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.11.2015-30.11.2015 748,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   18.11.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
113/2015 Zálohová platba za elektrickú energiu 11/2015 151,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh. platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
112/2015 Vodoinštalačný materiál 104,70 €   38/2015 9.11.2015 TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740
111/2015 Platba za telekomunikačné služby (1.10.2015 - 31.10.2015) 20,58 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   9.11.2015 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
110/2015 Notebook Lenovo IdeaPad G50-30 329,93 € Kúpna zmluva č. Z201531528_Z   9.11.2015 mediaTIP, s.r.o., Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom 1, IČO: 36335487
109/2015 Stravné lístky 980,55 € Kúpna zmluva č. Z201524392_Z 37/2015 2.11.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
108/2015 Odborná prehliadky kotolne, plynového zariadenia, tlakového zariadenia 78,00 €   36/2015 22.10.2015 Jaroslav Miklo RETEZ, M.R. Štefánika 445, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30433509
107/2015 Kancelárske potreby - dobrovoľná služba 72,76 €   34a/2015 22.10.2015 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
106/2015 Preprava autobusom dňa 23.9.2015 Klenovec - Revúca a späť 50,00 €   32a/2015 22.10.2015 Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241
105/2015 Switch a bezdrôtový telefón 63,32 €   35/2015 19.10.2015 Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440
104/2015 Mobilné služby (08.10.2015-07.11.2015) 53,50 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015   19.10.2015 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
103/2015 Platba za telekomunikačné služby za 01.9.2015-30.9.2015 20,58 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   19.10.2015 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
102/2015 Predplatné časopisu manažment školy v praxi na rok 2016 68,40 €     19.10.2015 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
101/2015 Učebné pomôcky dotácia z ÚPSVaR 1 112,20 €   33/2015 8.10.2015 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
100/2015 Laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro 400 color 302,38 €   34/2015 8.10.2015 Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440
99/2015 Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.10.2015-31.10.2015 453,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   8.10.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
98/2015 Zálohová platba za elektrickú energiu 10/2015 151,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
97/2015 Údržbársky materiál 97,50 €   32/2015 22.9.2015 TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740
96/2015 Kancelárske potreby, hra - rozvojový projekt 397,00 €   30/2015 22.9.2015 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
95/2015 Materiál na osadenie schodiska a opravu chodby 137,12 €   29/2015 22.9.2015 Grigorij Šamin - Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310
94/2015 Mobilné služby (08.09.2015-07.10.2015) 45,84 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013   15.9.2015 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
93/2015 Školské tlačivá 7,40 €   53/2014 15.9.2015 ŠEVT, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
92/2015 Škridlplech+skrutky 50,27 €   28/2015 11.9.2015 Bauki, s.r.o., Kotlišská 92, 981 01 Hnúšťa, IČO: 46395440
91/2015 Platba za telekomunikačné služby za 01.8.2015-31.8.2015 20,58 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   11.9.2015 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
90/2015 Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.9.2015-30.9.2015 145,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   11.9.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
89/2015 Faktúra za vodné (21.5.2014 - 24.8.2015) budova ul. Klenovčok 4 24,49 € Obchodná zmluva č. 406200578   11.9.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
88/2015 Faktúra za vodné, stočné (22.5.2015 - 24.08.2015) budova ul. Partizánska 909 44,93 € Obchodná zmluva č. 406200578   11.9.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
87/2015 Zálohová platba za elektrickú energiu 9/2015 151,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
86/2015 Priestor pre web, e-maily, databázy 35,93 €   27/2015 2.9.2015 EXO TECHNOLOGIES s.r.o., Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36485161
85/2015 Monitor LG 20M37A-B.AEU 83,98 € Kúpna zmluva č. Z201521592_Z 26/2015 2.9.2015 JURIGA s.r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava, IČO: 31344194
84/2015 Euro mince a bankovky - rozvojový projekt 87,80 € 25/2015   26.8.2015 Casallia, s.r.o., Medená 20, 811 02 Bratislava, IČO: 35709693
83/2015 Kalkulačky, stavebnice, obchod city, detská pokladňa - rozvojový projekt 322,72 € 24/2015   26.8.2015 Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440
82/2015 Logico Piccolo - rozvojový projekt 247,00 €   23/2015 26.8.2015 Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 1, IČO: 35848260
81/2015 Detská predajňa, set drevných potravín - rozvojový projekt 73,48 € 22/2015   26.8.2015 ORIGINAL TRADE, s.r.o., Mlynská 355, 029 44 Rabča, IČO: 48050296
80/2015 Skrine dvojdverové, policové 649,25 € 21/2015   24.8.2015 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER, Stred 457, 02354 Turzovka, IČO: 32248466
79/2015 Mobilné služby (08.08.2015-07.09.2015) 45,08 €     17.8.2015 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
78/2015 Platba za telekomunikačné služby za 01.7.2015-31.7.2015 21,02 €     17.8.2015 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
76/2015 Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.8.2015-31.8.2015 70,00 €     5.8.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
75/2015 Materiál na kovové schodište 1 129,97 €   20a/2015 3.8.2015 TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740
74/2015 Oprava a údrža kopírovacieho stroja 247,20 €   20/2015 23.7.2015 Juraj Maťko KT SERVIS, Daxnerova 748, 980 61 Tisovec, IČO: 40210243
73/2015 Mobilné služby (08.07.2015-07.08.2015) 45,00 €     21.7.2015 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
72/2015 Farba na drevo 168,70 €   18/2015 21.7.2015 Ján Fekiač - STAVEBNINY, Hlavná 13, Hnúšťa, IČO: 34227938
71/2015 Platba za telekomunikačné služby za 01.6.2015-30.6.2015 21,25 €     21.7.2015 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
70/2015 Školské tlačivá 67,63 €   53/2014 21.7.2015 ŠEVT, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
69/2015 Horizontálne žaluzie 90,74 €   19/2015 13.7.2015 MCe system, s.r.o., Urbánkova 16, 080 01 Prešov, IČO: 48059641
68/2015 Čistiace potreby a maliarske potreby podľa vlastného výberu 96,20 €   17/2015 8.7.2015 Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828
67/2015 aSc Agenda Upgrade 2016 63,00 €     8.7.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161
66/2015 Platba za obedy IV., V., VI./2015, 55% od zamestnávateľa 221,88 € Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007   8.7.2015 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
65/2015 Platba za obedy IV., V., VI./2015 zo soc. fondu 22,36 € Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007   8.7.2015 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
64/2015 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 6/2015 279,96 € Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 4   8.7.2015 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985005
63/2015 Preprava autobusom dňa 18.6.2015, Klenovec - Košice a späť 400,00 €   15/2015 8.7.2015 Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241
62/2015 Plastové dvere 279,00 €   16/2015 6.7.2015 Stavebniny Ádám, s.r.o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota
61/2015 Registračný poplatok - Zelená škola škol.rok 2015/2016 56,80 €     6.7.2015 Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35998407
60/2015 Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.7.2015-31.7.2015 70,00 €     6.7.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
58/2015 Mobilné služby (08.6.2015-07.7.2015) 45,00 €     16.6.2015 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
57/2015 Poistné (poistenie majetku) 28.6.2015 - 28.6.2016 218,92 €     28.6.2015 UNIQA poisťovňa, as.s, Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
56/2015 Platba za telekomunikačné služby za 01.5.2015-31.5.2015 20,58 €     10.6.2015 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
55/2015 Vodné (21.2.2015 - 21.5.2015) budova ul. Partizánska 65,99 €     10.6.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
54/2015 Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.6.2015-30.6.2015 76,00 €     15.6.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
53/2015 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 5/2015 276,96 € Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 4   16.6.2015 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985005
51/2015 Vodné a stočné (24.2.2015 - 20.5.2015) budova ul. Klenovčok 4 35,39 €     29.5.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
50/2015 Nedoplatok za zemný plyn (1.1.2015 - 30.4.2015) 75,64 €     1.6.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
49/2015 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 4/2015 279,96 € Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 4   14.5.2015 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985005
48/2015 Mobilné služby (08.5.2015-07.6.2015) 45,00 €     14.5.2015 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
47/2015 Materiál pre účastníka vykonávaného dobrovoľnú službu 28,40 € Dohoda č. 14/§52a/2015 14/2015 12.5.2015 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
46/2015 Platba za telekomunikačné služby za 01.4.2015-30.4.2015 20,58 €     18.5.2015 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
45/2015 Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.5.2015-31.5.2015 180,00 €     12.5.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
43/2015 Farba na maľované tabule, magnetky, čistiaci prostriedok na tabuľu 68,59 €   13/2015 23.4.2015 Smartown s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 46754466
42/2015 Platba za obedy I., II., III./2015, 55% od zamestnávateľa 218,01 € Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007   23.4.2015 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
41/2015 Platba za obedy I., II., III./2015 zo soc. fondu 21,97 € Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007   23.4.2015 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
40/2015 Materiál pre účastníka vykonávaného dobrovoľnú službu 28,40 € Dohoda č. 14/§52a/2015 12/2015 23.4.2015 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
39/2015 Mobilné služby (08.4.2015-07.5.2015) 45,14 €     13.4.2015 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
38/2015 Platba za telekomunikačné služby za 01.3.2015-31.3.2015 20,58 €     13.4.2015 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
37/2015 Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.4.2015-30.4.2015 470,00 €     15.4.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
36/2015 Platba za prenájom zariadení a riešení manažmentu tabletov Samsung School 25,20 € Rámcová zmluva č. 2015/1159 a čiastková zmluva k rámcovej zmluve č. 2015/1160   6.4.2015 DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
34/2015 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 3/2015 279,96 € Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 4   6.4.2015 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985005
33/2015 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 2/2015 215,58 € Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 4   6.4.2015 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985005
32/2015 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 1/2015 215,58 € Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 4   6.4.2015 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985005
30/2015 Mobilné služby 08.3.2015-07.4.2015 45,00 €     23.3.2015 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
28/2015 Detská literatúra 32,90 €   8/2015 11.3.2015 FONI book s.r.o., Kalinčiakova 1, 946 51 Nesvady
25/2015 Platba za služby STP APV 022015-012016 83,65 €     9.3.2015 IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957
24/2015 Platba za telekomunikačné služby za 01.2.2015-28.2.2015 20,58 €     9.3.2015 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
23/2015 Publikácie - balíček Zákonník práce 9,50 €   9/2015 9.3.2015 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
22/2015 Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.3.2015-31.3.2015 858,00 €     9.3.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
21/2015 Vodné (15.11.2014 - 20.02.2015) budova ul. Partizánska 56,16 €     9.3.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
20/2015 Vodné a stočné (15.11.2014 - 23.2.2015) budova ul. Klenovčok 4 27,22 €     9.3.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
18/2015 Účastnícky poplatok - Elektronické trhovisko 90,00 €     4.3.2015 Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 42137004
16/2015 Mobilné služby 08.2.2015-07.3.2015 45,00 €     23.2.2015 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
15/2015 Farby na maľované tabule 327,35 €   7/2015 13.2.2015 Smartown s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 46754466
13/2015 Drogistický tovar 103,11 €   5/2015 13.2.2015 Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828
12/2015 Platba za telekomunikačné služby za 01.1.2015-31.1.2014 21,02 €     9.2.2015 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
11/2015 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.02.2015-28.02.2015 911,00 €     9.2.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
9/2015 Kreatívne potreby 209,50 €   4/2015 9.2.2015 Dekor Point, s.r.o., Ľ. Štúra 20, 077 01 Krášovský Chlmec, IČO: 36831301
8/2015 Kancelársky papier a tonery 423,24 €   3/2015 9.2.2015 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
7/2015 Predplatné časopisu ŠKOLA 2015 23,00 €     26.1.2015 M. Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973
6/2015 Nedoplatok za elektickú energiu 66,07 €     26.1.2015 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
4/2015 Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.1.2015-31.1.2015 603,03 €     26.1.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
3/2015 Uteráky 61,45 €   1/2015 13.1.2015 Dual Trade s.r.o., Sazovická 455/28, 155 21 Praha 5, IČO: 24790141
2/2015 Mobilné služby 08.1.2015-07.2.2015 45,00 €     13.1.2015 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
1/2015 Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2014-31.12.2014 20,58 €     13.1.2015 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

2014


Poradové číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota faktúry s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
148/2014 Učiteľská katedra 66,00 €   58/2014 19.12.2014 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER, Stred 457, 02354 Turzovka, IČO: 32248466
147/2014 Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2015 - 12/2015 39,89 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/281 z 18.9.2009   19.12.2014 KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
146/2014 Školský nábytok 1 158,64 €   57/2014 19.12.2014 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER, Stred 457, 02354 Turzovka, IČO: 32248466
145/2014 Čistiace prostriedky, kancelárske potreby 57,98 €   56/2014 19.12.2014 Ondrej Vývlek - ELEKTRODAT, Nám. K. Salvu 860, 980 55 Klenovec, IČO: 10907289
144/2014 Izolačný materiál 441,50 €   55/2014; 19.12.2014 STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31592572
143/2014 Notebooky Lenovo IdeaPad G50-30 668,00 €   54/2014 18.12.2014 Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440
142/2014 Mobilné služby (08.12.2014-07.1.2015) 45,00 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013   15.12.2014 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
141/2014 Učebné pomôcky do ŠKD 107,00 €   52a/2014 12.12.2014 Ondrej Vývlek - ELEKTRODAT, Nám. K. Salvu 860, 980 55 Klenovec, IČO: 10907289
140/2014 Platba za obedy IX., X., XI., XII./2014 55% od zamestnávateľa 341,85 € Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007   12.12.2014 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
139/2014 Platba za obedy IX., X., XI., XII./2014 zo soc. fondu 34,45 € Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007   12.12.2014 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
138/2014 Preprava - Klenovec - Jelšava a späť 60,00 €   51a/2014 12.12.2014 Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241
137/2014 Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.12.2014-31.12.2014 1 085,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   12.12.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
136/2014 Platba za telekomunikačné služby za 01.11.2014-30.11.2014 20,58 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   10.12.2014 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
135/2014 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 12/2014 215,58 € Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3   10.12.2014 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003
134/2014 Predplatné EFETA 2015 6,00 €     10.12.2014 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
133/2014 Spotrebný materiál 78,98 €   52/2014 10.12.2014 Ján Cerovský - HEVEA, 1. Mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714
132/2014 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 11/2014 215,58 € Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3   5.12.2014 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003
131/2014 Zálohová platba za elektrickú energiu 12/2014 149,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
130/2014 Priemyselný tovar 30,94 €   49/2014 1.12.2014 Priemyselný tovar - Hanzelová Silvia, 980 55 Klenovec, IČO: 41946553
129/2014 Čistiace potreby 53,49 €   50/2014 1.12.2014 Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828
128/2014 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 113,70 €   48/2014 1.12.2014 ŠK-SERVIS, s.r.o., Sedliacka 19/3127, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36645796
127/2014 Materiál - elektrikársky 83,43 €   51/2014 1.12.2014 Peter Kováč, Malinovského 138, 980 55 Klenovec, IČO: 14233355
126/2014 Vodné (13.8.2014 - 14.11.2014) budova ul. Klenovčok 4 63,18 € Obchodná zmluva č. 406200578   1.12.2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
125/2014 Vodné a stočné (13.08.2014 - 14.11.2014) budova ul. Klenovčok 4 32,66 € Obchodná zmluva č. 406200578   1.12.2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
124/2014 LED monitor, počítač 330,26 €   46/2014 21.11.2014 Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440
123/2014 LICENCIA II. na škol. rok 2014/2015 45,00 €   47/2014 21.11.2014 Viera Pechová, Volgogradská 37/34, 03861 Martin
122/2014 Mobilné služby (08.11.2014-07.12.2014) 45,66 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013   21.11.2014 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
121/2014 Operačná pamäť, projektor, sieťový adaptér, switch 428,34 €   45/2014 13.11.2014 Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440
120/2014 Zálohová platba za elektrickú energiu 11/2014 149,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
119/2014 Preprava - Klenovec - Revúca a späť 50,00 €   37a/2014 13.11.2014 Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241
118/2014 Preprava - Klenovec - Rimavská Seč a späť 66,00 €   37b/2014 13.11.2014 Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241
117/2014 Služby za vedenie účtovníctva 10/2014 215,58 € Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3   13.11.2014 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003
116/2014 Platba za telekomunikačné služby za 01.10.2014-31.10.2014 8,75 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   13.11.2014 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
115/2014 Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.11.2014-30.11.2014 921,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   13.11.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
114/2014 Športové potreby 268,70 €   44/2014 10.11.2014 TRINET Corp, s.r.o., Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36362786
113/2014 Predplatné Manažment školy v praxi r. 2015 66,00 €     10.11.2014 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
112/2014 Licencie - OfficeProPlus, WinPro 109,00 €   43/2014 10.11.2014 AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
111/2014 Odborná prehliadka kotolne, planového zariadenia, tlakového zariadenia 78,00 €   42/2014 6.11.2014 Jaroslav Miklo RETEZ, M. R. Štefánika 445, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30433509
110/2014 Kontajner - odvoz, výkon na mieste 23,76 €   34a/2014 23.10.2014 Roľnícke družstvo Klenovec, 1. mája 566, 980 55 Klenovec, IČO: 00201839
109/2014 Predplatné Dobrá škola 30,00 €   38b/2014 21.10.2014 EXAM testing, spol. s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35891726
108/2014 Služby za vedenie účtovníctva 9/2014 215,58 € Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3   17.10.2014 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003
107/2014 Oprava ústredne EZS 367,16 €   30a/2014 17.10.2014 FITTICH ALARM, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743
106/2014 Mobilné služby 08.10.2014-07.11.2014) 47,36 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013   17.10.2014 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
105/2014 Predplatné Slniečko, Zornička, Adamko 26,00 €   38a/2014 17.10.2014 ARES spol. s r.o., Banselova 4, 821 04 Bratislava, IČO: 31363822
104/2014 Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.10.2014-31.10.2014 557,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   10.10.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
103/2014 Modrá látka - projekt EKOPOLIS 75,00 €   41/2014 15.10.2014 Textil-LUX, Vlasta ostrihoňová, Obchod s Textilom a galantériou, SNP 10, 979 01 Rimavská Sobota
102/2014 Učebné pomôcky - hmotná núdza I. polrok 1 045,80 € Zmluva zo dňa 7.1.2009 40/2014 15.10.2014 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
101/2014 Kancelárske potreby - dobrovoľnícka služba 27,20 € Zmluva zo dňa 7.1.2009 39/2014 15.10.2014 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
100/2014 Zálohová platba za elektrickú energiu 10/2014 149,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
99/2014 Platba za telekomunikačné služby za 01.9.2014-30.9.2014 34,56 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   12.8.2014 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
98/2014 Práce v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2014 300,00 € Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2014   26.9.2014 LSM-Stav s r.o., Mieru 43, 980 52 Hrachovo, IČO: 36813869
97/2014 Práce v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2014 1 300,00 € Zmluva o dielo č. 1/2014   26.9.2014 LSM-Stav s r.o., Mieru 43, 980 52 Hrachovo, IČO: 36813869
96/2014 Náplň do lekárničky, prípravky na vši 144,51 €   38/2014 24.9.2014 VERAPHARM s.r.o., Lekáreň VERAPHARM, Hlavná 2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 47066326
95/2014 Spotrebný tovar a materiál 259,00 €   37/2014 .9.2014
94/2014 Krhly 21,00 €   35/2014 24.9.2014 TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740
93/2014 Stavebný materiál, obkladačky, dlažba 1 411,32 €   34/2014 23.9.2014 Grigorij Šamin - Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310
92/2014 Mobilné služby 08.09.2014-07.10.2014) 45,00 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013   23.9.2014 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
91/2014 Poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 8/2014 215,58 € Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3   13.9.2014 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003
90/2014 Kancelárske potreby - dobrovoľnícka služba 20,56 € Zmluva zo dňa 7.1.2009 33/2014 17.9.2014 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
89/2014 Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.09.2014-30.09.2014 179,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   17.9.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
88/2014 Údržba kopírovacie stroja CANON iR 2018 79,60 €   32/2014 5.9.2014 Juraj Maťko KT SERVIS, Daxnerova 748, 980 61 Tisovec, IČO: 40210243
87/2014 Zálohová platba za elektrickú energiu 9/2014 149,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
86/2014 Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.08.2014-31.08.2014 87,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   3.9.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
85/2014 Čistiace prostriedky, farby 715,01 €   30/2014 26.8.2014 Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828
84/2014 WC+batérie - projekt EKOPOLIS 1 287,73 €   31/2014 26.8.2014 Grigorij Šamin - Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310
83/2014 Vodné ul. Partizánska 26,30 € Obchodná zmluva č. 406200578   18.8.2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
82/2014 Vodné a stočné ul. Klenovčok 13,51 € Obchodná zmluva č. 406200578   18.8.2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
81/2014 aSc Agenda Upgrade 2015 63,00 €     18.8.2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161
80/2014 Platba za mobilné služby 08.08.2014-07.09.2014) 45,00 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013   18.8.2014 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
79/2014 Služby za vedenie účtovníctva 7/2014 215,58 € Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3   12.8.2014 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003
78/2014 Služby za vedenie účtovníctva 6/2014 215,58 € Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3   12.8.2014 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003
77/2014 Nádrže na vodu - projekt EKOPOLIS 307,27 €   29/2014 12.8.2014 Manada Trading s.r.o., Sebedražská 679/8, 97101 Prievidza, IČO: 46150668
76/2014 Eko výrobky - EKOPOLIS 100,00 €   28/2014 12.8.2014 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
75/2014 Zálohová platba za elektrickú energiu 8/2014 149,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
74/2014 Platba za telekomunikačné služby za 01.7.2014-31.7.2014 22,93 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   12.8.2014 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
73/2014 Switch a sieťová karta 24,60 €   27/2014 5.8.2014 JOMKO Computers, s.r.o., Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36756962
72/2014 Pamäte Patriot 78,00 €   26/2014 30.7.2014 JOMKO Computers, s.r.o., Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36756962
71/2014 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 1.07.2014-31.07.2014 87,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   14.7.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
70/2014 Platba za mobilné služby 08.07.2014-07.08.2014 45,54 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013   10.7.2014 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
69/2014 Platba za telekomunikačné služby za 01.6.2014-30.6.2014 22,73 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   10.7.2014 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
68/2014 Školské tlačivá 65,24 € Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar   9.7.2014 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
67/2014 Odborná prehliadka elektrickej inštalácii spotrebičov a prenosného náradia 25,00 €   25/2014 3.7.2014 Milan Gódor, Jánošíková 74, 980 52 Hrachovo, IČO: 43338224
66/2014 Registračný poplatok - program Zelená škola na školský rok 2014/2015 56,30 €     3.7.2014 Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35998407
65/2014 Platba za obedy IV., V., VI./2014 55% od zamestnávateľa 192,21 € Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007   3.7.2014 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
64/2014 Platba za obedy IV., V., VI./2014 zo soc. fondu 19,37 € Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007   3.7.2014 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
63/2014 Zálohová platba za elektrickú energiu 7/2014 149,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
62/2014 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 5/2014 215,58 € Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3   25.6.2014 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003
61/2014 Platba za mobilné služby 08.6.2014-07.07.2014) 56,95 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013   25.6.2014 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
60/2014 Platba za radiátor 155,00 €   24/2014 13.6.2014 TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740
59/2014 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 19.05.2014-30.06.2014 116,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   13.6.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
58/2014 Betón - projekt Hodina deťom 202,70 €   23/2014 13.6.2014 Grigorij Šamin - Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310
57/2014 Predplatné Adamko 9/2014-1/2015 3,60 €     13.6.2014 Slovenská pošta, as.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
56/2014 Platba za telekomunikačné služby za 01.5.2014-31.5.2014 22,38 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   13.6.2014 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
55/2014 Faktúra za vodné (21.2.2014 - 22.5.2014) budova ul. Partizánska 909 59,36 € Obchodná zmluva č. 406200578   4.6.2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
54/2014 Faktúra za vodné, stočné (22.2.2014 - 28.05.2014) budova ul. Klenovčok 4 48,55 € Obchodná zmluva č. 406200578   4.6.2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
53/2014 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 4/2014 215,58 € Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3   4.6.2014 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003
52/2014 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 1-3/2014 646,74 € Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3   4.6.2014 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003
51/2014 Vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení tlakových - expanzná nádoba 159,24 €   21/2014 21.5.2014 Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36653004
50/2014 Platba za mobilné služby (08.5.2014-07.06.2014) 50,53 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013   16.5.2014 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
49/2014 Platba za telekomunikačné služby za 01.4.2014-30.4.2014 22,13 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   13.5.2014 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
48/2014 Zálohová platba za elektrickú energiu 5/2014 149,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
47/2014 Kancelárske potreby, tonery 230,00 € Zmluva zo dňa 7.1.2009 20/2014 9.5.2014 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
46/2014 Platba za občerstvenie - projekt EKOPOLIS 40,00 €   19/2014 23.4.2014 Peter Júre, Zmiešaný tovar, 98055, Klenovec, IČO: 46419209
45/2014 Farby na tvár, kriedy 45,00 € Zmluva zo dňa 7.1.2009 18/2014 24.4.2014 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
44/2014 Účastnícky poplatok 40,00 €     23.4.2014 Inštitút psychoterapie a socioterapie, Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, IČO: 31817530
43/2014 Platba za mobilné služby (08.4.2014-07.05.2014) 45,00 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013   16.4.2014 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
42/2014 Preprava dňa 26.3.2014 Klenovec - Jesenské a späť 60,00 €   15/2014 14.4.2014 Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241
41/2014 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.04.2014-18.05.2014 565,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   9.4.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
40/2014 Platba za obedy I., II., III./2014 zo soc. fondu 19,63 € Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007   9.4.2014 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
39/2014 Platba za obedy I., II., III./2014 55% od zamestnávateľa 194,79 € Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007   9.4.2014 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
38/2014 Betón - projekt Hodina deťom 89,09 €   16/2014 9.4.2014 Grigorij Šamin - Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310
37/2014 Zálohová platba za elektrickú energiu 4/2014 149,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
36/2014 Platba za telekomunikačné služby za 01.3.2014-31.3.2014 22,26 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   9.4.2014 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
35/2014 Adaptér Dell - 2 ks 50,90 €   17/2014 8.4.2014 Reima Laaksonen, Turen 569, 903 01 Turen, IČO: 41785436
34/2014 Priemyselný tovar - projekt Hodina deťom 2 174,55 €   14/2014 24.3.2014 TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740
33/2014 Priemyselný tovar - vlastný vklad - projekt Hodina deťom 161,00 €   13/2014 24.3.2014 TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740
32/2014 Fošne sušené - vlastný vklad - projekt Hodina deťom 192,00 €   12/2014 24.3.2014 PREGA spol. s r.o., 1. mája 566, 98055 Klenovec, IČO: 31568629
31/2014 Bochemit, penetraný náter - Hodina deťom 103,00 €   11/2014 28.3.2014 Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828
30/2014 Platba na základe zmluvy o dielo č. 01/2014 500,00 € Zmluva o dielo č. 01/2014   20.3.2014 Ing. Vladimír Ďuro, Jabloňová 14, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 37306375
29/2014 Platba za služby STP APV 022014-122014 83,65 €     17.3.2014 IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957
28/2014 Platba za mobilné služby 08.03.2014-07.04.2014) 45,14 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013   17.3.2014 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
27/2014 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.03.2014-31.03.2014 1032,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   13.3.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
26/2014 Účastnícky poplatok za seminár 37 €     12.3.2014 Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava, IČO: 45739153
25/2014 Účastnícky poplatok za seminár 37,00 €     12.3.2014 Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava, IČO: 45739153
24/2014 Práčka, žehlička 321,00 €   10/2014 10.3.2014 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava, IČO: 35950226
23/2014 Platba za telekomunikačné služby za 01.2.2014-28.2.2014 23,23 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   10.3.2014 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
22/2014 Zálohová platba za elektrickú energiu 3/2014 149,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
21/2014 Učebné pomôcky - hmotná núdza II. polrok 1 045,80 € Zmluva zo dňa 7.1.2009 8/2014 6.3.2014 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
20/2014 Kancelárske potreby - dobrovoľnícka služba 26,50 € Zmluva zo dňa 7.1.2009 9/2014 6.3.2014 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
19/2014 Faktúra za vodné (20.11.2013 - 20.2.2014) budova ul. Klenovčok 4 29,21 € Obchodná zmluva č. 406200578   6.3.2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
18/2014 Faktúra za vodné (20.11.2013 - 20.02.2014) budova ul. Partizánska 909 55,87 € Obchodná zmluva č. 406200578   6.3.2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
17/2014 Platba za mobilné služby 08.2.2014-07.03.2014 45,06 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013   24.2.2014 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
16/2014 Kancelárske potreby - dobrovoľnícka služba 26,50 € Zmluva zo dňa 7.1.2009 6/2014 12.2.2014 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
15/2014 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.02.2014-28.02.2014 1 094,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   12.2.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
14/2014 Platba za drogistický tovar 98,46 €   5/2014 12.2.2014 Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828
13/2014 Platba za WIFI Access Point AirLive 33,79 €   7/2014 12.2.2014 Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440
12/2014 Zálohová platba za elektrickú energiu 2/2014 149,00 € Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012   záloh.platba SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
11/2014 Platba za telekomunikačné služby za 01.01.2014-31.01.2014 24,19 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   10.2.2014 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
10/2014 Tvorba registratúry 1 286,20 € Zmluva o dielo z 30.1.2014   3.2.2014 REGIST-SKART s.r.o., Sarantovská 18, 841 02 Bratislava, IČO: 36633127
9/2014 Predplatné ŠKOLA 2014 22,00 €     29.1.2014 JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973
8/2014 Trampolína Duvlan + ochran.stieť+schodíky - projekt Hodina deťom 202,90 €   4/2014 23.1.2014 Duvlan, s.r.o., Textilná 5/897, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36811033
7/2014 Platba za Laminátor Neptune2 A3 168,86 €     21.1.2014 DT-TRADING, s.r.o., Ľudovíta Štúra 58, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36843270
6/2014 Betón - projekt Hodina deťom 45,31 €   2/2014 17.1.2014 Grigorij Šamin - Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310
5/2014 Kancelárske potreby - dobrovoľnícka služba 26,50 € Zmluva zo dňa 7.1.2009 1/2014 17.1.2014 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
4/2014 Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2014 - 12/2014 39,89 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/281 z 18.9.2009   13.1.2014 KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
3/2014 Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2013-31.12.2013 22,13 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012   13.1.2014 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
2/2014 Platba za mobilné služby 08.1.2014-07.02.2014), (11.12.2013-7.2.2014) 77,57 € Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013   13.1.2014 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
1/2014 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.01.2014-31.01.2014 1 129,00 € Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013   13.1.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

2013


Poradové číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota faktúry s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
137/2013 Skriňa 162,57 €   41/2013 17.12.2013 Petrinstol, súkromné stolárstvo a sklenárstvo, Rimavské Janovce-Močiar 349, IČO: 35487852
136/2013 Balík služieb - PRÉMIUM 399,00 €   39/2013 17.12.2013 Datakabinet, s.r.o., Poľnohospodárov 6, P.O. Box 90, 971 01 Prievidza, IČO: 46100385
135/2013 Platba za mobilné služby 08.11.2013-07.12.2013 36,31 €     16.12.2013 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
133/2013 Platba za obedy XI., XII./2013 55% od zamestnávateľa 113,52 €     13.12.2013 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
132/2013 Platba za obedy XI., XII./2013 zo soc. fondu 11,44 €     13.12.2013 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
131/2013 Platba za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.12.2013-31.12.2013 1 059,00 €     13.12.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
130/2013 Platba za telekomunikačné služby za 01.11.2013-30.11.2013 22,13 €     13.12.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
129/2013 Predplatné Maxík a Adamko 2014 12,40 €     13.12.2013 Slovenská pošta, as.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
128/2013 Predplatné Efeta 2014 6,00 €     13.12.2013 Slovenská pošta, as.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
127/2013 Faktúra za vodné (24.8.2013 - 18.11.2013) budova ul. Partizánska 909 61,66 €     13.12.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
126/2013 Faktúra za vodné (24.8.2013 - 18.11.2013) budova ul. Klenovčok 4 52,40 €     13.12.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
125/2013 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 10-12/2013 646,74 €     10.12.2013 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003
122/2013 Platba za mobilné služby 08.10.2013-07.11.2013 35,99 €     18.11.2013 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
121/2013 Platba za obedy IX., X./2013 zo soc. fondu 14,56 €     18.11.2013 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
120/2013 Platba za obedy IX., X./2013 55% od zamestnávateľa 144,48 €     18.11.2013 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
118/2013 Platba za telekomunikačné služby za 01.10.2013-31.10.2013 22,84 €     11.11.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
117/2013 Platba za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.11.2013-30.11.2013 900,00 €     11.11.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
116/2013 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 7-9/2013 646,74 €     11.11.2013 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003
113/2013 Platba za CANON Duplex 138,37 €   36/2013 4.11.2013 European Peripherals spol. s r.o., Púchovská 2, 831 06 Bratislava, IČO: 31348521
112/2013 Platba za odbornú prehliadku kotolne a plynového zariadenia 65,00 €   35/2013 4.11.2013 Jaroslav Miklo RETEZ, M.R.Štefánika 445, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30433509
111/2013 Platba za materiál na údržbu a opravy 77,81 €   34/2013 4.11.2013 Ján Cerovský - HEVEA, 1. Mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714
110/2013 Platba za LED monitor 95,89 €   33/2013 23.10.2013 Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440
109/2013 Preprava autobusom 24.9.2013 Klenovec - Rimavská Sobota a späť 32,00 €   30/2013 14.10.2013 Ján Ulický - FANTASTIC, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241
108/2013 Preprava autobusom 25.9.2013 Klenovec - Revúca a späť 50,00 €   29/2013 14.10.2013 Ján Ulický - FANTASTIC, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241
107/2013 Predplatné časopisu manažment školy 2014 64,20 €     14.10.2013 IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
104/2013 Platba za telekomunikačné služby za 01.9.2013-30.9.2013 22,40 €     9.10.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
103/2013 Platba za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.10.2013-31.10.2013 544,00 €     9.10.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
100/2013 Predplatné Maxík 3/2013 - 5/2014 3,50 €     3.10.2013 Slovenská pošta, as.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
99/2013 Pretláčanie kanalizácie 133,44 €   28a/2013 30.9.2013 Milan Paššák - Pašo, Pokroku 724, 981 01 Hnúšťa, IČO. 40212688
98/2013 Poistné 16.10.2013 - 16.10.2014 315,30 €     20.9.2013 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
97/2013 Platba za školské tlačivá 10,25 €   28/2013 16.9.2013 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
96/2013 Platba za mobilné služby 08.09.2013-07.10.2013 35,99 €     16.9.2013 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
95/2013 Odborná prehliadka a skúška systému EZS a výmena akumulátora v systéme EZS 236,83 €   25a/2013 16.9.2013 FITTICH ALARM, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743
94/2013 Platba za telekomunikačné služby za 01.8.2013-31.8.2013 22,90 €     12.9.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
93/2013 Platba za opakovanú dodávku zemného plynu za 1.09.2013-30.09.2013 175,00 €     6.9.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
92/2013 Platba za WiFi 42,88 €   27/2013 4.9.2013 Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440
91/2013 Faktúra za vodné (24.5.2013 - 23.08.2013) budova ul. Partizánska 909 40,21 €     4.9.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
90/2013 Faktúra za vodné (24.5.2013 - 23.08.2013) budova ul. Klenovčok 4 13,09 €     4.9.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
87/2013 aSc Agenda Malotriedka Upgrade 2014 63,00 €   26/2013 4.9.2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161
86/2013 Registračný poplatok - program Zelená škola na školský rok 2013/2014 56,30 €     4.9.2013 Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35998407
85/2013 Platba za drogistický tovar 175,57 €   25/2013 2.9.2013 Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828
84/2013 Platba za mobilné služby 08.08.2013-07.09.2013 36,52 €     19.8.2013 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
83/2013 Platba za telekomunikačné služby za 01.7.2013-31.7.2013 25,43 €     19.8.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
82/2013 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 1.08.2013-31.08.2013 84,00 €     13.8.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
81/2013 Platba za školské tlačivá 60,62 €     30.7.2013 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
80/2013 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 4-6/2013 646,74 €     30.7.2013 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003
77/2013 Platba za mobilné služby 08.7.2013-07.08.2013 35,99 €     10.7.2013 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
76/2013 Platba za telekomunikačné služby za 01.6.2013-30.6.2013 22,86 €     10.7.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
75/2013 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 1.07.2013-31.07.2013 84,00 €     10.7.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
74/2013 Platba za obedy IV., V., VI./2013 zo soc. fondu 24,31 €     4.7.2013 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
73/2013 Platba za obedy IV., V., VI./2013 55% od zamestnávateľa 241,23 €     4.7.2013 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
70/2013 Preventívne psychologické poradenstvo 60,00 €   24/2013 27.6.2013 Doc. PhDr. Janka Spišiaková, CSc. JANIG, M.M. Hodžu 5979/14, 960 01 Zvolen, IČO: 31246061
69/2013 Učebné texty - Tvorivá dielnička - POVOLANIA 71,00 €   23/2013 27.6.2013 MUSICA LITURGICA, s.r.o., Šagránova 5, 811 02 Bratislava 1 - Staré Mesto, IČO: 35856084
68/2013 Faktúra za vodné (22.2.2013 - 23.05.2013) budova ul. Klenovčok 4 26,20 €     18.6.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
67/2013 Faktúra za vodné (22.2.2013 - 23.05.2013) budova ul. Partizánska 909 52,27 €     18.6.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
66/2013 Platba za mobilné služby 08.6.2013-07.07.2013 35,99 €     13.6.2013 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
65/2013 Predplatné časopisu ADAMKO 92013-1/2014 3,60 €     11.6.2013 Slovenská pošta, as.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
63/2013 Platba za telekomunikačné služby za 01.5.2013-31.5.2013 25,22 €     11.6.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
62/2013 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 19.05.2013-30.06.2013 91,00 €     11.6.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
61/2013 Vyúčtovanie - nedoplatok za plyn 168,29 €     3.6.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
58/2013 Kniha - Osoby s MP a spločnosť 20,00 €   22/2013 3.6.2013 PROHU, s.r.o., Kúpeľná 105, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 45991197
53/2013 Platba za mobilné služby 08.5.2013-07.06.2013 35,99 €     13.5.2013 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
50/2013 Platba za telekomunikačné služby za 01.4.2013-30.4.2013 23,41 €     9.5.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
44/2013 Platba za mobilné služby 08.4.2013-07.05.2013 35,99 €     19.4.2013 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
43/2013 Platba za opravu tlačiarne 18,00 €   13/2013 19.4.2013 DATex Lučenec s.r.o., Železničná 35, 984 01 Lučenec, IČO: 31565158
42/2013 Platba za obedy I., II., III./2013 55% od zamestnávateľa 179,31 €     19.4.2013 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
41/2013 Platba za obedy I., II., II./2013 zo soc. fondu 18,05 €     19.4.2013 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
40/2013 Platba za tonery a kancelársky papier 359,16 €   12/2013 10.4.2013 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
39/2013 Platba za stravu a občerstvenie - Deň učiteľov zo soc.fondu 119,78 €   11/2013 9.4.2013 Ján Ulický - FANTASTIC, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241
38/2013 Platba za telekomunikačné služby za 01.3.2013-31.3.2013 22,44 €     9.4.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
35/2013 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.04.2013-18.05.2013 604,00 €     9.4.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
34/2013 Platba za knihy 22,00 €   10/2013 3.4.2013 Ing. Peter Kováčik, Život a zdravie, Nálepkova 48, 977 01 Brezno, IČO: 35310006
33/2013 Platba za služby STP APV 022013-012014 83,65 €     3.4.2013 IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957
30/2013 Platba za mobilné služby 08.2.2013-07.03.2013 38,12 €     14.3.2013 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
29/2013 Platba za telekomunikačné služby za 01.2.2013-28.2.2013 29,41 €     6.3.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
27/2013 Pomôcky na pracovné vyučovanie 145,58 €   6/2013 6.3.2013 Dekor Point, s.r.o., Ľ. Štúra 20, 077 01 Krášovský Chlmec, IČO: 36831301
26/2013 Faktúra za vodné (20.11.2012 - 21.2.2013) budova ul. Partizánska 909 54,61 €     6.3.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
25/2013 Faktúra za vodné, stočné (20.11.2012 - 21.2.2013) budova ul. Klenovčok 4 28,60 €     6.3.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
24/2013 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.03.2013-31.03.2013 1 103,00 €     6.3.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
23/2013 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 1-3/2013 646,74 €     6.3.2013 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003
19/2013 Platba za mobilné služby 08.1.2013-07.02.2013 36,67 €     18.2.2013 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
18/2013 Platba za telekomunikačné služby za 01.1.2013-31.1.2013 23,89 €     6.2.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
17/2013 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.02.2013-28.02.2013 886,31 €     6.2.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
14/2013 Kniha Edukácia osôb s MP v ink., Profesijná príprava žiakov s MP III. 17,50 €   3a/2013 30.1.2013 PROHU s.r.o., Kúpeľná 105, 03203 Liptovský Ján, IČO: 45991197
13/2013 Platba za predplatné časopisu ŠKOLA 2013 22,00 €     23.1.2013 JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973
12/2013 Platba za drogistický tovar 92,06 €   3/2013 23.1.2013 Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828
11/2013 Platba za záložný zdroj, vysávač, vrecká do vysávača 188,86 €   4/2013 21.1.2013 Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440
9/2013 Nedoplatok za elektrickú energiu (05072012-31122012) 113,15 €     14.1.2013 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
8/2013 aSc Agenda Malotriedka Upgrade 2013 63,00 €   1/2013 14.1.2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161
7/2013 Predplatné časopisu EFETA ročník 2013 6,00 €     14.1.2013 Slovenská pošta, as.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
6/2013 Predplatné časopisu Didaktika ročník 2013 32,83 €     14.1.2013 IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
5/2013 Platba za mobilné služby 08.12.2012-07.01.2013 38,12 €     10.1.2013 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
4/2013 Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2013 - 12/2013 39,89 €     9.1.2013 KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
3/2013 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.01.2013-31.01.2013 1 207,00 €     9.1.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2/2013 Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2012-31.12.2012 22,98 €     9.1.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
1/2013 Faktúra za vodné (23.8.2012 - 19.11.2012) budova ul. Partizánska 909 58,20 €     9.1.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030

2012


Poradové číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota faktúry s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
148/2012 Baterky, rozdvojky, šnúra 25,89 €     18.12.2012 Peter Kováč, Malinovského 138, 980 55 Klenovec, IČO: 14233355
146/2012 Drobný prevádzkový materiál 43,06 €     11.12.2012 Priemyselný tovar, Hanzelová Silvia, 980 55 Klenovec, IČO: 41946553
145/2012 Platba za telekomunikačné služby za 01.11.2012-30.11.2012 24,97 €     10.12.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
144/2012 Platba za mobilné služby 08.12.2012-07.01.2013 43,31 €     10.12.2012 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
143/2012 Údržbársky materiál 43,06 €   32/2012 7.12.2012 Ján Cerovský - HEVEA, 1. Mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714
142/2012 Revízia elektrického zariadenia - dielňa 77,00 €   30/2012 6.12.2012 ABSOLUT POWER ENERGIA, Malohontská 61/22, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46541578
141/2012 Faktúra za vodné, stočné (23.8.2012 - 19.11.2012) budova ul. Klenovčok 4 28,33 €     6.12.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
140/2012 Faktúra za vodné (23.8.2012 - 19.11.2012) budova ul. Partizánska 909 58,20 €     6.12.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
139/2012 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rok 2012 150,62 €     5.12.2012 Obec, Klenovec
138/2012 CD - varovné signály CO 10,00 €   31/2012 5.12.2012 MILOP, Ing. Ivan Pšenko, 958 53 Skačany 534, IČO: 32814704
137/2012 Platba za obedy 55 % od zamestnávateľa - IX., X., XI., XII/2012 299,28 €     5.12.2012 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
136/2012 Platba za obedy zo sociálneho fondu IX., X., XI., XII./2012 30,16 €     5.12.2012 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
135/2012 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.12.2012-31.12.2012 1 071,78 €     5.12.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
132/2012 Platba za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov 84,73 €     21.11.2012 ŠK-SERVIS, s.r.o., Sedliacka 19/3127, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36645796
131/2012 Platba za mobilné služby 08.11.2012-07.12.2012 35,51 €     19.11.2012 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
130/2012 Platba za telekomunikačné služby za 01.10.2012-31.10.2012 24,34 €     14.11.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
129/2012 Platba za poistné majetku 315,30 €     5.11.2012 UNIQA poisťovňa,a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
128/2012 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 7-9/2012 646,74 €     5.11.2012 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985004
127/2012 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 10-12/2012 646,74 €     5.11.2012 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003
126/2012 Platba za odbornú prehliadku kotolne a plynového zariadenia 65,00 €     5.11.2012 Jaroslav Miklo RETEZ, M.R.Štefánika 445, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30433509
125/2012 Predplatné časopisu Manažment školy v praxi ročník 2013 56,16 €     5.11.2012 IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
124/2012 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.11.2012-30.11.2012 961,00 €     5.11.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
121/2012 Platba za učebné pomôcky detí v hmotnej núdzi 1 029,20 €   28a/2012 15.10.2012 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
120/2012 Platba za mobilné služby 08.10.2012-07.11.2012 31,90 €     17.10.2012 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
119/2012 Platba za telekomunikačné služby za 01.09.2012-30.09.2012 24,68 €     15.10.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
118/2012 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.10.2012-31.10.2012 581,00 €     04.10.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
115/2012 Platba za žiarovku do dataprojektora BenQ MP 525P 130,00 €   27/2012 03.10.2012 AT-TACK, Zlatovská 22, 911 05 Trenčín, IČO: 45390363
114/2012 Platba za mobilné služby 08.09.2012-07.10.2012 33,12 €     17.09.2012 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
113/2012 Platba za prevedené práce pri príprave a prevedení odbornej prehliadky elektrickej inštalácie 62,00 €   26/2012 17.09.2012 Milan Gódor, Mieru 141, 980 52 Hrachovo, IČO: 10911677
112/2012 Platba za telekomunikačné služby za 01.08.2012-31.08.2012 22,37 €     11.09.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
111/2012 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.09.2012-31.09.2012 187,00 €     11.09.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
110/2012 Platba za drogistický tovar 228,07 €   25/2012 04.09.2012 Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828
109/2012 Platba za otváravosklopné kovanie na plastové okná 298,08 €   24/2012 04.09.2012 PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o., Kolonáda 4685, 984 01 Lučenec, IČO: 36045926
108/2012 Faktúra za vodné (23.5.2012 - 22.8.2012) budova ul. Partizánska 909 34,39 €     04.09.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
107/2012 Faktúra za vodné, stočné (23.05.2012 - 22.8.2012) budova ul. Klenovčok 4 12,88 €     04.09.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
104/2012 Platba za mobilné služby 08.08.2012-07.09.2012 33,18 €     20.08.2012 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
103/2012 Vyúčtovanie za elektrickú energiu - nedoplatok 1062,61 €     20.08.2012 Stredoslovenská energetika, as.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008
102/2012 Platba za telekomunikačné služby za 01.07.2012-31.07.2012 22,36 €     09.08.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
101/2012 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.08.2012-31.08.2012 90,00 €     09.08.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
98/2012 Platba za mobilné služby 08.07.2012-07.08.2012 31,18 €     17.07.2012 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
97/2012 Platba za vykonanú prepravu dňa 27.6.2012 Klenovec - Zvolen - Banská Štiavnica - Hodruša Hámre a späť v rámci projektu OPV 320,00 €   21b/2012 12.07.2012 Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241
96/2012 Platba za vykonanú prepravu dňa 21.6.2012 Klenovec - Hnúšťa - Rimavská Sobota a späť v rámci projektu OPV 80,00 €   21a/2012 12.07.2012 Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241
95/2012 Platba za súbor letákov v rámci projektu OPV 150,00 €   23/2012 10.07.2012 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
94/2012 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.07.2012-31.07.2012 90,00 €     10.07.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
93/2012 Platba za telekomunikačné služby za 01.06.2012-30.06.2012 22,69 €     10.07.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
92/2012 Platba za školské tlačivá 68,94 €     10.07.2012 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
91/2012 Napájací zdroj 24,00 €   22/2012 04.07.2012 JOMKO Computers, s.r.o., Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36756962
90/2012 Platba za obedy 55 % od zamestnávateľa - IV., V., VI./2012 19,50 €     04.07.2012 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
89/2012 Platba za obedy zo sociálneho fondu IV., V., VI./2012 193,50 €     04.07.2012 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
87/2012 Predplatné časopisu "Pán učiteľ" 1-5/2012 18,90 €     27.06.2012 MUSICA LITURGICA, s.r.o., Šafránkova 5, 811 02 Bratislava 1 - Staré Mesto
86/2012 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 4-6/2012 646,74 €     27.06.2012 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003
84/2012 Platba za mobilné služby 08.06.2012-07.07.2012 31,80 €     14.06.2012 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
82/2012 Platba za výukový softvér 399,80 €   1a/2012 14.06.2012 SILCOM Mltimedia SK, s.r.o., Jánošíkova č. 1, 010 01 Žilina, IČO: 36665134
81/2012 Platba za vykonanú prepravu dňa 29.5.2012 Klenovec - Prievidza a späť v rámci projektu OPV 280,00 €   19/2012 13.06.2012 Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241
80/2012 Faktúra za vodné, stočné (23.2.2012 - 22.5.2012) budova ul. Klenovčok 4 36,06 €     11.06.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
79/2012 Faktúra za vodné (23.2.2012 - 22.5.2012) budova ul. Partizánska 909 72,74 €     11.06.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
78/2012 Platba za telekomunikačné služby za 01.05.2012-31.05.2012 25,91 €     11.06.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
77/2012 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 19.05.2012-30.06.2012 97,00 €     06.06.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
75/2012 Platba za prevedené práce: "Oprava oplotenie - ŠZŠ Klenovec" 14 319,41 €   Zmluva o dielo č. 2/03/2012 01.06.2012 STAVART, s.r.o., Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31644830
72/2012 Vyúčtovanie za odber plynu 19.5.2011-18.5.2012 1 347,40 €     01.06.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
69/2012 Platba za vykonanú prepravu dňa 26.4.2012 Klenovec-Liptovský Mikuláš a späť v rámci projektu OPV 280,00 €   13a/2012 15.05.2012 Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241
68/2012 Platba za vykonanú prepravu dňa 3.5.2012 Klenovec-Tornaľa a späť v rámci projektu OPV 120,00 €   14b/2012 15.05.2012 Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241
67/2012 Platba za mobilné služby 08.05.2012-07.06.2012 31,26 €     15.05.2012 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
66/2012 Platba za telekomunikačné služby za 01.04.2012-30.04.2012 16,34 €     15.05.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
65/2012 Platba za schodíky - 7 priečok 46,90 €   14a/2012 09.05.2012 Koruna market, Gemer Invest, s.r.o., Nová 2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31630952
64/2012 Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za mesiac apríl za 12 zamestnancov 29,88 €     20.04.2012 PZS, s.r.o., ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 36757055
63/2012 Platba za schodíky - 2 schody 22,90 €   15/2012 09.05.2012 Koruna market, Gemer Invest, s.r.o., Nová 2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31630952
62/2012 Platba za prevedené práce: "Oprava strechy na budove školy" 13 721,23 € Zmluva o dielo č. 1/03/2012   03.05.2012 STAVART, s.r.o., Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31644830
61/2012 Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 1-3/2012 646,74 €     04.05.2012 Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003
60/2012 Rozšírenie systému EZS - bezpečnostný systém 346,90 €   6a/2012 03.05.2012 FITTICH ALARM spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743
59/2012 Knihy 25,70 €   14/2012 03.05.2012 Ing. Mária Kučerová, Továrenská 25, 984 01 Lučenec, IČO: 40242927
56/2012 Napájacie zdroje 49,72 €   13/2012 20.04.2012 JOMKO Computers, s.r.o., Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36756962
55/2012 Potraviny - občerstvenie na oblastnú súťaž žiakov ŠZŠ v prednese poézie 103,44 €   9a/2012 18.04.2012 Pavel Júre, Zmiešaný tovar, 980 55 Klenovec, IČO: 30433436
53/2012 Platba za mobilné služby 08.04.2012 - 07.05.2012 32,47 €     16.04.2012 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
52/2012 Predplatné časopisu Efeta 2012 6,00 €     11.04.2012 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 366 311 24
51/2012 Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za mesiac marec za 12 zamestnancov 29,88 €     11.04.2012 PZS, s.r.o., ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 36757055
50/2012 Platba za telekomunikačné služby za 01.03.2012 - 31.03.2012 22,75 €     11.04.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
49/2012 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.04.2012 - 18.05.2012 473,00 €     11.04.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
48/2012 Platba za obedy 55 % od zamestnávateľa - I., II., III./2012 188,34 €     11.04.2012 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
47/2012 Platba za obedy zo sociálneho fondu I., II., III./2012 18,98 €     11.04.2012 Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755
43/2012 Platba za skrine, vešiakovú stenu, vešiaky do tried, lekárnička 350,00 €   11/2012 30.03.2012 Petrinstol, súkromné stolárstvo a sklenárstvo, Rimavské Janovce-Močiar 349, IČO: 35487852
42/2012 Dohodnutá záloha 10 000,00 € Zmluva o dielo č. 1/03/2012   21.03.2012 STAVART, s.r.o., Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31644830
41/2012 Platba za spotrebný tovar a prevádzkový materiál v rámci projektu OPV 624,00 €     20.03.2012 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
40/2012 Platba za školiace potreby a materiál v rámci projektu OPV 2 037,36 €     20.03.2012 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
39/2012 Platba za vzdelávacie služby v rámci projektu OPV 557,63 € Zmluva o poskytovaní lektorských služieb   20.03.2012 Združenie občanov ACADEMY, Moskovská 38, 974 04 Banská Bystrica II., IČO: 37819461
38/2012 Platba za skriňu Rolldoor 860,00 €   9/2012 16.03.2012 Petrinstol, súkromné stolárstvo a sklenárstvo, Rimavské Janovce-Močiar 349, IČO: 35487852
37/2012 Platba za plávajúcu podlahu+lišty, wc kombi, krytky na umývadlo 267,56 €   7/2012 16.03.2012 KERAMIKA, Alžbeta Hochholczerová, Por. Ušiaka 1734/3, 979 01 Rimavská Sobota 1, IČO: 45025908
36/2012 Platba za učebné pomôcky detí v hmotnej núdzi 1012,60 €   8/2012 13.03.2012 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
35/2012 Platba za mobilné služby 08.3.2012-07.04.2012 31,72 €     13.03.2012 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 356972701
34/2012 Platba za telekomunikačné služby za 01.02.2012-29.02.2012 23,10 €     12.03.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
33/2012 Faktúra za vodné, stočné (15.11.2011 - 22.2.2012) budova ul. Klenovčok 4 32,26 €     12.03.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
32/2012 Faktúra za vodné (15.11.2011 - 22.2.2012) budova ul. Partizánska 909 65,87 €     12.03.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
31/2012 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.03.2012-31.03.2012 864,00 €     12.03.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
30/2012 Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za mesiac február za 12 zamestnancov 29,88 €     12.03.2012 PZS, s.r.o., ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 36757055
27/2012 Platba za tonery 327,00 €   4/2012 17.02.2012 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
26/2012 Platba za mobilné služby 08.2.2012-07.03.2012 31,72 €     17.02.2012 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
23/2012 Platba za skrine 260,00 €   3/2012 10.2.2012 Petrinstol, súkromné stolárstvo a sklenárstvo, Rimavské Janovce-Močiar 349, IČO: 35487852
22/2012 Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie 02.2012-01.2013 83,65 €     08.02.2012 IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957
21/2012 Platba za telekomunikačné služby za 01.01.2012-31.01.2012 25,55 €     08.02.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
20/2012 Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za mesiac január 2012 za 12 zamestnancov 29,88 €     08.02.2012 PZS, s.r.o., ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 36757055
19/2012 Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 20,00 €     06.02.2012 JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973
18/2012 Platba za ročný prístup Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup, EPI Finančný spravodajca on-line - ročný prístup, Tematický balíček - Interné smernice pre verejnú správu SR 71,00 €     06.02.2012 S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 36014991
17/2012 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.02.2012-29.02.2012 916,00 €     06.02.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
16/2012 Platba za drogistický tovar 84,63 €   1/2012 06.02.2012 Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828
12/2012 Účastnícky poplatok za špecializovaný seminár Aplikácia povinného zverejňovania zmlúv, údajov o faktúrach a objednávkach v praxi, centrálny register zmlúv s účinnosťou od 1.1.2012, konaný dňa 19.1.2012 78,00 €     20.01.2012 PROEKO BA s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava, IČO: 35900831
11/2012 Predplatné časopisu Civilná ochrana ročník 2012 15,90 €     16.01.2012 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281
10/2012 Platba za mobilné služby 08.12.2011-07.01.2012 34,16 €     16.01.2012 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
9/2012 Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2012 - 12/2012 39,89 €     16.01.2012 KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
8/2012 Mesačná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 12/2011 3,32 €     16.01.2012 KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
7/2012 Predplatné časopisu Didaktika ročník 2012 31,46 €     11.01.2012 IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
6/2012 Predplatné časopisu Manažment školy v praxi ročník 2012 54,42 €     11.01.2012 IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
5/2012 Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2011-31.12.2011 22,61 €     10.01.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
4/2012 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.01.2012-31.01.2012 946,00 €     10.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
3/2012 Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za mesiac december 2011 za 12 zamestnancov 29,88 €     10.01.2012 PZS, s.r.o., ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 36757055


december 2011
Panorama s.r.o. (pdf, 757kB, 21.12.2011)
Stavart s.r.o. (pdf, 736kB, 19.12.2011)
Stavart s.r.o. (pdf, 553kB, 19.12.2011)
Stavart s.r.o. (pdf, 432kB, 19.12.2011)
august 2011
fa_TSV_Papier (pdf, 611kB, 30.8.2011)
apríl 2011
fa_PZS, s.r.o. (pdf, 427kB, 19.4.2011)
fa_KOMENSKY, s.r.o. (pdf, 362kB, 19.4.2011)
fa_T-Com (pdf, 563kB, 19.4.2011)
fa_SPP (pdf, 700kB, 19.4.2011)
fa_TSV Papier (pdf, 460kB, 19.4.2011)
fa_Orange (pdf, 632kB, 19.4.2011)
marec 2011
fa_Komensky (pdf, 439kB, 18.3.2011)
fa_PZS,s.r.o. (pdf, 491kB, 18.3.2011)
fa_VEOLIA (pdf, 579kB, 18.3.2011)
fa_VEOLIA. (pdf, 614kB, 18.3.2011)
fa_SPP (pdf, 875kB, 18.3.2011)
fa_IVES (pdf, 544kB, 31.3.2011)
fa_T-Com (pdf, 1 141kB, 31.3.2011)
fa_Geodeticka kancelaria (pdf, 546kB, 31.3.2011)
fa_TSV Papier (pdf, 1 054kB, 31.3.2011)
fa_Orange (pdf, 1 147kB, 31.3.2011)
fa_Tomova Darina (pdf, 903kB, 31.3.2011)
fa_ŠJ pri ZŠ V. Mináča (pdf, 442kB, 31.3.2011)
fa_ŠJ pri ZŠ V. Mináča (pdf, 413kB, 31.3.2011)
fa_TSV_Papier (pdf, 541kB, 31.3.2011)
február 2011
fa_Redakcia Škola (pdf, 643kB, 9.2.2011)
fa_SPP (pdf, 786kB, 9.2.2011)
fa_PZS (pdf, 492kB, 9.2.2011)
fa_Komensky (pdf, 197kB, 9.2.2011)
fa_T-Com (pdf, 1 290kB, 21.2.2011)
fa_ŠEVT (pdf, 698kB, 21.2.2011)
fa_ŠJ (pdf, 432kB, 21.2.2011)
fa_ŠJ (pdf, 455kB, 21.2.2011)
fa_Orange (pdf, 879kB, 23.2.2011)
fa_Zdruzenie obcanov ACADEMY (pdf, 423kB, 23.2.2011)
január 2011
fa_Orange (pdf, 584kB, 31.1.2011)
fa_T-Com (pdf, 348kB, 31.1.2011)
fa_SPP (pdf, 1 104kB, 31.1.2011)
fa_PZS (pdf, 528kB, 31.1.2011)
fa_KOMENSKY (pdf, 421kB, 31.1.2011)
fa_FAT (pdf, 466kB, 31.1.2011)
fa_Stredoslovenská energetika (pdf, 629kB, 31.1.2011)
fa_Stredoslovenská energetika (pdf, 513kB, 31.1.2011)
fa_TSV_Papier (pdf, 555kB, 31.1.2011)