PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte

Časopis Šepkáčik

Máj 2016 Marec 2016
Január 2016 November 2015
Jún 2015 Apríl 2015
Január 2015 Október 2014
November 2013 Marec 2013
December 2012 November 2012
Máj 2012 December 2011
November 2011 Marec 2011
December 2010 November 2010
Máj 2010 December 2009
November 2008 Máj 2008
Jún 2007 Marec 2007