PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte

Kontakt


adresa: Špeciálna základná škola
Partizánska 909
980 55 Klenovec
telefón: 047/5484256
0907 886697
fax: 047/5484256
e-mail: szsklenovec@atlas.sk
 jankapohorelska@gmail.com
IČO: 35984899
DIČ: 2021614991
č.účtu: 7000104506/8180
  Štátna pokladnica
Zriaďovateľ: Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica