PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte

Kolégium Zelenej školy

školský rok 2014/2015

Užšie kolégium:
 
Koordinátor: Mgr. Ivana Horváthová učiteľka
Členovia: Daniela Cibuľová
(3.roč.)
žiačka
  Zdena Radičová
(3.roč.)
žiačka
  Jana Oláhová
(5.roč.)
žiačka
  Vanesa Radičová
(5.roč.)
žiačka
  Sandra Radičová
(6.roč.)
žiačka
  Jana Cibuľová
(7.roč.)
žiačka
  Diana Radičová
(7.roč.)
žiačka
  Martina Radičová
(8.roč.)
žiačka
  Nataša Oláhová
(8.roč)
žiačka
 
Širšie kolégium:
 
Členovia: ostatní žiaci ŠZŠ Klenovec
  ostatní pedagogickí zamestnanci ŠZŠ Klenovec
  Dezider Cibuľa rodič
  Ján Figuli zástupca za obec
  Michal Brndiar zástupca za LS Klenovec>> Školský rok 2015/2016
>> Školský rok 2013/2014