PROJEKT

 • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
 • Strategickým cieľom projektu je:
  Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
 • O projekte

HURÁAAA, NA PRÁZDNINY!!!

29. jún 2012

HURÁAAA, NA PRÁZDNINY!!!

Je to neskutočné, ako ten čas rýchlo letí.
Opäť sme na konci školského roku, dostali sme vysvedčenia a hurááá, na prázdniny!!!
Tento krát nás leto privítalo s otvorenou náručou poriadnymi teplotami a slnkom zaliatou prírodou. Niektorí žiaci sa potešili, že konečne budú oddychovať, ale veru mnohí, najmä mladší žiaci, tí sa veľmi netešili, že brána školy bude pred nimi dva mesiace zatvorená. Ale smútiť predsa nebudeme, prázdniny ubehnú ako voda a opäť sa stretneme 3.9.2012.
Všetkým želáme krásne prázdniny, veľa radosti a veselých chvíľ, najmä oddych a načerpanie nových síl do ďalšieho školského roku 2012/2013.

Filed under Fotogaléria

Exkurzie do závodov

21. jún 2012

Exkurzie do závodov

„Osievame múčku v slamenom klobúčku, čo naosievame, mlynárovi dáme ...“

A kde putuje múka od mlynára?
Aby sme to zistili, vybrali sme sa do jedného zázračne voňavého, žltého domu v Hnúšti, ktorý sa ukrýva za umelecky kovanou bránou. O celom procese zmeny osievanej múčky na fantastické rožky, kaiserky, vianočky, chlebíky sme sa tu dozvedeli od milých a príjemných pekárov a pekárok.
Ale k tomu chlebíku nám chýbala nejaká klobáska, či šunčička a preto sme nabrali smer Rimavská Sobota - Tauris. Táto potravinárska firma zaoberajúca sa výrobou bravčové a hovädzie výsekového mäsa a výrobou štyroch tovarových skupín mäsových výrobkov a to mäkké mäsové výrobky, varené mäsové výrobky, solené mäsá a ostatné mäsové výrobky. Všetky tieto informácie sme sa dozvedeli z krátkej prezentácie a fajnej ochutnávky vo firemnej predajni.
Týchto exkurzií sme sa mohli zúčastniť vďaka realizácie projektu „Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme“ realizovaného v rámci OP Vzdelávanie Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít financovaného zo zdrojov EÚ.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ESF“

Filed under Fotogaléria

Slávnostná akadémia v Rimavskej Sobote

20. jún 2012

Slávnostná akadémia v Rimavskej Sobote

Občianske združenie Slnko pre všetkých - Detský fond v Rimavskej Sobote uskutočnil dňa 20. júna 2012 už XVII. ročník akadémie „Aj my to dokážeme“ na tému: Z rozprávky do rozprávky.

Niekoľko minút pred pol jedenástou sa sála v Dome kultúry zaplnila deťmi a dospelými zo základných a stredných škôl v Rimavskej Sobote. Všetci v sále boli plní očakávania. Programom, ktorí si nacvičili deti zo špeciálnych škôl v rimavskosobotskom okrese, nás sprevádzala už všetkým známa striga Agáta a jej kamarátka Alica. Tento krát obidve „moderátorky“ skúšali divákov, či poznajú rozprávky, pričarovali Šmolkov, tanečnice plné temperamentu i speváka vysokých kvalít. Celý program bol plný energie, nezabudnuteľných chvíľ a opäť bol dôkazom, že aj my, deti zo špeciálnych škôl, to dokážeme!!

Filed under Fotogaléria

Enviro deň s lesným pedagógom

19. jún 2012

Enviro deň s lesným pedagógom

Kto by sa ešte učil, keď prázdniny klopú na dvere?
Nám sa už veru veľmi nechce, a tak sme si v utorok 19.6. urobili zábavnejší, zaujímavejší a hlavne environmentálnejší deň ako inokedy. Navštívil nás pán lesný pedagóg Ing. Marek Murín z Odštepného závodu Lesy SR Hnúšťa, ktorý nám porozprával o lese, lesných živočíchoch a rastlinách. Spoločne s ním sme si zahrali hru "Čo som?", v ktorej mali deti kladením otázok uhádnuť o aké lesné zviera sa jedná. Pán lesný pedagóg nám okrem iného doniesol aj dva mladé stromy, o ktorých nám porozprával základné informácie a straší žiaci sa postarali o to, že teraz môžu rásť na našom školskom dvore.
Po návšteve lesného pedagóga sme sa vybrali na envirovychádzku smerom do Pavlínky. A keďže nám bolo cestou véééľmi teplo, tak sme sa rozhodli bližšie preskúmať život rastlín a živočíchov žijúcich pri vode. Tí odvážnejší sa rozhodli vyskúšať na vlastnej koži, aký je život vo vode a smelo prešli potôčikom a zmočili sa v ňom. Priznali, že takýto "vodný" život by sa im páčil. A my dodávame, že asi len v takomto horúcom počasí.

Filed under Fotogaléria

Športové hry špeciálnych základných škôl - Rimavská Seč

14. jún 2012

Športové hry špeciálnych základných škôl - Rimavská Seč

Dňa 14. júna 2012 sa žiaci našej školy zúčastnili veľmi očakávaných Športových hier žiakov špeciálnych škôl, ktoré sa tento rok konali v Rimavskej Seči. Reprezentovalo nás 10 detí, od najmenších až po najstarších, tých najskúsenejších. Po hodinách trénovania sme aj napriek silnej konkurencii obsadili krásne 4 prvé miesta, 5 druhých miest a 2 tretie miesta. V celkovom umiestnení škôl sme sa umiestnili na 4. mieste. A ako to dopadlo po jednotlivcoch?

Ondrej Radič - 1 . miesto
   - skok do diaľky v kategórii najstarší žiaci
Ondrej Radič - 2. miesto
   - beh na 600 m v kategórii najstarší žiaci
Ondrej Radič - 2. miesto
   - hod granátom v kategórii najstarší žiaci
Ondrej Radič - 3. miesto
   - beh na 300 m v kategórii najstarší žiaci
Ján Oláh - 1. miesto
   - beh na 300 m v kategórii najstarší žiaci
Ján Oláh - 2. miesto
   - beh na 60 m v kategórii najstarší žiaci
Kristína Radičová - 1. miesto
   - hod kriketovou loptičkou v kategórii mladších žiačok
Kristína Radičová - 2. miesto
   - beh na 60 m v kategórii mladších žiačok
Jana Cibuľová - 2. miesto
   - hod kriketovou loptičkou v kategórii mladších žiačok
Dominik Oláh - 3. miesto
   - beh na 60 m v kategórii najmladších žiakov
Vanesa Radičová - 1. miesto
   - hod kriketovou loptičkou v kategórii najmladších žiačok

Žiakom boli za prvé tri miesta udelené diplomy a vecné predmety, ktoré ich veľmi potešili. Víťazom blahoželáme a prajeme ešte mnoho športových úspechov.

Filed under Fotogaléria

Deň najlepších priateľov

8. jún 2012

Deň najlepších priateľov

Futbal je naša obľúbená hra a hrať ho s najlepším priateľom je tou najlepšou oslavou Dňa najlepších priateľov. Tešili sme sa z každého gólu i pádu, smiech a radosť zneli navôkol. Upevňujme si naše priateľstvá nielen počas takýchto zvláštnych príležitostí, ale každodenne, pretože ako povedal Konfucius: „Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“

Filed under Fotogaléria

Návšteva dopravného ihriska

7. jún 2012

Návšteva dopravného ihriska

Hoci, my deti, 1. a 2. ročníka sme najmladší žiaci našej školy a na hodinách sme sa veľa o pravidlách cestnej premávky naučili, nikdy nezaškodí si vedomosti overiť, či vyskúšať na vlastnej koži. Práve pre dôležitosť a potrebu poznania týchto pravidiel sme v prvý júnový štvrtok navštívili už tradične Dopravné ihrisko v Hnúšti. Privítal nás náčelník Mestskej polície, p. Mgr. Milan Migaľa, ktorý nás informoval o pravidlách a bezpečnej jazde na bicykli. Oboznámil nás s dopravnými značkami a ďalšími dopravnými značeniami a my sme sa už nemohli dočkať, kedy si to budeme môcť preveriť priamo jazdou na bicykli. A dočkali sme sa!!! Naše praktické zručnosti v jazde na bicykloch sa od jesene zlepšili, zdokonalili sme sa aj v jazde cez križovatky, čím sme si zaslúžili aj pochvalu pána policajta. Zažili sme nezabudnuteľné chvíle a domov sme odchádzali s rozžiarenými očkami, úsmevom na tvári a s prísľubom, že aj počas letných prázdnin budeme rešpektovať všetkých účastníkov cestnej premávky. No a my samozrejme budeme príkladom toho, čo sme sa aj takouto netradičnou formou naučili.

Filed under Fotogaléria

Výstavka prác žiakov našej školy

1. jún 2012

Výstavka prác žiakov našej školy

Aj tento rok sme sa opäť zapojili do projektu OZ Slnko pre všetkých - OZ Rimavská Sobota „Aj my to dokážeme“, ktorý je určený žiakom špeciálnych základných škôl v okrese Rimavská Sobota.
Pozostáva zo 4 častí: výstavky prác žiakov v Okresnej knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, športových hier žiakov, Slávnostnej akadémie v Dome kultúry v Rimavskej Sobote a výletu žiakov za odmenu, ktorý sa žiaľ tento rok nebude konať.
Dňa 1. júna učiteľky z našej školy nainštalovali výstavku prác Žiakov našej školy v spomínanej knižnici.
Všetkých zvedavcov srdečne pozývame, ak budete mať cestu do Rimavskej Soboty a nájdete si chvíľku času, zájdite do okresnej knižnice potešiť sa pohľadom na pekné výtvory žiakov zo špeciálnych škôl. Aj oni dokážu s pomocou učiteliek alebo sami vyčariť krásne veci.

Filed under Fotogaléria

Týždeň športu - futbalový turnaj

30. máj 2012

Týždeň športu - futbalový turnaj

Posledný týždeň v máji sme si pripomenuli týždeň športu. V rámci týždňa športu sa žiaci ŠZŠ a ZŠ V. Mináča stretli na multifunkčnom ihrisku na sídlisku a spoločne si zahrali futbal. V jednom zápase sa stretli žiaci I. a v druhom zápase žiaci II. stupňa, osobitne dievčatá a chlapci. Aj takýmto nevšedným športovým popoludním sme si pripomenuli známe príslovie: „V zdravom tele zdravý duch.“

Filed under Fotogaléria

ZOO Bojnice

29. máj 2012

„Naša zem je guľatá, umta, umta, umtata,
žijú na nej zvieratá, umta, umta, umtata,
keby bola hranatá, umta, umta, umtata,
nebola by guľatá, umta, umta, umtata.
Najväčšie zviera je slon, umta, umta, umtata,
nos má ako saxafón, umta, umta, umtata,
keby nemal saxafón, umta, umta, umtata,
nebol by to žiaden slon, umta, umta, umtata.
Zebru všetci poznáme, umta, umta, umtata,
chodí stále v pyžame, umta, umta, umtata,
keď išla do divadla, umta, umta, umtata,
od hanby sa prepadla, umta, umta, umtata.
Žirafa je najvyššia, umta, umta, umtata,
stále si však namýšľa, umta, umta, umtata.
že sme všetci maličkí, umta, umta, umtata,
ako malé gombičky, umta, umta, umtata.
Najlepšie sú opice, umta, umta, umtata,
sú ich v džungli tisíce, umta, umta, umtata,
keď banány nemali, umta, umta, umtata,
tak si laby lízali, umta, umta, umtata“

ZOO Bojnice

…kto by nepoznal slová tejto pesničky?? Aj my sa na nej bavíme už niekoľko týždňov, a preto sme sa vybrali tie zvieratá hľadať. Kam?? No predsa do zoologickej záhrady v Bojniciach. Kedy?? V jeden krásny slnečný májový deň. To bolo zážitkov!!! Najprv nás upútali dinosaury pri vstupe do zoo, potom sovy, výr, malé opičky, až kým sme nezbadali medvede. Od nich sme sa nevedeli odtrhnúť zrakom, ale zvedavosť nás premohla, a už sme obdivovali hady, šelmy, krokodíly. No najväčší obdiv si aj tak získali slony. Poriadne sa predviedli, a zjedli priamo pred našimi očami dlhočizné konáre. Putovanie po zoo pokračovalo, a my sme mohli spoznávať zebry, ťavy, antilopy. Naša prechádzka končila tým najlepším, čím mohla. Predviedol sa nám svojimi akrobatickými kúskami malý šimpanz Tiran spolu aj s jeho rodičmi. Unavení, ale plní nových dojmov a veselých zážitkov sme sa vracali domov. A čo dodať k takémuto výletu na záver?? Ďakujeme za super deň, ktorý nám dal oveľa viacej ako všetky encyklopédie a obrázky, pretože ak len počujeme, často zabudneme, ale keď sme skutočne videli, budeme si to pamätať ešte veľmi, veľmi dlho.

Filed under Fotogaléria

Exkurzia - BEVEX Prievidza

29. máj 2012

Exkurzia - BEVEX Prievidza

Čo si predstavíte, keď počujete „závesná banská lokomotíva“?

Že nič? Neviete?

Pred týždňom by sme reagovali podobne, no po exkurzií v závode BEVEX v Prievidzi sa to zmenilo. Závesná banská lokomotíva je určená na prepravu uhlia alebo baníkov fárajúcich v baniach.
V BEVEXE nás veľmi milo privítali. Občerstvenie, ktoré nám prichystali, nás po dlhej a namáhavej ceste prebralo, za čo sme boli a aj sme veľmi vďační. Najskôr sme mali možnosť pozrieť si krátky film o vývoji a zdokonaľovaní tejto lokomotívy. Nasledovala prehliadka výrobných priestorov, v ktorých ju zhotovujú. Videli sme ako frézovali niektoré jej súčiastky, ako jej kostru striekali na bielo a tiež ako ju dávali dohromady. Výrobný proces tohto malého vozidielka určeného na prepravu v podzemí bol zaujímavý a všetci sme so záujmom počúvali sprievodné slovo. Exkurzia sa nám páčila a dozvedeli sme sa veľa nového o práci v strojárskom priemysle a hlavne o závesnej banskej lokomotíve.
Tejto exkurzie sme sa mohli zúčastniť vďaka realizácie projektu „Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme“ realizovaného v rámci OP Vzdelávanie Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít financovaného zo zdrojov EÚ.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ESF“

Filed under Fotogaléria

„Podaj ruku, vráti sa ti celé srdce“

24. máj 2012

Podaj ruku, vráti sa ti celé srdce

24. mája 2012 sa v Špeciálnej základnej škole v Klenovci konal 2.ročník vedomostnej súťaže pod názvom „Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce“. Zúčastnili sa ho žiaci zo špeciálnych základných škôl z Hnúšte, Rimavskej Soboty slov., Rimavskej Seči, Revúcej, Brezna, Polomky a samozrejme nechýbal domáci Klenovec.
Žiaci súťažili v 5-členných družstvách v teoretickej časti a praktickej časti, ktorá pozostávala zo základného postupu poskytovania prvej pomoci pri ošetrení rôznych zranení, ako aj v ohlasovaní nehody. Súťaž bola pomerne náročná, ale družstvá boli vynikajúco pripravené. Umiestnenie jednotlivých družstiev záviselo od počtu získaných bodov. Zvíťazilo domáce družstvo žiakov ŠZŠ Klenovec, na 2. mieste sa umiestnilo družstvo zo ŠZŠ Brezno a na 3. mieste družstvo zo ŠZŠ Rimavská Sobota.
Všetkým zúčastneným úprimne blahoželáme, preukázali veľmi dobrú úroveň vedomostí a zručností v oblasti poskytovania prvej pomoci.
Táto súťaž sa mohla uskutočniť vďaka Nadácii Emílie Kováčovej, TSV papier Lučenec, JUDr. Jánovi Richterovi - generálnemu manažérovi SMER-u a p. Bohušovi Karasovi.
Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať ľuďom, bez ktorých by toto podujatie nebolo také úspešné, a ktorí nám od začiatku pomáhali: riaditeľke Územného spolku SČK v Rimavskej Sobote - p. Majerčíkovej, predsedkyni Miestneho spolku SČK vo Veľkom Krtíši p. Ubrankovičovej, predsedkyni Miestneho spolku SČK Oľge Kaľavskej a jej členom, študentom Karlovej univerzity v Prahe, ktorí nám ochotne prišli robiť figurantov a HaZZ za poskytnutie hasičského auta a predvedenie ukážok zo zásahu.
Pevne verím, že sa nám podarí nájsť dostatok finančných prostriedkov, aby sa mohol uskutočniť 3. ročník tejto zaujímavej súťaže.

Filed under Fotogaléria

Exkurzia do SŠI Tornaľa

3. máj 2012

Exkurzia do SŠI Tornaľa

Mesiac apríl je pre žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku, mesiacom dôležitého rozhodovania. Toto rozhodnutie môže ovplyvniť nielen niekoľko nasledujúcich rokov, ale i celý život. O aké rozhodnutie ide? Je to voľba povolania. Stať sa murárom, kuchárom či automechanikom? Chcem byť kozmetičkou, opatrovateľkou či krajčírkou?

Aby sa našim končiaci žiakom ľahšie rozhodovalo a tí mladší, aby sa inšpirovali, vybrali sme sa na exkurziu do Spojenej školy internátnej v Tornali. Pán zástupca nás previedol všetkými priestormi - školou, záhradou a školským pozemkom, jedálňou a internátom. V skratke nám predstavil všetky odbory (obchodná prevádzka so zameraním na práce pri príprave jedál, stavebná výroba so zameraním na murárske práce, poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo, kvetinár - ovocinár - zeleninár) - formou prezentácie, ale i ukážkou praktických činností. Videli sme prípravu slávnostného prestierania, v dielni sme sledovali stavanie klenby nad okno a nahadzovanie malty na stenu a na školskom pozemku sme sledovali starostlivosť o mladé rastlinky zeleniny.

Všetkým žiakom sa škola páčila a preto dúfame, že v nich zažne iskru záujmu pokračovať v štúdiu i po skončení základnej školy.

Tejto exkurzie sme sa mohli zúčastniť vďaka realizácie projektu „Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme“ realizovaného v rámci OP Vzdelávanie Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít financovaného zo zdrojov EÚ.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ESF“

Filed under Fotogaléria

Exkurzia do OUI Liptovský Mikuláš

26. apríl 2012

Exkurzia do OUI Liptovský Mikuláš

Zima konečne ustúpila a v prírode zavládla jar, čomu sa potešili asi takmer všetci. Aj my sme netrpezlivo očakávali hrejivé slnečné lúče, vedeli sme, že s teplejším počasím budeme pokračovať v exkurziách do odborných učilíšť a do výrobných podnikov a samozrejme aj v poznávaním krás nášho nádherného Slovenska.
Dňa 26. apríla 2012 nás pred školou čakal pripravený autobus, aby nás odviezol do Liptovského Mikuláša. Nachádza sa tu Odborné učilište a praktická škola, v ktorej majú žiaci z nášho typu školy možnosť pokračovať v štúdiu a získať výučný list.
Cesta nám ubiehala veľmi dobre, niektorým žiakom bolo veselo, niektorí podriemkavali a veru niektorým trochu protestovali brušká. Po príchode do mesta nás na parkovisku pred školou čakal pán zástupca riaditeľky školy pán Ing. Vítěslav Papřok. Milo nás privítal a venoval sa nám počas celej exkurzie. Ako prvé sme išli pozrieť internát. Usadili nás v spoločenskej miestnosti, kde pán zástupca predstavil ich školu. Spolu s hlavnými majsterkami odborného výcviku nám porozprávali, aké učebné odbory majú na škole, čím všetkým sa môžu žiaci vyučiť a aké majú ďalšie možnosti zamestnania. Hlavná vychovávateľka nás informovala o internáte, ako tam žiaci žijú, aké aktivity robia popoludní, aké majú možnosti. Mohli sme nazrieť do niektorých študentských izieb a veru boli žiaci prekvapení, aký poriadok tam majú.
No a potom nasledovala prehliadka jednotlivých učebných odborov. Prezreli sme si novučičké priestory odboru Opatrovateľská starostlivosť v zdravotných zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Vošli sme do tried, kde žiaci naozaj trpezlivo pracovali na svojich výrobkoch - odbor Textilná výroba so zameraním na výrobu gobelínov a bytových textílií. V jednej triede zasa usilovne žehlili, plátali - odbor Obchodná prevádzka so zameraním na služby a domáce práce. V priamej akcii sme mohli vidieť žiakov, ktorí opravovali zatečenú miestnosť - odbor Stavebná výroba so zameraním na maliarske a natieračské práce. Keď sme prechádzali do ďalších priestorov, zaujala nás príjemná vôňa, ktorá sa šírila chodbou, hneď sme boli hladní. Blížili sme sa k dievčatám, ktoré pripravovali chutné koláčiky - odbor - Potravinárska výroba so zameraním na Cukrár a odbor Potravinárska výroba so zameraním na Pekár. A veru nám dali ochutnať, aké dobroty sa im podarilo pripraviť. Ďalšie učebné odbory sme nemohli vidieť, keďže žiaci boli v teréne - a to Poľnohospodárska výroba so zameraním na opravu poľnohospodárskych strojov a Poľnohospodárska výroba so zameraním na rastlinnú a živočíšnu výrobu.
Škola sa nám veľmi páčila, prezreli sme si aj priestory telocvične, kuchyne a jedálne, veľký dvor a športovisko.

Čo viac dodať??
Už len toľko, aby žiaci našej školy dostali chuť vyučiť sa v niektorom učebnom odbore a ich rodičia, aby si uvedomili potrebu ďalšieho vzdelávania ich detí a nebránili im pokračovať v štúdiu na odbornom učilišti a lepšej vyhliadke do budúcnosti.

Táto exkurzia sa uskutočnila vďaka realizácie projektu „Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme“ realizovaného v rámci OP Vzdelávanie Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ESF“

Dva pohlady našich žiakov na exkurziu:

Boli sme na exkurzii v Liptovskom Mikuláši. V škole - odborné učilište v Liptovskom Mikuláši. V tej škole sme sa prvé rozprávali o odboroch. Napríklad o odbore cukrár a ešte opatrovateľka. A potom sme išli pozrieť internát a išli sme pozrieť izby, kde spali a bývali žiaci. Išli sme pozrieť ako pracujú napríklad tkáči - tkali veľmi pekné pokrovce.
Ešte sme sa išli pozrieť na pekárov. No sme nemohli ísť dnu kvôli hygiene, ale dali nám ochutnať koláčiky, boli fajné. V tejto škole sa mi páčilo.

Nataša Oláhová - 5.roč.Vo štvrtok sme išli na exkurziu do Liptovského Mikuláša. Cesta bola veľmi dobrá. Zastavili sme sa aj pri Vysokých Tatrách. Keď sme dorazili do Liptovského Mikuláša, tak nás privítal pán zástupca. Bol veľmi milý. Odviedol nás do školy. Privítali nás učitelia pani majsterka. Aj oni boli celkom fajn. Potom sme sa išli pozrieť na odbory, ktoré boli veľmi zaujímavé. Napríklad tam boli stolári, ktorí pracovali s drevom vyrábali krásne výrobky. Videli sme tkáčov, ktorí tkali krásne motívy, boli to veľmi pekne kúsky. Videli sme kuchárov a keď sme tam zašli pozrieť, tak nás hneď ponúkli. Boli veľmi milí. Ponúkli nás keksíkom, ktorí práve dopiekli.
Boli sme pozrieť izby, ktoré boli celkom pekné. Majú aj počítače, ktoré boli staršie než sú naše, ale to navadí. Boli sme aj na školskom dvore, ktorý bol veľmi veľký. Boli sme pozrieť aj v telocvični. Keď sme tam išli pozrieť, tak tam práve hrali stolný tenis, bolo to veľmi zaujímavé. Videli sme aj žiakov, ktorí žehlili a prišívali gombíky.

Alžbeta Oláhová - 8.roč.

Filed under Fotogaléria

Deň Zeme

20. apríl 2012

Deň Zeme

"Naučili sme sa lietať v povetrí ako vtáky, potápať pod vodou ako ryby. Zostáva len jediné. Naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia."

G. B. Shaw

Prečo ani v 21. storočí nie sú ľudia schopní naučiť sa žiť na Zemi?!
Tvrdíte, že to tak nie je?
Žiaľ, v piatok 20.4.2012 sme sa o tejto krutej pravde, o nás ľuďoch presvedčili. V rámci celoslovenskej akcii "Vyčistime si Slovensko" konanej na základe výzvy Ministerstva životného prostredia SR pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.) sme na vlastné oči mohli vidieť negatívne vplyvy ľudskej ľahostajnosti a nerozvážnosti.
Keďže sme boli aktívnymi účastníkmi vyššie spomínanej akcie, nelenili sme a tento niečí "zločin" sme sa rozhodli odstrániť. A to konkrétne na troch miestach - cestou smerom do Pavlínky, na konci Partizánskej ulice (Koľaje) nad Dolinkou a v lokalite zvanej "Laščok". Možno si niekto povie, že najmä nad "Dolinkou" si žiaci upratovali sami za sebou. Ako však poznáme obyvateľov Dolinky, je málo pravdepodobné, že by niekto z nich vynášal smeti asi 30 m do pomerne strmého svahu, a taktiež by nevyhadzovali napr. staré rozbité misy od WC, obkladačky, kusy z áut atď....
Zarážajúce je, že tieto isté znečistené miesta sme zlikvidovali minulý rok, ale ako sme sa mohli sami presvedčiť, niektorí ľudia si nevážia našu Zem, životné prostredie a teda okolie v ktorom žijú. Dokonca nelegálna skládka cestou do Pavlínky, ktorá bola najväčšia zo všetkých troch, bola tak rafinovane ukrytá smrekovými haluzami, že sme si ju skoro ani nevšimli.
Najviac by nás samozrejme potešilo, keby nás žiaci a rovnako aj ich rodičia nasledovali v tejto činnosti aj v okolí svojich obydlí.
No dôležité je, že my sme aspoň niekde začali...
Možno by sme sa mali všetci zamyslieť, ako to bude vyzerať na tejto Zemi o niekoľko desaťročí. My tu už nebudeme? A čo naše deti a ich deti ? A čo keby mali takýto prístup ľudia pred niekoľko sto rokmi? Možno by sme tu už my teraz neboli a Zem by bola jedno veľké smetisko.... .

Filed under Fotogaléria

Regionálny turnaj družstiev žiakov špeciálnych škôl v stolnom tenise v ŠZŠ v Rimavskej Sobote

18. apríl 2012

Regionálny turnaj družstiev žiakov špeciálnych škôl v stolnom tenise v ŠZŠ v Rimavskej Sobote

Dňa 18.4.2012 sa žiaci našej školy - Ondrej Radič, Dezider Radič, Miroslav Cibuľa a Ján Oláh zúčastnili regionálneho stolnotenisového turnaja družstiev žiakov špeciálnych škôl v Rimavskej Sobote.Turnaja sa zúčastnili družstvá z Rimavskej Soboty, Čerenčian, Revúcej, Hnúšte, Jelšavy a Klenovca.
Táto súťaž je u nás veľmi obľúbená, stolný tenis hráme radi a už tradične v ňom dosahujeme dobré výsledky.
Teraz sa nám síce nepodarilo získať "medailové umiestnenie", ale domov sme sa vrátili s dobrým pocitom z krásne prežitého dňa.Veď sme stretli veľa nových kamarátov a zahrali sme si náš obľúbený šport.

Filed under Fotogaléria

Deň narcisov

13. apríl 2012

Deň narcisov

Deň narcisov v tomto roku padol na 13.apríla, a hoci to mal byť „piatok trinásteho“, pre nás to bol deň plný pozitívnych emócií a zážitkov. Pripnutím si žltého narcisu sme aj my podporili myšlienku spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Narcis ako jeden z prvých kvietkov jari predznačuje príchod tohto obdobia, prebúdzania prírody a života. Tak je i symbolom nádeje, že aj náročný boj môže mať dobrý koniec.

A práve žltý narcis celý deň zdobil naše oblečenie ako symbol solidarity s osobami postihnutými rakovinou, lebo nech je život akokoľvek ťažký, vždy sa oplatí žiť.

Filed under Fotogaléria

Regionálna súťaž v speve žiakov špeciálnych škôl

4. apríl 2012

Regionálna súťaž v speve žiakov špeciálnych škôl

V stredu 4.4.2012, posledný deň pred Veľkonočnými prázdninami, sa víťazi školského kola v speváckej súťaži zúčastnili regionálneho kola v Hnúšti, kde svojimi "zlatými" hlasmi reprezentovali našu školu. Treba spomenúť, že konkurencia bola veľká, veď okrem našich žiakov sa súťaže zúčastnili aj žiaci zo špeciálnych základných škôl v Lučenci, Rimavskej Sobote, Rimavskej Seči, Hnúšte a zo špeciálnych tried na ZŠ v Tisovci. Ani porota pod vedením pána Jaroslava Piliarika to veru nemala jednoduché. Niektorí žiaci spievali ako ozajstní profesionáli a tí čo mali trému sa jej rýchlo zbavili. Ich výkony boli ozaj na dobrej úrovni.
Rovnako aj naši žiaci zaspievali s odvahou a ukázali aké zlato majú v hrdle. Najviac sa im páčila Danielka Cibuľová, žiačka prípravného ročníka, ktorá v V. kategórii získala 1.miesto.
Víťazke úprimne gratulujeme a ostatným zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Filed under Fotogaléria

Návšteva Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

4. apríl 2012

Návšteva Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

"V krajine, kde sa piesok lial a kde sa sypal vodopád ..."


Do tejto krajiny zázračna sme sa dostali aspoň na chvíľu počas návštevy Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti. Mali sme veľké šťastie, pretože okrem nášho hlavného cieľa - spoznávanie knižnice, kníh a ich obsahu, sme mali možnosť vidieť dve výstavy.
Prvá nás "privítala" Veronika Lesana Renčková svojim Rozprávkovým svetom. Veselé rozprávkové postavičky, hravé zvieratká vyrobené z rôznych prírodných materiálov, kresby a portréty svedčia o tom, že táto mladá, šikovná umelkyňa stále verí rozprávkam a tomu, že dobro víťazí nad zlom.
V druhej časti sme sa zoznámili s Neviditeľným svetom v obrazoch Jany Vozárikovej. Autorka o svojej tvorbe hovorí" " Ako cítime, myslíme a konáme, zatkávame do koberca vlastného osudu. Či je ten koberec krásny a pestrofarebný alebo nepekný, je slobodnou vôľou každého z nás. Chcem vám predostrieť vlastný koberec." Bolo pre nás všetkých zaujímavé a zábavné v jednotlivých jej obrazoch objavovať tajomné postavy a vzdialené krajiny.
Obe výstavy nás naladili na rozprávkovú strunu, a preto po zoznámení sa s princípmi fungovania knižnice a knižničných výpožičiek a prehliadnutí priestorov nám vôbec nerobilo problém splniť úlohu, ktorú si pre nás pripravila pani knihovníčka: - " Vymyslite rozprávku." Deti si ako hlavného hrdinu zvolili zaľúbeného kocúra z tvorby Lesany a rozprávkový príbeh sa mohol začať. Zaujíma vás, ako to s tým kocúrom dopadlo? Do koho sa to zahľadel? Môžete si to prečítať na stránkach našej školy.
Návšteva knižnice sa nám všetkým veľmi páčila a veríme, že sa do nej opäť budeme môcť vrátiť. Dovtedy však môžeme chytiť do rúk rozprávkovú knižku a objavovať v nej príbehy, ktoré zlatými nitkami spájajú detstvo s dospelosťou.

Filed under Fotogaléria

Oblastná súťaž žiakov špeciálnych škôl v prednese poézie

29. marec 2012

Oblastná súťaž žiakov špeciálnych škôl v prednese poézie

Konečne zavítala jar, no zima akoby stále nechcela odísť. Po niekoľkých teplých dňoch nám znovu ochladilo, ale dňa 29. marca 2012 nám predsa len svietilo slniečko a ukazoval sa, i keď chladný, ale pekný deň. Po roku sme sa opäť zišli na našej škole na súťaži v prednese poézie žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych tried pri základných školách.

Súťaž má u nás už dlhodobú tradíciu a tento rok k nám prišli žiaci a pedagógovia zo ŠZŠ Hnúšťa, ŠZŠ slov. Rimavská Sobota, ŠZŠ Revúca, ŠZŠ Veľký Krtíš a žiaci zo špeciálnych tried pri ZŠ V. Clementisa z Tisovca. Našu školu reprezentovali Ivana Tomášová, Miroslav Radič, Martina Radičová, Margaréta Oláhová a Kristína Radičová. Na začiatku, aby sa súťažiaci prestali báť, vystúpili s pekným tančekom - Šmolkovia - žiaci 1. ročníka. Tréma sa stratila a súťaž mohla začať. Výkony žiakov hodnotila nezávislá porota v zložení : predseda poroty Júlia Štefániková, členovia Oľga Košútová a Margita Bálintová, bývalé kolegynky zo základnej školy. Všetci súťažiaci sa predviedli na vysokej úrovni, boli vynikajúco pripravení a porota to mala veru naozaj ťažké. Veď predsa víťazi sú všetci, ktorí majú odvahu vystúpiť pred toľko ľudí a zarecitovať báseň. Porota nakoniec rozhodla.

Víťazi jednotlivých kategórií:

I. kategória
   1. Marek Samko (špec. tr. pri ZŠ V. Clementisa Tisovec)
   2. Miroslav Radič (ŠZŠ Klenovec)
   3. Ivana Tomášová (ŠZŠ Klenovec)


II. kategória
   1. Boris Harvan (špec. tr. pri ZŠ V. Clementisa Tisovec)
   2. Maroš Motoška (ŠZŠ Veľký Krtíš)
   3. Jaroslav Lazi (ŠZŠ Hnúšťa)


III. kategória
   1. Jana Balogová (ŠZŠ Revúca)
   2. Martin Mušuka (špec. tr. pri ZŠ V. Clementisa Tisovec))
   3. Izabela Pokošová (ŠZŠ Rimavská Sobota)
Ivana Samková (ŠZŠ Revúca)


IV. kategória
   1. Anna Vágnerová (ŠZŠ Veľký Krtíš)

V. kategória
   1. Michaela Bartová (ŠZŠ Hnúšťa)

Všetkým víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.
Ceny do súťaže nám venovali vydavateľstvá Fragment, Ikar, Slovart, Reader's Digest Výber Slovensko, s.r.o.. Veľmi pekne ďakujeme!!! :-)

Filed under Fotogaléria

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise

28. marec 2012

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise

OZ Rodon v spolupráci so ŠZŠ a ZŠ V. Mináča zorganizovalo dňa 28. marca 2012 na Deň učiteľov V. ročník veľkonočného turnaja v stolnom tenise. Turnaja sa zúčastnilo 16 žiakov II. stupňa ŠZŠ a ZŠ V. Mináča, z toho 7 dievčat a 9 chlapcov, ktorí si aj takýmto nevšedným športovým popoludním pripomenuli blížiace sa veľkonočné sviatky. No a čo by to bol za turnaj, keby nemal víťaza. Tohtoročným víťazom sa stal žiak ŠZŠ Ondrej Radič, ktorému srdečne blahoželáme. Veľké poďakovanie patrí aj všetkým účastníkom turnaja, a to nielen za vynikajúce športové výkony, ale aj za slušné a férové správanie sa počas turnaja. A preto, že v tento deň majú učitelia sviatok, tak Vám všetkým z celého srdiečka prajeme veľa takýchto krásnych chvíľ prežitých spoločne s Vašimi žiakmi.

Filed under Fotogaléria

Školské kolo recitačnej súťaže

26. marec 2012

Školské kolo recitačnej súťaže

Elena Čepčeková, Milan Rúfus, Mária Rázusová - Martáková, Soňa Hostová, František Hrubín, Magda Baloghová, Rudolf Dobiáš, Vilma Šimková, Miroslav Válek, Ľudmila Podjavorinská.

Hovoria vám tieto mená niečo? Čo majú títo ľudia spoločné?

Ak ste odpovedali, že sú to spisovatelia, poeti, vaša odpoveď bola správna.

Ak ste odpovedali, že spoločným znakom ich tvorby je to, že písali, čí píšu literatúru pre deti a mládež, trafili ste do čierneho.

Tento týždeň sme u nás v škole začali školským kolom v prednese poézie, ktorú nám darovali do vienka spomínaní básnici (a týždeň aj uzavrieme prednesom poézie a prózy, ale nepredbiehajme udalosti).

Umelecký prednes všetkých súťažiacich od tých najmladších až po tých najstarších chytal za srdce obecenstvo aj porotu. Básne a básničky veselé i vážne hovorili o zvieratkách, slniečku, mamičke i kvetoch. Snaha posledných týždňov prípravy na toto vystúpenie sa pozitívne odrazila na výkonoch väčšiny súťažiacich. Trému, či strach nechali za dverami a všetkým nám ukázali, čo dokážu.

Porota rozhodla, že na obvodné kolo v prednese poézie, ktoré sa uskutoční na našej škole, postupujú títo žiaci: Ivana Tomášová, Miroslav Radič, Martina Radičová, Margaréta Oláhová a Kristína Radičová. Držíme im palce!

Filed under Fotogaléria

Deň vody

22. marec 2012

Deň vody

Bez jedla človek vydrží aj mesiac, ale bez vody necelý týždeň.

Samotný život vznikol vo vode a človek i všetky živočíchy ju potrebujú k svojmu životu.

Je len na škodu, že väčšina z nás si tieto fakty neuvedomuje a zabúdame na to, že voda je vyčerpateľný zdroj.

Našťastie aspoň jeden deň v roku (22.3.) si všade na svete ľudia pripomínajú aká je voda pre nás dôležitá, a prečo je potrebné naučiť sa ju šetriť.

Tak sme sa aj my v rámci vyučovacieho procesu, v stredu 21.3., venovali viac ako inokedy nenahraditeľnej tekutine nášho života - VODE.

Celodenné aktivity na túto tému sme zahájili prezentáciou a následnou diskusiou o dôležitosti vody pre život na Zemi, šetrením vody a jej možným vyčerpaním.

Potom nasledovali praktické aktivity. Zatiaľ čo u mladších žiakov prebiehali viac-menej hravou formou - Ochutnávka vody (žiaci so zaviazanými očami mali zistiť, v ktorom poháriku sa nachádza čistá voda); Rýchlejší vyhráva (trojčlenná skupina mala za úlohu vypiť cez slamku ochutenú vodu z pohára) a Chytanie rybičiek(členovia družstva postupne lovili vlastnoručne vyrobené papierové rybičky pomocou provizórnych udíc), starší žiaci si nové a zopakované vedomosti overili vo vedomostnom kvíze, ktorý riešili v skupinách. Po tejto teoretickej aktivite nasledovala vedecká činnosť, kde si žiaci so svojimi pani učiteľkami vyskúšali možnosti a spôsoby filtrácie znečistenej vody prostredníctvom improvizovaných čističiek.

Po aktivitách v škole sme náš "vodný" deň zavŕšili exkurziou vodnej nádrže Klenovec.

Pri pohľade na nekonečnú vodnú hladinu sme si len ťažko vedeli predstaviť možnosť jej vyčerpania, no na druhej strane v nás tento prekrásny obraz zanechal hlboký dojem a pocit dôležitosti vody v našich životoch.

Filed under Fotogaléria

Školské kolo speváckej súťaže

22. marec 2012

Školské kolo speváckej súťaže„Červené jabĺčko v oblôčku mám,
koho rada vidím, tomu ho dám.“Vo štvrtok sa našou školou niekoľkokrát ozývala táto veselá ľudová pieseň počas školského kola speváckej súťaže. Malí aj veľkí spievali s veľkou radosťou a oduševnením, niektorí odvážne prekonávali svoju trému. Nadšení diváci (žiaci I. stupňa) tlieskali a občas sa dali strhnúť známou pesničkou a spievali so súťažiacimi. Zvoliť najlepšieho speváka či speváčku bolo náročné, pretože všetci spievali veľmi pekne. Počas krátkej porady poroty súťažiaci aj diváci spoločne zaspievali obľúbenú pieseň malých aj veľkých „Keď si šťastný, tlieskaj rukami...“
Aký bol verdikt poroty? Kto zvíťazil?

     1. kategória: Ivanka Tomášová, Želka Radičová
     2. kategória: Janka Cibuľová, Andrej Cibuľa
     3. kategória: Kristínka Radičová
     4. kategória: Ruženka Radičová
     5. kategória: Danielka Cibuľová

Všetkým zúčastneným gratulujeme a víťazom I., II. a V. kategórie prajeme, aby nás úspešne reprezentovali na speváckej súťaži v Hnúšti!

Filed under Fotogaléria

Si schopný tolerovať?

21. marec 2012

Si schopný tolerovať?

21. marec je Medzinárodným dňom boja proti rasovej diskriminácii. Aj my sme si tento deň chceli pripomenúť, a tak v spolupráci so základnou školou sme vymysleli a pripravili pre žiakov III. a IV. triedy ŠZŠ a 4. ročníka ZŠ V. Mináča jednu jedinú spoločnú úlohu, ktorá znela: „Počas vybíjanej, ktorú odohráte aj v zmiešaných družstvách vyjadrite svojim správaním slovo tolerancia.“ Čo myslíte? Jednoduchá, či ťažká úloha v dnešnej dobe pre „cigánov“ a „gadžov“? Podarilo sa im počas spoločného športového stretnutia v priestoroch základnej školy akceptovať a uznať, že každý z nich je iný, jedinečný? Odpoveď na túto otázku znie: Áno, podarilo. A nás, pani učiteľky teší, že naša práca nie je zbytočná.

Ďakujeme :-)

Filed under Fotogaléria

Prvá jarná vychádzka na Hôru

21. marec 2012

Prvá jarná vychádzka na Hôru

Jarné slniečko tento rok svieti z plných síl a my sme sa rozhodli užiť si to. Smer Hôra bol jasný. Veselo sme kráčali až pod vrchol. Bol odtiaľ krásny výhľad na náš Klenovec aj priehradu. Objavili sme prvé fialky, naháňali sme sa, kotúľali sa a fotili. Niektorým šlo pózovanie veľmi dobre - môžete sa o tom presvedčiť v galérií fotografií. Dúfame, že podobných vychádzok do nádherného okolia Klenovca bude ešte veľa. Ak to tu nepoznáte, vrelo odporúčame!!!

Filed under Fotogaléria

Návšteva Knižnice profesora Štefana Pasiara

14. marec 2012

Návšteva Knižnice profesora Štefana Pasiara

Pri príležitosti mesiaca knihy dňa 14.3.2012 žiaci prvého stupňa navštívili novootvorenú Knižnicu profesora Štefana Pasiara v meste Hnúšťa. Pani Mária Kvetková nám rozprávala o knižkách, ktoré v knižnici majú. Neskôr sme si všetci posadali a pani Marienka nám začala čítať rozprávku Soľ nad zlato. A aby nám bolo veselo spoločne sme sa zahrali na rozprávkové kráľovstvo. Ďakujeme pekne.

Filed under Fotogaléria

Súťaž „O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku“ - 4.ročník

február 2012

Súťaž „O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku“ - 4. ročník

VYHODNOTENIE

Do 4. ročníka súťaže „O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku“ sa zapojili žiaci z 12 špeciálnych škôl a školských zariadení.
Opäť bol výber najkrajších prác veľmi ťažký, súťažné práce sú zaujímavé, originálne, vyrobené z rôznych netradičných materiálov a rôznymi technikami, prevedené na vysokej úrovni. Po dlhom rozhodovaní vybrala porota (P. Orvoš, D. Mináčová, M. Zigmundová) zo súťažných prác týchto víťazov:

   1. miesto   Júlia Balogová   ŠZŠ Rimavská Seč
   2. miesto   kolektív žiakov 1.roč.   ŠZŠ Klenovec
                    Milan Kišš   ŠZŠ Rimavská Sobota
   3. miesto   Dominika Ferková   ŠZŠ Jelšava
                    Jaroslava Kenická   ŠZŠ Hnúšťa
                    ŠZŠ Polomka

Diplom za najoriginálnejšiu Valentínku získali:
chlapci 5.-7. ročníka ŠZŠ Klenovec pod vedením triednej učiteľky Mgr. Kataríny Hendlovej.

Víťazom srdečne blahoželáme, ďakujeme za účasť a tešíme sa na Vás v 4.ročníku našej súťaže opäť o rok!

Filed under Fotogaléria

Fašiangy, Turíce…

17. február 2012

Fašiangy, Turíce...

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde… táto známa ľudová pieseň sa ozývala našou školou dňa 17. februára 2012. Spoločne s našou strigou Agátou sme ňou otvorili fašiangový karneval. Žiaci boli už rána nedočkaví. Tešili sa na chvíľu, keď sa zmenia na rozprávkové bytosti, zvieratká, veselých šaškov, spidermanov či novodobé filmové postavičky a ukážu to, čo s pani učiteľkami starostlivo vyrobili. A nielenže vytvorili nádherné masky a kostýmy ale nacvičili aj program, ktorým sa prezentovali pred ostatnými žiakmi našej školy.

Po prehliadke všetkých masiek mali najkrajšie z najkrajších škôlkar Samko Cibuľa ako netopier, žabka Zdenka Radičová a čertica Kristína Radičová.

S vyhodnocovaním súťaží sa toto dopoludnie ešte neskončilo. Žiaci zatlieskali najkrajším Valentínkam, ktoré boli vyrobené v našej škole. Odmenení boli aj víťazi školskej súťaže na tému: "Život lesných zvierat a vtákov v zime."

   Výtvarná súťaž:
              I. a II. trieda

   Literárna súťaž:
              Margaréta Oláhová, Kristína Radičová, Ján Oláh

Fašiangová zábava so strigou Agátou pokračovala ďalej. Nemohol chýbať obľúbený stoličkový tanec a párový tanec s balónikmi… Súťažiť chcel stále každý.

V závere sa pani riaditeľka poďakovala žiakom našej školy, ktorí s veľkou odvahou ukázali svoj talent a reprezentovali nás v súťaži TALENT KLENOVCA. Najväčší úspech zožali víťazi súťaže hip-hopoví tanečníci Ján Oláh a Erik Cibuľa na čele s Ondrejom Radičom.. Tancovali aj naše mladšie žiačky, sestričky Zdenka, Sandra a Vanesa Radičové, v skupine Divoké kočky si zatancovala naša Róberta Radičová. Janka Cibuľová a Želka Radičová boli odmenené za svoj pekný spev.

Bolo nám spolu veľmi dobre, a preto sa už teraz tešíme na nasledujúci fašiangový karneval. :-)

Filed under Fotogaléria

Stretnutie s psychologičkou z CPPP

13. február 2012

Stretnutie s psychologičkou z CPPP

Milióny ľudí sú vystavení takým podmienkam zaobchádzania, ktoré sú v rozpore so základnými ľudskými právami. Sú predávaní a kupovaní ako tovar, nútení k prostitúcii, zotročovaní v práci a podrobení rôznym formám vykorisťovania. Obchodovanie s ľuďmi patrí medzi najzávažnejšie fenomény súčasnosti. Preto je prevencia v tejto oblasti veľmi dôležitá. Na túto závažnú tému sme si na besedu prizvali psychologičku z CPPP z Rimavskej Soboty, pani Mgr. Cirákovú, ktorá s našimi žiakmi pobesedovala na túto tému. Uviedla niekoľko príkladov sexuálneho zneužívania, priblížila im pojem obchod s deťmi, detská prostitúcia a detská pornografia. Samozrejme im dala aj informácie, čo robiť pokiaľ sa do takejto situácie dostanú. Pre podporu zdravia si pani psychologička pre žiakov 5. a 7. ročníka pripravila aktivity na tému prevencia proti fajčeniu. Žiaci si upevnili poznatky o škodlivosti fajčenia a v závere si mohli svoje informácie a vedomosti o fajčení zistiť v dotazníku. Dúfame, že nové vedomosti a poznatky, ktoré získali počas besedy, ovplyvnia ich rozhodovanie v oblasti závislostí akéhokoľvek druhu.

Filed under Fotogaléria

Stretnutie rodičov a pedagógov školy

9. február 2012

Stretnutie rodičov a pedagógov školy

Ani sme sa nenazdali a prehupli sme sa do druhého polroka školského roku 2011/2012. Zhodnotili sme prácu žiakov, dostali výpisy z hodnotenia za 1. polrok. A tak sme zorganizovali stretnutie s rodičmi, aby sme ich oboznámili s výchovno-vzdelávacími výsledkami ich detí. Samozrejme, že sme ich informovali aj iných potrebných veciach - najmä o možnostiach ďalšieho vzdelávania žiakov na odborných učilištiach, o pripravovaných exkurziách, o aktivitách v rámci programu Škola priateľská deťom. Po oficiálnej časti si rodičia zasúťažili v zručnosti ako sa starať o bábätko, prebaľovať ho, prezliekať, ako správne pripraviť svojmu dieťaťu desiatu do školy, ktoré sú zdravé a nezdravé potraviny. Zasmiali sme sa, zabavili, víťazi boli odmenení. Na záver stretnutia sme pripravili ponuku drobných predmetov, pričom rodičia mohli ako protihodnotu prispieť do "pokladničky" určenej pre detský fond UNICEF. Po skončení prebehli ešte individuálne pohovory triednych učiteliek s rodičmi.

Filed under Fotogaléria

Návšteva výchovného poradcu z OUI Tornaľa

7. február 2012

Návšteva výchovného poradcu z OUI Tornaľa

Je niečo čo ťa baví? Čomu by si sa chcel venovať? S takýmito otázkami prišli pomôcť našim žiakom v rozhodovaní pri výbere vhodného učebného odboru výchovný poradca pán Mgr. Daniška a pani Mgr. Benická, majsterka odborného výcviku z OUI Tornaľa. Okrem odborov a výhod štúdia na ich odbornom učilišti mali pripravenú aj prezentáciu školy prostredníctvom fotiek, takže naši žiaci mali možnosť tak trošku nahliadnuť do školy, kde sa žiaci pripravujú pre povolanie murára, záhradníka a kuchára. Prišiel čas, aby si žiaci, ktorí končia základnú školu ujasnili, čo by ďalej v živote chceli robiť. Našou snahou je rôznymi spôsobmi umožniť žiakom správny výber vzdelávania a tak dúfame, že pri výbere vhodného povolania pomohol aj tento spôsob prezentovania školy, na ktorej by mohli žiaci pokračovať v ďalšom štúdiu.

Filed under Fotogaléria

Prevencia šikanovania

2. február 2012

Prevencia šikanovania

Šikanovanie možno považovať za celosvetový problém, pred ktorým nie je imúnny žiadny typ školy. Obeťou sa môže stať v podstate každé dieťa. Ak chceme mať na škole efektívnu, proti šikanovaniu zameranú politiku, žiaci potrebujú byť začlenení do pomáhania sebe samým a sebe navzájom. Keďže väčšina šikanovania sa odohráva bez účasti dospelých, žiaci potrebujú stratégie, ktoré môžu použiť, keď oni alebo ich priatelia sú vystavení tyranizovaniu. Snažíme sa preto pomôcť žiakom dozvedieť sa niečo o šikanovaní, pomôcť jeden druhému, pomôcť im praktickými spôsobmi zvládať šikanovanie a vyvíjať si vlastné stratégie a nápady na to, ako sa vysporiadať so šikanovaním. Každoročne sa na našej škole konajú besedy a aktivity na tému šikanovanie na školách. V mesiaci január sme pre žiakov pripravili množstvo otázok ale aj odpovedí na túto tému. Žiaci sa tiež zúčastnili cvičenia: Aký je tyranizátor a aká je obeť. Po cvičení vládla živá diskusia, do ktorej sa zapojili všetci žiaci. Okrem toho sa žiaci oboznámili pre nich s novou formou šikanovania ako je kyberšikanovanie.

Existuje mnoho spôsobov riešenia daného problému. Na niektoré z nich sme sa snažili poukázať. Učitelia na našej škole sa snažia, aby sa škola stala miestom, kde sa napĺňa právo detí žiť v bezpečí a slobodne.

Filed under Fotogaléria

Najoriginálnejšia vianočná pohľadnica

30. január 2012

Najoriginálnejšia vianočná pohľadnica

Dňa 30. januára 2012 sa uskutočnilo v Základnej škole Dr. V. Clementisa Tisovec vyhodnotenie 3. ročníka súťaže "O najoriginálnejšiu vianočnú pohľadnicu" pre žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych tried pri základných školách. Aj naša škola sa zapojila s najkrajšími výtvarnými prácami do tejto súťaže a získali sme dve ocenenia v dvoch kategóriách:

I. kategória
       II. miesto Margaréta Oláhová ŠZŠ Klenovec 12 rokov

II. kategória
       III. miesto Ján Radič ŠZŠ Klenovec 8.ročník

Blahoželáme! :-)

Filed under Fotogaléria

To vám bola sánkovačka!!!

23. január 2012

To vám bola sánkovačka!!!


Jedna guľa, druhá guľa,
tretiu guľu zajko gúľa.
Pri ňom vrana zakrákala,
že si stavia snehuliaka.


Aj my sme gúľali a nielen tri snehové gule na postavenie snehuliaka. "Gúľali" :-) sme sa aj my, žiaci I., II., a III. triedy a ich p. učiteľky z velikááánskeho kopca a bolo nám supéééééér. V pondelok 23. januára 2012 nás po tretej vyučovacej hodine vytiahlo slniečko na poriadnu sánkovačku. Zobrali sme si všetko, na čom sa dá vyšantiť a strávili sme krásne dve hodiny na jednom veľkom a zasneženom kopci ako jedna veľká rodina. A keď sme sa vracali do školy, vyzerali sme naozaj ako tí snehuliaci, ktorých sme si postavili na našom školskom dvore.

Filed under Fotogaléria

Vianočná besiedka a vianočný športový turnaj

21. december 2011

Vianočná besiedka a vianočný športový turnaj


V izbe stojí zlatý stromček,
cingi - lingi zvoní zvonček.
Štedrý večer volá k stolu,
Vianoce sú, keď sme spolu.


21. decembra sme sa aj my všetci zišli pri vianočnom stromčeku, aby sme spoločne oslávili najkrajšie sviatky v roku - Vianoce.

Už niekoľko dní pred besiedkou bolo v škole cítiť čaro Vianoc. To preto, že sa žiaci za pomoci pani učiteliek pripravovali na spoločný program, či už vianočnou pesničkou, básničkou alebo krátkou scénkou.

No a v stredu to celé vypuklo - "špeciálne Vianoce" u nás v škole. Počas vianočnej besiedky každá trieda a žiaci z ŠKD predviedli svoje vianočné číslo, spoločne sme si zaspievali koledy a iné pesničky. Bolo nám skrátka veselo. A takýto rozozvučaní a naplnení vianočnou atmosférou sme sa spoločne pobrali k štedrovečernému stolu, ktorí nám pripravili starší žiaci spolu s pani učiteľkou Mináčovou. Boli na ňom samé dobroty. No treba podotknúť, že tie si žiaci deň vopred "ukuchtili" sami so svojimi pani učiteľkami. Pani učiteľka Majka Zigmundová im uvarila fajnú kapustnicu, ktorá rozvoniavala po celej škole.

Počas "vianočnej večere" sme si pripomenuli aké zvyky a tradície prebiehajú pri vianočnom stole a každý žiak mal možnosť vysloviť vianočné želanie pre seba a pre ostatných.

Na záver večere, tak ako to už väčšinou býva sa rozbaľovali darčeky, z ktorých mali radosť najmä malé deti.

Celé naše "špeciálne Vianoce" sme zavŕšili vianočnou diskotékou.

Aj na druhý deň prebiehali u nás Vianoce, ale tentokrát mali športový nádych. Veď kto by sa už deň pred prázdninami učil. Tak sme zorganizovali vianočný turnaj v stolnom tenise pre starších žiakov a turnaj vo florbale pre mladších žiakov. A verte alebo nie, v tento deň nikomu nezáležalo na tom, či vyhrá. Išlo nám všetkým o to, aby sme si ešte posledný deň v škole zachovali priateľskú vianočnú atmosféru.

Veselé Vianoce Vám všetkým a pokoj ľuďom dobrej vôle…

Filed under Fotogaléria

Mikulášska nádielka

6. december 2011

Mikulášska nádielka

„Hore briežkom, dolu briežkom,
Klenovec zapadol sniežkom.
A tam - v Špecke - Mikuláš,
pri ňom čerti - veľká stráž.
Deti hľadia do oblôčka,
nedočkavé majú očká.
Dobrý strýčku, Mikuláš,
pre všetkých dosť darov máš?“

…tak ako všetky deti, aj my sme sa veľmi tešili na Mikuláša. A on naozaj prišiel. A mal aj dvoch pomocníkov - čertíkov Bertíkov. No, a aby si nemyslel, že čakáme odmenu len tak, najmenší z nás ho prekvapili množstvom básničiek, pesničiek a veru sme ho aj povykrúcali. Bolo nám tak veselo, že sme úplne zabudli na sladkú odmenu. No ale čertíci nezabudli na šibalstvá a všetkých nás ponatierali uhlím. To bolo zábavy, a ani sme sa nenazdali, a musel Mikulášik odísť. Skôr ako odišiel, pričaroval nám do čižmičiek naozaj sladkúúúúúúú odmenu. Potom sa pobral k starším spolužiakom, ktorým porozdával perníčky a čokoládové prekvapenia. A ako ináč by to bolo, keby nepotešil aj tety kuchárky, a aj všetkých dobrých ľudí v Klenovci.

„Ďakujeme, Mikuláš a o rok čakáme Ťa zas!“

Filed under Fotogaléria

Škola priateľská k deťom

december 2011

V tomto školskom roku sme sa rozhodli zapojiť do projektu Škola priateľská deťom. Škola priateľská deťom je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF. Jej cieľom je vytvárať prostredie priateľské deťom v školách a školských zariadeniach na základe uplatňovať ako kľúčový faktor Dohovor o právach dieťaťa.

Pre získanie titulu Škola priateľská deťom musíme splniť nasledovné kritériá:

 1. Školenie o programe pre celý personál školy, teda vrátane vychovávateľky, asistentiek, hospodárky, upratovačky.
 2. Informovanie školskej rady o programe
  Pre naplnenie tohto článku takisto ako informovanie školského personálu a žiakov je potrebné, aby aj informovanie rodičov detí prebehlo na začiatku školského roka. Zástupcovia jednotlivých tried následne informujú rodičov v svojich triedach.
 3. Nástenka venovaná právam detí, Linke detskej istoty a spolupráci s UNICEF
  Nástenka musí byť vytvorená hneď na začiatku školského roka a umiestnená na viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch školy, kde bude denne prístupná žiakom, učiteľom, rodičom i všetkým návštevníkom školy.
 4. Obsiahnutie princípov Dohovoru o právach dieťaťa v Školskom vzdelávacom programe
  Školský vzdelávací program a v ňom zahrnuté všetky dokumenty musia byť v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa.
 5. Komunikácia a participácia detí
  Dve rodičovské združenia počas školského roka v každej triede spoločné - učiteľ, žiaci a rodičia.
 6. Zapájanie sa do aktivít UNICEF Slovensko
  Škola priateľská k deťom sa musí zapojiť minimálne do jednej z aktivít: Školy pre Afriku alebo Týždeň modrého gombíka. My sme sa rozhodli zapojiť do aktivity Školy pre Afriku a to nasledovnými aktivitami:
  • Zorganizovať tematické dni s osvetovými aktivitami (Deň afrického dieťaťa, Deň umývania rúk, Deň vody.
  • Zorganizovať divadelné predstavenie pre ostatných žiakov, učiteľov či rodičov za symbolické vstupné.
  • Predaj vlastnoručne upečených koláčikov, v rámci Vianoc.
  • Burza oblečenia, zber papiera.
  • Predajná výstava výrobkov vytvorených v rámci výtvarnej výchovy, ručných a technických prác atď.
 7. Aktivita organizovaná žiakmi z ich iniciatívy
  Priestor poskytnutý žiakom pre ich iniciatívu má za cieľ zredukovať pasivitu voči veciam verejným, budovanie globálneho občianstva, rešpekt voči iným bytostiam a životnému prostrediu.
  My sme zahrnuli do tejto aktivity:
  • program pre seniorov,
  • verejnoprospešné práce pre obec či vlastnú triedu, maľovanie kvetináčov, výzdoba triedy, predstavenie pre rodičov, učiteľov, verejnosť atď.

Medzinárodný deň boja proti AIDS

1. december 2011

Voľba povolania 1. december je deň, keď sa ľudia na celom svete snažia rôznymi aktivitami zvýšiť povedomie o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnostiach prevencie. Cieľom aktivít na našej škole počas tohto dňa, bolo poskytnúť žiakom viac informácií o rôznych pohlavne prenosných chorobách vrátane choroby AIDS vyvolanej vírusom HIV. Žiaci nielen horlivo besedovali na túto tému, ale vlastnoručne zhotovili plagát a mali možnosť pozrieť si film Anjeli. Nosením červenej stužky v tento deň sme prejavili solidaritu s ľuďmi infikovanými vírusom HIV a trpiacimi AIDS. Veríme, že týmito aktivitami si žiaci vytvoria správny názor na danú problematiku a uvedomia si zodpovednosť za svoj život.

Filed under Fotogaléria

Tanec v nás

30. november 2011

Tanec v nás A my sme boli tancovať. A Hriešny tanec! Kto? Ondrej Radič, Andrej Cibuľa, Nataša Oláhová a Martina Radičová, žiaci V. triedy. Kedy? 30. 11. 2011. Kde? Jajáááj ďaleko! Až v Jelšave, kde sa zrealizoval prvý ročník tanečnej súťaže pod názvom Tanec v nás. Nesúťažili sme sami. Boli tam tanečníci z Revúcej, Rožňavy a samozrejme, súťažili aj domáci. Aj napriek tomu, že sme sa neumiestnili ani na jednom z prvých troch miest, získali sme úžasný pocit, nových kamarátov a..... Viete si predstaviť, čo je to v zime tancovať Hriešny tanec? Ááále viete. Veď <3 <3 <3 <3 <3 kvitne v každom období a v každom veku. No nie?

Filed under Fotogaléria

Voľba povolania

30. november 2011

Voľba povolania Žiadne rozhodovanie nie je jednoduché a pre správne rozhodnutie vždy potrebujeme dostatok informácií. Nie je tomu inak ani pri výbere budúceho povolania. Práca je základom pre budovanie akýchkoľvek osobných hodnôt. Pomôcť našim žiakom zorientovať sa v určitých profesiách a uľahčiť im vstup na trh práce prišli pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Rimavskej Soboty. Zavítali k nám, aby motivovali žiakov k ďalšiemu štúdiu na OU, a aby poskytli našim žiakom informácie a odborné rady o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania. Žiaci si prostredníctvom internetu zisťovali predpoklady na prácu vypĺňaním jednoduchého dotazníka záujmov, a taktiež aj podľa oblečenia pri práci. Tieto dotazníky pomôžu žiakom lepšie sa zorientovať vo svojich záujmoch, ujasniť si, čo by im v povolaní prípadne prekážalo. Pomôžu im pri rozhodovaní tým, že žiakom ukážu ktoré povolania zodpovedajú ich záujmom, a v ktorých povolaniach by sa najlepšie uplatnili. Neskôr mali možnosť oboznámiť sa s jednotlivými povolaniami prostredníctvom DVD. Žiaci mali tak možnosť zvýšiť úroveň poznania aké povolania existujú a čím sa vyznačujú. Rozhodovanie žiakov o voľbe povolania predstavuje významnú etapu v celoživotnom procese a pre každého je dôležité vybrať si povolanie, v ktorom nájde zmysel svojho života.

Filed under Fotogaléria

Deň podpísania Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv

22. november 2011

Deň podpísania Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv Cieľom výchovy je plne rozvinúť osobnosť dieťaťa, jeho talent, duševné a fyzické schopnosti. Mali by sa naučiť úcte k rodičom, kultúrnej identite, prostrediu v ktorom žijú a rešpektu k hodnotám druhých. S princípmi a ustanoveniami dohovoru o ľudských právach by mali byť oboznámení všetci dospelí a všetky deti. Preto sme sa rozhodli pri príležitosti Dňa podpísania Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv priblížiť žiakom ich práva vhodnými a aktívnymi formami a prostriedkami. Aktivitou "Želania a potreby" sme sa snažili žiakom pomôcť rozlišovať medzi želaniami a potrebami, pričom základné potreby mohli považovať za práva. Táto aktivita povzbudila žiakov rozmýšľať a vytvárať si slovnú zásobu na ďalšiu diskusiu o právach detí. Do akcie boli zapojení žiaci od druhého do deviateho ročníka. Žiaci podľa ročníkov a veku pracovali spoločne s pani učiteľkou alebo v skupinách. Počas tejto aktivity bola najzaujímavejšia diskusia, ktorá sa týkala nielen práv ale aj želaní, ktoré boli v niektorých prípadoch naozaj výnimočné a veľmi zaujímavé.

Filed under Fotogaléria

„O perníkovej chalúpke“

november 2011

O perníkovej chalúpke Tak ako nám sľúbili, tak aj svoj sľub dodržali a prišli. Reč je o hereckom súbore Divadlo Portál - komorné divadlo bez opony z Prešova. Precestovali takú diaľku, aby nám zahrali modernú dramatizáciu rozprávky „O perníkovej chalúpke“. Nechýbali Janko a Marienka, ani zlá ježibaba, a tiež sa tam na veľké prekvapenie hercov a detí zjavila aj naša striga Agáta. To bolo zábavy a smiechu, tiež ponaučenia z rozprávky. A aj keď túto rozprávku dôverne poznáme, čakali sme so zatajeným dychom, ako sa skončí. No ako to v rozprávkach býva, zazvonil zvonec a bol šťastný koniec. Hercov sme odmenili dlhým potleskom. Ďakujeme a tešíme sa opäť na budúce!

Filed under Fotogaléria

„Zober loptu, nie drogu!“

november 2011

Zober loptu, nie drogu! Európsky týždeň boja proti drogám vznikol pôvodne ako Týždeň prevencie voči drogám a drogovým závislostiam z iniciatívy Európskej komisie v roku 1998.

Na našej škole sa už stáva tradíciou počas tretieho novembrového týždňa aktivita pod názvom „Zober loptu, nie drogu“, keď so žiakmi odohráme niekoľko futbalových zápasov s cieľom ponúknuť im zmysluplné naplnenie voľného času. Nejde nám o víťazstvo, ale o radosť z hry a spoločne stráveného času.

Naši najmladší hrali zápas na školskom dvore a z ich usmiatych tváričiek priam kričala túžba dať gól. Druháci a štvrtáci odohrali hru na klenovskom multifunkčnom ihrisku. Snažili sa dať súperovi čo najviac gólov a svoje dojmy z hry zanietene rozoberali ešte i počas cesty domov. Aj žiaci druhého stupňa odohrali svoj zápas na multifunkčnom ihrisku. Ich povzbudzovanie, smiech a výkriky sa rozliehali po celom okolí. Domov sme všetci odchádzali s novým elánom, rozhodnutí radšej športovať ako podľahnúť závislosti akéhokoľvek druhu.

Filed under Fotogaléria

Kampaň Červené stužky

november 2011

Kampaň Červené stužkyČervené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.

Celoslovenská kampaň „Červené stužky“ je zameraná v našej škole na podporu zdravého životného štýlu žiakov a na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS, ako aj upozornenie na túto nebezpečnú chorobu. Na podporu kampane boja proti HIV/AIDS sa v tomto ročníku na našej škole uskutoční niekoľko aktivít:

 • zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému „Červené stužky“,
 • umiestnením plagátu kampane vo vestibule školy,
 • prednáška a beseda pre jednotlivé triedy o HIV/AIDS,
 • nosením červených stužiek v čase od 28. novembra do 1. decembra 2011.

Červená stužka je tu pre tých, ktorí hovoria „pomáham ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS“.

Filed under Fotogaléria

Výtvarná súťaž Najkrajší a najoriginálnejší jesenný strom

október, november 2011

Výtvarná súťaž Najkrajší a najoriginálnejší jesenný strom

Jeseň pani bohatá
farbí stromy do zlata,
premaľúva celý sad...


V duchu tejto pesničky a pod vplyvom pestrofarebnej prírody v našom okolí sme v rámci environmentálnej výchovy ako jednej zo zložiek, ktoré sú súčasťou vyučovacieho procesu vyhlásili celoškolskú výtvarnú súťaž o "Najkrajší a najoriginálnejší jesenný strom".

Žiacke práce hýrili rôznymi farbami presne tak, ako keď sa pozrieme von oknom na jesennú prírodu. Treba spomenúť, že do súťaže sa ochotne zapojili všetci žiaci a bolo veľmi ťažké vybrať štyri najlepšie práce.

Nakoniec sme sa však rozhodli pre diela týchto žiakov:

   Kolektív žiakov II. triedy (1.ročník)
   Margarétka Oláhová, V. trieda (7.ročník)
   Vierka Cibuľová, VI. trieda (8.ročník)
   Ruženka Radičová, IV. trieda (9.ročník, B variant)

Všetkým víťazom srdečne gratulujeme!

Filed under Fotogaléria

Záložka do knihy spojuje školy

október, november 2011

Záložka do knihy spojuje školy Do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy, bola naša škola zapojená od začiatku realizácie projektu. V tomto školskom roku 2011/2012 nám bola pridelená ako partnerská škola Špeciálna základná škola Žehrianska, Bratislava.

Keďže tento ročník je už posledným, chceli by sme poďakovať všetkým učiteľom a žiakom ktorí sa do projektu zapojili, že venovali čas a snahu na výrobu záložiek pre radosť detí, ktoré ani nepoznajú. Žiaci boli pri práci tvoriví a kreatívni a záložky boli z roka na rok krajšie a nápaditejšie. Samozrejme veľmi sa tešili, aké záložky im pošlú žiaci partnerskej školy. Naša škola celý tento projekt hodnotí pozitívne, pretože nielen nám, ale aj iným školám umožnil získať nové priateľstvá medzi školami a ich žiakmi a podporil čítanie prostredníctvom výmeny záložiek.

Október - mesiac úcty k starším

október 2011

Október - mesiac úcty k starším Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza chladnejší október, len tíško hľadíme okolo seba, čo sa to v prírode deje. Tá začne hýriť najkrajšími farbami - žltá, červená, hnedá, pomaly sa vytráca zelená a nahrádza ju obyčajná šedá. Tak nejako sa i človeku míňa rôčik za rôčkom, až nastáva jeseň života.
Október - je mesiac úcty k starším. Mesiac, kedy si viac ako inokedy pripomíname lásku, štedrosť a obetavosť našich starých rodičov. Aj deťom v našej škole vštepujeme lásku a úctu k starším, veď by mala byť samozrejmosťou. Či už v rodine, na ulici, v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade.
Svoju úctu k starším občanom vyjadrili aj naše deti z 1. ročníka. Navštívili Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Klenovci a prítomným starkým sa prezentovali pásmom piesní a básní, spomedzi ktorých si mnohé pamätali aj obyvatelia domova. A keď deti začali tancovať na pesničku „Tancuj, tancuj, vykrúcaj...“ , nejednej starenke sa vyčaril úsmev na tvári a v očiach sa zaleskli slzy plné spomienok.
Veríme, že obyvateľov domova náš program potešil a spríjemnil im jedno dopoludnie. Deti odmenili nielen potleskom, ale aj sladkými maškrtami, za čo im deti prisľúbili, že ich navštívia znovu.

Filed under Fotogaléria

Európsky týždeň akcie proti rasizmu a diskriminácie vo futbale

25. október 2011

Boj proti rasizmu „Sme ľudia futbalu“ - to je motto tohtoročných akčných týždňov FARE, ktoré sa tento rok konali medzi 12.-25. októbrom 2011 opäť aj na Slovensku.
Programom akčných týždňov FARE (FARE ACTION WEEKS) je podporiť iniciatívy a aktivity, ktorých cieľom nie je však len futbal ako samotná hra, ale takisto, aby sa zišlo čo najviac ľudí z rozličných prostredí a kultúr. Vytvára sa tým výborný priestor pre vzájomnú komunikáciu, búranie bariér a predsudkov. Zapojiť sa môže každý v rámci svojich možností. Aj my sme sa rozhodli tiež priložiť ruku k dielu. V rámci tohto týždňa sme zorganizovali futbalový turnaj, v ktorom si zmerali sily chlapci a dievčatá, malí aj veľkí, žiaci aj pani učiteľky. Ani by ste neverili, koľko zábavy, smiechu a radosti sme spolu zažili pri takej obyčajnej hre ako je futbal. Spolu sme prežili jeden deň plný športového nadšenia s cieľom nezamerať sa na výsledky v hre, ale na to, aby sme hrali v rámci pravidiel hry fair-play. Výsledky presné nemáme, ale každý z nás si uvedomil, že v ten deň zvíťazil šport a snaha naučiť sa tolerovať odlišnosti, ktoré nám neubližujú.

Filed under Fotogaléria

Deň zdravej výživy u nás v škole

17. október 2011

Deň zdravej výživy u nás v škole Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu patrí zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto si 16. októbra na celom svete pripomínajú ľudia Deň zdravej výživy.

Nebolo to ináč ani u nás v škole, veď ako by sme mohli na taký dôležitý deň zabudnúť. Celý deň sa niesol v znamení zdravej výživy. Mladšie deti pod vedením triednych učiteliek prostredníctvom rôznych aktivít spoznávali, čo všetko je pre nich zdravé a čo nie , zostavovali potravinové pyramídy, a tiež súťažili "O najchutnejšiu desiatu", ktorej základ tvorila mrkva. To bolo chutných šalátov a nátierok. Po spoločnej degustácii najviac hlasov a teda víťazným šalátom sa stal "Šalát Agátka", ktorý pripravili žiaci druhého ročníka. Ani starší žiaci sa nenechali zahanbiť a popri vypĺňaní dotazníka a lúštení osemsmeroviek o zdravej výžive, pripravili tiež rôzne dobroty z mrkvy, ktorú si dopestovali na školskom pozemku v rámci pracovného vyučovania. A keďže oni už majú viacej skúseností, tak sa pripravovali nátierky, šaláty, a sa aj pieklo. Neviete si predstaviť, koľko zdravej a lákavej vône sa nieslo po našej škole. Pri ochutnávke žiaci usúdili, že chutné a zdravé jedlá dokážu pripraviť aj oni.

A čo dodať na záver?? 16. október nám má pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný. Preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť.

Filed under Fotogaléria

Stretnutie rodičov a pedagógov školy

6. október 2011

Stretnutie rodičov a pedagógov školy September v novom školskom roku prešiel, žiaci i učitelia sa aklimatizovali, a tak prišiel čas stretnúť sa s rodičmi a oboznámiť ich so Školským poriadkom, so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011, so Školským vzdelávacím programom a inými aktuálnymi informáciami. Rodičov sa veru v hojnom počte. Po celoškolskom stretnutí prebehli individuálne pohovory triednych učiteliek s rodičmi o aktuálnych problémoch so žiakmi.

Filed under Fotogaléria

Výstava tekvičiek

30. september 2011

Výstava tekvičiek V dňoch 30. 9. – 1. 10. 2011 sa konal XI. ročník cezhraničného hudobného folklórneho festivalu Návraty k hudobným tradíciám, ktorý pripravujú družobné obce Klenovec a Mihálygerge z Maďarska.
Súčasťou tohto festivalu býva už tradične výstavka tekvicových strašidiel, ktoré pripravuje MŠ K. Pajera. Naša škola pravidelne pripravuje výstavku prác z tekvičiek a iného prírodného materiálu, aj a tento rok bola mimoriadne úspešná. Priateľov z družobnej obce Mihálygerge z Maďarska opäť zaujali výrobky našich žiakov, a tak niektoré znovu cestovali na výstavku do Maďarska. Veľmi nás teší záujem priateľov z družobného mesta, aj takto sa možeme prezentovať na verejnosti.
                                                                        Ďakujeme

Filed under Fotogaléria

Návšteva dopravného ihriska

30. september 2011

Dopravné ihrisko Ani si neviete predstaviť tie šťastné očká malých prvákov a druhákov, keď im pani učiteľky oznámili, že v piatok pôjdu na dopravné ihrisko do Hnúšte. Hneď ráno, pred odchodom, vítali pani riaditeľku slovami: "My ideme na bicykleéé...a na autobus do Hnúšte...a tešíme sa." A táto radosť deti neopustila ani pri ceste autobusom do Hnúšte, lebo aj to bol pre niektorých z nich veľký zážitok. Po príchode na dopravné ihrisko nás už čakal pán policajt - náčelník mestskej polície, ktorý žiakom rozdal bicykle a oboznámil ich s jednotlivými zásadami bezpečnej jazdy. Po teoretickej časti si svoje zručnosti mohli malí cyklisti vyskúšať priamo na dopravnom ihrisku plnom značiek a križovatiek. Niektorí z najmenších mali problém udržať sa na bicykli, ale aspoň si to vyskúšali a mali z toho obrovskú radosť. Do školy sme sa vracali unavení, no plní nových zaujímavých zážitkov a tiež užitočných poznatkov.

Filed under Fotogaléria

Jesenné účelové cvičenie a didaktické hry v prírode

29. september 2011

Jesenné účelové cvičenie a didaktické hry v prírode Vo štvrtok, predposledný septembrový deň, sme využili pekný slnečný deň babieho leta a zorganizovali sme jesenné účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre starších žiakov a didaktické hry v prírode pre mladších žiakov. Tak, ako obyčajne, sme si zopakovali a precvičili vedomosti z teoretickej časti z ochrany prírody, požiarnej ochrany a zdravotnej oblasti. Už tradične pre deti obľúbenejšia a zábavnejšia bola praktická časť, v ktorej sme preverili ich telesnú zdatnosť a rozvíjali pohybové zručnosti v športových aktivitách. Na záver sme spoločne zhodnotili vedomostné a športové výkony žiakov a tešili sa z pozitívnych výsledkov, ktoré deti dosiahli.

Filed under Fotogaléria

"Život v pohybe"

29. september 2011

Život v pohybe je názov I. ročníka festivalu tanca, hudby a spevu, ktorý sa uskutočnil dňa 29.09.2011 v Kultúrnom dome v Jesenskom so zámerom podporiť talenty rómskych a nerómskych detí. Vďaka tomuto festivalu mohli v jednotlivých kategóriách prezentovať pred širokou verejnosťou svoj výnimočný talent aj naše klenovské deti:

Soňa Cibuľová (ZŠ V. Mináča Klenovec)
interpretácia hry na hudobnom nástroji - gitara pod názvom "Pre Vás"
Ján Radič (ZŠ V. Mináča Klenovec) a Ondrej Radič (ŠZŠ Klenovec)
tanec - hip - hop pod názvom "Chlapec z ulice"
Mária Balciarová ( ZŠ V. Mináča Klenovec )
spev pod názvom "Mercy" od speváčky Duffy

Ďakujeme menovaným žiakom za úspešnú prezentáciu ZŠ V. Mináča a ŠZŠ, no najmä obce Klenovec.

Filed under Fotogaléria

Striga Agáta na "tanečnej šňúre" v Revúcej

28. september 2011

Divadlo Revúca Strigy a strašidlá väčšinou prichádzajú na jeseň, a tak ani striga Agáta nenechala na seba dlho čakať a naštartovala svoju čarovnú metlu, na ktorej odletela ďaaalekoóó od Klenovca. No a viete kam si to jej neposlušný stroj namieril??? Cez kopce a doliny, zákruty a krivoľaké cesty, pristála naša Agátka priamo v Revúcej. So svojím nezbedným priateľom čertíkom Bertíkom potešila v kultúrnom dome deti všetkých vekových kategórií z revúckych základných škôl. To bolo radosti, výskania a tlieskania, tancovania, a samozrejme aj čarovania. A akoby nebolo toho málo, striga Agáta si doniesla so sebou aj pomocníkov v podobe šmolkov, šaškov, mackov - Gumidžúsov a roztancovala aj celé publikum. Nebolo to len tak náhodne, ale takto veľkolepo sa chcela Agátka rozlúčiť, pretože toto vystúpenie bolo jej posledným zo série tanečnej šnúry. No, necháme sa prekvapiť, či si to predsa Agátka nerozmyslí, a svoje staré kostičky neprevetrá opäť raz. Veľa oddychu Agátka a tešíme sa na Teba znovu.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Kultúra bez bariér Nadácie Orange.

Filed under Fotogaléria

Čarovná škôlka

"Mešterkyňa, ja chcem ísť s tebou do školy,
zober ma so sebou."


A zobrala som. No nie do školy, ale do "Čarovnej škôlky", ktorú sa nám v priestoroch ŠZŠ darí realizovať už tretí školský rok vďaka Hodine deťom - Nadácii pre deti Slovenska

V auguste sa skončila realizácia projektu "Čarovná škôlka" 2. ročník. Škôlku navštevovalo 8 rómskych detí vo veku od 4 do 5 rokov. Väčšina detí pochádzala z rómskej osady Dolinka zo sociálne znevýhodnených rodín. Hlavným cieľom projektu bolo "zvýšiť kvalitu života rómskych detí vo veku od 4 do 5 rokov". Pokúsim sa Vám dosiahnutie tohto cieľa priblížiť listom, ktorý na základe detských, úprimných a jednoduchých slov malej Natašky, dievčatka, ktoré škôlku navštevovalo napísala p. učiteľka Mgr. J. Mrnková - koordinátorka projektu.

Ahojte

Viete, kto som? No predsa Nataška, malé rómske dievčatko, ktoré býva v maličkom domčeku so 6 súrodencami a s rodičmi, ktorí nikde nepracujú. Raz, tam kde bývam, som stretla pani učiteľku, chytila som ju za ruku a povedala som jej : "Mešterkyňa", ja chcem ísť s tebou do školy, zober ma so sebou". A ona zobrala. Do "Čarovnej škôlky", v ktorej bolo plno čarovných vecí, ktoré som dovtedy nevidela. Tečúca studená, no najmä teplá voda, malá smiešna kocka, vraj mydlo. Čarovná šnúra, ktorou som splachovala, teraz už viem, že záchod. Naučila som sa aj slušne stolovať, samostatne sa obliecť, vyzliecť, obuť, vyzuť. Ááá, keď mi bola zima, pani učiteľka ma naobliekala ako "cibuľu", uvarila horúci čajík a dala mi takú fajnú desiatu. Mňam! No, ale aj tak som sa najkrajšie cítila, keď sme sa navzájom objímali. To my doma nerobíme. A huráááá. Rozumiem tomu, čo mi kto hovorí, lebo sa učím po slovensky! Je to úúžasný pocit. Cítila som sa, viete ..... no ako v rozprávke, a preto som aj niekedy plakala, keď som mala ísť domov. Lenže takto sa chce cítiť aj môj brat, sestra ... prosím, zoberte ich do škôlky. Nóóó, a ako by som zvládla prvý ročník v ZŠ, alebo v ŠZŠ keby som toto všetko už nevedela?

                                              Nataška a jej pani učiteľka

Filed under Fotogaléria

Environmentálna vychádzka

23. september 2011

Viete o tom, že v piatok 23.9. sa začala astronomická jeseň? Zároveň by sme mohli skonštatovať, že sa oficiálne začalo aj babie leto.
My sme nezaháľali a "pani bohatú" sme privítali tak, ako sa patrí - vychádzkou do prírody, ktorá sa už začína mihať rôznymi farbami. Keďže rána bývajú už chladnejšie, nevyrazili sme hneď na začiatku dňa, ale až po veľkej prestávke.
Prvé dve hodiny sa mladší žiaci venovali praktickej príprave, čo znamená, že si vyrábali spolu s pani učiteľkami jeden z najtypickejších atribútov jesene - šarkanov, ktorých funkčnosť si neskôr overili na klenovskom kopci - Hôra.
Starší žiaci sa si začali lietajúce draky vyrábať na druhej hodine a neskôr ich tiež išli prevetrať na už spomínané miesto.
Cesta na kopec bola miestami namáhavá, no keď sme vyšli na vrchol, naskytol sa nám prekrásny pohľad. Chvíľu sme sa všetci kochali krásou okolitej prírody, ktorú začína pani jeseň postupne meniť na paletu rôznych farieb. Rovnako nás ohúril pohľad na klenovskú priehradu a tisícku malých domčekov, ktoré sa rozprestierali priamo pod nami. Bol to naozaj závideniahodný pohľad a silný emotívny zážitok pre všetkých.
Po príchode z environmentálnej vychádzky bol v oboch skupinách vyhodnotený najkrajší a najlepšie lietajúci šarkan.

Filed under Fotogaléria

Dáme góla, dáme! Hej, hej, hej!

21. september 2011

A dali sme! Nie len jeden, ale toľko, aby sme v turnaji o Putovný pohár riaditeľky školy v minifutbale v Revúcej, ktorý sa konal dňa 21. septembra 2011, obsadili 3. miesto. To Vám bola hra! Naši hráči Miroslav Cibuľa, Ján Oláh, Ondrej Radič, Dezider Radič ( žiaci VI. triedy) a Erik Cibuľa (žiak V. triedy) podali neuveriteľný výkon, o čom svedčilo aj veľmi pekné gesto víťazného družstva - podanie ruky ako uznanie ich hráčskych kvalít a poďakovanie za vynikajúcu hru.

                                            A my sa k nim pripájame tiež.

Filed under Fotogaléria

"Zelená sa bučina..."

16. september 2011

Nedajte sa oklamať týmto úryvkom z ľudovej piesne. Dňa 16. septembra 2011 sme sa nezúčastnili žiadnej speváckej súťaže. Vybrali sme sa do dvoch najväčších drevospracujúcich podnikov v našom kraji.

Prvú sme navštívili Bučinu vo Zvolene, ktorá sa v súčasnosti zameriava na výrobu dosiek a lepeného dreva. Ako sme sa dozvedeli, od svojho vzniku v roku 1946 tu vyrábajú drevotrieskové dosky a až v posledných rokoch rozšírili sortiment o výrobu lepeného dreva vďaka novým technológiám a výrobným zariadeniam, ktorými zmodernizovali výrobu. Masívne lepené dosky, ktoré sa využívajú pri vybavovaní interiérov (výroba schodísk, nábytku, pracovných dosiek), zaujali aj našich žiakov. Každý by si hneď vybral zo širokej ponuky odtieňov dosiek. No najviac všetkých nadchli kamióny jazdiace do podniku i z podniku. Nataška neodolala a primerala sa ku kolesu jedného z odparkovaných kamiónov a zistila, že je ooóóbrovskééé.

Banská Bystrica nás vítala nadýchanými obláčikmi osvetlenými slnečnými lúčmi. Smerovali sme ku Smrečine ( dnes Hofatex), ktorá od svojho vzniku v roku vyrába drevotrieskové dosky, podlahoviny, zápalky. Vchádzali sme nenápadným vchodom, vo vnútri sme zistili rozdiel oproti Bučine - tu sa na výrobu požíva len ihličnaté drevo z našich lesov. Keď sme sa oboznámili s produktmi Smrečiny - dosky na strechy, steny, stropy, podlahy - boli sme plní "drevených" zážitkov.

Domov sme odchádzali v dobrej nálade s novými informáciami o drevovýrobe, ktoré prispievajú k tvarovaniu profesionálnej orientácie našich žiakov.

Aj táto exkurzia sa uskutočnila vďaka realizácie projektu "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme" realizovaného v rámci OP Vzdelávanie Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít financovaného zo zdrojov EÚ.

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ESF"

Filed under Fotogaléria

Čáry máry abraka dabraka fú-ú-ú-úK!

14. september 2011

Viete o tom, že sa otvorili nielen brány našej školy, ale otvorila sa aj čarovná kniha plná kúziel a zaklínadiel? No a komu inému by patrila, ako našej milej strige Agátke, ktorá sa konečne!!! zobudila. Predstavte si aj sa rozcvičila, oprášila svoje zdrevenené kostičky, začala čarovať áááááá.... Naštartovala neposlušnú metlu, namierila ju priamo do 3D kina Európa Cinemas a spolu s deťmi zo ŠZŠ a ZŠ v Klenovci, ktoré hrajú divadlo pod názvom "Tanečno-rozprávková šňúra" strigy Agáty sa preniesli do rozprávkového 3D sveta Šmolkov. Jajáááj to bol napínavý príbeh. No našťastie sa všetko dobre skončilo. Ako vždy. Viete ako? No predsa na konci rozprávky zvíťazila láska a dobro nad všetkou zlobou sveta. A nemusí to tak byť len v rozprávke<3<3<3

p.s. pootočte hlavou doľava

                                          Ďakujeme ti Nadácia Orange!

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Kultúra bez bariér Nadácie Orange

Filed under Fotogaléria

Opäť začíname nový školský rok 2011/2012

5. september 2011

Je to pravda?
Opäť je tu čas sadnúť si do školských lavíc??
Je to neuveriteľné, ako tie prázdniny znovu ubehli. Veď len nedávno sme končili školský rok 2010/2011 a s vysvedčeniami sme sa rozbehli domov. A je tu znovu čas oprášiť knihy, zošity a perá, pripomenúť si, čo sme sa už naučili a naučiť sa niečo nové. Tak ako väčšina škôl, aj naša škola otvorila svoju bránu 5. septembra. Do školy prišli takmer všetci žiaci, plní zvedavých otázok.
Školský rok sme začali slávnostne na školskom dvore. Všetkých prítomných privítala riaditeľka školy a predniesla krátky príhovor. Osobitne privítala našich prváčikov a prípravkárov. Oboznámila prítomných s pedagogicko - organizačným zabezpečením nového školského roku a všetkým popriala veľa zdravia a chuti do učenia.
A tak začal nový školský rok 2011/2012.
Prajeme si, aby bol aspoň taký dobrý ako predchádzajúci, aby bol úspešný pre všetkých - žiakov, pedagógov i rodičov.

Filed under Fotogaléria