Voľné pracovné miesta

Podľa zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.1.2012, ktorý uložil v § 11a povinnosť zamestnávateľa informovať o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov.

Výberové konanie