Kontakt OZ Agáta

Občianske združenie Agáta

Partizánska 909, 980 55 Klenovec
IČO: 42196949
tel.: 047/5484256, 0907/886697
e-mail: oz.agata@gmail.com

 

Štatutárny zástupca

Mgr. Janka Mrnková
tel.: 0907/288915
e-mail: jankamrnkova@atlas.sk