Recyklohry

Separovanie nie je hlúposť

logo_recyklohry (28K)Separovanie papiera, kovu či skla sa v domácnostiach, školách a iných zariadeniach pomaly stáva rutinou. Čo je samozrejme veľmi dobrá správa.

Viete čo s takým odpadom ako sú napríklad časti počítača, rýchlovarné kanvice, rádiá či kalkulačky?

Prineste to k nám do školy. Už druhý školský rok sme totiž zapojený do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.

V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia. Zberná nádoba poskytnutá spoločnosťou ASEKOL SK je umiestnená v budove školy.

Zberná nádoba (13K)
Žiaci, pani učiteľky a v našom prípade najmä občania Klenovca nosia do školy nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.).

Zároveň sa naši žiaci zapájajú do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré organizátor projektu zadáva.

Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získava naša škola body, za ktoré žiakom môžeme obstarať rôzne učebné pomôcky, hry, či rôzne vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.

2011/2012

futbal_m (13K)V školskom roku 2011/2012 sme nazbierali 4257 bodov. Z toho 3697 sme vymenili za stolný futbal, z ktorého sa veľmi tešíme.

Ani v tomto školskom roku neleníme a ďalej zbierame body, za ktoré si zase niečo vyberieme z katalógu.

Aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich našej škole. Zaistíte tak ich recykláciu a našim deťom pomôžete získať body na vysnívanú odmenu.

 

2017/2018

Október

Malá, ale potrebná! 

Na začiatok školského roka sme my Recyklohráči dostali kreatívnu úlohu, pri ktorej sme využili našu fantáziu. Témou úlohy boli batérie. Každý z nás  vie, ako batéria vyzerá a na čo slúži. Napriek tomu si mladší žiaci  4. ročníka (IV. trieda) s pani učiteľkou  zopakovali základné informácie o batériách a porozprávali sa, kde batérie kupujeme, aké druhy batérií poznajú, na čo ich používame a ako môžu batérie poškodiť životné prostredie, ak skončia na skládke, v lese, … Potom  sme nakreslili zbernú nádobu na batérie, ktorú máme od Recyklohier zapožičanú na zber batérií. Okolo nej sme nakreslili  obrázky  elektrospotrebičov, ktoré potrebujú na svoje fungovanie batérie – kuchynské hodiny, baterka, TV – ovládač, kalkulačka, fotoaparát, osobná váha, holiaci strojček,  robotický vysávač, kuchynská digitálna váha, digitálne hodiny. Starší žiaci 8. ročníka (VII.trieda)  vytvorili s pomocou pani učiteľky na enviro krúžku powerpointovú prezentáciu s názvom Batérie. Prezentáciu žiaci  pripravili pre svojich mladších spolužiakov zo 7. ročníka (VI.trieda), ktorí so záujmom sledovali prezentáciu, diskutovali a dozvedeli sa nové informácie o spracovaní použitých batérií.

December

Úlohu sme splnili a získali sem za ňu 350 bodov.  Za zber  elektrospotrebičov nám pripísali 1065 bodov. Aktuálne máme 5851 bodov.

 

Enviroprianie na rok 2018

Ďalšia úloha z Recyklohier bola dosť náročná. Ako sme ju zvládli, máte možnosť vidieť na fotografiách.

 

Zadanie pre I.stupeň: Nakreslite novoročné prianie s environmentálnou tématikou. Je na Vás, či na tvorbu použijete pastelky, farby, vystrihovanie a nalepovanie obrázkov, ….fantázii sa medze nekladú.

Zadanie pre II.stupeň: Nakreslite novoročné prianie s environmentálnou tématikou. Môžete použiť rôzne metódy – kresbu, maľbu, koláž,….. je to len na vás. Prianie však musí obsahovať environmentálny text a budeme radi, ak v ňom spomeniete slová ako Recyklohry a elektroodpad. Použitie týchto slov však nie je podmienkou na získanie bodov za splnenie úlohy.

Marec

 

POCHVÁĽTE SA RECYKLOHRAMI! (propagačná úloha)

Zadanie: Pošlite nám fotografiu Vášho „Recyklohráčskeho kútika“, teda miesta, kde máte umiestnené nádoby na zber elektroodpadu a batérií.

 

2018/2019

 

November

Halóóó? (kreatívna úloha)

Pozitívne využitie mobilu

 

Január

 

Ani sme sa nenazdali a už je tu polrok školského roka 2018/2019. Nezaháľali sme a samozrejme aj teraz sme sa aktívne zapájali do súťaží recyklohier.

Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie. Organizátorom projektu je spoločnosť ASEKOL SK.

 

Tento krát boli pre nás nachystané opäť rôzne, zaujímavé úlohy.

Úloha: Starý mobil sem!

Našou úlohou bolo zbierať mobilné telefóny. Za každý odovzdaný mobilný telefón naša škola získala 10 bodov. Naše zapojenie sa do tejto hry prinieslo našej škole 500 bodov, čiže to znamená, že sme odovzdali 50 mobilov. Nie je to veľa v porovnaní s inými zapojenými školami, ale my sa tešíme z týchto krásnych bodíkov za mobilné telefóny.

 

 

Úloha:  Halóó – dorozumievanie sa v minulosti a dnes

Úlohou bolo zhotovenie nástenky „Dorozumievanie sa v minulosti a dnes“. Pri dorozumievaní najčastejšie používame slová, na veľké vzdialenosti však slová nestačia, preto sa v minulosti ľudia okrem slov dorozumievali aj rôznymi pomôckami. Boli to bubny alebo dymové signály. Neskôr si ľudia posielali telegramy a listy.

Dnes je dorozumievanie sa aj na veľké vzdialenosti naozaj jednoduché. Už nemusíme vynaložiť toľké úsilie ako naši predkovia. Stačí zobrať do ruky mobil a zavolať mame, napísať sms kamarátke, či poslať fotku ockovi.

My sme sa s pani učiteľkami vrátili do minulosti, písali sme telegramy svojim blízkym, zhotovili sme telefóny, aké boli pred tým, ako sa začali používať mobilné telefóny. Samozrejme sme si to aj skúsili, ako by sme telefonovali. Žiaci vytvorili rôzne modelové situácie.

Našou ďalšou úlohou bolo napísať pozitívne využitie mobilov a internetu.

Mobil využívame na:

  • Fotenie
  • Hľadanie zoznamu škôl – kam môžeme ísť študovať
  • Pozeranie rozprávok
  • Pozeranie máp – cestovanie – navigácia
  • Kalkulačku
  • Počasie – správy o počasí
  • Posielanie fotiek kamarátom
  • Budík – ráno vstávam do školy
  • Volanie svojim blízkym
  • Volanie prvej pomoci

 

Žiaci svoje využitie mobilov vyjadrili svojimi kresbami.

Za splnenie úlohy sme získali 300 bodov.

 

Úloha: Zmobilizuj mozog

Túto úlohu tvorili otázky vedomostného kvízu. Odpovede na otázky žiaci s pomocou učiteliek hľadali na internete. Pri hľadaní správnych odpovedí sa dozvedeli aj iné zaujímavé informácie napr. v ktorom roku bol prvý telefonický hovor, ktorý bol prvý mobilný telefón, aký typ telefónu bol najpredávanejší a iné…….

Zaujímavé boli aj získané informáciu z vyriešenia sudoku:

Recykláciou 100 mobilných telefónov sa ušetrí 30 litrov surovej ropy.

Rovnaké množstvo ropy spotrebuje bežný automobil na cestu dlhú 222 km.

Recykláciou 100 mobilných telefónov sa ušetrí 2340 litrov vody.

Rovnaké množstvo vody sa spotrebuje pri 531 sprchovaniach.

Za splnenie úlohy sme získali 225 bodov.

 

Do súťaží sa aktívne a s radosťou zapájajú všetci žiaci aj pani učiteľky našej školy, riešime úlohy, získavame nové informácie a samozrejme ešte zbierame aj elektroodpad. Máme vytvorený priestor v škole na zber elektroodpadu, odovzdávame ho dva krát za pol roka. Staré elektrospotrebiče a rôzne druhy elektrozariadení nám s radosťou privezú občania Klenovca ale aj iných obcí v okolí.

Za odovzdaný elektroodpad v prvom polroku školského roka 2018/2019 sme získali 1722 bodov.

Spolu máme nazbieraných 4113 bodov.

 

Recyklohry ďakujeme Vám.

 

Hurá, získali sme ďalších 200 bonusových bodov v súťaži Halóó za najkrajšiu koláž a nápady pozitívneho využitia mobilu. (zapojených bolo 310 škôl a my sme boli medzi 10 ocenenými školami)
Spolu máme 4313 bodov!
Máj
Ako oslavujú recykláči Deň Zeme?

Deň Zeme sme si pripomenuli rôznymi aktivitami, rozprávali sme sa o životnom prostredí, dozvedeli sme sa, že životné prostredie je všetko, s čím človek je, alebo môže byť v priamom vzájomnom vzťahu. Človek mení životné prostredie a prispôsobuje ho svojim potrebám, využíva prírodu. Príroda je pre nás dôležitá, žijú v nej zvieratá, rastú rastliny, lesné plody.

Pre život v prírode je nevyhnutná rovnováha medzi organizmami a prostredím. My ľudia túto rovnováhu narúšame, budúcnosť žijúcich organizmov na Zemi, teda aj človeka je ohrozená. Mali by sme sa zamyslieť nad touto skutočnosťou a chrániť naše životné prostredie a našu prírodu.

Už niekoľko rokov sa aktívne zapájame do projektu Recyklohier, snažíme sa úspešne riešiť úlohy z Recyklohier. Deň Zeme sme si pripomenuli powerpointovou prezentáciou na tému Batérie. Žiaci sa dozvedeli kde ich používame, kde dávame použité – nepotrebné batérie, dozvedeli sa o spracovaní batérií, o ich škodlivosti na životné prostredie. Batérie zbierame v našej škole do zbernej nádoby. Prezentáciu vytvorili žiaci 9. ročníka, pre svojich mladších spolužiakov ako rovesnícke vzdelávanie.

Okrem prezentácie žiaci vyrábali rôzne recyklovýrobky. Je to motivačná aktivita, ktorou chceme poukázať na to, ako môžeme predísť tvorbe nadbytočného odpadu a že aj z neho sa dá tvoriť a využiť tento odpad ďalej.

Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, plastov,…). Recyklácia zabraňuje plytvaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie. V triedach máme zavedený separovaný zber odpadov, farebne odlíšené nádoby (žltá – plasty, modrá – papier, červená – ostatné). Separovanie odpadov je v triedach kontrolované školskou „separohliadkou“ a správnosť separovania je hodnotená bodmi.

 

Recyklovýrobky žiakov

 Deň Zeme bol v našej škole zaujímavý deň. Zhodli sme sa, že naše okolie treba chrániť počas celého roka  a nielen v DEŇ ZEME.

CESTA ELEKTROODPADU

Úloha:  Vytvor koláž miestností vášho bytu, alebo domu….Žiaci III. A IV. triedy špeciálnej základnej školy vytvorili koláže svojho domu, príp. svojej miestnosti. Z vytvorených koláží sme si zhotovili nástenku vo vestibule školy.

Úloha: Dotazníky – dobrovoľná úloha

Dotazníky – žiaci 1. stupňa s pomocou pani učiteľky vyplnili dotazníky.

(dotazníky boli zaslané v počte 53 ks za celú školu I. stupeň aj 2. stupeň)

 

Úloha:   Nástenka + prezentácia o životnom cykle elektrozariadení,  rovesnícke vzdelávanie

Žiaci VII. triedy zhotovili výkresy o životnom cykle elektrozariadení, zo všetkých prác sme si zhotovili nástenku vo vestibule školy.

 

 

Na vstupnej bráne do areálu školy máme žiakmi zhotovený oznam o zbernom mieste elektroodpadu v našej škole.

Vo vestibule máme umiestnené Vami zaslané plagáty, o životnom cykle elektrozariadení.

S pani učiteľkami sme sa rozprávali ako prebieha recyklácia, pozreli sme si powerpointovú prezentáciu, ktorú pripravili žiaci VII. triedy.