Kontakt

 

adresa: Špeciálna základná škola
Partizánska 909
980 55 Klenovec
telefón: 047/5484256
0907 886697
fax: 047/5484256
e-mail: szsklenovec@atlas.sk
jankapohorelska@gmail.com
IČO: 35984899
DIČ: 2021614991
č.účtu: 7000104506/8180
Štátna pokladnica
Zriaďovateľ: Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica