Kontakt

 

adresa: Špeciálna základná škola
Partizánska 909
980 55 Klenovec
telefón: 047/5484256
0907 886697
e-mail: szsklenovec@atlas.sk
jankapohorelska@gmail.com
IČO: 35984899
DIČ: 2021614991
č.účtu: IBAN SK97 8180 0000 0070 0010 4506
Štátna pokladnica
Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, Banská Bystrica